Successfully reported this slideshow.
organizează
Concursul interdisciplinar
de creaţie literară şi plastică

Concursul este propus pentru a fi inclus în CAERI ...
aici găsiți informații legate de edițiile precedente, dar și noutăți legate de proiectul aflat în derulare în
anul școlar ...
săptămânii „Să știi mai multe, să fii mai bun!”și va avea următoarele secţiuni:
-

Convinge-mă să citesc! – concurs de pos...
Formatul lucrărilor: A4, pentru preşcolari şi I-IV; A3 pentru clasele V-VIII şi IX-XII
În partea dreaptă jos a lucrărilor ...
Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda premiile I, II şi III, Menţiuni, precum şi
diplome de participare. Se vor...
Nu se percepe taxă de participare la concurs.
Redactarea lucrărilor:
 Se va face în format A4, scris la un rând, cu margi...
 Prof. Cristian Nicula – director C.N. „Petru Rareş” Beclean; Prof. Nelia Nicula,
Prof. Maria Tofană, Prof. Andrei Moldov...
„PRIETENII LECTURII”
Ediţia a IV – a
2013 - 2014
NUMELE şi PRENUMELE:
SPECIALITATEA:
INSTITUTIA:
ADRESA LA CARE DORIȚI SĂ ...
Şcoala: .................................................................
...................................................
Adresa: .................................................................
...................................................
Adresa: .................................................................
...................................................
Data : ___________
Locul: Beclean
FIŞĂ DE JURIZARE
CREAŢIE PLASTICĂ/POSTER/REVISTĂ
1. Unitatea şcolară: ………………………………………………...
CONCURSUL NAȚIONAL „PRIETENII LECTURII”- 2014
FIŞĂ DE JURIZARE
CREAŢIE LITERARĂ
1. Unitatea şcolară: ………………………………………………………...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Concursul prietenii lecturii, editia a IV-a 2014

1,728 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Concursul prietenii lecturii, editia a IV-a 2014

 1. 1. organizează Concursul interdisciplinar de creaţie literară şi plastică Concursul este propus pentru a fi inclus în CAERI 2014 (http://www.isjbn.ro/upimg/Calendarul%20proiectelor%20judetene%2020132014.pdf). Iniţiator proiect: Prof. Emese Cîmpean • Coordonatori proiect:   Prof. Alexandra Săsărman, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean Prof. Emese Cîmpean, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean Transparența proiectului este asigurată prin blogul acestuia: http://prieteniilecturii.blogspot.ro/ -
 2. 2. aici găsiți informații legate de edițiile precedente, dar și noutăți legate de proiectul aflat în derulare în anul școlar 2013 – 2014. ARGUMENT JUSTIFICARE, CONTEXT (ANALIZĂ DE NEVOI): In şcoala de astăzi, pe lângă curriculum, se desfăşoară o serie de activităţi extraşcolare, activităţi din care fac parte şi cele cultural – artistice, care au ca domeniu principal literatura. Elevii joacă teatru, recită, creează, pictează, au abilităţi şi talente care trebuie stimulate şi apreciate în vederea dezvoltării personale a acestora. Elevii au nevoie, acum mai mult ca oricând de stimulare în dezvoltarea acestor abilități. Se vorbește despre o criză a lecturii, mai ales în rândul liceenilor și a elevilor de gimnaziu, dar noi oferim aceleași sugestii bibliografice și aceleași modele de activități pe care le ofeream în urmă cu zeci ani, deși, ne adresăm unui grup țintă cu nevoi, interese și abilități/competențe diferite. Este nevoie de o regândire a modului în care încercăm să îi apropiem pe elevi de literatură; de aceea am găsit că este foarte important să se găsească modalitățile prin care să se realizeze un schimb de idei între dascăli și elevi pe această temă – așa