SlideShare a Scribd company logo

Keski-Suomen kiertotalouden tiekartta

Circwaste
Circwaste

Circwate-hankkeessa on laadittu alueelliset kiertotalouden tiekartat neljälle alueelle Suomessa: Lounais-Suomeen, Keski-Suomeen, Etelä-Karjalaan ja Pohjois-Karjalaan. Työprosessiin osallistuivat alueen tärkeät sidosryhmät ja aluekoordinaattorit. Alueiden kiertotalouden tiekartta on ohjelma, jossa määritellään alueiden kiertotalouden tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Alueellisessa tiekarttatyössä oleellisena lähtökohtana on huomioida alueelliset vahvuudet ja erityispiirteet. Tiekartalla edistetään valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanoa alueella. Alueiden tiekarttoja päivitetään hankkeen aikana uusilla painopisteillä sekä konkreettisilla toimenpiteillä.

1 of 18
Download to read offline
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.
1
Keski-Suomi:
Circwaste-tiekartta
2018,
päivitetty 2021
Keski-Suomi: tiekartan painopisteet
13.10.2021 2
Julkiset hankinnat läpileikkaavana
1.
Rakennus- ja
purkujäte
2.
Biohajoavat
jätteet,
biokaasu ja
ravinteiden
kierto
3.
Muovit
4.Sähkö- ja
elektroniikkalaite-
romu (SER)
Rakennus- ja purkujäte
Rakennus- ja purkujätettä syntyi vuonna 2018 Keski-Suomessa noin 670 000 tonnia.
Arvio perustuu valtakunnalliseen jätemäärään, jota on painotettu alueen
rakentamisen toimialan liikevaihdon ja kansallisen rakentamisalan liikevaihdon
suhteella. Valtakunnallisesti 54% rakennus- ja purkujätteestä
kierrätetään. (Rakennus- ja purkujätteen seuranta).
Alueellisen tiedon tilastoinnissa on kuitenkin haasteita. Keski-Suomessa on tehty
nykytilakatsaus vuonna 2018, jonka mukaan rakentamisen jätteet ovat suurin
jätevirta Keski-Suomessa. Suurin osa rakentamisen jätteistä on maa-aineksia. Muuta
kuin maa-aineksista koostuvaa rakennusjätettä muodostuu lähinnä
talonrakentamisessa (uudisrakentamisessa, korjausrakentamisessa ja
purkamisessa). Talonrakentamisen jätteet ovat pääosin mineraalista jaetta,
sekalaista rakennusjätettä ja puuta. (Karppinen 2018. Keski-Suomen jätehuollon
nykytilakatsaus). Keski-Suomen Circwaste-tiekartassa keskitymme talonrakentamisen
jätteisiin. Seuraamme tietenkin myös maa-aineksiin liittyvää kehitystä.
13.10.2021 3
Painopiste: Rakennus- ja purkujäte
Toimenpiteet 2018-2020 2021-2023 2024-2030 Tavoitteet 2030
• Levitetään tietoa muiden alueiden hyvistä
käytännöistä mm. rakennus- ja
purkujätteiden erilliskeräykseen ja
syntypaikkalajitteluun liittyen ja otetaan
näitä ratkaisuja käyttöön
• Tehdään rakennusjätteen
koostumusselvityksiä
• Seurataan ja mahdollisesti demotaan
purkukatselmusmenettelyä
• Kootaan (tarveselvityksen jälkeen)
tietopankki rakennus- ja purkujätteiden
hyötykäyttöteknologioista
• Selvitetään uusiokäyttöalustan
olemassaoloa ja tarvetta
• Aktivoidaan julkisia toimijoita
huomioimaan tavoitteet jo rakennus- tai
purku-urakan suunnitteluvaiheessa
• Vahvistetaan
rakentamisen
kiertotalouden
osaamista rakennusalan
koulutuksessa ja
valvonnassa sekä
maankäytön
suunnittelussa ja
ohjauksessa.
• Levitetään tietoa muiden
alueiden hyvistä
käytännöistä mm.
rakennus- ja
purkujätteiden
erilliskeräykseen ja
syntypaikkalajitteluun
liittyen ja otetaan näitä
ratkaisuja käyttöön
• Selvitetään ja
mahdollisesti pilotoidaan
kierrätysmateriaalien
käyttöä rakentamisessa
• Julkiset
hankinnat:
Asetetaan
vaatimuksia/
kriteerejä
kierrätys-
materiaalien
käytölle
Rakentamisen
jätemäärä vähenee
Rakentamis- ja
purkujätteen materiaali-
hyödyntäminen nousee
70 %:iin
13.10.2021 4
Painopiste: Rakennus- ja purkujäte
Välittömästi 2021-2022 toteutettavat tavoitetilaan liittyvät toimenpiteet Vastuutaho
Levitetään tietoa hyvistä käytännöistä mm. rakennus- ja purkujätteiden
erilliskeräykseen, syntypaikkalajitteluun ja kiertotalousrakennusmateriaaleihin liittyen
Circwaste-
yhteistyö
Vahvistetaan rakentamisen kiertotalouden osaamista rakennusalan koulutuksessa Koulutus-
organisaatiot,
mm. JAMK
13.10.2021 5
Keski-Suomi: painopiste Rakennus- ja purkujäte
Avainindikaattorit
Rakentamisen jätteiden määrä, kierrätysaste ja erilliskeräysaste
13.10.2021 6

