Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Izvješće o društvenoj odgovornosti za 2011.

412 views

Published on

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Izvješće o društvenoj odgovornosti za 2011.

 1. 1. K1 Izvješće o društvenoj odgovornosti za 2011. Društveno odgovorno poslovanje Načelo prema kojemu tvtke u svoje poslovanje i odnos sa svojim dionicima dobrovoljno uvode društvena i ekološka pitanja (Obnovljena strategija EU-a 2011. −2014. za društveno odgovorno poslovanje, COM (2011) 681., konačna inačica)Communicating your ideas
 2. 2. K2Uvodna riječ predstavnika Uprave | Drage čitateljice, dragi čitatelji, pred Vama se nalazi drugo Izvješće o društvenoj odgovornosti društva CIKLOPEA za 2011. godinu sastavljeno u skladu sa smjernicama G3.1. Globalne inicijative za izvještavanje (GRI – Global Reporting Initiative) za razinu C. Poštujući dosljednost, i prilikom izrade ovog izvješća slijedili smo zahtjeve norme ISO 26000, kao i deset načela UN-ove inicijative Global Compact. Kontinuirano praćenje pokazatelja i načela društvene odgovornosti te osluškivanje zahtjeva dionika u pogledu održivosti i društvene odgovornosti prije godinu dana rezultiralo je našim prvim izvješćem o društvenoj odgovornosti koje je, uz druge pokazatelje iznesene u upitniku za nagradu Indeks DOP-a, zasigurno bilo zaslužno za dodjeljivanje te iste nagrade društvu CIKLOPEA u kategoriji malih poduzeća u Republici Hrvatskoj. Svečana dodjela nagrada i spominjanje društva CIKLOPEA u relevantnim glasilima zasigurno su bili povod povećanom interesu javnosti koji je uslijedio. Često postavljano pitanje bilo je služi li održivi razvoj samo dobroj promociji i mogu li održivost i društvena odgovornost biti trajno opredjeljenje društva. U novinskim su se stupcima istovremeno mogli iščitati i nevjerica i oduševljenje koje su izazivali izneseni parametri. Na postavljeno pitanje naš je odgovor bio da bez istinske opredijeljenosti društva prema održivom razvoju i društvenoj odgovornosti nema ni njihova prepoznavanja, čime promocija kao jedini cilj odgovornog poslovanja postaje neutemeljena i isprazna. Dodijeljena je nagrada priznanje dosadašnjeg rada i visoko postavljena letvica uspjeha za budućnost. Ključ uspjeha za društvo CIKLOPEA predstavlja jasna opredijeljenost društveno odgovornom poslovanju uz jasan cilj zadržavanja profitabilnosti. Kao svaka tržišno orijentirana organizacija, i CIKLOPEA teži povećanju prihoda i većoj profitabilnosti ne zaboravljajući pritom održivost i snažne temelje na kojima počiva, a to su znanje i poslovna izvrsnost njezinih dobavljača, kao i očuvan i zdrav okoliš u kojem posluje te uređenost i transparentnost tržišta na kojem se natječe. Unatoč dubokoj gospodarskoj krizi čiji je utjecaj primjetan u svim sferama društvenog života CIKLOPEA je i u prethodnoj godini ostvarila gospodarski rast i realizirala postavljene ciljeve i u poslovanju i u odnosu prema prema zaposlenicima i dobavljačima. Vođeni idejom iz prvog Izvješća, i dalje ćemo biti pokretač promjena koje priželjkujemo. Dugoročni je izazov našeg društva zdrav gospodarski rast zasnovan na pravednom odnosu prema zaposlenicima, ulaganju u nove tehnologije i istraživanja relevantna za našu djelatnost te poticanje i ulaganje u edukaciju sadašnjih i budućih zaposlenika, što se ogleda u intenzivnoj suradnji s obrazovnim ustanovama. Nadamo se da ćete čitajući ovo Izvješće biti zadovoljni. Bit će nam drago poželite li s nama podijeliti svoje dojmove i prijedloge. S poštovanjem, Sandra Boljkovac Stojak Osnivačica i izvršna direktorica društva
