Revista absolventilor modificata in 31 mai 2013

1,719 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,719
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
567
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revista absolventilor modificata in 31 mai 2013

 1. 1. REVISTAREVISTAREVISTAREVISTACOLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ”BECLEANCoord. prof. Emese CîmpeanISSN 2343 – 9483ISSN-L 2343-9483ANUL 1, NR. 1/2013
 2. 2. Să ne bucurăm, aşadar…Să ne bucurăm pentru că avem în fa ă o nouă genera ie de tineri foarte bine pregăti i, talen-ta i, serioşi şi determina i, afla i la un moment de răscruce, la o etapă a deciziilor şi a unui nou în-ceput. Duce i cu voi tot ceea ce a i acumulat în aceşti ani de şcoală, tot ceea ce v-au învă at cu atâ-ta dăruire părin ii şi profesorii voştri, dar lua i cu voi şi amintiri frumoase, din momentele în care v-a i format ca oameni.Sunt clipe importante, deoarece vor marca hotărâtor destinul vostru. Anii de liceu au repre-zentat doar un popas în călătoria pe care o face i, este timpul să porni i spre o nouă destina ie. Indi-ferent care va fi aceea, sunte i pregăti i să face i fa ă! Trebuie să crede i în voi înşivă şi să vă dori idin tot sufletul să reuşi i!Parafrazându-l pe Constantin Noica, laînceput a fost cea ă, pe urmă au venit norii, apoiploaia şi abia la sfârşit a venit vremea frumoasă.Voi, dragi absolven i, sunte i la final de liceuacum, în cea ă, sau, în cel mai bun caz, în aniinebulozită ii. Vă doresc să ajunge i la vârsta ade-văratei frumuse i şi vă doresc ceva mai mult,pentru ara aceasta: să fi i voi vremea frumoasă!Prof. Emese CîmpeanPagina 2Gaudeamus igiturREVISTA ABSOLVENŢILOR - COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ” BECLEAN - PROMOŢIA 2013“Bănuieşti prin câte vie i am trecut până să ne dăm seama că via a înseamnă mai multdecât hrană, luptă şi putere în Stol? O mie de vie i, zece mii! Şi apoi, încă o sută de vie i, pânăam început să ne dăm seama că există perfec iune, şi încă o altă sută, până ne-am dat seama căscopul nostru în via ă este să atingem acea desăvârşire şi s-o dezvăluim celorlal i. Aceeaşi lege seaplică şi acum: ne alegem lumea următoare, în func ie de ceea ce învă ăm în această lume. Dacănu înve i nimic, lumea următoare este întocmai ca aceasta, cu aceleaşi limite şi cu aceleaşiapăsătoare greută i pe care trebuie să le birui”.(Richard Bach)
 3. 3. Volumul 1, Numărul 1, 2013Luna iunie este, în genere, perioada anuală în care o genera ie de tinere vlăstare îşiîncheie copilăria, făcând primii paşi în via ă ca oameni maturi şi responsabili, în stare să decidă singuripentru viitorul lor. Frumuse ea mitică a lumii, visele pline de romantism şi via a lipsită de griji împovă-rătoare, care cuprind ca-ntr-o îmbră işare ludică anii de liceu, se risipesc rând pe rând, lăsând în urmalor fiorii unei vârste care nu se mai întoarce. Treptat tinerii încă elevi sunt năpădi i de o nostalgie aaducerii aminte, în care întotdeauna îşi fac loc amestecându-se zâmbete, emo ii, regrete, speran e, într-o încercare aproape disperată de a opri curgerea vremii pentru o întoarcere imposibilă în trecut. Înacelași timp, încrederea în sine și asumarea unei atitudini mai serioase ca oricând îşi fac loc în su-fletele frumoşilor nebuni, care au trecut cu brio de pragurile şi încercările tulburătoare ale adolescen ei.Trăirea este atât de intensă, încât ni se întâmplă tuturor, atât elevilor, cât şi profesorilorşi părin ilor, să ne amintim anii fascinan i ai copilăriei, în care un clopo el răsunând prelung pe corido-arele vii, un ghiozdan stând agă at pe un trup plăpând, un puşti târându-și cu greu picioarele spreşcoală, o plăcintă sau o înghe ată făcându-ne mai frumoasă pauza mare, un buchet de flori mirosind aparfum pentru doamna învă ătoare, ne aduc înainte primii ani de şcoală. Apoi fiorii primei iubiri pentrucolega