s-a născut proiectul ”Prietenii lecturii”. OBIECTIVUL GENERAL / SCOPUL: Atragerea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură, în vederea dezvoltării personale şi adaptării la o societate solicitantă şi în permanentă schimbare. GRUP ŢINTA , OBIECTIVE SPECIFICE: Proiectul se adresează preșcolarilor și elevilor claselor I-XII (230 de elevi) şi are ca obiectiv creşterea interesului pentru lectură prin exersarea abilităților artistice şi valorizarea achiziţiilor dobândite în cadrul unor ateliere extrașcolare de lectură și scriere creativă.  Activitatea nr.1 – Lansarea proiectului - noiembrie 2013  Activitatea nr. 2 - Calendarul Prețuiește lectura - decembrie 2013  Activitatea nr. 3 – Maratonul lecturii – ianuarie – februarie 2014  Activitatea nr. 4 – Atelier de lectură și scriere creativă – martie 2014  Activitatea nr. 5 – Concursul național „Prietenii lecturii” (ediția a IV-a) – aprilie 2014  Activitatea nr. 6 – Convinge-mă să citesc (antologia concursului) – mai-iunie 2014  Activitatea nr.7 - Finalizarea proiectului (diseminare, feed-back, evaluare) – iulie - august 2014 Pentru a participa la etapa finală a concursului (aprilie 2014), trebuie să trimiteți dovada derulării a cel puțin o activitate din cele planificate anterior ( Maratonul lecturii sau Atelierul de lectură și scriere creativă), sub formă de fișă de monitorizare – cf. anexei (însoțită de dovezi ale derulării activității) Etapa finală a concursuluj va fi organizată în luna aprilie 2014, în cadrul activităţilor dedicate
 3. 3. săptămânii „Să știi mai multe, să fii mai bun!”și va avea următoarele secţiuni: - Convinge-mă să citesc! – concurs de postere Care-i faza cu cititul? – concurs de eseuri, articole, jurnale de lectură, creații literare Portret de scriitor – concurs de creații plastice Reviste şcolare – expoziție și concurs de reviste școlare Semne de carte – concurs - semne de carte realizate prin tehnici diverse (cusături tradiționale pe etamină, quilling, colaj etc.) La această etapă pot participa toate școlile care au trimis organizatorilor și fi șa de monitorizare pentru cel puțin una din etapele anterioare. CONCURSUL „PRIETENII LECTURII”: Secţiuni: I. CONVINGE-MĂ SĂ CITESC! – concurs de POSTERE, cu două subsecțiuni: a) LIMBA ROMÂNĂ b) LIMBA ENGLEZĂ  La această secţiune aşteptăm de la dvs.: - exemple de bune-practici/prezentări ale cercului de lectură la care participaţi - prezentări/recenzii/recomandări de carte - Format afiş: A4 (ciclul primar și gimnazial); A3 (liceu) - Conţinut: un moto/slogan pentru text; rezumatul textului; un eseu pornind de la mesajul textului; prezentarea personajelor, a ideilor principale; motivarea alegerii operei respective etc. - Categorii de vârstă:  Ciclul primar: 6 – 10 ani  Gimnaziu: 10 – 14 ani  Liceu: peste 14 ani II. III. CARE-I FAZA CU CITITUL? – COMPUNERI, ESEURI, ARTICOLE, JURNAL DE LECTURĂ  Această secţiune se adresează elevilor (ciclul primar – compuneri, jurnal de lectură; gimnazial şi liceal – articole, eseuri, jurnal de lectură).  TEMA: CARE-I FAZA CU CITITUL?  Lucrările trimise nu trebuie să mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs.  Textele vor fi tehnoredactate, cu caractere româneşti, în Word 2003.  Se va specifica numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala şi numele prof. coordonator. Categorii de vârstă:  Ciclul primar: 6 – 10 ani  Gimnaziu: 10 – 14 ani  Liceu: peste 14 ani PORTRET DE SCRIITOR – creaţii plastice:  La această secţiune pot participa preşcolarii, elevii claselor I-VIII şi elevii de liceu  Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere ( desen, pictură,colaj, etc.)