Recommended

Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta Circwaste
 
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekarttaLounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekarttaPohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekarttaRovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekarttaJyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekarttaVantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Iin kunnan kiertotalouden tiekartta
Iin kunnan kiertotalouden tiekarttaIin kunnan kiertotalouden tiekartta
Iin kunnan kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Lahden kaupungin kiertotalouden tiekartta
Lahden kaupungin kiertotalouden tiekarttaLahden kaupungin kiertotalouden tiekartta
Lahden kaupungin kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 

More Related Content

What's hot

Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta Circwaste
 
Turun kaupungin tiekartta
Turun kaupungin tiekarttaTurun kaupungin tiekartta
Turun kaupungin tiekarttaCircwaste
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinäTilastokeskus
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinäTilastokeskus
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinäTilastokeskus
 
Tiekartta kiertotalouteen
Tiekartta kiertotalouteenTiekartta kiertotalouteen
Tiekartta kiertotalouteenValonia_keskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
20231011_日本GX相關政策分析
20231011_日本GX相關政策分析20231011_日本GX相關政策分析
20231011_日本GX相關政策分析懂能源團隊
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022THL
 
Le potenzialità del biometano per la decarbonizzazione del settore trasporti ...
Le potenzialità del biometano per la decarbonizzazione del settore trasporti ...Le potenzialità del biometano per la decarbonizzazione del settore trasporti ...
Le potenzialità del biometano per la decarbonizzazione del settore trasporti ...Sardegna Ricerche
 
20220105_地面光電衝突國外相關研究摘述
20220105_地面光電衝突國外相關研究摘述20220105_地面光電衝突國外相關研究摘述
20220105_地面光電衝突國外相關研究摘述懂能源團隊
 
Iäkkäiden perhehoidon nykytila
Iäkkäiden perhehoidon nykytilaIäkkäiden perhehoidon nykytila
Iäkkäiden perhehoidon nykytilaTHL
 
20200212_南韓最新能源政策-第二次應對氣候變遷基本計畫
20200212_南韓最新能源政策-第二次應對氣候變遷基本計畫20200212_南韓最新能源政策-第二次應對氣候變遷基本計畫
20200212_南韓最新能源政策-第二次應對氣候變遷基本計畫懂能源團隊
 
