Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dret dels infants a gaudir d'una educació formal

307 views

Published on

Aquesta és una de les presentacions de diapositives realitzades a l’aula per l'alumnat de 2n A d'ESO de l'Institut Príncep de Viana.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dret dels infants a gaudir d'una educació formal

  1. 1. Dretdelsinfantsagaudir d’unaeducacióformal Toni López Pérez Toni Hernández Pozo Maria José Lima Gemma Ruscalleda Ciuró
  2. 2. LaConvenciódelsdretsdelsinfants. Els infants no tenen els mateixos drets que els adults. Tots aquests drets es recullen a la convenció sobre els drets dels infants. Aquest document explica els drets que tots els menors d’edat han de tenir.
  3. 3. Article28delaconvenció. Aquest article ens diu que tots els infants tenen dret a una educació de qualitat i l’estat té l’obligació de proporcionar-la i de fer que sigui accessible a tothom.
  4. 4. AlaPel·lícula. A la pel·lícula es fa referència aquest dret quan la protagonista, Stacy Bess, va a parlar amb l’inspector d’ educació i a aquest no l’importa l’escola del refugi i fa tot el possible per desentendre’s del tema.
  5. 5. Conclusió. En definitiva, aquest dret ens diu que l’estat hauria de proporcionar una educació de qualitat a tothom, per sort, actualment aquest dret es respecta a molts països, però, a l’época de la pel·lícula no es respectava tant.
  6. 6. pagineswebconsultades ● http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/nu-conv- infants-resum.htlm ● http://www.xtec.cat/crp- santacolomag/recursos/cinema/pdf/11annex.pdf
  7. 7. Esperemqueus hagiagradat

×