Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regulamentul concursului prietenii lecturii 2017

1,611 views

Published on

ediția a VI-a, 23 mai 2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regulamentul concursului prietenii lecturii 2017

 1. 1. Avizat, Inspector Școlar General, Inspectoratul Școlar Județean BN Prof. Tabără Camelia Avizat, Avizat, Director, Inspector școlar Educație permanentă Prof. Nicula Mircea Cristian Prof. dr. Dan Aurelia Avizat, Coordonator de programe și proiecte educative școlare și extrașcolare Prof. Todoran Liana REGULAMENTUL CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PLASTICĂ PROIECT NAȚIONAL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ PRIETENII LECTURII (Proiectul este în CAEN 2017, Domeniul XII; Interdisciplinar; pagina 16, poziția 14) Coordonatori proiect: ● Prof. Nicula Vasilica Nelia, Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean ● Prof. Cîmpean Marika Emese, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
 2. 2. ARGUMENT JUSTIFICARE, CONTEXT (ANALIZĂ DE NEVOI): În şcoala de astăzi, pe lângă curriculum, se desfăşoară o serie de activităţi extraşcolare, activităţi din care fac parte şi cele cultural – artistice, care au ca domeniu principal literatura. Elevii joacă teatru, recită, creează, pictează, au abilităţi şi talente care trebuie stimulate şi apreciate în vederea dezvoltării personale a acestora. Elevii au nevoie, acum mai mult ca oricând de stimulare în dezvoltarea acestor abilități. Se vorbește despre o criză a lecturii, mai ales în rândul liceenilor și a elevilor de gimnaziu, dar noi oferim aceleași sugestii bibliografice și aceleași modele de activități pe care le ofeream și în urmă cu zece – 15 ani, deși, ne adresăm unui grup țintă cu nevoi, interese și abilități/competențe diferite. OBIECTIVUL GENERAL / SCOPUL: Atragerea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură, în vederea dezvoltării personale şi adaptării la o societate solicitantă şi în permanentă schimbare. GRUP ŢINTA , OBIECTIVE SPECIFICE: Proiectul se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (65 de cadre didactice) și elevilor claselor I-XII (335 de elevi) şi are ca obiectiv creşterea interesului pentru lectură prin exersarea abilităților artistice şi valorizarea achiziţiilor dobândite în cadrul unor ateliere extrașcolare de lectură și scriere creativă. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR: - Activitatea nr. 1: Lansarea proiectului (noiembrie 2016); - Activitatea nr. 2: Prețuiește lectura! (decembrie-ianuarie 2017); - Activitatea nr. 3: Maratonul lecturii (februarie - martie 2017); - Activitatea nr. 4: „Fluturi și cărți” (martie - aprilie 2017); - Activitatea nr. 5: Concursul național „Prietenii lecturii”, ediția a VI-a (mai 2017); - Activitatea nr. 6: „Lecturi în oglindă” - antologia concursului, volum cu exemple de bună practică (iunie - iulie 2017); - Activitatea 7: Finalizarea proiectului - diseminare, feedback, evaluare (august 2017). Pentru a participa la etapa finală a concursului (mai 2017), trebuie să trimiteți dovada derulării a cel puțin unei activități specifice activităților: - 2 sau 3 - Prețuiește lectura! sau Maratonul lecturii (de ex. : ateliere de lectură/scriere creativă, întâlnire cu scriitori, mese rotunde/dezbateri, pe tema lecturii, schimb de carte etc., sub formă de fișă de monitorizare – cf. anexei (însoțită de dovezi ale derulării activității – imagini, creații etc.); - 4 – „Fluturi și cărți” (o recenzie de carte, însoțită de o pictură/grafică propusă pentru ilustrarea acesteia – ambele realizate de elevii dvs.) DESCRIEREA ACTIVITĂȚII FINALE: Concursul naţional va fi organizat în luna mai 2017, în cadrul activităţilor dedicate zilelor Colegiului Național „Petru Rareș” Beclean. Faza naţională a proiectului va avea următoarele secţiuni: - Convinge-mă să citesc! – concurs cu participarea directă a elevilor – prezentare de carte - Portret de scriitor – concurs de postere pentru elevi - Advertising Reading – concurs de reclame în limba engleză