RAPBN 2023 - Energi - Sampe.pptx
RAPBN 2023 - Energi - Sampe.pptxRAPBN 2023 - Energi - Sampe.pptx
RAPBN 2023 - Energi - Sampe.pptxSampe Purba
 
Beira Municipal Recovery and Resilience Plan - Volume 1 Main Report
Beira Municipal Recovery and Resilience Plan - Volume 1 Main ReportBeira Municipal Recovery and Resilience Plan - Volume 1 Main Report
Beira Municipal Recovery and Resilience Plan - Volume 1 Main ReportBas Agerbeek
 
Profile KOTAKU Kota Probolinggo
Profile KOTAKU Kota ProbolinggoProfile KOTAKU Kota Probolinggo
Profile KOTAKU Kota Probolinggokomunikasiosp
 
DNV Energy Transition Outlook 2022
DNV Energy Transition Outlook 2022DNV Energy Transition Outlook 2022
DNV Energy Transition Outlook 2022Energy for One World
 
Supply chain implications and challenges for new business models within the C...
Supply chain implications and challenges for new business models within the C...Supply chain implications and challenges for new business models within the C...
Supply chain implications and challenges for new business models within the C...Anna Aminoff
 
20220112_國際農業光電趨勢-Agrivoltaics 2021 研討會回顧
20220112_國際農業光電趨勢-Agrivoltaics 2021 研討會回顧20220112_國際農業光電趨勢-Agrivoltaics 2021 研討會回顧
20220112_國際農業光電趨勢-Agrivoltaics 2021 研討會回顧懂能源團隊
 

What's hot (20)

Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
 
Turun kaupungin tiekartta
Turun kaupungin tiekarttaTurun kaupungin tiekartta
Turun kaupungin tiekartta
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
 
Tiekartta kiertotalouteen
Tiekartta kiertotalouteenTiekartta kiertotalouteen
Tiekartta kiertotalouteen
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
20231011_日本GX相關政策分析
20231011_日本GX相關政策分析20231011_日本GX相關政策分析
20231011_日本GX相關政策分析
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Le potenzialità del biometano per la decarbonizzazione del settore trasporti ...
Le potenzialità del biometano per la decarbonizzazione del settore trasporti ...Le potenzialità del biometano per la decarbonizzazione del settore trasporti ...
Le potenzialità del biometano per la decarbonizzazione del settore trasporti ...
 
An Introduction to the Voluntary Carbon Markets
An Introduction to the Voluntary Carbon MarketsAn Introduction to the Voluntary Carbon Markets
An Introduction to the Voluntary Carbon Markets
 
20220105_地面光電衝突國外相關研究摘述
20220105_地面光電衝突國外相關研究摘述20220105_地面光電衝突國外相關研究摘述
20220105_地面光電衝突國外相關研究摘述
 
Iäkkäiden perhehoidon nykytila
Iäkkäiden perhehoidon nykytilaIäkkäiden perhehoidon nykytila
Iäkkäiden perhehoidon nykytila
 
20200212_南韓最新能源政策-第二次應對氣候變遷基本計畫
20200212_南韓最新能源政策-第二次應對氣候變遷基本計畫20200212_南韓最新能源政策-第二次應對氣候變遷基本計畫
20200212_南韓最新能源政策-第二次應對氣候變遷基本計畫
 
RAPBN 2023 - Energi - Sampe.pptx
RAPBN 2023 - Energi - Sampe.pptxRAPBN 2023 - Energi - Sampe.pptx
RAPBN 2023 - Energi - Sampe.pptx
 
Beira Municipal Recovery and Resilience Plan - Volume 1 Main Report
Beira Municipal Recovery and Resilience Plan - Volume 1 Main ReportBeira Municipal Recovery and Resilience Plan - Volume 1 Main Report
Beira Municipal Recovery and Resilience Plan - Volume 1 Main Report
 
Profile KOTAKU Kota Probolinggo
Profile KOTAKU Kota ProbolinggoProfile KOTAKU Kota Probolinggo
Profile KOTAKU Kota Probolinggo
 
DNV Energy Transition Outlook 2022
DNV Energy Transition Outlook 2022DNV Energy Transition Outlook 2022
DNV Energy Transition Outlook 2022
 
Supply chain implications and challenges for new business models within the C...
Supply chain implications and challenges for new business models within the C...Supply chain implications and challenges for new business models within the C...
Supply chain implications and challenges for new business models within the C...
 
