Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regulamentul concursului prietenii lecturii, depus pentru caeri 2014

859 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regulamentul concursului prietenii lecturii, depus pentru caeri 2014

 1. 1. Nr……../………………… Nr……../……………… Avizat, Director, Prof. Nicula Mircea Cristian Avizat, Inspector școlar Educație permanentă, Prof. Buboly Monica Concursul interdisciplinar de creaţie literară şi plastică Proiectul este propus pentru a fi inclus în CAERI 2014 Iniţiator proiect: Prof. Emese Cîmpean • Coordonatori activitate: Prof. Alexandra Săsărman, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean Prof. Emese Cîmpean, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean 2014
 2. 2. ARGUMENT JUSTIFICARE, CONTEXT (ANALIZĂ DE NEVOI): In şcoala de astăzi, pe lângă curriculum, se desfăşoară o serie de activităţi extraşcolare, activităţi din care fac parte şi cele cultural – artistice, care au ca domeniu principal literatura. Elevii joacă teatru, recită, creează, pictează, au abilităţi şi talente care trebuie stimulate şi apreciate în vederea dezvoltării personale a acestora. Elevii au nevoie, acum mai mult ca oricând de stimulare în dezvoltarea acestor abilități. Se vorbește despre o criză a lecturii, mai ales în rândul liceenilor și a elevilor de gimnaziu, dar noi oferim aceleași sugestii bibliografice și aceleași modele de activități pe care le ofeream și în urmă cu zece – 15 ani, deși, ne adresăm unui grup țintă cu nevoi, interese și abilități/competențe diferite. OBIECTIVUL GENERAL / SCOPUL: Atragerea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură, în vederea dezvoltării personale şi adaptării la o societate solicitantă şi în permanentă schimbare. GRUP ŢINTA , OBIECTIVE SPECIFICE: Proiectul se adresează elevilor claselor I-XII (230 de elevi) şi are ca obiectiv creşterea interesului pentru lectură prin exersarea abilităților artistice şi valorizarea achiziţiilor dobândite în cadrul unor ateliere extrașcolare de lectură și scriere creativă. Activitatea nr.1 – Lansarea proiectului - noiembrie 2013 Activitatea nr. 2 - Calendarul Prețuiește lectura decembrie 2013 Activitatea nr. 3 – Maratonul lecturii – ianuarie – februarie 2014 Activitatea nr. 4 – Atelier de lectură și scriere creativă – martie 2014 Activitatea nr. 5 – Concursul național „Prietenii lecturii” (ediția a IV-a) – aprilie 2014
 3. 3. Activitatea nr. 6 – Convinge-mă să citesc (antologia concursului) – mai-iunie 2014 Activitatea nr.7 - Finalizarea proiectului (diseminare, feed-back, evaluare) – iulie - august 2014 Pentru a participa la etapa finală a concursului (aprilie 2014), trebuie să trimiteți dovada derulării a cel puțin o activitate din cele planificate anterior (Maratonul lecturii sau Atelierul de lectură și scriere creativă), sub formă de fișă de monitorizare – cf. anexei (însoțită de dovezi ale derulării activității)
 4. 4. Concursul naţional va fi organizat în luna aprilie 2014, în cadrul activităţilor dedicate săptămânii „Să știi mai multe, să fii mai bun”. Faza naţională a proiectului va avea următoarele secţiuni: - Convinge-mă să citesc! – concurs de postere - Care-i faza cu cititul? – concurs de eseuri, articole, jurnale de lectură, creații literare - Portret de scriitor – concurs de creații plastice - Reviste şcolare – expoziție și concurs de reviste școlare La această etapă pot participa toate școlile care au încărcat fișa de monitorizare pentru cel puțin una din etapele anterioare. • CONCURSUL „PRIETENII LECTURII”: Secţiuni: I. CONVINGE-MĂ SĂ CITESC! – concurs de POSTERE: La această secţiune aşteptăm de la dvs.: - exemple de bune-practici/prezentări ale cercului de lectură la care participaţi - prezentări/recenzii/recomandări de carte - Format afiş: A3 - Conţinut: un moto/slogan pentru text; rezumatul textului; un eseu pornind de la mesajul textului; prezentarea personajelor, a ideilor principale; motivarea alegerii operei respective etc. - Categorii de vârstă: Ciclul primar: 6 – 10 ani Gimnaziu: 10 – 14 ani Liceu: peste 14 ani Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda premiile I, II şi III, Menţiuni, precum şi diplome de participare.