 4. 4. Formatul lucrărilor: A4, pentru preşcolari şi I-IV; A3 pentru clasele V-VIII şi IX-XII În partea dreaptă jos a lucrărilor plastice se va găsi eticheta din Anexa 2, completată Creaţiile plastice se trimit în folie de plastic. Creaţiile plastice ale elevilor vor fi realizate pornind de la următoarele cerinţe: 1. Portretul scriitorului 2. O secvenţă dintr-o operă a acestuia sau un personaj creat de autorul respectiv. Fiecare lucrare trimisă trebuie să îmbine cele două cerinţe de mai sus! Categorii de vârstă:  Preşcolari: 3-6 ani  Ciclul primar: 6 – 10 ani  Gimnaziu: 10 – 14 ani  Liceu: 14-19 ani     Lucrările trimise nu trebuie să mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs. Pentru jurizarea creaţiilor înscrise în concurs se va urmări exclusiv: - munca elevului; - contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe care acesta le dovedeşte prin lucrarea realizată IV. REVISTE ŞCOLARE: - Se expediază ultimul număr al revistei (anul şcolar 2013-2014) - Tematica revistei trebuie să fie literară sau să conţină şi pagini destinate dezvoltării competenţei de lectură a elevilor. - Jurizarea se va face de către organizatori şi un juriu al elevilor, desemnat de C.Ş.E., iar lucrările premiate vor fi expuse la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean - Lucrările înscrise în concurs nu se restituie şi sunt arhivate un an. Categorii de vârstă:  Ciclul Primar: 6-10 ani  Gimnaziu: 10 – 14 ani  Liceu: peste 14 ani V. SEMNE DE CARTE:  La această secţiune aşteptăm de la dvs.: - Semne de carte create de elevii dvs., în diverse tehnici de lucru (cusături tradiționale pe etamină; quilling; colaj; etc.) într-o manieră individuală şi cât mai originală. - Semnul de carte va conţine imagini relevante şi un slogan de promovare a lecturii -în limba română sau engleză. - Dimensiunea semnelor de carte: la alegerea fiecărui participant - Categorii de vârstă:  Ciclul primar: 6 – 10 ani  Gimnaziu: 10 – 14 ani  Liceu: peste 14 ani Lucrările înscrise în concurs nu se restituie și sunt arhivate un an. Notă!
 5. 5. Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda premiile I, II şi III, Menţiuni, precum şi diplome de participare. Se vor acorda maximum nouă premii pe sec țiune și categorie de vârstă (maximum 3 premii I; maximum 3 premii II; maximum 3 premii III și maximum 3 men țiuni). Numărul de premii și mențiuni nu poate depăși 25% din numărul de concuren ți. Diplomele de participare vor fi semnate de organizatori și diplomele de premii de către organizatori și Inspectorul Școlar General. • Calendar: Înscrierea participanţilor Trimiterea lucrărilor 1 – 25 MARTIE 2014 27 – 30 MARTIE 2014 Jurizarea lucrărilor Organizarea expoziţiei 30 MARTIE – 7 APRILIE 2014 Afişarea rezultatelor 9 APRILIE 2014 – PE PROIECTULUI: http://prieteniilecturii.blogspot.ro/ BLOGUL Festivitatea decernării premiilor mai 2014 – în cadrul ZILELOR ŞCOLII – data va fi anunţată pe blog Expedierea diplomelor (pentru cei care nu vor participa la festivitate) mai – iulie 2014 REGULAMENT DE PARTICIPARE: a. Înscrierea participanţilor: - până la data de 25 martie 2014 - prin completarea fişei de înscriere (Anexa 1, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5) și expedierea plicului cu lucrările create de elevi. b. Depunerea lucrărilor: și prin poștă și prin e-mail!  Fiecare profesor poate înscrie maximum trei elevi cu lucrări.  Creaţiile literare se trimit atât în format electronic, cât şi tipărite, împreună cu fişa de înscriere şi acordul de parteneriat.  Cadrele didactice vor trimite fişa de înscriere, precum şi materialele în format electronic prin email, până la data de 25 martie 2014, la adresa Cimpean.emese@yahoo.com  Materialele realizate de elevii dvs. pentru concurs, fişa de înscriere, raportul de activitate pentru cel puțin un atelier derulat, pagina de jurnal cu impresiile despre proiect; un plic (A4) timbrat corespunzător şi autoadresat, şi acordul de parteneriat (în două exemplare, dintre care unul îl veţi primi semnat de şcoala noastră - odată cu diplomele elevilor) vor fi expediate până în data de 25 martie 2014 (data poştei) pe adresa: COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” BECLEAN STR. OBOR, NR. 83, LOC. BECLEAN COD 425100, JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD ÎN ATENȚIA PROF. EMESE CÎMPEAN Nu ne asumăm răspunderea neprimirii diplomelor de către dvs. în cazul în care plicurile nu sunt timbrate corespunzător !