 3. 3. Sadržaj | 1. Društvena odgovornost – CIKLOPEA................................................................................... 2 2. Profil...................................................................................................................................... 4 3. Ekonomski parametri............................................................................................................ 7 4. Donacije i ulaganja................................................................................................................ 8 5. Zaposlenici............................................................................................................................ 9 6. Okoliš.................................................................................................................................. 13 7. Ljudska prava, dječji rad i korupcija.................................................................................. 14 8. Zaključci i ciljevi za 2012. godinu........................................................................................ 15 9. Indeks.................................................................................................................................. 17Communicating your ideas 1
 4. 4. 1. Društvena odgovornost – CIKLOPEA |T Tko nas čita? ijekom sastavljanja prethodnog Izvješća o društveno odgovornom poslovanju koje je izdano u prosincu 2011. nastojali Osim naših zaposlenika, klijenata i partnera, čitaju nassmo uspostaviti održiv sustav za trajno praćenje i pojedinci koje zanima praktična provedba načelapokazatelja koje su naši dionici prepoznali kao ključne društveno odgovornog poslovanja.te ih u aktualnom izvješću predstavljamo, ukazujući nanjihove trendove i međusobne odnose.Zašto izvještavamo?Izvještavamo kako bismo svojim klijentima, partnerimai široj javnosti približili svoj rad, ali i, što je jošvažnije, način na koji radimo. Za nas izvještavanjenije finalni proizvod, to je ovo Izvješće pred vama,nego kontinuiran proces u kojem su tijekom cijelegodine načela društveno odgovornog poslovanjadio strateškog poslovanja društva. Osim financijskihpokazatelja, cilj nam je upotpuniti Izvješće i Ovo Izvješće namijenjeno je sljedećimnefinancijskim pokazateljima te među njima pronaći skupinama dionika:ravnotežu. Jednako tako, Izvješćem želimo pokazati • zaposlenicimada društveno odgovorno poslovanje nije rezervirano • dobavljačimaisključivo za velika društva ili multinacionalne • klijentimakompanije, već da se svako društvo, neovisno o • lokalnoj zajedniciveličini, može rukovoditi takvim načelima poslovanja. • široj zajednici u kojoj poslujemo te regiji Srednje i Istočne EuropeVeseli nas što jesmo ona promjena koju smo • svima koji osjećaju potrebu da nam sepriželjkivali i što tako dajemo svoj mali doprinos obrate s prijedlozima za poboljšanja iodrživom razvoju društva. pojašnjenja, poput profesionalaca koje zanima održiv razvoj.2 Communicating your ideas
 5. 5. Vremenska crta održivosti | Nagrada In deks DOP-a Naše prvo Izvješće o društveno odgovorno m poslovanju Interni etičk i kodeks Indeks DOP-a Pridruživan je Hrvatskoj u druzi poslodavac a KE HGK i zajednica z a društveno odgovorno poslovanje Osnivanje društva Sustavno pratimo razvoj društveno odgovornog poslovanja našeg društva. This is our Communication on Progress in implementing the principles of the United Nations Global Compact. We welcome feedback on its contents.Communicating your ideas 3