de la geam sau pentru colegul de la perete, micile invidii colegiale, care stârnesc primele pasi-uni, bucuria unei note mari sau resemnarea din urma unui eşec, catalogul acela mare cu coperta albas-tră în care vedeam în mod obiectiv propria persoană, o excursie într-un cadru mirific când fiecare deve-neam fiin e mirifice, de asemenea, ne trezesc trăiri intense adolescentine dintr-un timp trecut şiireversibil.Momentul absolvirii este o vreme a amintirilor despre cele ce au fost, dar, în acelașitimp, este şi o vreme a bilan ului pentru cele ce vor veni. Cele două aspecte se leagă şi se completeazăreciproc, aducând un echilibru vital în marea sărată a acestei vie i şi oferind perspectiva unor deciziiresponsabile şi potrivite în devenirea personală. Culoarea libertă ii, atât de căutată în adolescen ă,primeşte o nuan ă mai sigură şi mai detaliată, aducând cu sine statornicie şi savoare. De aceea, cred căvârsta aceasta poate suporta denumirea metaforică de vremea cireşelor amare, întrucât a depăşit pe-rioada experien elor siropoase şi dulcege, care de cele mai multe ori este înşelătoare, şi a primit aromaaşezată şi matură a gustului amărui, care defineşte o viziune nouă, unde fascina ia se împletește cu sta-bilitatea, oferind siguran ă şi încredere propriei fiin e de a transcende limita efemeră a timpului.Nu ştiu dacă absolven ii de astăzi mai au aceleaşi gânduri şi trăiri aşa cum le-am avutnoi, genera iile trecutului, la vremea noastră. Este pu in probabil, pentru că vremurile sunt altele, şcoalaeste alta, nici societatea nu este aceeaşi. Totuşi, refuz să cred că structura sufletească a omului s-aschimbat; cu siguran ă ea este aceeaşi, poate doar formele în care se exprimă sunt diferite. Fie recuno-aştem sau nu, fie ne ascundem sau ne cosmetizăm chipul propriilor experien e, vremea cireșelor amarene marchează pe fiecare pentru întreaga via ă, ea definind momentul în care am început să păşim sin-guri în universul existen ei noastre. Fără a părea idealist sau a adopta o atitudine patetică, cred că difer-en a fundamentală între elevi şi profesori este că, în timp ce ei, absolven ii, trec în mare parte o singurădată prin acest moment, noi, profesorii, retrăim în fiecare an gustul amărui al cireşelor ajunse la maturi-Gânduri pentru vremea cireşelor amarePagina 3
 4. 4. tate, înso ind fiecare genera ie, care atinge acest prag al devenirii.Vremea cireşelor amare este începutul libertă ii mature şi responsabile, când da-torită experien elor anterioare suntem în măsură să alegem ceea ce este potrivit cu propriiletrăiri şi corespunde structurii noastre sufleteşti. Nu consider că este momentul sfaturilor sau adiscursurilor moralizatoare, ci este timpul bucuriei, a naşterii sinelui temerar, când vedem altfelvia a în univers, rela iile cu ceilal i îşi schimbă forma şi se cristalizează, iar dorul după aerulveşnic al copilăriei ne face mai receptivi la vibra ia lucrurilor din jur. Acum este momentul săne gândim reflexiv la vorbele Sfântului Apostol Pavel, un erou al umanită ii care a găsit elixirultinere ii fără bătrâne e şi al vie ii fără de moarte: „Toate-mi sunt îngăduite, dar nu toatefolosesc; toate-mi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc” (I Corinteni 10, 23).Dragi, absolven i, fi i eroi în această via ă şi vă apăra i demnitatea de oameni înorice loc ve i ajunge şi în orice activitate ve i lucra. Sunteți pregăti i pentru aceasta şi pute i săbirui i toate ademenirile perfide ale lumii înstrăinate de propriul destin. Dacă ve i reuşi, o săave i bucuria fără egal a veşnicei tinere i, care seamănă atât de mult cu gustul suav, fără sea-măn, al cireşelor amare.Pr. Prof. Adrian CherhaPagina 4 REVISTA ABSOLVENŢILOR - COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ” BECLEAN - PROMOŢIA 2013
