SlideShare a Scribd company logo

Iin kunnan kiertotalouden tiekartta

Circwaste
Circwaste

Kiertotalouden tiekartassa määritellään kunnan keskeiset kiertotalouden tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

1 of 12
Download to read offline
Kiertotalouden tiekartta
2019
Iin polku kiertotalouteen
 Iin kunta on ollut aktiivisesti mukana Hiilineutraalit kunnat- eli HINKU-verkostossa vuodesta 2012 lähtien
 Iin kunnanvaltuusto päätti syksyllä 2015 Iin ympäristöohjelman laatimisesta. Ympäristöohjelman teemat ja toiminnot 
päätettiin kuvata Sitran Resurssiviisauden tiekarttamallilla. Työryhmää alettiin kutsua Resurssiviisas Ii – työryhmäksi, joka 
laati Iin kunnalle ympäristöohjelmaa korvaavan konkreettisen tiekartan resurssiviisauteen. Työryhmä teki esityksen 
kunnanvaltuustolle Iin hakeutumisesta FISU-kunnaksi (Finnish Sustainable Communities) Ii hyväksyttiin FISU-kunnaksi 
5.2.2016
 Iin kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 28.02.2017 Resurssiviisas Ii -toimintamallin ja nimesi Resurssiviisas Ii -
johtoryhmän, johon kuuluvat kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat, lautakuntien ja liikelaitosjohtokuntien 
puheenjohtajat ja johtavat viranhaltijat sekä kuntakonsernin toimitusjohtajat. Johtoryhmä kokoontuu vähintään kahdesti 
vuodessa tehtävänään resurssiviisauden strateginen johtaminen
 Kunta haki syksyllä 2017 Kiertotalouden Circwaste edelläkävijäkuntien verkostoon ja valittiin verkoston jäseneksi 20.11.2017. 
Jokainen Circwaste –verkoston kunta laatii oman Kiertotalouden tiekartan
 Kiertotalouden tiekartan laatiminen aloitettiin Toukokuussa 2018. Työryhmään jäseninä olivat:  
 Ari Alatossava, Lea Aalto, Anne Hautamäki, Paula Kettunen, Janne Jokelainen, Pekka Paaso, Juha Ukkonen; Iin kunta
 Mari Juntunen;  Kiertokaari Oy
 Raimo Suomela; Oulunkaaren kuntayhtymä 
 Kari Manninen; Iilaakso Oy 
 Leena Vuotovesi, Irja Ruokamo, Heidi Takalo, Petri Leppänen; Iin Micropolis Oy
Ii kiertotalouden edelläkävijäkuntien
joukossa
• Suomen ympäristökeskus ja Motiva valitsivat edelläkävijät parinkymmenen 
hakijakunnan joukosta 2017 
• CIRCWASTE-verkosto toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa, 
tavoitteena
• kierrättää vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä
• hyödyntää vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä materiaalina 
• vähentämällä jätemäärää vuoden 2000 tasolle
• Parhaimmillaan kiertotalous luo uusia työpaikkoja, uutta liiketoimintaa ja 
kustannussäästöjä sekä keventää ympäristökuormaa jätteen määrän 
vähentymisellä
• ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” –hanke
• Suomen ympäristökeskuksen koordinoima 
• EU Life -ohjelmaan kuuluvan seitsenvuotisen hankkeen budjetti on lähes 19 
miljoonaa euroa
• Sen tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein 
rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa, elintarvikeketjussa ja 
kotitalouksissa
Iin kiertotalouden tiekartta
 Kiertotalouden tiekartan on tarkoitus korostaa kiertotalouden merkitystä resurssiviisaudessa. Iissä kiertotalouden tiekartta 
sulautetaankin osaksi resurssiviisauden tiekarttaa ja sen toimintoja. 
 Ii on FISU (Finnish Sustainable Communities) ja Hinku (Hiilineutraalit kunnat) edelläkävijäkuntana panostanut onnistuneesti 
energia- ja ilmastotyöhön, jonka tuloksena se on noussut valtakunnan kärkeen 62% päästövähennyksellä vuosien 2007-
2017 aikana. 
 Iin kunta tavoittelee 80 % hiilidioksidipäästövähennystä vuoteen 2020 mennessä, joka on jopa 30 vuotta EU:n 
ilmastotavoitetta ripeämpi. 
 FISU verkosto tavoittelee hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. 
Jätteettömyys ja kestävä kulutus onkin tämän vuoksi otettu kiertotalouden tiekartan teemoiksi. 
 Iin kunta on yksi Suomen ympäristökeskuksen Kohti hiilineutraalia kuntaa - hankkeen jäsenistä (HINKU) ja sitoutunut työ- ja 
elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimuksen 2017-2025 mukaiseen säästöön (v. 2020 1 582MWh, v. 2025 2 373 MWh 
vuoden 2014 tasosta).
 Kiertotalouden tiekarttaa laadittaessa on huomioitu Valtakunnallisen jätesuunnitelman ja Suomen kiertotalouden tiekartan 
tavoitteet. Iin kunta pyrkii omilla tavoitteillaan vastaamaan asetettuihin haasteisiin edelläkävijänroolissa.
Valtakunnallisen
jätesuunnitelman
VALTSU-
painopisteet
Kansallisen
kiertotalouden tiekartan
painopisteet
Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-
2025
• Kestävä ruokajärjestelmä: Kuluttajat valitsevat ruokaa, joka on tuotettu
alkutuotannosta lähtien raaka-aineita viisaammin käyttäen ja ravinteita kierrättäen.
• Metsäperäiset kierrot: Metsäteollisuuden globaali kilpailukyky nousee uusilla
biopohjaisilla tuotteilla, palveluilla, yhteistyömalleilla ja digiteknologialla.
• Tekniset kierrot: Neitseellisten raaka-aineiden vähäinen käyttö sekä materiaalien ja
tuotteiden pitkäikäisyys rakentavat kilpailuetua.
• Liikkuminen ja logistiikka: Liikkuminen kehittyy saumattomaksi, älykkyyttä ja
fossiilittomia polttoaineita hyödyntäväksi.
• Yhteiset toimenpiteet: Systeemiseen muutokseen tarvitaan lainsäätäjää, yrityksiä,
yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, kuluttajia ja kansalaisia sekä elinvoimaisia alueita.