 6. 6. 2. Profil |C IKLOPEA je jedan od vodećih pružatelja Rastu tvrtke doprinijelo je investiranje u ljude, prevoditeljskih i lokalizacijskih usluga u organizaciju te u najnoviju tehnologiju i opremu. Republici Hrvatskoj i regiji Jugoistočne Europe Istovremeno, tržištu osiguravamo pojam kvalitete i(SEE). raznolik opseg usluga u prevoditeljskom sektoru. Naši voditelji projekta dobro poznaju alate za kompjutorskiNaša su područja djelovanja vođenje i realizacija potpomognuto prevođenje i proces lokalizacije, a našivelikih prevoditeljskih i lokalizacijskih projekata, prevoditelji svakodnevno stvaraju nove terminološkepružanje usluga sudskih tumača, usluga redakture, baze kao usluge s dodanom vrijednošću i resurse slekture i korekture, usluga prijeloma i grafičke trajnom vrijednošću za buduće prevoditeljske projekte.pripreme (DTP), simultano i konsekutivno prevođenje,usluga tehničke podrške u organizaciji konferencija i Naša je misija osigurati rješenja koja će poduzetnicimanajma opreme za konferencijsko prevođenje, pružanje i institucijama omogućiti da svojim klijentima ikonzultantskih usluga vezanih uz proces prevođenja, ciljanom tržištu pravilno prenesu svoje ideje i vizije.usluga edukacije prevoditelja te usluge tečajeva Premašivanjem očekivanja naših klijenata na poljuposlovnih stranih jezika. kvalitete, troška usluge i etičkih standarda planiramo nastaviti rast poslovanja.Na globalnom smo tržištu pozicionirani kao tvrtkaspecijalizirana za prevođenje i lokalizaciju jezika regije CIKLOPEA je certificirana prema zahtjevima normiJugoistočne Europe (SEE) u kombinaciji sa svim ISO 9001:2008 (sustav upravljanja kvalitetom) ieuropskim jezicima, kao i za prevođenje svih vrsta EN 15038:2006 (sustav upravljanja kvalitetom zatekstova u jezičnim kombinacijama svih europskih i prevoditeljske tvrtke).svjetskih jezika.4 Communicating your ideas
 7. 7. Naša organizacijska struktura Uprava Administracija, IT i CAT Marketing Ljudski financije i podrška i prodaja resursi Operativni menadžment kontroling Prevoditeljski ured Prevoditeljski ured u Zagrebu u RijeciTržišta Uprava društva CIKLOPEA se 2011. sastojala odCIKLOPEA djeluje na globalnom tržištu, a dvaju članova, koji su obnašali funkcije izvršnog ispecijalizirana je za regiju Jugoistočne Europe strateškog direktora. Zbog veličine društva Uprava(SEE) koja uključuje: Hrvatsku, Albaniju, Bosnu i predstavlja i nadzorni organ.Hercegovinu, Bugarsku, Rumunjsku, Makedoniju,Srbiju, Crnu Goru, Slovačku, Sloveniju, Moldavijui Tursku. Trenutačno se svi naši uredi nalaze uHrvatskoj.Communicating your ideas 5
 8. 8. Usluge SpecijalizacijeC IKLOPEA posluje kao specijalizirani vanjski • Tehnika (outsourcing) jezični partner koji svojim • Pravo klijentima pruža kompletnu jezičnu uslugu i • Medicinapodršku. Usluge iz CIKLOPEA portfelja podijeljene • Gospodarstvosu u četiri osnovne skupine: prevoditeljske usluge, • Turizam i hotelijerstvotumačenje, lokalizacija i konzalting. • Marketing • FinancijeSkupina prevoditeljskih usluga prvenstveno se odnosi • ITna vođenje prevoditeljskih projekata, usluge pisanih • Društvene znanostiprijevoda i prateće usluge vezane uz pisane prijevodekao što su usluge jezične redakture ili lekture. Skupinausluga tumačenja odnosi se na usluge pisanih prijevodas ovjerom sudskog tumača, simultano prevođenje Certifikati(tumačenje), konsekutivno prevođenje (tumačenje) iusluge najma konferencijske tehnike i tehničke podrške • Nagrada Gazelau organizaciji konferencija, sastanaka i putovanja • Indeks DOP-akao prateće usluge vezane uz usluge tumačenja. • Nominacija za ključnu razlikuSkupina lokalizacijskih usluga odnosi se na usluge • ISO 9001, EN 15038vođenja lokalizacijskih