 3. 3. - Care-i faza cu cititul? – concurs de eseuri, articole, jurnale de lectură, creații literare pentru elevi - Exemple de bună practică - secțiune dedicată profesorilor La această etapă pot participa toate școlile care trimit dovada derulării pentru cel puțin una din activitățile etapelor anterioare („Prețuiește lectura” sau „Maratonul lecturii”). CONCURSUL „PRIETENII LECTURII”: Secţiuni: I. PORTRET DE SCRIITOR – concurs de POSTERE (participare indirectă): La această secţiune aşteptăm de la dvs.: Afișe în format A3: - prezentări/recenzii/recomandări de carte sub formă de afișe/copertă de carte/portret de scriitor/universul creației unui scriitor etc, - Conţinut: un moto/slogan pentru text; rezumatul textului; un eseu pornind de la mesajul textului; prezentarea personajelor, a ideilor principale; motivarea alegerii operei respective etc. Categorii de vârstă: § Ciclul primar: 6 – 10 ani § Gimnaziu: 10 – 14 ani § Liceu: peste 14 ani Posterele vor avea o etichetă, în partea dreaptă: TITLUL LUCRĂRII: NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI: CLASA: INSTITUŢIA: LOCALITATEA ŞI JUDEŢUL: NUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR: Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda premiile I, II şi III, Menţiuni, precum şi diplome de participare. Se vor acorda, cel mult, nouă premii pe secțiune și categorie de vârstă (cel mult 3 premii I, 3 premii II, 3 premii III) și cel mult 6 mențiuni. Numărul de premii, I, II, III și mențiuni, nu poate depăși 25% din numărul participanților. II. CONVINGE-MĂ SĂ CITESC! – (participare directă): La această secţiune se vor înscrie elevii care doresc să prezinte o carte. La ciclul primar și gimnazial – prezentări libere, cu suport afiș/poster/desen; la ciclul liceal – prezentare PPT. Categorii de vârstă: § Ciclul primar: 6 – 10 ani § Gimnaziu: 10 – 14 ani § Liceu: peste 14 ani Pentru etapa națională se vor selecta 30 de participanți (cel mult) – dintre cei care trimit fișele de înscriere și suportul prezentării (selecția se va face pe baza suportului trimis, dar etapa națională presupune și prezentarea orală a cărții).
 4. 4. Etapa națională se va derula în data de 23 mai 2017, la Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean. Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda premiile I, II şi III, Menţiuni, precum şi diplome de participare. Se vor acorda, cel mult, nouă premii pe secțiune și categorie de vârstă (cel mult 3 premii I, 3 premii II, 3 premii III) și cel mult 6 mențiuni. Numărul de premii, I, II, III și mențiuni, nu poate depăși 25% din numărul participanților. III. ADVERTISING READING (participare indirectă): La această secțiune sunt permise toate modurile de exprimare artistică: desen, pictură, graffiti, colaje, videoclipuri, pagini de facebook, cântece care să conțină mesaje în limba engleză, pentru a stimula, promova lectura și a face reclamă la citit. În cazul în care veți opta pentru a crea videoclip sau și cântec, acestea nu vor depăși durata de 1 minut. Categorii de vârstă: § Ciclul primar: 6 – 10 ani § Gimnaziu: 10 – 14 ani § Liceu: peste 14 ani Se vor accepta doar lucrările artistice cu mesaje în limba engleză și care respectă cerințele de conținut! Filmulețele trebuie filmate pe suport digital (cameră digitală, telefon, tabletă), să fie creații personale ale celor care le-au trimis și să nu fie purtătoare de drepturi de autor (în privinţa imaginii) care să împiedice difuzarea lor. Nu vor intra in competiție materialele care conţin mesaje rasiste şi xenofobe, propagandă religioasă sau imagini cu character pornographic sau explicit jignitor pentru anumite categorii de persoane. Se vor acorda premiile I, II, III și mențiuni fără a depăși însă procentul de 25% din numărul total de concurenți. Înscrierea participanţilor se face până la data de 10 mai 2017, astfel: 1. Pasul 1: Încărcați lucrarea/lucrările dvs. pe pagina aceasta: https://padlet.com/cimpean_emese/prietenii_lecturii_2017_s3 (dați click pe link, nu trebuiesă vă faceți cont, doar încărcați materialul. Nu uitați să vă scrieți numele și școala!) 