Recommended

Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekarttaVantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekarttaJyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekarttaRovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Turun kaupungin tiekartta
Turun kaupungin tiekarttaTurun kaupungin tiekartta
Turun kaupungin tiekarttaCircwaste
 
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekarttaLounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta Circwaste
 
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta Circwaste
 
Lahden kaupungin kiertotalouden tiekartta
Lahden kaupungin kiertotalouden tiekarttaLahden kaupungin kiertotalouden tiekartta
Lahden kaupungin kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 

More Related Content

What's hot

Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekarttaPohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Keski-Suomen kiertotalouden tiekartta
Keski-Suomen kiertotalouden tiekarttaKeski-Suomen kiertotalouden tiekartta
Keski-Suomen kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Tiekartta kiertotalouteen
Tiekartta kiertotalouteenTiekartta kiertotalouteen
Tiekartta kiertotalouteenValonia_keskus
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinäTilastokeskus
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinäTilastokeskus
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinäTilastokeskus
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinäTilastokeskus
 
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptx
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptxARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptx
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptxBPPMDDTT Makassar
 
20221116_韓國2050碳中和下政策規劃與演進
20221116_韓國2050碳中和下政策規劃與演進20221116_韓國2050碳中和下政策規劃與演進
20221116_韓國2050碳中和下政策規劃與演進懂能源團隊
 
20231011_日本GX相關政策分析
20231011_日本GX相關政策分析20231011_日本GX相關政策分析
20231011_日本GX相關政策分析懂能源團隊
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022THL
 
Латвия традиции и культура
Латвия традиции и культураЛатвия традиции и культура
Латвия традиции и культураognennaya13
 