projekata, usluge lokalizacije,internacionalizacije, globalizacije, prijeloma i grafičkepripreme (DTP – Desktop publishing) te tiskarskekorekture kao prateće usluge vezane uz lokalizaciju.Skupina konzultantskih usluga pokriva značajanspektar savjetodavnih, upravljačkih, edukacijskih iostalih usluga iz stručne domene jezika. Prvenstveno seodnose na jezični i interkulturalni konzalting, konzaltingi upravljanje u procesu prevođenja, edukaciju, pisanjeautorskih tekstova (Copywriting), SEO konzalting (SEO– Search Engine Optimization), pisanje SEO autorskihtekstova za web-stranice (SEO Copywriting) i pisanjevišejezičnih SEO autorskih tekstova za web-stranice(Multilingual SEO).6 Communicating your ideas
 9. 9. 3. Ekonomski parametri |T ijekom 2011. godine CIKLOPEA je zabilježila blagi rast prihoda, ali i neproporcionalno veći rast troškova poslovanja. Rast prihoda rezultat je dugogodišnjeg ulaganja u ljudske i tehničke resurse te uravnoteženog prisustva na tržištu dok se povećanje rashoda, posebice u području troškova zaposlenika, možeopravdati rastom plaća zaposlenika i redovitom isplatom bonusa i stimulacija za ostvareni rad i rezultate.   2010., kn 2011., kn % promjene Trend Poslovni prihodi 6.293.255 6.587.954 5% ­ æ Troškovi poslovanja 4.527.569 5.315.059 17% ­ æ Plaće i beneficije zaposlenika 1.449.334 1.698.463 17% ­ æ Plaćanje prevoditeljima izvan tvrtke 922.956 594.044 -36% ç Plaćanje poreza državi − neto porez na dohodak 396.684 270.876 -32% ç Plaćanja davateljima kapitala 1.450.551 1.111.156 -23,40% ç Zadržana gospodarska vrijednost 1.692.711 1.508.064 -11% çCommunicating your ideas 7
 10. 10. 4. Donacije i ulaganja |C IKLOPEA se kao socijalno angažirani poslovni subjekt tijekom godina spremno odazivala pozivima iz zajednice te aktivno sudjelovala urazličitim projektima, sponzorirala ih i podupirala.Kad je riječ o edukaciji naših zaposlenika, 2011.godinu obilježila su predavanja koja je održaogospodin Renato Beninatto, uvaženi međunarodnistručnjak i izvrsni poznavatelj prilike u jezičnojindustriji. Tijekom svojeg posjeta u travnju gospodinBeninatto održao je predavanje na Filozofskomfakultetu u Zagrebu te prezentirao važnost i budućetrendove industrije. Neka od pitanja na koja jegospodin Beninatto odgovorio, podijelivši s publikomsvoja razmišljanja uključuju: koliko je globalno tržišteusluga prijevoda veliko i kako ono brzo raste, kolikopružatelja jezičnih usluga postoji u cijelom svijetu,koliko ih je u pojedinim regijama svijeta, je li istinada je ovo tržište otporno na recesiju, tko su najvećiigrači? Predavanje je u potpunosti sponzoriralaCIKLOPEA, a ulaz i sudjelovanje na ovom iznimnozanimljivom predavanju bili su otvoreni za svestudente i profesore Fakulteta.Uz navedeno predavanje, CIKLOPEA je iste godinetijekom siječnja organizirala i Dan otvorenih vratatijekom kojeg su studenti Odsjeka za germanistikuFilozofskog fakulteta mogli posjetiti naše sjedište uZagrebu i vidjeti kako izgleda rad u prevoditeljskojtvrtki, ali i upoznati se sa zahtjevima tržišta za kojesu se pripremali tijekom studiranja. Iznimno bitnuulogu prilikom ovog posjeta imali su zaposlenicidruštva CIKLOPEA koji su odvojili svoje aktivne radnesate kako bi studentima i budućim kolegama navlastitim primjerima predstavili rad i razvoj karijere uprevoditeljskoj industriji.8 Communicating your ideas