20220112_國際農業光電趨勢-Agrivoltaics 2021 研討會回顧
20220112_國際農業光電趨勢-Agrivoltaics 2021 研討會回顧20220112_國際農業光電趨勢-Agrivoltaics 2021 研討會回顧
20220112_國際農業光電趨勢-Agrivoltaics 2021 研討會回顧
 

Similar to Keski-Suomen kiertotalouden tiekartta

2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikkiSuomen metsäkeskus
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinäTilastokeskus
 
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?Suomen metsäkeskus
 
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijanaMaa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijanaMaa- ja metsätalousministeriö
 
Petri Heino, Valtiovallan toimet puun käytön edistämiseksi
Petri Heino, Valtiovallan toimet puun käytön edistämiseksiPetri Heino, Valtiovallan toimet puun käytön edistämiseksi
Petri Heino, Valtiovallan toimet puun käytön edistämiseksiSuomen metsäkeskus
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinäTilastokeskus
 
Selluloosan uudet mahdollisuudet
Selluloosan uudet mahdollisuudetSelluloosan uudet mahdollisuudet
Selluloosan uudet mahdollisuudetSuomen metsäkeskus
 
Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta
Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekarttaPorvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta
Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
CIRCWASTE-hanke – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...
CIRCWASTE-hanke – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...CIRCWASTE-hanke – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...
CIRCWASTE-hanke – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...Tilastokeskus
 
Ym puurakentamisen-maakuntakierros-2019-seinajoki
Ym puurakentamisen-maakuntakierros-2019-seinajokiYm puurakentamisen-maakuntakierros-2019-seinajoki
Ym puurakentamisen-maakuntakierros-2019-seinajokiSuomen metsäkeskus
 
Circwaste -hanke
Circwaste -hankeCircwaste -hanke
Circwaste -hankeCircwaste
 
Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...
Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...
Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...Maa- ja metsätalousministeriö
 
Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa
Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassaKiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa
Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassaMaa- ja metsätalousministeriö
 

Similar to Keski-Suomen kiertotalouden tiekartta (20)

2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
 
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
 
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijanaMaa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
 
Kiertotalous
Kiertotalous Kiertotalous
Kiertotalous
 
Nurmien hiilensidonta
Nurmien hiilensidonta Nurmien hiilensidonta
Nurmien hiilensidonta
 
Petri Heino, Valtiovallan toimet puun käytön edistämiseksi
Petri Heino, Valtiovallan toimet puun käytön edistämiseksiPetri Heino, Valtiovallan toimet puun käytön edistämiseksi
Petri Heino, Valtiovallan toimet puun käytön edistämiseksi
 
Outi Pakarinen: Biokaasun liikennekäyttö
Outi Pakarinen: Biokaasun liikennekäyttöOuti Pakarinen: Biokaasun liikennekäyttö
Outi Pakarinen: Biokaasun liikennekäyttö
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
 
Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...
Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...
Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...
 
Selluloosan uudet mahdollisuudet
Selluloosan uudet mahdollisuudetSelluloosan uudet mahdollisuudet
Selluloosan uudet mahdollisuudet
 
Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta
Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekarttaPorvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta
Porvoon kaupungin kiertotalouden tiekartta
 
CIRCWASTE-hanke – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...
CIRCWASTE-hanke – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...CIRCWASTE-hanke – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...
CIRCWASTE-hanke – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...
 