AB Bölgesel Politikaları ( Fonlar)
AB Bölgesel Politikaları ( Fonlar)AB Bölgesel Politikaları ( Fonlar)
AB Bölgesel Politikaları ( Fonlar)KASIAD KOCAELİ
 
The Circular Economy Handbook
The Circular Economy HandbookThe Circular Economy Handbook
The Circular Economy Handbookaccenture
 
Description of TACC principles
Description of TACC principlesDescription of TACC principles
Description of TACC principlesCIFOR-ICRAF
 
SK PERSETUJUAN BPD REALISASI APBDES 2022.docx
SK PERSETUJUAN BPD REALISASI APBDES 2022.docxSK PERSETUJUAN BPD REALISASI APBDES 2022.docx
SK PERSETUJUAN BPD REALISASI APBDES 2022.docxssuser7a5fee
 
MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTR
MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTRMEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTR
MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTRFitri Indra Wardhono
 

What's hot (20)

Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekarttaPohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta
 
Keski-Suomen kiertotalouden tiekartta
Keski-Suomen kiertotalouden tiekarttaKeski-Suomen kiertotalouden tiekartta
Keski-Suomen kiertotalouden tiekartta
 
Tiekartta kiertotalouteen
Tiekartta kiertotalouteenTiekartta kiertotalouteen
Tiekartta kiertotalouteen
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
 
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptx
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptxARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptx
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptx
 
20221116_韓國2050碳中和下政策規劃與演進
20221116_韓國2050碳中和下政策規劃與演進20221116_韓國2050碳中和下政策規劃與演進
20221116_韓國2050碳中和下政策規劃與演進
 
Näin tuemme viestintää ja vuorovaikutusta
Näin tuemme viestintää ja vuorovaikutustaNäin tuemme viestintää ja vuorovaikutusta
Näin tuemme viestintää ja vuorovaikutusta
 
20231011_日本GX相關政策分析
20231011_日本GX相關政策分析20231011_日本GX相關政策分析
20231011_日本GX相關政策分析
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Латвия традиции и культура
Латвия традиции и культураЛатвия традиции и культура
Латвия традиции и культура
 
AB Bölgesel Politikaları ( Fonlar)
AB Bölgesel Politikaları ( Fonlar)AB Bölgesel Politikaları ( Fonlar)
AB Bölgesel Politikaları ( Fonlar)
 
Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...
Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...
Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...
 
The Circular Economy Handbook
The Circular Economy HandbookThe Circular Economy Handbook
The Circular Economy Handbook
 
Description of TACC principles
Description of TACC principlesDescription of TACC principles
Description of TACC principles
 
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan esittely
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan esittelyValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan esittely
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan esittely
 
SK PERSETUJUAN BPD REALISASI APBDES 2022.docx
SK PERSETUJUAN BPD REALISASI APBDES 2022.docxSK PERSETUJUAN BPD REALISASI APBDES 2022.docx
SK PERSETUJUAN BPD REALISASI APBDES 2022.docx
 
MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTR
MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTRMEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTR
MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTR
 

Similar to Iin kunnan kiertotalouden tiekartta

Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta Circwaste
 
ORSI politiikkasuositus: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuuteen -esitys
ORSI politiikkasuositus: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuuteen -esitysORSI politiikkasuositus: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuuteen -esitys
ORSI politiikkasuositus: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuuteen -esitysORSI
 
Vihreän talouden toimintamalli, Finlandia-talo 6.11.2014
Vihreän talouden toimintamalli, Finlandia-talo 6.11.2014Vihreän talouden toimintamalli, Finlandia-talo 6.11.2014
Vihreän talouden toimintamalli, Finlandia-talo 6.11.2014MTT_Agrifood_Research_Finland
 
Mari Pantsar-Kallio: Resurssiviisaudesta elinvoimaa kaupunkiin
Mari Pantsar-Kallio: Resurssiviisaudesta elinvoimaa kaupunkiinMari Pantsar-Kallio: Resurssiviisaudesta elinvoimaa kaupunkiin
Mari Pantsar-Kallio: Resurssiviisaudesta elinvoimaa kaupunkiinSitra / Ekologinen kestävyys
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinäTilastokeskus
 