 11. 11. 5. Zaposlenici |C IKLOPEA svoj uspjeh temelji na obrazovanom, Zaposlenici, zajedno sa snažnom mrežom stalnih kreativnom i inovativnom kadru. Spoznaja da poslovnih partnera, čine tim društva CIKLOPEA koji su ljudi najvredniji resurs i kapital određuje nastoji odgovoriti na izazove suvremenoga poslovnognaše poslovno ponašanje, organizacijsku i upravljačku okruženja.strukturu te sve organizacijske procese. ine om 2011. god poslenih tijek inu zaključili saSvi zaposlenici društva 99 Broj se za da bismo god ovećavao jeme, od kojih je 5CIKLOPEA imaju formalno konstantno p uno radno vri 2 17 zaposlenih na p određeno, a 1sveučilišno obrazovanje zaposleno na LA1 9%) bilo i višekoje je uglavnom vezano uz zaposlenica (2 eno razdoblje. Zaposlenici dređ (71%) na neopodručje prevoditeljstva i . va se lokalnojezika, dok ostali posjeduju rukovod stvo zapošljaobrazovanje iz područjainženjerstva i menadžmenta. Broj zaposlenih u 2011. po mjesecima 14 14 14 14 15 16 16 16 16 17 17 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Radna snaga prema spolu u 2011.U 2011. godini naša radna snaga sastojala se od 94% zaposlenica i 6% zaposlenika. Svjesni smo da je ujezičnoj industriji više zastupljen ženski spol, no ono što nam je važno jest otkrivati, zapošljavati i razvijatikompetentne ljude neovisno o spolu te razvijati talente kod zaposlenika jer su zaposlenici naša pokretačkasnaga. Radna snaga prema spolu u 2011. godini Muškarci 6% Žene 94%Communicating your ideas 9
 12. 12. Fluktuacija zaposlenikaVisok udio fluktuacije može biti pokazatelj nezadovoljstva i loših odnosa unutar organizacije i upravo su razloziodlazaka bitni u prosuđivanju o organizacijskoj klimi i odlukama o daljnjim trendovima zapošljavanja i razvojakoje donosi Uprava. CIKLOPEA redovito provodi ankete zadovoljstva zaposlenika te organizira grupne iindividualne razgovore kako bi se mogući problemi na vrijeme uočili i otklonili. Činjenica da većina naših bivšihzaposlenika odlazi kako bi se osamostalili na tržištu kao samostalni prevoditelji te da nastavljaju intenzivnusuradnju s nama čini nas sretnima i zadovoljnima jer oni ostaju dio naše zajednice. Broj zaposlenih koji su otišli i za koje je bilo potrebno naći zamjenu 18,75% 81,25% Tijekom 2011. godine ukupno su odjavljena četiri zaposlenika, odnosno četiri žene u dobi od 25 do 35 godina. Razlozi odlazaka bili su: • 2 zbog osamostaljenja na tržištu, s njima sada aktivno surađujemo • 1 zbog završetka projekta, a unutar društva nije postojala nijedna druga otvorena pozicija na koju bismo je mogli zaposliti i • 1 koja nije zadovoljila na probnom roku. nja i obavještava dovito g sastajanja ci smo praksu re doviti sastan 011. godine uveli nama unuta r društva. Re ajmanje dva 99 Tijekom 2 ajnim promje ajavljuju se n zaposlenika o znač mjene n je o radu i uv jetima no, a sve pro je dnom mjeseč Zaposlenici svoje mišljen ojoj se mogu održavaju se og uvođenja. vanu osobu k LA5 laniran imeno tjedna prije p ljstva te imaju nke tama zadovo iskazuju i u a li pitanja. obratiti imaju10 Communicating your ideas
 13. 13. EdukacijaVjerujemo da su individualni razvoj i izgradnja kultureorganizacijskog učenja ključni za dostizanje našihciljeva. Zahtjevi okoline i tržišta svakodnevno se radnu ito ocjenjujemijenjaju. Kako bismo održali korak, LOPEA redov kladu 99 CIK nika te se u skontinuirano ulažemo u razvoj svojih uspješ nost zaposle ovaraju mjere zultatima dogzaposlenika. Svaki zaposlenik u LA12 s re dnodogovoru sa svojim rukovoditeljem ciljevi za naregodišnje planira svoj profesionalni poboljšanja i definiraju mo delirazvoj. Razvojni se ciljevi određuju razdo blje, odnosno agrađivanja.u skladu sa zaposlenikovim motivacije i npotrebama, kao i s potrebama poslakoji obavlja. Ostvarivanje razvojnihciljeva omogućeno je odlaskom na različite treninge,seminare, inozemne i domaće konferencije te internimtreninzima i razmjenom znanja i iskustava zaposlenikakoji rade na različitim poslovima unutar društvaCIKLOPEA. Broj sati edukacije prema kategoriji zaposlenika 350 300 250 200 150 100 50 0 Zaposlenici Više rukovodstvo UpravaRaznolikost i jednake mogućnosti (LA13)Pregled strukture naših zaposlenika krajem 2011. godine Muškarci ŽeneUkupno 1 1615 −30 0 1030 −50 1 651+ 0 0Pripadnici manjina 0 0Osobe s invaliditetom 0 0Communicating your ideas 11
