Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drets de l'educació dels infants / 2n B

294 views

Published on

Aquesta és una de les presentacions de diapositives realitzades a l’aula per l'alumnat de 2n B d'ESO de l'Institut Príncep de Viana.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Drets de l'educació dels infants / 2n B

  1. 1. Drets de l’educació dels infants Cornelia.C Marina.M Ariadna.L Zaira.D
  2. 2. El dret de l’infant a una protecció especial de cara al propi creixement físic, mental i social.
  3. 3. Significat de la frase Els estats han de fer tot el possible per garantir: - una supervivencia - un desenvolupament - un nivell de vida digna a tots els infants.
  4. 4. Desenvolupament físic Les noies i els nois tenen el dret a anar al centre mèdic quan estiguin malalts i a que els puguin atendre.
  5. 5. Desenvolupament mental - Els nois i noies tenen dret a l’educació en igualtat d’ oportunitats. - Els nois i les noies tenen dret a accedir a informació i material de diverses fonts.
  6. 6. Desenvolupament social Tots els nois i noies tenen dret a la llibertat de pensament, d’opinió i de consciència i de religió.
  7. 7. gràciesPERLAVOSTRA ATENCIÓ

×