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalliLaura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalliSitra / Ekologinen kestävyys
 
Jätehuoltopäivä 27.2.2014, seppo heikintalo, rauman seudun jätehuoltolaitos
Jätehuoltopäivä 27.2.2014, seppo heikintalo, rauman seudun jätehuoltolaitosJätehuoltopäivä 27.2.2014, seppo heikintalo, rauman seudun jätehuoltolaitos
Jätehuoltopäivä 27.2.2014, seppo heikintalo, rauman seudun jätehuoltolaitosraumankauppakamari
 
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijanaMaa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijanaMaa- ja metsätalousministeriö
 
Lari Rajantie: Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille
Lari Rajantie: Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnilleLari Rajantie: Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille
Lari Rajantie: Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnilleSitra / Ekologinen kestävyys
 
Biokaasun edistäminen_Salokorpi_Lahienergialiitto_250315
Biokaasun edistäminen_Salokorpi_Lahienergialiitto_250315Biokaasun edistäminen_Salokorpi_Lahienergialiitto_250315
Biokaasun edistäminen_Salokorpi_Lahienergialiitto_250315Suomen Lähienergialiitto
 
Jorma Mikkonen 17.5.2013: Suomi tarvitsee energiaa, raaka-aineita ja työtä
Jorma Mikkonen 17.5.2013: Suomi tarvitsee energiaa, raaka-aineita ja työtäJorma Mikkonen 17.5.2013: Suomi tarvitsee energiaa, raaka-aineita ja työtä
Jorma Mikkonen 17.5.2013: Suomi tarvitsee energiaa, raaka-aineita ja työtäSitra / Ekologinen kestävyys
 

Similar to Iin kunnan kiertotalouden tiekartta (20)

Muutos kohti biokiertotaloutta kaupungeissa
Muutos kohti biokiertotaloutta kaupungeissaMuutos kohti biokiertotaloutta kaupungeissa
Muutos kohti biokiertotaloutta kaupungeissa
 
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
 
ORSI politiikkasuositus: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuuteen -esitys
ORSI politiikkasuositus: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuuteen -esitysORSI politiikkasuositus: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuuteen -esitys
ORSI politiikkasuositus: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuuteen -esitys
 
Kimmo Jarva: Lappeenranta - Resurssiviisas 2050
Kimmo Jarva: Lappeenranta - Resurssiviisas 2050Kimmo Jarva: Lappeenranta - Resurssiviisas 2050
Kimmo Jarva: Lappeenranta - Resurssiviisas 2050
 
Ilkka Kankare: Tiekartan kokoaminen Jyväskylässä
Ilkka Kankare: Tiekartan kokoaminen JyväskylässäIlkka Kankare: Tiekartan kokoaminen Jyväskylässä
Ilkka Kankare: Tiekartan kokoaminen Jyväskylässä
 
Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalliLari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
 
Ekologinen kestävyys Sitran aiheet
Ekologinen kestävyys Sitran aiheetEkologinen kestävyys Sitran aiheet
Ekologinen kestävyys Sitran aiheet
 
Vihreän talouden toimintamalli, Finlandia-talo 6.11.2014
Vihreän talouden toimintamalli, Finlandia-talo 6.11.2014Vihreän talouden toimintamalli, Finlandia-talo 6.11.2014
Vihreän talouden toimintamalli, Finlandia-talo 6.11.2014
 
Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) - esittely
Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) - esittelyKohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) - esittely
Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) - esittely
 
Mari Pantsar-Kallio: Resurssiviisaudesta elinvoimaa kaupunkiin
Mari Pantsar-Kallio: Resurssiviisaudesta elinvoimaa kaupunkiinMari Pantsar-Kallio: Resurssiviisaudesta elinvoimaa kaupunkiin
Mari Pantsar-Kallio: Resurssiviisaudesta elinvoimaa kaupunkiin
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
 