 14. 14. Pregled naše Uprave krajem 2011. godine Uprava Muškarci Žene Ukupno 1 1 15 −30 0 0 30 −50 1 1 51+ 0 0 Pripadnici manjina 0 0 Osobe s invaliditetom 0 0Pregled višeg rukovodstva krajem 2011. godine Više rukovodstvo Muškarci Žene Ukupno 0 7 15 −30 0 4 30 −50 0 3 51+ 0 0 Pripadnici manjina 0 0 Osobe s invaliditetom 0 0Jednake plaće za žene i Sklad između privatnog imuškarce (LA14) poslovnog životaMuškarci i žene, neovisno o položaju na kojem se Uprava društva CIKLOPEA svjesna je utjecajazapošljavaju, primaju potpuno jednaku početnu plaću. ravnoteže poslovnog i privatnog života naNjihov daljnji napredak određuje niz kvalitativnih zadovoljstvo i radni učinak zaposlenika, stoga svimi kvantitativnih pokazatelja. Pritom imaju iste zaposlenicima pristupa individualno. Većinu našihmogućnosti, a ako nisu iste, kao u slučaju žena koje zaposlenika čine žene od kojih su neke i majkese vraćaju s porodiljnog dopusta, CIKLOPEA ima malodobne djece te su individualna usklađivanjaprograme kojima im pokušava ujednačiti uvjete. radnog vremena i mjesta rada nužna kako bi se uskladio privatni i poslovni život. Svjesni smo daNaša Uprava sastoji se od jednog direktora i jedne ravnoteža pomaže poduzećima privući, zadržatidirektorice čiji je omjer plaća 1:1. i usavršavati zaposlenike s najboljim vještinama i najvećom motivacijom jer talentima omogućuje nastavak rada unatoč obiteljskim obvezama, motivira talente za brz povratak s dopusta te omogućuje svim slenike ne zaposlenima napredovanje u karijeri. 99 Naše zapo olektivni obuhvaćaju k Sretni smo i iznimno zadovoljni što su se sve naše aju ugovori, ali im LA14 zaposlenice vratile s porodiljnog i roditeljskog dstavnika izabranog pre dopusta te nastavile karijeru u društvu CIKLOPEA. nosi moguće koji Upravi iz probleme. i prve pomoći 1. obaveznu obuku ljeda rošli su u 201 rijavljenih oz aposle nici društva p 2003. nismo imali p du. 99 Svi novi z šeg osnivanja urnosti na ra a radu. Od na ći obuku o sig LA8 sigurnosti n ine novo oso blje pro na radu. Iduće će god12 Communicating your ideas
 15. 15. 6. Okoliš |Z aposlenici društva CIKLOPEA u svakodnevnom Troškove energije sustavno bilježimo i pratimo te se radu trude svojim djelima i postupcima nastojimo smanjiti potrošnju energije koliko god je to pozitivno utjecati na okoliš te stoga pazimo na u našoj mogućnosti. Dosad smo u tome i uspijevali,svaki detalj: no u 2011. godini dogodile su se veće promjene u poslovnoj zgradi u kojoj se nalazi naše sjedište.• Recikliramo papir i tonere kako bismo kontrolirali Zgrada je nakon dugogodišnje upotrebe konačno fiksne troškove svoga poslovanja i doprinijeli etažirana i definirana su sva mjesta potrošnje. očuvanju okoliša. Prilikom sređivanja odnosa među suvlasnicima prostora ustanovljene su razlike u obračunu koje su• Brinemo se za primjereno odlaganje elektroničke tom prilikom podmirene te su ti troškovi iskazani u opreme. godišnjem financijskom izvješću koje, u usporedbi s prethodnom godinom, bilježi znatan rast potrošnje• Kontroliramo potrošnju energije. energije. Evidentirano povećanje nije realno nego je rezultat podmirivanja zaostalih troškova. Budući da• Isključujemo računala i sve elektroničke uređaje u smo konačno utvrdili sva mjesta potrošnje, smatramo uredima na kraju radnog dana. da ćemo u budućnosti moći učinkovitije pratiti troškove energije te utjecati na njihovo smanjenje i• Koristimo vrećice od 100% recikliranog papira. uštedu.