Ym puurakentamisen-maakuntakierros-2019-seinajoki
Ym puurakentamisen-maakuntakierros-2019-seinajokiYm puurakentamisen-maakuntakierros-2019-seinajoki
Ym puurakentamisen-maakuntakierros-2019-seinajoki
 
Circwaste -hanke
Circwaste -hankeCircwaste -hanke
Circwaste -hanke
 
Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...
Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...
Vilja Varho, Luonnonvarakeskus: Miten biotalous näyttäytyy EU:n eri strategio...
 
Muutos kohti biokiertotaloutta kaupungeissa
Muutos kohti biokiertotaloutta kaupungeissaMuutos kohti biokiertotaloutta kaupungeissa
Muutos kohti biokiertotaloutta kaupungeissa
 
Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa
Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassaKiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa
Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa
 
Kohti kiertotaloutta
Kohti kiertotaloutta Kohti kiertotaloutta
Kohti kiertotaloutta
 
CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta
CIRCWASTE – Kohti kiertotalouttaCIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta
CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta
 

Keski-Suomen kiertotalouden tiekartta

 • 1. Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa. 1 Keski-Suomi: Circwaste-tiekartta 2018, päivitetty 2021
 • 2. Keski-Suomi: tiekartan painopisteet 13.10.2021 2 Julkiset hankinnat läpileikkaavana 1. Rakennus- ja purkujäte 2. Biohajoavat jätteet, biokaasu ja ravinteiden kierto 3. Muovit 4.Sähkö- ja elektroniikkalaite- romu (SER)
 • 3. Rakennus- ja purkujäte Rakennus- ja purkujätettä syntyi vuonna 2018 Keski-Suomessa noin 670 000 tonnia. Arvio perustuu valtakunnalliseen jätemäärään, jota on painotettu alueen rakentamisen toimialan liikevaihdon ja kansallisen rakentamisalan liikevaihdon suhteella. Valtakunnallisesti 54% rakennus- ja purkujätteestä kierrätetään. (Rakennus- ja purkujätteen seuranta). Alueellisen tiedon tilastoinnissa on kuitenkin haasteita. Keski-Suomessa on tehty nykytilakatsaus vuonna 2018, jonka mukaan rakentamisen jätteet ovat suurin jätevirta Keski-Suomessa. Suurin osa rakentamisen jätteistä on maa-aineksia. Muuta kuin maa-aineksista koostuvaa rakennusjätettä muodostuu lähinnä talonrakentamisessa (uudisrakentamisessa, korjausrakentamisessa ja purkamisessa). Talonrakentamisen jätteet ovat pääosin mineraalista jaetta, sekalaista rakennusjätettä ja puuta. (Karppinen 2018. Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus). Keski-Suomen Circwaste-tiekartassa keskitymme talonrakentamisen jätteisiin. Seuraamme tietenkin myös maa-aineksiin liittyvää kehitystä. 13.10.2021 3