 5. 5. II. CARE-I FAZA CU CITITUL? – COMPUNERI, ESEURI, ARTICOLE, JURNAL DE LECTURĂ SAU CREAȚII LITERARE Această secţiune se adresează elevilor (ciclul primar – compuneri; gimnazial şi liceal - eseuri). TEMA: CARE-I FAZA CU CITITUL? Lucrările trimise nu trebuie să mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs. Creaţiile literare vor fi tehnoredactate, cu caractere româneşti şi vor fi scrise în Word 2003. Se va specifica numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala şi numele prof. coordonator. Categorii de vârstă: Ciclul primar: 6 – 10 ani Gimnaziu: 10 – 14 ani Liceu: peste 14 ani Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda premiile I, II şi III, Menţiuni, precum şi diplome de participare. III. PORTRET DE SCRIITOR – creaţii plastice: La această secţiune pot participa preşcolarii, elevii claselor I-VIII şi elevii de liceu Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere ( desen, pictură,colaj, etc.) Formatul lucrărilor: - A4, pentru preşcolari şi I-IV - A3 pentru clasele V-VIII şi IX-XII În partea dreaptă jos a lucrărilor plastice se va găsi eticheta din Anexa 2, completată Creaţiile plastice se trimit în folie de plastic. Creaţiile plastice ale elevilor vor fi realizate pornind de la următoarele cerinţe: 1. Portretul scriitorului 2. O secvenţă dintr-o operă a acestuia sau un personaj creat de autorul
 6. 6. respectiv. Fiecare lucrare trimisă trebuie să îmbine cele două cerinţe de mai sus! Categorii de vârstă: Preşcolari: 3-6 ani Ciclul primar: 6 – 10 ani Gimnaziu: 10 – 14 ani Liceu: 14-19 ani Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda premiile I, II şi III, Menţiuni, precum şi diplome de participare. Lucrările trimise nu trebuie să mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs. Criterii de evaluare a compoziţiilor literare şi plastice: Pentru jurizarea creaţiilor literare şi plastice înscrise în concurs se va urmări exclusiv: - munca elevului; - contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe care acesta le dovedeşte prin lucrarea realizată IV. REVISTE ŞCOLARE: - Se expediază ultimul număr al revistei (anul şcolar 2012-2013) Tematica revistei trebuie să fie literară sau să conţină şi pagini destinate dezvoltării competenţei de lectură a elevilor - Jurizarea se va face de către organizatori şi un juriu al elevilor, desemnat de C.Ş.E., iar lucrările premiate vor fi expuse la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean - Lucrările înscrise în concurs nu se restituie şi sunt arhivate un an. Categorii de vârstă: Ciclul Primar: 6-10 ani Gimnaziu: 10 – 14 ani Liceu: peste 14 ani Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda premiile I, II şi III, Menţiuni, precum şi diplome de participare.