 5. 5. Volumul 1, Numărul 1, 2013Dragi absolven i,„Numărătoarea inversă” a început … mai ave i pu in până la finalul liceului ! Însă acest final nuînseamnă decât un nou început pe drumul vie ii voastre. Atunci când priveşti finalul oricărui lucru înmaniera aceasta, parcă devii mai optimist şi te încarci în inimă cu o mare bucurie.Nu ştiu ce emo ii vă încearcă pe fiecare dintre voi, pe mine însă mă copleşeşte o puternică nos-talgie … acum 11 ani eram şi eu în postura voastră ! Plin în suflet de multe dorin e, idealuri şi planuride viitor. A fost frumos liceul, dar a fost şi greu. Învă am cu speran a că vom avea un viitor; ştiam că„dacă ai carte, ai parte!” şi nu ne puneam problema că nu vom avea un loc de muncă … erau vremurimult mai stabile care, din păcate, parcă au apus demult.Trecând din planul trecutului şi al nostalgiei, haide i să revenim în prezent! Cred că ave i multeplanuri şi voi, cred, din tot sufletul, că vă dori i să fi i ferici i, fiecare în felul lui, după cum vede elfericirea … şi ave i tot dreptul ! Nu există însă medici care să poată prescrie o „re etă a fericirii”; lafăurirea ei ve i munci voi, ve i lupta mult, dar, sfatul meu, nu vă lupta i singuri ! Lupta i-vă ajuta i deDumnezeu şi de persoanele care vă vor binele şi vă iubesc. A te lupta pentru fericire nu înseamnă „a telupta cu morile de vânt” şi nici a te lupta în zadar, pentru că fericirea este o posibilitate care există înfiecare om de pe pământ; dar, adevărul este că nu o primim gratis, întrucât, dacă ar fi aşa, cu siguran ăcă şi-ar pierde din con inut. Prima condi ie a fericirii este să ai credin ă în Dumnezeu, a doua, carerezultă de fapt din prima este să fii un om de caracter (credin a adevărată este cea care te ajută să deviiun om de caracter), iar a treia condi ie este să vrei fericirea. Sunt oameni care se complac în propria lornefericire, dând vina fie pe destin, fie pe ceilal i când, la drept vorbind, „le place” să fie neferici i.Dori i să fi i ferici i … dori i fericirea adevărată !Sunt convins că a i avut şi modele în aceşti patru ani de liceu. Este important să avem dreptmodele oameni de caracter, deoarece, este foarte probabil că vom deveni aşa cum este modelul nostru.Nu vom găsi „omul perfect”, dar trebuie să ne uităm la cei care se luptă să fie mai buni, la cei pentrucare, cu adevărat, caracterul contează foarte mult. Nu ştiu cât am reuşit fiecare dintre noi, profesoriivoştri, să vă fim modele, însă m-aş bucura să lua i de la fiecare, ca model, acea parte bună; în-sumându-le, cu siguran ă ve i construi portretul „profesorului ideal”. Fiind conştien i de faptul că„nimeni nu este perfect”, vom lăsa dragostea şi iertarea să acopere reciproc toate neajunsurile şi im-perfec iunile. Apostolul Pavel spunea în prima sa epistolă către Corinteni un lucru extraordinar:„Acum, dar, rămân acestea trei: credin a, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dra-gostea.” Avea mare dreptate … aşa este, dragostea le rezolvă pe toate !În încheiere, aş vrea să vă dorescMultă sănătate, succes şi Dumnezeu să fie cu voi în toate !prof. Adrian BalaşCâteva gânduri pentru absolven ii noştriPagina 5
 6. 6. Diriginte:• Prof. Mariana MoraruAbsolven i:• Balint Roxana -Andreea• Câmpan Adriana-Gabriela• Coptil Simona• Damian Vasile-Ionut-Sergiu• Diaconu Andreia• Diaconu Mihaela• Fechete Diana Ştefania• Feher Oana Andreea• Fodor Darius• Gavrilas Dana Camelia• Ipate Ionela Viorica• Ivan Cosmina Aura• Konradi Renata Andreea• Laczko Florin Andrei• Marian Iulia Mihaela• Moldovan Ioana Bianca• Mureşan Ioan Sorin• Mureşan Petrisor Cătalin• Pintea Cristian Mihai• Perejuc Alexandra Elena• Pop Călina Sonia• Pop Oana Ancu a• Rus Alexandra IoanaDaniela• Rus Alexandru Florin• Toth Mihai Ştefan• Silaş Eugen Danu• Vultur Anca LarisaPagina 6CLASA a XII - a EconomicREVISTA ABSOLVENŢILOR - COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ” BECLEAN - PROMOŢIA 2013“Banii se fac cu bani, cu muncă se câştigă pâinea!”