Outi Pakarinen: Biokaasun liikennekäyttö
Outi Pakarinen: Biokaasun liikennekäyttöOuti Pakarinen: Biokaasun liikennekäyttö
Outi Pakarinen: Biokaasun liikennekäyttö
 
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalliLaura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
 
WasteLess Karelias -hankkeessa tehtyjen toimien ilmastovaikutusten arviointi
WasteLess Karelias -hankkeessa tehtyjen toimien ilmastovaikutusten arviointiWasteLess Karelias -hankkeessa tehtyjen toimien ilmastovaikutusten arviointi
WasteLess Karelias -hankkeessa tehtyjen toimien ilmastovaikutusten arviointi
 
Jätehuoltopäivä 27.2.2014, seppo heikintalo, rauman seudun jätehuoltolaitos
Jätehuoltopäivä 27.2.2014, seppo heikintalo, rauman seudun jätehuoltolaitosJätehuoltopäivä 27.2.2014, seppo heikintalo, rauman seudun jätehuoltolaitos
Jätehuoltopäivä 27.2.2014, seppo heikintalo, rauman seudun jätehuoltolaitos
 
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijanaMaa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
 
Kiertotalous
Kiertotalous Kiertotalous
Kiertotalous
 
Lari Rajantie: Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille
Lari Rajantie: Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnilleLari Rajantie: Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille
Lari Rajantie: Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille
 
Biokaasun edistäminen_Salokorpi_Lahienergialiitto_250315
Biokaasun edistäminen_Salokorpi_Lahienergialiitto_250315Biokaasun edistäminen_Salokorpi_Lahienergialiitto_250315
Biokaasun edistäminen_Salokorpi_Lahienergialiitto_250315
 
Jorma Mikkonen 17.5.2013: Suomi tarvitsee energiaa, raaka-aineita ja työtä
Jorma Mikkonen 17.5.2013: Suomi tarvitsee energiaa, raaka-aineita ja työtäJorma Mikkonen 17.5.2013: Suomi tarvitsee energiaa, raaka-aineita ja työtä
Jorma Mikkonen 17.5.2013: Suomi tarvitsee energiaa, raaka-aineita ja työtä
 