2. Pasul 2: Dați click pe documentul încărcat și copiați linkul lucrării încărcate (veți avea nevoie de el când trimiteți fișa de înscriere ș iacordul de parteneriat!). 3. Pasul 3: trimiteți la adresa de email lianatodoran@yahoo.com linkul, fișa de înscriere și acordul de parteneriat. Relații suplimentare: prof. Liana Todoran, 0744257242, lianatodoran@yahoo.com IV. CARE-I FAZA CU CITITUL? – COMPUNERI / ESEURI, ARTICOLE, JURNAL DE LECTURĂ / CREAȚII LITERARE (participare indirectă) Ø „Care-i faza cu cititul?” va avea 3 subsecțiuni, organizate pe trei categorii de vârstă: 1. Compuneri/Eseuri/articole pe marginea unei cărți 2. Jurnal de lectură 3. Creații literare Ø Lucrările trimise nu trebuie să mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în
 5. 5. care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs. Ø Lucrările vor fi tehnoredactate, cu caractere româneşti şi vor fi scrise în Word 2003, Times New Romans, caractere de 12, spațiere la un rând. Ø Se va specifica numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala şi numele prof. coordonator. Ø Pentru jurnale de lectură se acceptă și lucrări scrise de mână sau xeroxate, care pentru trimiterea în format electronic vor fi scanate. Categorii de vârstă: § Ciclul primar: 6 – 10 ani : § Gimnaziu: 10 – 14 ani: § Liceu: peste 14 ani Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda premiile I, II şi III, Menţiuni, pentru fiecare secțiune, precum şi diplome de participare. Se vor acorda, cel mult, nouă premii pe secțiune și categorie de vârstă (cel mult 3 premii I, 3 premii II, 3 premii III) și cel mult 9 mențiuni. Numărul de premii, I, II, III și mențiuni, nu poate depăși 25% din numărul participanților. V. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ: - această secțiune este destinată profesorilor; - toți profesorii care doresc să-și împărtașească experiențele pe care le-au avut la clasă sau în activitățile extrașcolare în promovarea lecturii, sunt invitați să ne trimită materialele lor; - participarea lor nu este condiționată de cea a elevilor; - nu va exista o ierahizare la nivelul profesorilor, considerăm că orice experiență este valoroasă; - această secțiune se va finaliza prin publicarea tuturor materialelor primite într-o carte cu ISBN - fiecare profesor participant la această secțiune va primi o diplomă de participare. · Calendar: Înscrierea participanţilor Trimiterea lucrărilor până în data de 10 mai 2017 (data poștei) Jurizarea lucrărilor 16 – 20 mai 2017 Organizarea expoziţiei de afișe 15 – 21 mai 2017 Derularea etapei finale a concursului: 23 mai 2017 Afişarea rezultatelor și premierea participanților 23 mai 2017 – la Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean, precum și pe blogul proiectului: http://prieteniilecturii.blogspot.ro/ Expedierea diplomelor (pentru cei cu participare indirectă) iunie – iulie 2017
 6. 6. REGULAMENT DE PARTICIPARE: a. Înscrierea participanţilor: - până la data de 10 mai 2017 - prin completarea fişei de înscriere (Anexa 1), a acordului de parteneriat (Anexa 2), - expedierea lucrărilor. b. Depunerea lucrărilor: Ø Fiecare profesor poate înscrie maximum patru elevi cu lucrări. Ø Lucrările se trimit atât în format electronic, cât şi tipărite, împreună cu fişa de înscriere şi acordul de parteneriat. Ø Pentru secțiunea a III-a, cadrele didactice vor trimite fişa de înscriere, precum link spre materialele încărcate la secțiunea indicată, până la data de 10 mai 2017, la adresa lianatodoran@yahoo.com Ø La secțiunile I, II, IV și V, cadrele didactice vor trimite fişa de înscriere, precum şi materialele în format electronic prin e-mail, până la data de 10 mai 2017, la adresa cimpean.emese@yahoo.com Ø Materialele realizate de elevii dvs. pentru concurs; fişa de înscriere; raportul de activitate pentru cel puțin un atelier derulat; o pagină cu impresiile despre proiect (opțional); un plic (A4) timbrat corespunzător şi autoadresat, şi acordul de parteneriat (în două exemplare, dintre care unul îl veţi primi semnat de şcoala noastră - odată cu diplomele elevilor) vor fi expediate până