Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 întrebări şi 30 de răspunsuri

1,201 views

Published on

10 întrebări şi 30 de răspunsuri despre cum foloseşti online-ul în business. Prezentare suşţinută în cadrul Link Your Business de Ciprian Gavriliu, PlayTheBalls

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

10 întrebări şi 30 de răspunsuri

 1. 1. 10 î ntreb ă ri ş i 30 de r ă spunsuri despre cum folose ş ti online-ul î n business Ciprian Gavriliu, fondator PlayTheBalls [email_address]
 2. 2. <ul><li>Pasionat de comunicare ş i marketing </li></ul><ul><li>Fondator PlayTheBalls </li></ul><ul><li>G ă sesc solu ţ ii zi de zi pentru companii </li></ul>Cine sunt? [email_address]
 3. 3. <ul><li>Po ţ i m ă sura totul </li></ul><ul><li>Po ţi aloca resursele gradual ş i le po ţi optimiza </li></ul><ul><li>Consumatorii sunt acolo, nu mai este doar o op ţ iune </li></ul>De ce merit ă s ă iau Internetul î n calcul? [email_address]
 4. 4. Ce fac oamenii online? <ul><li>Interac ţ ioneaz ă cu oameni ş i companii </li></ul><ul><li>Se informeaz ă , se distreaz ă , rezolv ă probleme </li></ul><ul><li>Ce fel de probleme: timp, bani, comoditate </li></ul>[email_address]
 5. 5. Ce obiective online a m? <ul><li>Avantaje online: segmentare, personalizare, interac ţ iune </li></ul><ul><li>Exemple: informa ţ ii transmise , prospec ţ i, clien ţ i </li></ul><ul><li>Stabile ş te KPI = key performance indicators </li></ul>[email_address]
 6. 6. Cum atrag vizitatorii ? <ul><li>Ofer ă -le ce vor: informa ţ ie, ajutor, rezolvare la probleme </li></ul><ul><li>PayPerClick, PPAction, PPLead, SearchEngineOptimization </li></ul><ul><li>Social Media(re ţ ele, bloguri, twitter), Proiecte speciale </li></ul>[email_address]
 7. 7. Am atras vizitatori, ce fac cu ei ? <ul><li>Trimite-i unde trebuie s ă ajung ă direct </li></ul><ul><li>Ofer ă informa ţ ie adi ţ ional ă </li></ul><ul><li>F ă o conversie: pagina contact, newsletter, lead, client(KPI) </li></ul>[email_address]
 8. 8. Cum maximiz ez re zultatele online? <ul><li>Analizeaz ă (pagini vizualizate, bounce rate, conversii) </li></ul><ul><li>Optimizeaz ă : mesaj, grafic ă , website </li></ul><ul><li>Folose ş te metodologia A/B î ncontinuu </li></ul>[email_address]
 9. 9. Ce fac cu resurse le ob ţ inute ? <ul><li>Departament de customer care rapid ş i eficient </li></ul><ul><li>Creaz ă baze de date ş i folose ş te datele demografice adunate </li></ul><ul><li>Permission marketing: comunic ă , converte ş te, ofer ă mai mult </li></ul>[email_address]
 10. 10. Cum integrez online - ul şi offline - ul? <ul><li>Maximizeaz ă rezultatele din offline î n online ş i viceversa </li></ul><ul><li>Folose ş te onlineul pentru a completa un mix de comunicare </li></ul><ul><li>Aloc ă cupoane ş i telefoane speciale </li></ul>[email_address]
 11. 11. Cum m ă sor rezultatele î n business ? <ul><li>Afl ă c â t valoreaz ă un client ş i calculeaz ă c âş tigul ş i ROI-ul </li></ul><ul><li>Stabile ş te c âş tigul pentru fiecare conversie î n parte ş i ROI-ul </li></ul><ul><li>Masoar ă randamentul investi ţ iei versus alte medii </li></ul>[email_address]
 12. 12. Cum folosesc Internetul astăzi? <ul><li>Î ncepe cu un website construit pentru clien ţ i ş i interac ţ iune </li></ul><ul><li>Î ncepe cu SEO, Adwords si promovare bazata pe performanta </li></ul><ul><li>D ă un mail la ciprian.gavriliu@ptb.ro </li></ul>[email_address]
 13. 13. Mulţumesc! Întrebări? [email_address] www.playtheballs.ro

×