Iin kunnan kiertotalouden tiekartta

 • 2. Iin polku kiertotalouteen  Iin kunta on ollut aktiivisesti mukana Hiilineutraalit kunnat- eli HINKU-verkostossa vuodesta 2012 lähtien  Iin kunnanvaltuusto päätti syksyllä 2015 Iin ympäristöohjelman laatimisesta. Ympäristöohjelman teemat ja toiminnot  päätettiin kuvata Sitran Resurssiviisauden tiekarttamallilla. Työryhmää alettiin kutsua Resurssiviisas Ii – työryhmäksi, joka  laati Iin kunnalle ympäristöohjelmaa korvaavan konkreettisen tiekartan resurssiviisauteen. Työryhmä teki esityksen  kunnanvaltuustolle Iin hakeutumisesta FISU-kunnaksi (Finnish Sustainable Communities) Ii hyväksyttiin FISU-kunnaksi  5.2.2016  Iin kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 28.02.2017 Resurssiviisas Ii -toimintamallin ja nimesi Resurssiviisas Ii - johtoryhmän, johon kuuluvat kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat, lautakuntien ja liikelaitosjohtokuntien  puheenjohtajat ja johtavat viranhaltijat sekä kuntakonsernin toimitusjohtajat. Johtoryhmä kokoontuu vähintään kahdesti  vuodessa tehtävänään resurssiviisauden strateginen johtaminen  Kunta haki syksyllä 2017 Kiertotalouden Circwaste edelläkävijäkuntien verkostoon ja valittiin verkoston jäseneksi 20.11.2017.  Jokainen Circwaste –verkoston kunta laatii oman Kiertotalouden tiekartan  Kiertotalouden tiekartan laatiminen aloitettiin Toukokuussa 2018. Työryhmään jäseninä olivat:    Ari Alatossava, Lea Aalto, Anne Hautamäki, Paula Kettunen, Janne Jokelainen, Pekka Paaso, Juha Ukkonen; Iin kunta  Mari Juntunen;  Kiertokaari Oy  Raimo Suomela; Oulunkaaren kuntayhtymä   Kari Manninen; Iilaakso Oy   Leena Vuotovesi, Irja Ruokamo, Heidi Takalo, Petri Leppänen; Iin Micropolis Oy
 • 3. Ii kiertotalouden edelläkävijäkuntien joukossa • Suomen ympäristökeskus ja Motiva valitsivat edelläkävijät parinkymmenen  hakijakunnan joukosta 2017  • CIRCWASTE-verkosto toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa,  tavoitteena • kierrättää vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä • hyödyntää vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä materiaalina  • vähentämällä jätemäärää vuoden 2000 tasolle • Parhaimmillaan kiertotalous luo uusia työpaikkoja, uutta liiketoimintaa ja  kustannussäästöjä sekä keventää ympäristökuormaa jätteen määrän  vähentymisellä • ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” –hanke • Suomen ympäristökeskuksen koordinoima  • EU Life -ohjelmaan kuuluvan seitsenvuotisen hankkeen budjetti on lähes 19  miljoonaa euroa • Sen tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein  rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa, elintarvikeketjussa ja  kotitalouksissa
 • 4. Iin kiertotalouden tiekartta  Kiertotalouden tiekartan on tarkoitus korostaa kiertotalouden merkitystä resurssiviisaudessa. Iissä kiertotalouden tiekartta  sulautetaankin osaksi resurssiviisauden tiekarttaa ja sen toimintoja.   Ii on FISU (Finnish Sustainable Communities) ja Hinku (Hiilineutraalit kunnat) edelläkävijäkuntana panostanut onnistuneesti  energia- ja ilmastotyöhön, jonka tuloksena se on noussut valtakunnan kärkeen 62% päästövähennyksellä vuosien 2007- 2017 aikana.   Iin kunta tavoittelee 80 % hiilidioksidipäästövähennystä vuoteen 2020 mennessä, joka on jopa 30 vuotta EU:n  ilmastotavoitetta ripeämpi.   FISU verkosto tavoittelee hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.  Jätteettömyys ja kestävä kulutus onkin tämän vuoksi otettu kiertotalouden tiekartan teemoiksi.   Iin kunta on yksi Suomen ympäristökeskuksen Kohti hiilineutraalia kuntaa - hankkeen jäsenistä (HINKU) ja sitoutunut työ- ja  elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimuksen 2017-2025 mukaiseen säästöön (v. 2020 1 582MWh, v. 2025 2 373 MWh  vuoden 2014 tasosta).  Kiertotalouden tiekarttaa laadittaessa on huomioitu Valtakunnallisen jätesuunnitelman ja Suomen kiertotalouden tiekartan  tavoitteet. Iin kunta pyrkii omilla tavoitteillaan vastaamaan asetettuihin haasteisiin edelläkävijänroolissa.