în data de 10 mai 2017 (data poştei) pe adresa: COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” BECLEAN STR. OBOR, NR. 83, LOC. BECLEAN COD 425100, JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD ÎN ATENȚIA PROF. EMESE CÎMPEAN Nu ne asumăm răspunderea neprimirii diplomelor în cazul în care plicurile nu sunt timbrate corespunzător ! Nu se percepe taxă de participare la concurs. c. Redactarea lucrărilor (condiție eliminatorie): Ø Se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm, cu caractere româneşti, maxim 5 pagini, în Microsoft Word 2003. Ø Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; Ø La două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12) ; Ø La două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12; Ø Paginile nu vor fi numerotate şi nu se vor insera note de subsol; Ø Autorii îşi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală; Ø Lucrările care nu respectă cerinţele de mai sus vor fi eliminate din concurs; d. Evaluare: · Diplomele vor fi expediate prin poştă la adresa indicată în fişa de înscriere (până la data de 15 iulie 2017). Observaţii finale:
 7. 7. v Numărul de lucrări acceptate în cadrul concursului este limitat la maximum 4 lucrări de fiecare profesor îndrumător. v Concursul se adresează copiilor din nivelul primar, gimnazial şi liceal. v Se vor acorda diplome de participare elevilor şi adeverinţe/diplome cadrelor didactice îndrumătoare. v Juriul concursului va fi alcătuit din cadre didactice de specialitate, iar transparenţa acestuia va fi asigurată prin postarea tuturor informaţiilor, materialelor primite, premiate sau nu, pe blogul proiectului. v Lucrările primite nu se restituie. Participanţii vor fi de acord ca lucrările trimise să fie folosite în calendare, reviste, culegeri, cărţi cu produsele concursului, cu specificarea autorului. Nu se acordă premii materiale. Nu se acceptă contestaţii. v Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus. MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE: -site-urile: - articole din presă locală, şi naţională ( dosar de presă al proiectului ) - pliante şi afişe pentru mediatizare. - blogul proiectului. ECHIPA DE PROIECT – Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean Coordonatori activitate: ● Prof. Nelia Nicula, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean ● Prof. Emese Cîmpean, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean Colaboratori: ● Prof. Cristian Nicula – director C.N. „Petru Rareş” Beclean; ● Prof. Liana Todoran, consilier educativ; ● Prof. Alexandra Săsărman, prof. Aurora Corăbian, Înv. Ioana Doroş, prof. Liana Pașca, prof. Diana Ungur, prof. Maria Tofană, prof. Anemona Mureșan, Gavril Sabadâș, Înv. Amalia Tămaş, Inv. Chiş Lidia Beatrice, Prof. Anca Zsigmond, prof. Sânziana Tomoiagă, Prof. Lavinia Mureşan, prof. Flavius Mureșan, Prof. Rus Corina, Prof. Cristian Pop (Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean) ● Inspector Școlar Educație Permanentă ISJ - BN, prof. dr. Aurelia Dan; Inspector Școlar Stanciu Daniel ISJ – BN; Inspector Școlar Salak Ramona RELAŢII SUPLIMENTARE: Ø Nelia Nicula - 0751047107 nelinicula@yahoo.com Ø Emese Cîmpean – 0742 309318 cimpean.emese@yahoo.com Vă aşteptăm cu drag! Organizatorii
 8. 8. ANEXA 1 FIȘA DE ÎNSCRIERE CONCURSUL INTERDISCIPLINAR DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PLASTICĂ „PRIETENII LECTURII” Ediţia a VI – a, 23 mai 2017 NUMELE şi PRENUMELE: SPECIALITATEA: INSTITUȚIA: ADRESA (vă rugăm să specificați adresa unde doriți să primiți diplomele): TELEFON: E-MAIL: Secțiunea la care participați: o Portret de scriitor – concurs de postere o Convinge-mă să citesc! – cu participare directă! o Advertising reading o Care-i faza cu cititul? o Exemple de bună practică. Titlul lucrării:....................................................................... Tabel cu elevii participanţi: Nr. Crt. Numele şi prenumele elevului Clasa Secţiunea Titlul lucrării Director, Prof………………….. Cadru didactic participant: Prof. ………………………… Nu se percepe taxă de participare la concurs.