 7. 7. Volumul 1, Numărul 1, 2013CLASA a XII - a ECONOMICPagina 7BALINT ROXANA-ANDREEACAMPAN ADRIANA-GABRIELACOPTIL SIMONA DAMIAN-VASILE-IONUTSERGIUDIACONU ANDREIA DIACONU MIHAELA FECHETE DIANA ŞTEFANIA FEHER OANA-ANDREEAFODOR DARIUS GAVRILAŞ DANACAMELIAIPATE IONELA VIORICA IVAN COSMINA AURAKONEADI RENATA ANDREEA LACZKO FLORIN ANDREI MARIAN IULIA MIHAELA MOLDOVAN IOANA BIANCA
 8. 8. Volumul 1, Numărul 1, 2013CLASA a XII - a ECONOMICPagina 8MUREŞAN IOAN SORIN MURESAN PETRIŞORCATALINPINTEA CRISTIAN MIHAI PEREJUC ALEXANDRA ELENAPOP CALINA SONIA POP OANA ANCU A RUS ALEXANDRA IOANADANIELARUS ALEXANDRU FLORINTOTH MIHAI ŞTEFAN SILAŞ EUGEN DANU VULTUR ANCA LARISA
 9. 9. Pagina 9CLASA a XII - a ECONOMICREVISTA ABSOLVENŢILOR - COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ” BECLEAN - PROMOŢIA 2013Liceul este locul unde începe aventura numită ADOLESCEN Ă. Aici trăimclipe de neuitat, de care ne vom aminti cu drag peste ani şi ani. Am crezut că va durao eternitate, însă, după aceşti patru ani am realizat că se termină etapa cea mai fru-moasă din via a oricărui adolescent. Îmi aduc aminte cu drag, emo ie şi nostalgie deziua în care am păşit pentru prima dată pe por ile acestui liceu, care mi se părea unimens necunoscut, un labirint plin de obstacole din care ne va fi greu să ieşim. Însăacum realizez că am găsit ieşirea din acest labirint mai repede decât ne aşteptam şiam reuşit să depăşim toate obstacolele împreună, ca o adevărată familie, având-oalături de noi pe doamna dirigintă, care ne-a fost ca o adevărată mamă. Parcă acumeram în clasa a IX-a, o clasă de boboci speria i, care sim eau că nu îşi găsesc loculprintre elevii acestei şcoli.Dar, iată-ne acum, la sfârşitul unei importante perioade din via a noastră,când, cu emo ii, melancolie, zâmbete ascunse şi lacrimi uşor tremurând printre gene,vom spune: “Rămas bun, liceu; rămas bun, adolescen ă”. Sunt sentimente ciudate,contradictorii: un ochi plânge şi altul râde, pentru că, deşi pe de o parte ne bucurămcă se termină şcoala, pe de altă parte ne vor lipsi multe lucruri. Ne vor lipsi acele di-mine i când cu greu ne dădeam jos din pat pentru o nouă zi de şcoală, când inventamfel şi fel de scuze în fa a profesorilor pentru a ne justifica întârzierea, când era de fi-ecare dată câte un coleg care ne făcea să râdem cu glumele lui şi făcea orele mai dis-tractive.Acum, cu ochii invada i de lacrimi, realizăm că ziua care ni se părea atât deîndepărtată este acum aici, ziua în care vom fi pentru ultima dată elevii neastâmpă-ra i şi visători din a XII-a Economic.Vultur Larisa
 10. 10. Diriginte:• Prof. Dănilă LeonAbsolven i:• Alexa Ionu• Baiduc Lavinia• Barbor Ioana• Blîndu Alexandra• Buta Emilia• Chiş Oana• Ciocan Lucian• Handra Ramona• Hiticaş Emanuela• Ilincaş Manuela• Lazăr Timea• Leuştean Denisa• Lorin Ancu a• Luduşan Liviu Claudiu• Marica Andrei• Marica Sabina• Mărginean Mihaela• Molnar Beatrice• Motîntan Larisa• Motîntan Roxana• Mureşan Andrei Ionu• Nagy Izabela• Olaru Cristina• Pop Aniela• Rus Ana Maria• Safronii Galina• Stru Mihaela Ionela• Sumaş Ioana Alexandra• Ştir Marius Fineas• Zăgrean AlexandraPagina 10CLASA a XII - a FilologieREVISTA ABSOLVENŢILOR - COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ” BECLEAN - PROMOŢIA 2013“Perfect neechilibra i, trăim acolo unde reuşim să facem timpul să ne apar ină.Complicat de simpli şi enervant de încăpă âna i, lăsăm ceea ce ne reprezintă săvorbească despre noi”
 11. 11. Volumul 1, Numărul 1, 2013CLASA a XII - a FILOLOGIEPagina 11ALEXA IONUT GABRIEL BAIDUC LAVINIA BARBOR IOANA BLÎNDU ALEXANDRABUTA EMILIA CHIŞ OANA CIOCAN LUCIAN HANDRA RAMONAHITICAŞ EMANUELA ILINCAŞ MANUELA LAZĂR TIMEA LEUŞTEAN DENISALORIN ANCU A LUDUŞAN LIVIU CLAUDIU MARICA ANDREI MARICA SABINA
 12. 12. Volumul 1, Numărul 1, 2013CLASA a XII - a FILOLOGIEPagina 12MĂRGINEAN MIHAELA MOLNAR BEATRICE MOTÂNTAN LARISA MOTÂNTAN ROXANAMUREŞAN ANDREI IONU NAGY IZABELA OLARU CRISTINA POP ANIELARUS ANA MARIA SAFRONII GALINA STRU MIHAELA IONELA SUMAŞ IOANA ALEXANDRAŞTIR MARIUS FINEAS ZĂGREAN ALEXANDRA