 • 4. Painopiste: Rakennus- ja purkujäte Toimenpiteet 2018-2020 2021-2023 2024-2030 Tavoitteet 2030 • Levitetään tietoa muiden alueiden hyvistä käytännöistä mm. rakennus- ja purkujätteiden erilliskeräykseen ja syntypaikkalajitteluun liittyen ja otetaan näitä ratkaisuja käyttöön • Tehdään rakennusjätteen koostumusselvityksiä • Seurataan ja mahdollisesti demotaan purkukatselmusmenettelyä • Kootaan (tarveselvityksen jälkeen) tietopankki rakennus- ja purkujätteiden hyötykäyttöteknologioista • Selvitetään uusiokäyttöalustan olemassaoloa ja tarvetta • Aktivoidaan julkisia toimijoita huomioimaan tavoitteet jo rakennus- tai purku-urakan suunnitteluvaiheessa • Vahvistetaan rakentamisen kiertotalouden osaamista rakennusalan koulutuksessa ja valvonnassa sekä maankäytön suunnittelussa ja ohjauksessa. • Levitetään tietoa muiden alueiden hyvistä käytännöistä mm. rakennus- ja purkujätteiden erilliskeräykseen ja syntypaikkalajitteluun liittyen ja otetaan näitä ratkaisuja käyttöön • Selvitetään ja mahdollisesti pilotoidaan kierrätysmateriaalien käyttöä rakentamisessa • Julkiset hankinnat: Asetetaan vaatimuksia/ kriteerejä kierrätys- materiaalien käytölle Rakentamisen jätemäärä vähenee Rakentamis- ja purkujätteen materiaali- hyödyntäminen nousee 70 %:iin 13.10.2021 4
 • 5. Painopiste: Rakennus- ja purkujäte Välittömästi 2021-2022 toteutettavat tavoitetilaan liittyvät toimenpiteet Vastuutaho Levitetään tietoa hyvistä käytännöistä mm. rakennus- ja purkujätteiden erilliskeräykseen, syntypaikkalajitteluun ja kiertotalousrakennusmateriaaleihin liittyen Circwaste- yhteistyö Vahvistetaan rakentamisen kiertotalouden osaamista rakennusalan koulutuksessa Koulutus- organisaatiot, mm. JAMK 13.10.2021 5
 • 6. Keski-Suomi: painopiste Rakennus- ja purkujäte Avainindikaattorit Rakentamisen jätteiden määrä, kierrätysaste ja erilliskeräysaste 13.10.2021 6
 • 7. Biohajoavat jätteet, biokaasu ja ravinteiden kierto 13.10.2021 7 Yhdyskuntien biojätettä muodostuu Keski-Suomessa noin 40 000 t/a (Karppinen 2018. Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus). Sekajätteen koostumustutkimuksen (2021) perusteella biojätettä on noin 22 % sekajätteestä. Tulokset osoittavat, että lajittelussa ollaan menossa parempaan suuntaa (Sekajätteen koostumustutkimus). Viime vuosina Keski-Suomeen on tehty biokaasulaitosinvestointeja, kehitetty tankkausasemaverkostoa ja edistetty biokaasun liikennekäyttöä mm. hankinnoin. Biokaasun tuotannossa ja käytössä on vielä paljon lisäysmahdollisuuksia. Biokaasuselvityksen mukaan Keski-Suomen koko biokaasupotentiaali olisi 440 GWh/vuosi ja tästä olisi mahdollista valjastaa 37% (165 GWh/vuosi) vuoteen 2030 mennessä. Investoinneissa biokaasun lisätuotanto olisi 70 miljoonaa euroa (Keski-Suomen biokaasuselvitys).
 • 8. Painopiste: Biohajoavat jätteet, biokaasu ja ravinteiden kierto Toimenpiteet 2018-2020 2021-2023 2024-2030 Tavoitteet 2030 • Kehitetään liiketoimintamalleja biokaasun tuotannon ja käytön ympärille • Viestitään biokaasun liikennekäytön mahdollisuuksista • Tuotetaan ja jaetaan taustatietoa päätöksen teon tueksi biokaasun liikennekäytön lisäämiseksi (julkiset hankinnat) • Ollaan aktiivisesti mukana kotimaisessa ja kansainvälisessä hanketoiminnassa (esim. BiogasAction –hankeyhteistyö) • Kehitetään mädätteelle/kompostille uusia hyötykäyttökohteita, kuten kasvualustat • Kehitetään biokaasun hiilidioksidille hyötykäyttöä ja otetaan teknologioita käyttöön • Viestitään biokaasun mahdollisuuksista ja edistetään biokaasun tuotantoon ja käyttöön liittyviä investointeja • tutkitaan, kehitetään ja kokeillaan uusia tapoja kierrättää ravinteita • Tehdään sekajätteen koostumustutkimus (2021 & 2023) ja biojätteen koostumustutkimus 2021 • Vahvistetaan biojätteen lajitteluaktiivisuutta mm. viestimällä biojätteen hyödyntämisestä • Edistetään biojätteen määrän vähentämistä esim. tekemällä hävikin määrää näkyväksi Biokaasun tuotanto lisääntyy (2021 noin 50 GWh/vuosi, potentiaali keskimäärin 440 GWh/vuosi) Biokaasun liikennekäyttö lisääntyy Ravinteiden kierrätys tehostuu Biojätteen osuus sekajätteestä max. 10 % (nyt 25-30 %) 13.10.2021 8
 • 9. Painopiste: Biohajoavat jätteet, biokaasu ja ravinteiden kierto Välittömästi 2021-2022 toteutettavat tavoitetilaan liittyvät toimenpiteet Vastuutaho Viestitään biokaasun mahdollisuuksista ja edistetään biokaasun tuotantoon ja käyttöön liittyviä investointeja Circwaste- yhteistyö Tehdään sekajätteen koostumustutkimus (2021) ja biojätteen koostumustutkimus 2021 Jätehuoltoyhtiö t, Circwaste- yhteistyö 13.10.2021 9
 • 10. Keski-Suomi: painopiste Biohajoavat jätteet, biokaasu ja ravinteiden kierto Avainindikaattorit Tiekarttaindikaattorit Biohajoavien kotitalousjätteiden sekä kompostoitujen ja mädätettyjen biohajoavien jätteiden määrä Sekajätteen sisältämä biojäte (%-osuus, sekajätteen koostumustutkimuksen perusteella) Biokaasun tuotanto ja biokaasun liikennekäyttö (jos alueellista dataa on saatavilla) 13.10.2021 10
 • 11. Muovit Muovipakkausjätettä muodostuu kotitalouksissa noin 6 000 t vuodessa. (Karppinen 2018. Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus). Kotitalouksien sekajätteen massasta muovia on vuoden 2021 koostumustutkimuksen mukaan noin 23 %, josta suurin osa muovipakkauksia. Asukkaat ovat kiinnostuneita muovin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä. Kotitalouksien muovipakkausjätteen lisäksi muovijätettä syntyy myös mm. maataloudessa, rakentamisessa ja palvelualalla. Muovijätteen erilliskeräys on vasta laajenemassa ja ihmiset vielä totuttelevat muovipakkausten lajitteluun. Kaikkea keräysmuovia ei tällä hetkellä saada jalostettua uusioraaka-aineeksi, mutta lisäinvestointeja käsittelykapasiteettiin on suunnitteilla. Keski-Suomessa on osaamista myös muovia korvaavien puupohjaisten tuotteiden tutkimuksessa ja kehityksessä. 13.10.2021 11
 • 12. Painopiste: Muovit Toimenpiteet 2018-2020 2021-2023 2024-2030 Tavoitteet 2030 • Laajennetaan kotitalouksien muovipakkausjätteen keräysverkostoa • Tiedotetaan muovipakkausten keräysmahdollisuuksista • Selvitetään ja jaetaan tietoa maatalouden muovien keräysmahdollisuuksista • Lisätään kirkkaiden rakennus- ja pakkausmuovien erilliskeräystä • Seurataan muovijätteen käsittelykapasiteetin ja kierrätysmuovimarkkinoiden kehitystä • Kehitetään muovia korvaavia materiaaleja • Tiedotetaan muovipakkausten keräysmahdollisuuksista • Lisätään ymmärrystä muovin kierrätyksestä konkretiso imalla lajittelun hyötyjä • Tehdään sekajätteen koostumustutkimus 2021 ja 2023 • Kehitetään muovia korvaavia materiaaleja ja kokeillaan niitä eri käyttökohteisiin Muovipakkausten määrä sekajätteessä vähenee ja erilliskeräys lisääntyy Muovipakkausjätteen kierrätys lisääntyy 13.10.2021 12