 • 6. Kansallisen kiertotalouden tiekartan painopisteet Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016- 2025 • Kestävä ruokajärjestelmä: Kuluttajat valitsevat ruokaa, joka on tuotettu alkutuotannosta lähtien raaka-aineita viisaammin käyttäen ja ravinteita kierrättäen. • Metsäperäiset kierrot: Metsäteollisuuden globaali kilpailukyky nousee uusilla biopohjaisilla tuotteilla, palveluilla, yhteistyömalleilla ja digiteknologialla. • Tekniset kierrot: Neitseellisten raaka-aineiden vähäinen käyttö sekä materiaalien ja tuotteiden pitkäikäisyys rakentavat kilpailuetua. • Liikkuminen ja logistiikka: Liikkuminen kehittyy saumattomaksi, älykkyyttä ja fossiilittomia polttoaineita hyödyntäväksi. • Yhteiset toimenpiteet: Systeemiseen muutokseen tarvitaan lainsäätäjää, yrityksiä, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, kuluttajia ja kansalaisia sekä elinvoimaisia alueita.
 • 7. Resurssiviisas Ii tiekartta Kiertotalouteen liittyvät TAVOITTEET 2050 • Iissä on käytössä edulliset vähäpäästöisten ajoneuvojen hallintamallit • Resurssiviisauden ja teollisen ekologian esimerkkialue • Iissä tuotettujen ja kulutettujen elintarvikkeiden hiili- ja vesijalanjälki on huipputasoa • Iin jokien biologinen ja kemiallinen tila vastaava kuin 1950 Toimenpiteitä: • Energiatehokkuus. Tilatehokkuus. • Neitseellisten raaka-aineiden kulutus kestävää ja kierrätysmateriaalien käyttö maksimoitu. • Uudelleenkäyttö ja uusiokäyttö otettu huomioon jo tuotesuunnittelussa. • Uudet kulutusmallit kotitalouksissa ja julkisessa taloudessa; tuotepalvelut, yhteisomistaminen, vuokraus ja lainaus • Yhden maapallon rajoissa tuotettu ja kulutettu ruoka luo hyvinvointia, terveyttä ja taloudellista kasvua. • Puhtaat luonnonvedet, kestävä vedenkulutus, ravinteiden talteenotto ja kierrätys INDIKAATTORIT / MITTARIT: - 80 % CO2-vähennys jo vuoteen 2020 mennessä - Sähköisten lupa- ja muiden palveluiden määrän kehittyminen - Kuljetusten (oppilaat, tavarat, jne.) päästöt - Kuljetetun jätteen määrä / asukas - Hyötyjätteen määrä/sekajätteen määrä - Hyödyntämiskelvottoman, penkkaan päättyvän jätteen määrä - Kunnan ruokahuollon hyödyntämättömien ruoka-annosten määrä - Iin vesistöjen ravinnepitoisuudet (P, N, humus, BOD, jne.)
 • 8. Iin kiertotalouden tiekartan painopisteet ja tavoitteet 2030 • Jätehuolto • Kunnassa on edistykselliset jätehuoltomääräykset  • Kierrätysaste on nostettu 60 % • Materiaalien uudelleenkäyttö • Neitseellisten raaka-aineiden käyttö on minimissä • Hankitaan vain materiaaleja, jotka voidaan kierrättää tai uudelleenkäyttää • Jakamistalous • Kunnan sähköautojen ja tilojen käyttöaste on korkea • Yhteiskäyttöisyys on yleinen tapa