 13. 13. Pagina 13CLASA a XII - a FILOLOGIEREVISTA ABSOLVENŢILOR - COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ” BECLEAN - PROMOŢIA 2013Cine suntem noi? Clasa a XII-a Filologie. Nişte spirite rebele, nonconform-iste, visătoare, extrovertite, ce trăiesc clipa şi nu se îngrijorează pentru obstacolelepe care via a le presară în calea lor. Nişte firi optimiste, ce iau tot ce e mai bun dinfiecare zi şi întâmpină orice dificultate cu zâmbetul pe buze şi o uşoară doză de iro-nie. Nişte luptători adevăra i, ce ştiu să se facă auzi i şi să ob ină ceea ce îşi doresc.Nimeni nu ne poate spune că limita este cerul, atâta timp cât sunt urme de paşipe lună. Nimeni nu ne poate tăia aripile, căci ştim zbura de prea mult timp.Noi suntem genera ia viitoare, genera ia care nu va alege calea uşoară, căl-când pe urmele celorlal i, ci va alege un drum cu totul nou şi va lăsa O URMĂ!Am pus bazele unei noi vie i în liceu, care însă s-a sfârsit mult prea repede.Am cunoscut oameni pe care deşi nu ne doream să ne ajunga atât de aproape deinimă, au ajuns… Am legat prietenii atât de puternice încât nimic nu le va putea rupevreodată. Chiar dacă vom ajunge în col uri diferite ale lumii, ne vom păstra mereu însuflet.Sala noastră de clasă ascunde multe secrete, multe zâmbete şi lacrimi, multecerturi şi împăcări, multă distrac ie şi revoltă. Am trăit o sumedenie de sentimentecontradictorii, am descoperit cine suntem, ne-am format caracterul, ne-am maturizat.Via a nu ne mai poate lua prin surprindere.Avem vreun regret? Poate doar unul: că nu am apreciat adevarata valoare amomentelor, decât atunci când au ajuns doar amintiri. Timpul a fugit fără noi, însăne-a învă at atât de multe lucruri… Probabil cel mai dur profesor pe care l-am avut afost experien a, căci ne-a dat mai întâi testul, după care ne-a învă at lec ia. Dar nu nepare rău pentru nimic.Greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi reuşitele ne-au ajutat să de-venim persoanele de astăzi.Nu vom uita nimic din anii de liceu, cei mai frumosi ani, cu gust dulce-amărui. Fiecare persoana pe care am cunoscut-o a lăsat o urmă în via a noastră, fie-care profesor ne va rămâne veşnic întipărit în memorie.Aşadar, cum putem caracteriza aceşti patru ani de liceu ? Drept cel mai min-unat loc în care ne-a aşteptat via a....Pop Aniela
 14. 14. Diriginte:• Prof. Miron CostelAbsolven i:• Barta Iulia Brigita• Băban Melisa• Bereschi Paul Cătălin• Cantor Paul Dan• Carabian Ovidiu Marin• Chiso Bogdan Dumitru• Costin Iulia Andreea• Curtuşan Dan Ciprian• Forrai Francisc• Hiticaş Abel Nataniel• Hulpe Alexandru• Iacob Anastasia• Măhălean Gabriel• Moldoveanu RalucaAdriana• Mureşan Andrei Petru• Pătraş Sanda Maria• Pop Claudia Rebeca• Pop Răzvan Gabriel• Popa Marilena Adelina• Ropan Anca Ioana• Rus Andreea Gabriela• Silaş Beniamin• Şanta Laura• Tătar Cornel Iulian• Tuşa Ioana IuliaPagina 14CLASA a XII - a Matematică - InformaticăREVISTA ABSOLVENŢILOR - COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ” BECLEAN - PROMOŢIA 2013“Foarte curând, oamenii se vor împărţi în două categorii: oameni bătrâni şi oamenicare ştiu să lucreze la calculator”(Grigore Moisil)
 15. 15. Volumul 1, Numărul 1, 2013CLASA a XII - a MATEMATICĂ - INFORMATICĂPagina 15BARTA IULIA BRIGITA BĂBAN MELISA BERESCHI PAUL CĂTĂLIN CANTOR PAUL DANCARABIAN OVIDIU MARIN CHISO BOGDAN DUMITRU COSTIN IULIA ANDREEA CURTUŞAN DAN CIPRIANFORRAI FRANCISC HITICAŞ ABEL NATANIEL HULPE ALEXANDRU IACOB ANASTASIAMĂHĂLEAN GABRIEL MOLDOVEANU RALUCAADRIANAMUREŞAN ANDREI PETRU PĂTRAŞ SANDA MARIA
 16. 16. Volumul 1, Numărul 1, 2013CLASA a XII - a MATEMATICĂ - INFORMATICĂPagina 16POP CLAUDIA REBECA POP RĂZVAN GABRIEL POP MARILENA ADELINA ROPAN ANCA IOANARUS ANDREEA GABRIELA SILAŞ BENIAMIN ŞANTA LAURA TĂTAR CORNEL IULIANTUŞA IOANA IULIANA