 • 13. Painopiste: Muovit Välittömästi 2021-2022 toteutettavat tavoitetilaan liittyvät toimenpiteet Vastuutaho Tiedotetaan muovipakkausten keräysmahdollisuuksista ja lisätään ymmärrystä muovin kierrätyksestä. Circwaste- yhteistyö Tehdään sekajätteen koostumustutkimus 2021 Jätehuoltoyhtiöt, Circwaste- yhteistyö 13.10.2021 13
 • 14. Keski-Suomi: painopiste Muovit Avainindikaattorit Tiekarttaindikaattorit Kotitalousjätteiden määrä ja kierrätysaste Sekajätteen sisältämä muovi (%-osuus, sekajätteen koostumustutkimuksen perusteella) 13.10.2021 14
 • 15. SER Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (SER) syntyy Keski-Suomessa noin 11,5 kg/asukas/vuosi (SER seuranta). Vuonna 2021 sekajätteen massasta 0,7% oli sähkölaitteita ja pienakkuja. Vaikka osuus on pieni, sekin määrä olisi hyvä saada kerättyä erikseen ja sitä kautta saada materiaalit kiertoon. Kolmannella sektorilla on SER:n kierrätykseen, korjaamiseen ja uudelleenkäyttöön liittyvää toimintaa monissa kunnissa Keski-Suomessa. Jyväskylän yliopiston hankkeessa tutkitaan SER:n sisältämien arvometallien erottelua ja talteenottoa (Uusiouutiset 4/2021). Hanke tähtää kaupallisen mittakaavan SER-talteenottolaitoksen perustamiseen. Esimittakaavan laitos maksaisi noin 10 miljoonaa euroa, kaupallisen mittakaavan laitos 100 miljoonaa euroa. Laitoskonseptin uskotaan olevan kannattava ja parhaimmillaan se voisi käsitellä 20 % Euroopan piirilevyjätteestä. 13.10.2021 15
 • 16. Painopiste: SER (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) Toimenpiteet 2018-2020 2021-2023 2024-2030 Tavoitteet 2030 • Lisätään neuvontaa ja tiedotusta SE- laitteiden korjauspalveluista, SER:n erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä • Tehostetaan keräystä erityisesti harvaan asutulla alueella esim. kiertävän keräyksen tai pop-up keräyksen avulla • Demotaan kriittisten ja arvokkaiden raaka- aineiden talteenottoa SER:sta • Levitetään tietoa ”Palvelu tuotteen sijaan” mahdollisuuksista esim. valaistuksen suhteen • Edistetään laitelainaamo konseptin levitystä • Tiedotetaan SER:n keräysmahdollisuuksista ja SER:n hyödyntämisestä. • Tehostetaan keräystä esim. kiertävän keräyksen tai pop-up keräyksen avulla. • Edistetään korjaamisen, lainaamisen ja vuokraamisen palveluita. • Edistetään kriittisten ja arvokkaiden raaka- aineiden talteenottoa SER:stä. Sekajätteeseen päätyvän SER:n määrä vähenee SER kierrätys lisääntyy SER:issä olevat kriittiset ja arvokkaat raaka-aineet saadaan talteen ja kiertoon SE-laitteiden käyttöikä pitenee ja käyttöaste kasvaa 13.10.2021 16
 • 17. Painopiste: SER Välittömästi 2021-2022 toteutettavat tavoitetilaan liittyvät toimenpiteet Vastuutaho Tiedotetaan SER:n keräysmahdollisuuksista. Circwaste- yhteistyö 13.10.2021 17
 • 18. Keski-Suomi: painopiste SER Avainindikaattorit Tiekarttaindikaattorit Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä sekä kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste Sekajätteen sisältämä ser (%-osuus, sekajätteen koostumustutkimuksen perusteella) 13.10.2021 18