 7. 7. • Calendar: Înscrierea participanţilor Trimiterea lucrărilor 1 – 25 MARTIE 2014 27 – 30 MARTIE 2014 Jurizarea lucrărilor Organizarea expoziţiei Afişarea rezultatelor Festivitatea decernării premiilor Expedierea diplomelor (pentru cei care nu vor participa la festivitate) 30 MARTIE – 7 APRILIE 2014 7 APRILIE 2014 – PE BLOGUL PROIECTULUI mai 2014 – în cadrul ZILELOR ŞCOLII – data va fi anunţată pe blog mai – iulie 2014 REGULAMENT DE PARTICIPARE: a. Înscrierea participanţilor: - până la data de 25 martie 2014 - prin completarea fişei de înscriere (Anexa 1, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5) - expedierea lucrărilor. b. Depunerea lucrărilor: Fiecare profesor poate înscrie maximum trei elevi cu lucrări. Creaţiile literare se trimit atât în format electronic, cât şi tipărite, împreună cu fişa de înscriere şi acordul de parteneriat. Cadrele didactice vor trimite fişa de înscriere, precum şi materialele în format electronic prin email, până la data de 25 martie 2014, la adresa Cimpean.emese@yahoo.com Materialele realizate de elevii dvs. pentru concurs, fişa de înscriere, raportul de activitate pentru cel puțin un atelier derulat, pagina de jurnal cu impresiile despre proiect; un plic (A4) timbrat corespunzător şi autoadresat, şi acordul de parteneriat (în două exemplare, dintre care unul îl veţi primi semnat de şcoala noastră - odată cu diplomele elevilor) vor fi expediate până în data de 25 martie 2014 (data poştei) pe adresa: COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” BECLEAN STR. OBOR, NR. 83, LOC. BECLEAN COD 425100, JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD ÎN ATENȚIA PROF. EMESE CÎMPEAN Nu ne asumăm răspunderea neprimirii diplomelor în cazul în care plicurile nu sunt timbrate corespunzător !
 8. 8. Nu se percepe taxă de participare la concurs. Redactarea lucrărilor: Se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm, cu caractere româneşti, maxim 5 pagini, în Microsoft Word 2003. Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; La două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12) ; La două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12) ; Paginile nu vor fi numerotate şi nu se vor insera note de subsol. Autorii îşi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Lucrările care nu respectă cerinţele de mai sus vor fi eliminate din simpozion. d. Evaluare: d.1. Pentru cele mai bune lucrări din concurs/ciclu se acordă următoarele premii: Premiul I, II, III, Menţiuni şi/sau diplome de participare. • Diplomele vor fi expediate prin poştă la adresa indicată în fişa de înscriere (până la data de 15 iunie 2014). Observaţii finale: Numărul de lucrări acceptate în cadrul concursului este limitat la maxim 3 lucrări de fiecare profesor îndrumător. Concursul se adresează copiilor din nivelul primar, gimnazial şi liceal. Se vor acorda diplome de participare elevilor şi adeverinţe cadrelor didactice îndrumătoare. Juriul concursului va fi alcătuit din cadre didactice de specialitate, iar transparenţa acestuia va fi asigurată prin postarea tuturor informaţiilor, materialelor primite, premiate sau nu, pe blogul proiectului. Lucrările primite nu se restituie. Participanţii vor fi de acord ca lucrările trimise să fie folosite în calendare, reviste, culegeri, cărţi cu produsele concursului, cu specificarea autorului. Nu se acceptă contestaţii. Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus. MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE: -site-urile: www.didactic.ro www.isjbn.ro http://emesecimpean.blogspot.com/ - articole din presă locală, şi naţională ( dosar de presă al proiectului ) - pliante şi afişe pentru mediatizare.
 9. 9. - blogul proiectului. ECHIPA DE PROIECT – Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean • Iniţiator proiect: Prof. Emese Cîmpean, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean • Coordonatori activitate: Prof. Alexandra Săsărman, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean Prof. Emese Cîmpean, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean Colaboratori: Prof. Cristian Nicula – director C.N. „Petru Rareş” Beclean; Prof. Nelia Nicula, , Prof. Maria Tofană, Prof. Andrei Moldovan, Prof. Botean Carmen, prof. Crețu Sorina, Bibl. Monica Timaru, Prof. Mureşan Flavius, Prof. Dora Florean, Înv. Ioana Doroş, Înv. Amalia Tămaş, Inv. Chiş Lidia Beatrice, Înv. Iulia Somodean, Prof. Liana Todoran, Prof. Liana Paşca, Prof. Lavinia Mureşan (Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean) Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud – inspector școlar educație permanentă prof. Buboly Monica – responsabil cu monitorizarea şi evaluarea proiectului Clubul Copiilor Beclean Primăria Orașului Beclean Consiliul Şcolar al Elevilor, C.N. „Petru Rareş” Beclean RELAŢII SUPLIMENTARE: Emese Cîmpean – 0742 309318 Cimpean.emese@yahoo.com Vă aşteptăm cu drag! Organizatorii