 17. 17. Pagina 17CLASA a XII - a INFORMATICĂREVISTA ABSOLVENŢILOR - COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ” BECLEAN - PROMOŢIA 2013Aici ar trebui să spun ce cred despre colegii cu care am împăr it aceleaşi sălide clasă timp de patru ani. Ar fi multe de zis pentru că acest subiect este la fel decomplex ca şi noi. Dacă ar trebui să exprim pe scurt părerea mea aş spune că fiecaredintre ei este valoros. Ra ionamentul e simplu şi demonstrabil: se începe prin nega-rea afirma iei şi rezultă că “Nu fiecare om e valoros”. Dacă nu to i dintre noi suntvaloroşi cum am putea să găsim oile negre, sau mai bine spus persoanele care dis-trug frumuse ea existen ei noastre? Pentru a-i găsi le ataşăm o ecua ie de gradul II deforma . Această ecua ie nu are solu ii reale iar pentru orice rezulta-tul este unul pozitiv. Astfel, luând un membru oarecare real al clasei şi nu din imagi-na ia noastră rezultatul este unul pozitiv. De aici reiese că orice coleg e valoros. Credcă voi şti i foarte bine valoarea unui om. Ea nu constă în bogă iile pe care le are, nuconstă în premiile pe care le ob ine şi nici în faima sa. Valoarea adevărată a unui omeste direct propor ională cu capacitatea sa de a-i face ferici i pe cei din jur. Aceşti oa-meni sunt cei care înseamnă cu adevărat ceva. Toate clipele frumoase şi amintirilecare îmi umplu azi sufletul sunt dovada că dragii mei colegi sunt importan i şi valo-roşi. În aceşti patru ani noi am fost ca nişte fra i: mereu am trecut peste problemeîmpreună şi ne-am sprijinit. Cred că nu greşesc afirmând că fiecare dintre noi a găsitîn această clasă cel pu in un suflet pe care să îl includă în familia sa şi pe care să îlconsidere un alter ego al său. Eu cel pu in am găsit mai multe astfel de suflete cu ca-re cred că voi rămâne împreună în timp şi acest lucru este comoara pe care am adu-nat- o în liceu.De colegii mei mă leagă multe… Mă leagă timpul ce-n cursa lui spre infinit atrecut peste mine, dar nu a uitat să îmi lase ceva în urmă: o a doua familie. De la fie-care membru al ei am învă at lucruri importante care au contribuit decisiv la for-marea personalită ii mele. Din 12 I am învă at ce înseamnă răbdarea, curajul,blânde ea, puterea de a merge mai departe, am învă at ce înseamnă talentul şi inteli-gen a şi nu în ultimul rând am învă at ce înseamna dragostea fră ească. Nicolae Iorgaspune că “Şcoala cea mai bună e aceea în care vezi alături de tine suflete care- i suntca fra ii şi surorile.”. Dacă este aşa atunci mediul în care am crescut în aceşti patruani a fost cu a devărat cel mai bun. Dacă aş putea da timpul înapoi nu aş schimbanimic. Aş rămâne în aceeaşi clasă de la etajul trei, cu to i colegii mei, cu domnuldiriginte, cu ceilal i profesori şi cu toate amintirile mele. Să renun la toate acestea arînsemna să îmi pierd o parte din suflet, iar eu nu sunt pregătită pentru aşa ceva. Cusperan a că to i ceilal i absolven i a i avut o clasă la fel de frumoasă ca a mea, vădoresc la fel de multă bucurie câtă cuprinde şi sufletul meu când mă gândesc la ceeace a fost şi va fi pentru totdeauna 12 I.Sanda Pătraş
 18. 18. Dirigin i:• Prof. Cîmpean Emese• Prof. Pop CristianAbsolven i:- Abodi Laura Cosmina- Baizat Adina Larisa- Baizath Daniel- Băgăcian Edina Iasmina- Bebenici Lauren iu Marinel- Bidian Carmen Andreea- Bil iu Ioan- Bucur Ileana Anamaria- Bucşa Adrian Ştefan- Ciui Dorinel Vlădu- Coptil Oana- Drăgoi Grigore- Gergely Kinga Melinda- Halasu Diana- Hiticaş Gabriel Dănu- Incean Roxana Adriana- Măhălean Viorel- Moldovan Verginia- Morar Tina- Muzsi Cristina Georgiana- Nistor Ştefania Ioana- Oşan Sorin Mihai- Podea Andreea Claudia- Pop Paula Alexandra- Pop Raisa Otilia- Secheli Dănu Gabriel- Siladi Ionela-Vereş Adina Ioana-Vidican Flaviu LucianPagina 18CLASA a XII - a Ştiin e ale NaturiiREVISTA ABSOLVENŢILOR - COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ” BECLEAN - PROMOŢIA 2013NATURAL NE MERGE BINE!