 • 9. Painopiste: JÄTEHUOLTO Tavoitteet 2018-2030 Toimenpiteet 2019-2021 Toimenpiteet 2024-2030 - Kunnassa on edistykselliset jätehuoltomääräykset - Kierrätysaste on nostettu 60 % - Muovipakkauskeräyksen saaminen Iihin - Muovipakkauskeräyksen laajentaminen - Jätehuoltomääräysten päivittäminen - Jätteiden kuljetusjärjestelmän valinta - Jätteiden lajittelu ja erilliskeräyksen toteuttaminen - kunnan kiinteistöjen osalta biojätteen keräys tai . kompostointi - Kuntalaisille jätteenkeräyksen kilpailutusalusta - Yritysten osalta biojätteen keräysmahdollisuudet; ja muut jätejakeet tässä kunta mahdollistajana - Kotitalouksien yhteiskäyttö jätteenkeräyspisteiden toteuttamisselvitys - Kartoitus jätteen määrästä kunnassa - Hyödynnetään älykkäitä jäteastioita kunnan jäteseurannassa - Kierrätysjakeiden uusiokäyttömahdollisuudet - Biokaasun tuotanto biojätteestä pienessä mittakaavassa, seurataan markkinoiden kehittymistä - Yhteiskeräyspisteitä mm. vapaa-ajanasunnoille Indikaattorit Avainindikaattorit Tiekarttaindikaattorit - Jätteen määrä jakeittain kg/asukas - Kierrätysaste % - Kierrätysmahdollisuus jätejakeittain (kyllä/ei) - Jätejakeita: Muovi, metalli, lasi, pahvi/kartonki, paperi, biojäte ja polttokelpoinenjäte - Kierrätyksen tuomat säästöt jätekustannuksissa (€/jäte t) - Kompostorien määrä kunnan kiinteistöissä (lkm/kaikki kiinteistöt) - Polttoon menevän jätteen määrä (kg/vuosi)
 • 10. Painopiste: MATERIAALIEN UUDELLEENKÄYTTÖ Tavoitteet 2018-2030 Toimenpiteet 2019-2023 Toimenpiteet 2024-2030 - Neitseellisten raaka-aineiden käyttö on minimissä - Hankitaan vain materiaaleja, jotka voidaan kierrättää tai uudelleenkäyttää • Käytöstä poistettujen kalusteiden, pienlaitteiden ja muiden tavaroiden ja materiaalien inventointi tehdään loppuun ja tieto kootaan digitaaliseen arkistoon • Käynnistetään inventoitujen tarvikkeiden ja materiaalien hyötykäyttö hyödyntäen Tuunataan työtä-hankkeen resursseja: Korjaus, kierrätys, myynti jne. • Yritysten sivuvirta –selvitys • Kiertotalouden yrityskeskittymä (Iilaakson Circlab; Micropolis) • Päivitetään hankintaohjeisiin, kuinka huomioida materiaalien kulutus, kierrätys ja uudelleenkäyttö hankinnoissa • Sivuvirroista uutta liiketoimintaa • Rakennustenpurkujätteiden uusiokäyttö Indikaattorit Avainindikaattorit Tiekarttaindikaattorit - Käytettyjen neitseellisten raaka-aineiden* määrä (tonnia) - Korvattujen neitseellisten raaka-aineiden* määrä (tonnia) - Kiertotalouden liikevaihto (€/a) - Kierrätettävien materiaalien osuus hankinnoista (%) *Esim. Pohjarakentamisessa käytetty neitseellinen-/uusiomateriaali - Säästöt ja tulot materiaalikustannuksissa* (€/vuosi) - Uusiutuvasta/kierrätettävästä materiaalista syntyvien työpaikkojen määrä (htv) - Kierrätysmateriaalituotannon liikevaihto (€/vuosi)
 • 11. Painopiste: JAKAMISTALOUS Tavoitteet 2018-2030 Toimenpiteet 2019-2023 Toimenpiteet 2024-2030 - Kunnan sähköautojen ja tilojen käyttöaste on korkea - Yhteiskäyttöisyys on yleinen tapa - Leasing-sopimukset – tarkistetaan kunnan osalta, onko hyödynnetty maksimaalisesti eri hallintokunnissa ja toiminnoissa - Yhteiskäyttöautokokeilu, jossa auto on kunnalla päivisin ja iltaisin ja viikonloppuisin kuntalaisten käytössä - Tilojen ja laitteiden yhteiskäyttöä tehostetaan - Digitaaliset avoimet alustat käyttöön - Yhteiskäyttöalustoille oma ylläpitäjä - Palveluliiketoiminnan uudet mallit -selvitys Indikaattorit Avainindikaattorit Tiekarttaindikaattorit - Sähköautojen, tilojen ja käyttötavaroiden käyttöaste (%) - Yhteiskäytön liikevaihto (€/vuosi) - Yhteiskäyttöautojen lukumäärä kunnassa (lkm) - Uusien sähköisten palveluiden lukumäärä (lkm) - Jakamistalouden vaikutus kustannuksiin (€/km autot; €/m2 tilat; €/kk tavarat)
 • 12. Päivittäminen ja toteuttaminen  Työryhmän luonnos valmistui lokakuussa 2019 kiertotalouden tiekartaksi  Tiekartta esiteltiin Circwaste –hankkeen asiantuntijoille 30.10.2019  Iin kiertotalouden tiekartta viedään kunnan päätöksentekoon 2019 loppuun mennessä  Vuodesta 2020 lähtien Kiertotalouden tiekarttaa tullaan käsittelemään Resurssiviisas Ii tiekartan  yhteydessä Resurssiviisas Ii johtoryhmässä