 6. 6. Nu se percepe taxă de participare la concurs. Redactarea lucrărilor:  Se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm, cu caractere româneşti, maxim 5 pagini, în Microsoft Word 2003.  Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;  La două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12) ;  La două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12) ;  Paginile nu vor fi numerotate şi nu se vor insera note de subsol.  Autorii îşi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.  Lucrările care nu respectă cerinţele de mai sus vor fi eliminate din concurs. d. Evaluare: - Pentru cele mai bune lucrări din concurs/ciclu se acordă următoarele premii: Premiul I, II, III, Menţiuni şi/sau diplome de participare. - Diplomele vor fi expediate prin poştă la adresa indicată în fişa de înscriere (până la data de 15 iunie 2014). Observaţii finale:  Numărul de lucrări acceptate în cadrul concursului este limitat la maximum 3 lucrări de fiecare profesor îndrumător.  Concursul se adresează copiilor din nivelul preșcolar, primar, gimnazial şi liceal.  Se vor acorda diplome de participare elevilor şi adeverinţe cadrelor didactice îndrumătoare.  Juriul concursului va fi alcătuit din cadre didactice de specialitate, iar transparenţa acestuia va fi asigurată prin postarea tuturor informaţiilor, materialelor primite, premiate sau nu, pe blogul proiectului.  Nu se acordă premii în bani!  Lucrările primite nu se restituie. Participanţii vor fi de acord ca lucrările trimise să fie folosite în calendare, reviste, culegeri, cărţi cu produsele concursului, cu specificarea autorului. Nu se acceptă contestaţii.  Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus. MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE: -site-urile: www.didactic.ro www.isjbn.ro http://emesecimpean.blogspot.com/ http://prieteniilecturii.blogspot.ro/ - articole din presă locală, şi naţională ( dosar de presă al proiectului ) - pliante şi afişe pentru mediatizare. - blogul proiectului. ECHIPA DE PROIECT – Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean • • Iniţiator proiect: Prof. Emese Cîmpean, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean Coordonatori activitate:  Prof. Alexandra Săsărman, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean  Prof. Emese Cîmpean, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean Colaboratori:
 7. 7.  Prof. Cristian Nicula – director C.N. „Petru Rareş” Beclean; Prof. Nelia Nicula, Prof. Maria Tofană, Prof. Andrei Moldovan, Prof. Botean Carmen, prof. Crețu Sorina, Bibl. Monica Timaru, Prof. Mureşan Flavius, Prof. Dora Florean, Înv. Ioana Doroş, Înv. Amalia Tămaş, Inv. Chiş Lidia Beatrice, Înv. Iulia Somodean, înv. Anca Zsigmond, Prof. Liana Todoran, Prof. Liana Paşca, Prof. Lavinia Mureşan, prof. Adrian Balaș, prof. Lucreția Baias, prof. Elisabeta Stanciu, prof. Aurora Corăbian, prof. (Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean)  Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud – inspector școlar educație permanentă prof. Buboly Monica – responsabil cu monitorizarea şi evaluarea proiectului; inspector școlar de specialitate prof. Suzana Gălățan; inspector școlar de specialitate prof. Ramona Salak; inspector școlar de specialitate prof. Adrian Cherhaț; inspector școlar de specialitate prof. Stanciu Daniel  Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud, consilier școlar prof. Daniela Hudrea, consilier școlar, prof. Luciana Sidor  Clubul Copiilor Beclean  Primăria Orașului Beclean  Casa de Cultură ”Radu Săplăcan” Beclean, dir. Mariana Harosa Moldovan  Consiliul Şcolar al Elevilor, C.N. „Petru Rareş” Beclean RELAŢII SUPLIMENTARE:  Emese Cîmpean – 0742 309318 Cimpean.emese@yahoo.com Vă aşteptăm cu drag! Organizatorii ANEXA 1 FISA DE INSCRIERE LA CONCURSUL
 8. 8. „PRIETENII LECTURII” Ediţia a IV – a 2013 - 2014 NUMELE şi PRENUMELE: SPECIALITATEA: INSTITUTIA: ADRESA LA CARE DORIȚI SĂ PRIMIȚI DIPLOMELE : TELEFON: E-MAIL: Nu se percepe taxă de participare la concurs. Tabel cu elevii participanţi: Nr. Crt. Numele şi prenumele elevului Director, Prof………………….. Clasa/Grupa Secţiunea Titlul lucrării Cadru didactic participant: Prof. ………………………… ANEXA 2 ETICHETA DE PE SPATELE LUCRĂRILOR PLASTICE/DE PE SPATELE SEMNELOR DE CARTE: TITLUL LUCRĂRII: NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI: GRUPA/ CLASA: INSTITUŢIA: LOCALITATEA ŞI JUDEŢUL: NUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR: ANEXA 3 Nr……. / ……………………