 19. 19. Volumul 1, Numărul 1, 2013CLASA a XII - a ŞTIIN E ALE NATURIIPagina 19ABODI LAURA COSMINA BAJZATH ADINA LARISA BAJZATH DANIEL BĂGĂCIAN EDINA IASMINABEBENICI LAUREN IU BIDIAN CARMEN ANDREEA BIL IU IOAN BUCUR ILEANA ANAMARIABUCŞA ADRIAN ŞTEFAN CIUI DORINEL VLĂDU COPTIL OANA DRĂGOI GRIGOREGERGELY KINGA MELINDA HALASU DIANA HITICAŞ GABRIEL DĂNU INCEAN ROXANA ADRIANA
 20. 20. REVISTA ABSOLVENŢILOR - COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ” BECLEAN - PROMOŢIA 2013CLASA a XII - a ŞTIIN E ALE NATURIIPagina 20MĂHĂLEAN VIOREL MOLDOVAN VERGINIA MORAR TINA MUZSI CRISTINA GEORGIANANISTOR ŞTEFANIA IOANA OŞAN SORIN MIHAI PODEA ANDREEA CLAUDIA POP RAISA OTILIAPOP ALEXANDRA PAULA SECHELI DĂNU GABRIEL SILADI IONELA VEREŞ ADINA IOANAVIDICAN FLAVIU LUCIAN
 21. 21. Volumul 1, Numărul 1, 2013CLASA a XII - a ŞTIIN E ALE NATURIIPagina 21Când a inceput totul?15 septembrie 2009…Începutul clasei a IX-a Ştiin e ale Naturii. Eram emo iona i. “Boboceii” ne-a fost numele înprimul an al liceului. Apoi am crescut, am început să ne cunoaştem, să legăm prietenii şi să ne împărtă-şim visele. În aceşti ani, care s-au scurs ca nisipul într-o clepsidră, am avut bucurii, ne-am certat, ne-am împăcat, dar toate acestea rămân amintiri plăcute din anii de liceu. Se spune că anii de liceu suntcei mai frumoşi din via a noastră şi trebuie să-i trăim din plin, dar trec atât de repede încât nu ne dămseama. Timpul trece atât de repede …..şi în doar câteva clipe, ne schimbă în oamenii mari din nişte co-pii. Îmi amintesc şi acum începutul liceului …… to i eram în bănci, nelinişti i, şi ne întrebam cine o săne fie diriginte /dirigintă şi ….. dintr-o dată, se făcu linişte …… intrase doamna prof. Emese Cîmpean,care urma să fie diriginta noastră în următorii patru ani. “Doamna diri”, cum o alintam noi este o per-soană minunată, care întotdeauna ne-a ajutat când am avut nevoie sau când am făcut ceva belele. Şcoa-la este ca o a doua familie a noastră, colegii sunt ca şi fra ii, doamna dirigintă a doua noastră mamă, iarnoi, XII N, avem norocul să avem şi un tată, domnul profesor diriginte Pop Cristian.Aceşti ani care au trecut atât de repede ne-au maturizat şi au făcut din noi - copiii - nişte persoa-ne cu personalitate… Indiferent ce va veni de-acum încolo, clipele frumoase din liceu o să rămână me-reu în amintirea noastră!Pop RaisaClasa mea... cred că e cea mai creativă clasă din lume. Mereu există cineva cu o idee trăsnită şiîncă zece care o pun in aplicare . Nu suntem noi cei mai silitori elevi, dar suntem cei mai buni când vi-ne vorba de ceea ce ne place. Avem idei, hobbyuri şi vie i diferite, dar împreună putem face orice. Neadaptăm în orice situa ie şi găsim mereu o porti ă de scăpare. Au existat şi momente în care au fost miciconflicte între noi, dar prea pu ine să ne mai amintim de ele. Avem prea multe amintiri frumoase îm-preuna, prea multe experien e plăcute pentru a mai avea timp să ne amintim de lucruri pe care le-amfăcut şi care nu ne fac să zâmbim când ne gândim la ele.Am avut şansa să fiu într-o clasă amuzantă, în care nu exista zi să nu râdem împreună, în carenumai la ora de matematică puteam să fim serioşi şi în care notele nu au fost totul. Pentru noi a contatmereu să ne sim im bine, să putem să ne exprimam exact cum ne place şi să nu uitam niciodată cinesuntem cu adevărat.Suntem unici şi asta cred că s-a văzut de-a lungul celor patru ani. Avem în clasă persoane pecare nu le putem opri din râs şi trebuie să recunosc că au un râs molipsitor. De ar ştii în câte zile au re-uşit să ne faca să zâmbim chiar daca ne