 10. 10. ANEXA 1 FISA DE INSCRIERE CONCURSUL „PRIETENII LECTURII” Ediţia a IV – a 2013 - 2014 NUMELE şi PRENUMELE: SPECIALITATEA: INSTITUTIA: ADRESA : TELEFON: E-MAIL: Nu se percepe taxă de participare la concurs. Tabel cu elevii participanţi: Nr. Crt. Numele şi prenumele elevului Clasa/Grupa Director, Prof………………….. Secţiunea Titlul lucrării Cadru didactic participant: Prof. ………………………… ANEXA 2 ETICHETA DE PE LUCRĂRILE PLASTICE: TITLUL LUCRĂRII: NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI: GRUPA/ CLASA: INSTITUŢIA: LOCALITATEA ŞI JUDEŢUL: NUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:
 11. 11. ANEXA 3 Nr……. / …………………… Şcoala: ................................................................. .............................................................................. Adresa: ................................................................. .............................................................................. Tel./Fax: ............................................................... E-mail: ................................................................. Site: ...................................................................... Nr……. / …………………… PROIECT NAȚIONAL EDITIA a IV - a, AN ȘCOLAR 2013 - 2014 PROTOCOL DE COLABORARE Încheiat astăzi, .............................................. între: Părţile: 1. Aplicantul COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ” BECLEAN, reprezentat de prof. Cristian Nicula, în calitate de director și de prof. Emese Cîmpean, director-adjunct, în calitate de iniţiator și coordonator al proiectului “Prietenii lecturii”, propus pentru a fi inclus în CAE 2014 2. Participantul : Şcoala……………..............................................……………………............... reprezentată de dl./dna director prof.................................................................................................................................. şi prof. .................................................................................................................................., în calitate de coordonator/îndrumător al elevilor participanţi. Durata: an școlar 2013-2014 Art.1 Obiectul protocolului de colaborare: • Cooperarea interinstituţională pentru atingerea scopului proiectului; • Promovarea activitălor de stimulare a lecturii în rândul elevilor. Art.2 Rolul părţilor: A. Rolul instituţiei iniţiatoare: • mediatizarea graficului activităţilor şi a regulamentului de organizare a proiectului/concursului; • preluarea şi selectarea lucrărilor; • jurizarea lucrărilor participante de către cadre didactice de specialitate; • publicarea rezultatelor concursului pe blogul proiectului; • expedierea diplomelor; • publicarea creaţiilor literare respectând tema şi condiţiile de redactare specificate. B. Rolul instituţiei partenere: • expedierea prezentului protocol împreună cu fişa de înscriere a elevilor şi cu lucrările acestora pe adresa prevăzută în regulament; • respectarea activităţilor prevăzute în proiect Art. 3 Dispoziţii finale: Persoanele de contact responsabile cu punerea în aplicare a prezentului protocol sunt: prof. Alexandra Săsărman și prof. Emese Cîmpean din partea Colegiului Naţional “Petru Rareş” Beclean şi cadrul didactic coordonator ce va trimite lucrarea sau lucrările pentru concurs. Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective. DIRECTOR, DIRECTOR, prof. Cristian Nicula prof. .............................
 12. 12. ANEXA 4 Şcoala: ................................................................. Adresa: ................................................................. .............................................................................. Tel./Fax: ............................................................... E-mail: ................................................................. Site: ...................................................................... Nr……. / …………………… PROIECT NAȚIONAL EDITIA a IV - a, AN ȘCOLAR 2013 - 2014 RAPORT DE ACTIVITATE* Unitatea şcolară:____________________________________________________________ Prof. coordonator: __________________________________________________________ Atelier organizat: ___________________________________________________________ Număr participanţi:_________________________________________________________ 1. Puncte tari ale activităţii atelierului de lectură și scriere creativă _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 2. Puncte slabe ale activităţii atelierului de lectură și scriere creativă _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 3. Realizări ale atelierului de lectură și scriere creativă _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 4. Dificultăţi întâmpinate _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Semnătura_____________________ *Se completează la finalul activităţii şi se trimite şcolii organizatoare.