 9. 9. Şcoala: ................................................................. .............................................................................. Adresa: ................................................................. .............................................................................. Tel./Fax: ............................................................... E-mail: ................................................................. Site: ...................................................................... Nr……. / …………………… PROIECT NAȚIONAL EDITIA a IV - a, AN ȘCOLAR 2013 - 2014 PROTOCOL DE COLABORARE Încheiat astăzi, .............................................. între: Părţile: 1. Aplicantul COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ” BECLEAN, reprezentat de prof. Cristian Nicula, în calitate de director și de prof. Emese Cîmpean, director-adjunct, în calitate de iniţiator și coordonator al proiectului “Prietenii lecturii”, propus pentru a fi inclus în CAE 2014 2. Participantul : Şcoala……………..............................................……………………............... reprezentată de dl./dna director prof.................................................................................................................................. şi prof. .................................................................................................................................., în calitate de coordonator/îndrumător al elevilor participanţi. Durata: an școlar 2013-2014 Art.1 Obiectul protocolului de colaborare: • Cooperarea interinstituţională pentru atingerea scopului proiectului; • Promovarea activitălor de stimulare a lecturii în rândul elevilor. Art.2 Rolul părţilor: A. Rolul instituţiei iniţiatoare: • mediatizarea graficului activităţilor şi a regulamentului de organizare a proiectului/concursului; • preluarea şi selectarea lucrărilor; • jurizarea lucrărilor participante de către cadre didactice de specialitate; • publicarea rezultatelor concursului pe blogul proiectului; • expedierea diplomelor; • publicarea creaţiilor literare respectând tema şi condiţiile de redactare specificate. B. Rolul instituţiei partenere: • expedierea prezentului protocol împreună cu fişa de înscriere a elevilor şi cu lucrările acestora pe adresa prevăzută în regulament; • respectarea activităţilor prevăzute în proiect Art. 3 Dispoziţii finale: Persoanele de contact responsabile cu punerea în aplicare a prezentului protocol sunt: prof. Alexandra Săsărman și prof. Emese Cîmpean din partea Colegiului Naţional “Petru Rareş” Beclean şi cadrul didactic coordonator ce va trimite lucrarea sau lucrările pentru concurs. Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective. DIRECTOR, prof. Cristian Nicula ANEXA 4 DIRECTOR, prof. ............................. Şcoala: .................................................................
 10. 10. Adresa: ................................................................. .............................................................................. Tel./Fax: ............................................................... E-mail: ................................................................. Site: ...................................................................... Nr……. / …………………… PROIECT NAȚIONAL EDITIA a IV - a, AN ȘCOLAR 2013 - 2014 RAPORT DE ACTIVITATE* Unitatea şcolară:____________________________________________________________ Prof. coordonator: __________________________________________________________ Atelier organizat: ___________________________________________________________ Număr participanţi:_________________________________________________________ 1. Puncte tari ale activităţii atelierului de lectură și scriere creativă ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. Puncte slabe ale activităţii atelierului de lectură și scriere creativă ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. Realizări ale atelierului de lectură și scriere creativă ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. Dificultăţi întâmpinate ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Semnătura_____________________ *Se completează la finalul activităţii şi se trimite şcolii organizatoare. ANEXA 5 Şcoala: .................................................................