trezeam indispuşi... şi persoane datorită cărora am stat cammult pe la şcoală, fiindcă nu voiau să fugă cu noi de la ore; persoane pe care le-am văzut destul de rarpe la scoală, sau artişti, datorită cărora băncile şcolii sunt adevărate opere de artă acum.Ne-am ataşat uşor de colegi şi de profesori, de întreaga şcoală, iar acum ne vine greu să mergemmai departe; însa ştim că nu putem trăi în trecut, de aceea luăm amintirile şi învă ăturile cu noi şi levom purta în suflet toată via a, ne vom crea un rost în via ă, şi o să învingem orice obstacol care vaapărea în cale, pentru că am devenit mai puternici împreună şi chiar dacă o sa ne despar im acum,puterea noastră va rămâne.Podea Andreea
 22. 22. REVISTA ABSOLVENŢILOR - COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ” BECLEAN - PROMOŢIA 2013CLASA a XII - a ŞTIIN E SOCIALEPagina 22BIL MARIA BOTIŞ IULIAN CĂTUNA RODICA DASCĂL ALINADirigin i:• Cherha Adrian• Sabadâş Gavril• Marian ConstantinAbsolven i:• Bil Maria• Botiş Iulian Olimpiu• Cătuna Rodica• Dascăl Alina Bianca• Deneş Tabita Nicoleta• Făgărăşan Mihaela Laura• Felecan Du u Dorin• Frăsincar Senia Maria• Halas Lucian Paul• Horoba Raula Ancu a• Huzmezean Delia Livia• Levei David• Lorin Hora iu Ioan• Micloş Timea Claudia• Moldovan Claudiu Florin• Moldovan Margareta Tabita• Pavelescu Francesca Maria• Perhai ă Simona Ioana• Petrican Ana-Maria• Petrican Mihaela Raveca• Pop Cristian Beniamin• Pop Vasile• Purja Ioan Ovidiu• Rodilă Oana Domni a• Sigartău Monica Leontina• Someşan Patricia Roxana• Szabo Adrian• Şimon Alexandru• Şinteregan Mircea• Şoim Paul Cosmin• ărmure Beniamin• Ungur Alexandra• Vălean Rodica Andreea• Vereş Laura Cristina
 23. 23. Volumul 1, Numărul 1, 2013CLASA a XII - a ŞTIIN E SOCIALEPagina 23DENEŞ TABITA NICOLETA FĂGĂRĂŞAN MIHAELA LAURA FELECAN DU U DORIN FRĂSINCAR SENIA MARIAHALAS LUCIAN PAUL HOROBA RAULA ANCU A HUZMEZEAN DELIA LIVIA LEVEI DAVIDLORIN HORA IU IOAN MICLOŞ TIMEA CLAUDIA MOLDOVAN CLADIU FLORIN MOLDOVAN MARGARETA TABITAPAVELESCU FRANCESCA MARIA PERHAI Ă SIMONA IOANA PETRICAN ANA-MARIA PETRICAN MIHAELA RAVECA
 24. 24. REVISTA ABSOLVENŢILOR - COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ” BECLEAN - PROMOŢIA 2013CLASA a XII - a ŞTIIN E SOCIALEPagina 24POP VASILE PURJA IOAN OVIDIU RODILĂ OANA DOMNI ASIGARTĂU MONICA LEONTINA SOMEŞAN PATRICIA ROXANA SZABO ADRIAN ŞIMON ALEXANDRUŞINTEREGAN MIRCEA ŞOIM PAUL COSMIN ĂRMURE BENIAMIN UNGUR ALEXANDRAVĂLEAN RODICA ANDREEA VEREŞ LAURA CRISTINAPOP CRISTIAN BENIAMIN
 25. 25. Volumul 1, Numărul 1, 2013 Pagina 25
 26. 26. COLECTIVUL DE REDAC IECOORDONATOR/REDACTOR ŞEF:PROF. EMESE CÎMPEANREDACTORI:BUCŞA ADRIAN ŞTEFAN, clasa a XII-a Ştiin e ale NaturiiVULTUR LARISA, clasa a XII-a EconomicPOP ANIELA, clasa a XII-a FilologiePĂTRAŞ SANDA, clasa a XII-a InformaticăPERHAI Ă SIMONA, clasa a XII-a Ştiin e SocialeHITICAŞ ABEL, clasa a XII-a InformaticăFRĂSINCAR SENIA, clasa a XII-a Ştiin e SocialeHOROBA RAULA, clasa a XII-a Ştiin e SocialePOP RAISA, clasa a XII-a Ştiin e ale NaturiiPODEA ANDREEA, clasa a XII-a Ştiin e ale NaturiiCoperta: CARABIAN OVIDIU, clasa a XII-a, InformaticăCOLABORATORI:“Revista absolven ilor”Anul I, nr. 1/2013ISSN 2343 – 9483ISSN-L 2343-9483• PROF. MIRON COSTEL• PROF. MARIAN CONSTANTIN• PROF. NELIA NICULA• PROF. MARIA TOFANĂ• PROF. ANDREI MOLDOVAN• PROF. GAVRIL SABADÂŞ• INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE,PROF. ADRIAN CHERHA• DIR. PROF. NICULA MIRCEA CRISTIAN• PROF. BALAŞ ADRIAN• PROF. DĂNILĂ LEON• PROF. MORARU MARIANA• PROF. POP CRISTIAN"Oriunde mergi,mergi cu toată inima!”(Confucius)

×