 9. 9. Colegiul Național ”Petru Rareș” Beclean, Str. Obor, nr. 83, jud. Bistrița-Năsăud Tel./Fax 0263343190 cnprbeclean@yahoo.com Nr. Instituția parteneră Nr........./.................... ACORD DE PARTENERIAT Art. 1 Părţile Prezentul acord de parteneriat se încheie între: INSTITUŢIA INIŢIATOARE: COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ", cu sediul în BECLEAN, Str. Obor, judeţul Bistrița-Năsăud, tel/fax: 0263343191, reprezentat prin: director, prof. Nicula Mircea Cristian; prof. Nicula Vasilica Nelia și prof. Cîmpean Marika Emese - profesori coordonatori, în calitate de INIŢIATOR în proiectul național de parteneriat educaţional: “PRIETENII LECTURII” - ediţia a VI-a și INSTITUŢIA PARTENERĂ: …………………...........................……..…….…., cu sediul în……………..............................……………, județul ........…………………., Str............................................………….., nr.…........, tel…...................………………..., reprezentat prin Director, prof. ………...……….............................………….… și prof……....................................………………….....în calitate de PARTENER în proiectul național de parteneriat educaţional: “PRIETENII LECTURII”. Art. 2. Obiectul şi durata acordului: Obiectul acordului îl constituie desfăşurarea activităţilor din proiectul „PRIETENII LECTURII”, derulate pe parcursul anului școlar 2016 - 2017. Art. 3. Obligaţiile părţilor: a. Aplicantul se obligă: 1. Să transmită instituțiilor partenere informaţii legate de activitățile din proiect. 2. Să asigure derularea activităţilor prevăzute în proiect. 3. Să selecteze materialele necesare desfăşurării activităților proiectului. 4. Să evalueze competiţiile conform criteriilor de jurizare. 5. Să expedieze partenerilor diplomele de participare și cartea/revista proiectului. b. Partenerul se obligă: 1. Să mediatizeze proiectul în propria unitate şcolară. 2. Să pregătească elevii pentru activitățile derulate în cadrul proiectului. 3. Să respecte regulamentul proiectului. 4. Să trimită materialele necesare derulării în timp util a concursului și sesiunilor de comunicări. 5. Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului. Art. 4. Modificări ale acordului de parteneriat: Modificarea acestui acord de parteneriat va fi făcută numai cu acordul scris al părţilor prin «Act Adiţional», datat şi semnat de ambele părţi. Art. 5. Rezilierea acordului de parteneriat: Acest acord poate fi nul şi neavenit, numai cu acordul scris al părţilor. Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi intră în vigoare de la data semnării. Instituţia iniţiatoare, Instituţia parteneră, Colegiul Național ”Petru Rareș” Beclean .......................................................... Director, Director, Nicula Mircea Cristian .......................................................

×