 13. 13. ANEXA 5 Şcoala: ................................................................. Adresa: ................................................................. .............................................................................. Tel./Fax: ............................................................... E-mail: ................................................................. Site: ...................................................................... Nr……. / …………………… PROIECT NAȚIONAL EDITIA a IV - a, AN ȘCOLAR 2013 - 2014 PAGINĂ DE JURNAL* Unitatea şcolară:____________________________________________________________ Prof. coordonator: __________________________________________________________ Secțiunea/secțiunile la care ați participat: _______________________________________ Numele persoanei care completează pagina de jurnal______________________________ Puncte tari Puncte slabe Sugestii Un singur cuvânt pentru proiect (care să exprime esenţa) Semnătura_____________________ *Se completează la finalul proiectului şi se trimite şcolii organizatoare
 14. 14. ANEXA 6: CONCURSUL NAȚIONAL „PRIETENII LECTURII”- 2014 Data : ___________ Locul: Beclean FIŞĂ DE JURIZARE CREAŢIE PLASTICĂ/POSTER/REVISTĂ 1. Unitatea şcolară: …………………………………………………………………………........ 2. Numele participantului:………………………………………………………………………………... 3. Categoria: ……………………………………………………………………………………… 4. Titlul lucrării: …………………………………………………………………………………. 5. Coordonator:……………………………………………………………………………………. Criterii de apreciere Punctaj maxim 1. Respectarea temei 20 p 20 p 5. Originalitate / creativitate Observaţii / Clasament 30 p 4. Mesajul transmis Total M5 10 p 2. Respectarea caracteristicilor elementare ale unei picturi/ale unui poster/ale unei reviste: - încadrare în pagină - folosirea adecvată a acuarelelor/materialelor/imagi nilor - folosirea nuanţelor şi a tonurilor 3. Acurateţea Punctaj acordat M1 M2 M3 M4 20 p Total punctaj 100 p MEMBRII JURIULUI, Numele şi prenumele Specialitate Semnătura M1.________________________________________________________________________ M2.________________________________________________________________________ M3.________________________________________________________________________ M4.________________________________________________________________________ M5.________________________________________________________________________ PREŞEDINTELE JURIULUI CONCURSUL NAȚIONAL „PRIETENII LECTURII”- 2014
 15. 15. FIŞĂ DE JURIZARE CREAŢIE LITERARĂ 1. Unitatea şcolară: …………………………………………………………………………........ 2. Numele participantului:………………………………………………………………………... 3. Categoria: ……………………………………………………………………………………… 4. Titlul lucrării: …………………………………………………………………………………. 5. Coordonator:……………………………………………………………………………………. Punctaj acordat Total Observaţii/ Clasament Criterii de apreciere Punctaj maxim M1 M2 M3 Conţinutul lucrării: 60 p - expresiv, în concordanţă cu - Titlul lucrării -Adecvarea conţinutului la tema/temele propuse de concurs - Utilizarea limbajului artistic: (figuri de stil şi imagini artistice) - Respectarea structurii unei compuneri (I, C, I) Redactarea lucrării: - Logica şi claritatea enunţurilor - Registrul de comunicare / Vocab. şi stilul adecvat conţinutului Oficiu Total punctaj conţinutul şi cu tema lucrării:10p - în corespondenţă cu conţinutul şi cu tema, dar banal, neatractiv: 5p - titlu fără legătură cu tema propusă / tratată : 1p - lipsă titlu: 0p - adecvarea conţinutului la temă: 18p - adecvarea parţială, cu îndepărtare de la temă: 9p - inadecvarea la temă: 2p - utilizarea limbajului artistic: 20p - utilizarea sporadică a limbajului artistic: 6p - utilizarea unui limbaj comun: 2p - respectarea structurii: 12p - respectarea parţială (compuneri fără final etc.): 8p - nerespectarea structurii: 2p 30 p - în totalitate:15p - parţial:10p - text neclar: 5 p - în totalitate: 15p - parţial 10p - vocabular şi stil în cea mai mare parte inadecvat: 5p 10 p 100 p MEMBRII JURIULUI, Numele şi prenumele Specialitate Semnătura M1.________________________________________________________________________ M2.________________________________________________________________________ M3.________________________________________________________________________ M4.________________________________________________________________________ M5.________________________________________________________________________ PREŞEDINTELE JURIULUI

×