 11. 11. Adresa: ................................................................. .............................................................................. Tel./Fax: ............................................................... E-mail: ................................................................. Site: ...................................................................... Nr……. / …………………… PROIECT NAȚIONAL EDITIA a IV - a, AN ȘCOLAR 2013 - 2014 PAGINĂ DE JURNAL* Unitatea şcolară:____________________________________________________________ Prof. coordonator: __________________________________________________________ Secțiunea/secțiunile la care ați participat: _______________________________________ Numele persoanei care completează pagina de jurnal______________________________ Puncte tari Puncte slabe Sugestii Un singur cuvânt pentru proiect (care să exprime esenţa) Semnătura_____________________ *Se completează la finalul proiectului şi se trimite şcolii organizatoare ANEXA 6: CONCURSUL NAȚIONAL „PRIETENII LECTURII”- 2014
 12. 12. Data : ___________ Locul: Beclean FIŞĂ DE JURIZARE CREAŢIE PLASTICĂ/POSTER/REVISTĂ 1. Unitatea şcolară: …………………………………………………………………………........ 2. Numele participantului: ………………………………………………………………………………... 3. Categoria: ……………………………………………………………………………………… 4. Titlul lucrării: …………………………………………………………………………………. 5. Coordonator:……………………………………………………………………………………. Criterii de apreciere Punctaj maxim 1. Respectarea temei 20 p 5. Originalitate / creativitate Observaţii / Clasament 30 p 4. Mesajul transmis Total M5 10 p 2. Respectarea caracteristicilor elementare ale unei picturi/ale unui poster/ale unei reviste: - încadrare în pagină - folosirea adecvată a acuarelelor/materialelor/imagi nilor - folosirea nuanţelor şi a tonurilor 3. Acurateţea Punctaj acordat M1 M2 M3 M4 20 p Total punctaj 20 p 100 p MEMBRII JURIULUI, Numele şi prenumele Specialitate Semnătura M1.________________________________________________________________________ M2.________________________________________________________________________ M3.________________________________________________________________________ M4.________________________________________________________________________ M5.________________________________________________________________________ PREŞEDINTELE JURIULUI ANEXA 7:
 13. 13. CONCURSUL NAȚIONAL „PRIETENII LECTURII”- 2014 FIŞĂ DE JURIZARE CREAŢIE LITERARĂ 1. Unitatea şcolară: …………………………………………………………………………........ 2. Numele participantului:………………………………………………………………………... 3. Categoria: ……………………………………………………………………………………… 4. Titlul lucrării: …………………………………………………………………………………. 5. Coordonator:……………………………………………………………………………………. Punctaj acordat Total Observaţii/ Clasament Criterii de apreciere Punctaj maxim M1 M2 M3 Conţinutul lucrării: 60 p - expresiv, în concordanţă cu - Titlul lucrării -Adecvarea conţinutului la tema/temele propuse de concurs - Utilizarea limbajului artistic: (figuri de stil şi imagini artistice) - Respectarea structurii unei compuneri (I, C, I) Redactarea lucrării: - Logica şi claritatea enunţurilor - Registrul de comunicare / Vocab. şi stilul adecvat conţinutului Oficiu Total punctaj conţinutul şi cu tema lucrării:10p - în corespondenţă cu conţinutul şi cu tema, dar banal, neatractiv: 5p - titlu fără legătură cu tema propusă / tratată : 1p - lipsă titlu: 0p - adecvarea conţinutului la temă: 18p - adecvarea parţială, cu îndepărtare de la temă: 9p - inadecvarea la temă: 2p - utilizarea limbajului artistic: 20p - utilizarea sporadică a limbajului artistic: 6p - utilizarea unui limbaj comun: 2p - respectarea structurii: 12p - respectarea parţială (compuneri fără final etc.): 8p - nerespectarea structurii: 2p 30 p - în totalitate:15p - parţial:10p - text neclar: 5 p - în totalitate: 15p - parţial 10p - vocabular şi stil în cea mai mare parte inadecvat: 5p 10 p 100 p MEMBRII JURIULUI, Numele şi prenumele Specialitate Semnătura M1.________________________________________________________________________ M2.________________________________________________________________________ M3.________________________________________________________________________ M4.________________________________________________________________________ M5.________________________________________________________________________ PREŞEDINTELE JURIULUI

×