• Koristimo ekološki prihvatljive olovke koje su 100% 011. društvu razgradive. 99 Tijekom 2 e izrečena CIKLOPEA nij ga kazna za EN28• Sudjelujemo u javnom prijevozu. Svim svojim n ovčana ili dru zaposlenicima plaćamo prijevoz u gradu u kojem je zakona i nepridržavan žive. štitu okoliša. propisa za za• Izbjegavamo korištenje jednokratnog pribora za jelo i piće. 2010. godina 2011. godina Troškovi energije 35.129 kn 51.769 knCommunicating your ideas 13
 16. 16. 7. Ljudska prava, dječji rad i korupcija |U 2011. izdali smo Izjavu o ljudskim pravima i predstavili je na svojim internetskim stranicama http://www.ciklopea.com/hr/dop/eticki-standardi-157/. Ni u jednom aspektu svojeg poslovanja ne koristimo i ne potičemo dječji rad i prisilni rad, a isto vrijedi iza naše partnere.Naši zaposlenici upoznati su s politikama i postupcima koji se odnose na aspekte ljudskih prava jer je njihovopoštivanje velik dio naših principa poslovanja.Od osnutka 2003. društvu CIKLOPEA nije izrečena novčana kazna ili nenovčana sankcija zbog nepridržavanjazakona i propisa.Jednako tako naše društvo nitko nikada nije doveo u vezu s optužbom za korupciju. Naši zaposlenici ne prolazeobuku protiv korupcije jer se dosad nismo susreli s korupcijom. Ako dođe do neprimjerenih situacija, našizaposlenici znaju kako se nositi s njima jer su dobro upoznati sa smjernicama o korupciji u našem internomkodeksu ponašanja.14 Communicating your ideas
 17. 17. 8. Zaključci i ciljevi za 2012. godinu |S vaki novi početak, pa i početak novog razdoblja kao što je nova godina, predstavlja točku u životu pojedinca ili društva kada poželimo donijeti nove ciljeve ili zaključiti proteklo razdoblje. S obzirom na to da svi uključeni u rad i život društva CIKLOPEA svakodnevno teže poboljšanjima, donosimo kratak pregledciljeva i planiranih poboljšanja za narednu godinu:• učvrstiti suradnju s akademskom zajednicom u vidu educiranja diplomanata za rad s prevoditeljskim tehnologijama i stalnog zaposlenja u društvu CIKLOPEA• ojačati funkciju ljudskih resursa i odnosa s dobavljačima kao stratešku poziciju društva• učiniti regrutaciju i selekciju bržom i transparentnom – prema principu „CVs received – CVs answered“• učiniti radni prostor ugodnijim za rad dovođenjem dnevnog svjetla i smanjenjem potrebe korištenja umjetne rasvjete u uredima.Communicating your ideas 15
 18. 18. Deset načela Pri priređivanju izvješća pridržavali smo se okvira GRI-aDeset načela UN-ove inicijative Global Compact napodručjima ljudskih prava, radnih prava, okoliša iborbe protiv korupcije opće su prihvaćena i izvedenaiz: Što je Okvir za izvještavanje • Opće deklaracije o ljudskim pravima GRI-a? • Deklaracije Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima iz radnog odnosa Okvir za izvještavanje o održivosti daje upute o • Deklaracije o okolišu i razvoju iz Rija tome kako organizacije mogu obznaniti način na • Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije koji ostvaruju održivost. Sastoji se od Smjernica za izvještavanje o održivosti, Sektorskih dodataka iGlobal Compact od tvrtki zahtijeva da u okviru svojih Tehničkog protokola – primjene načela za određivanjesfera utjecaja usvoje, promiču i primjenjuju osnovne sadržaja izvješća.vrijednosti, tj. deset načela podijeljenih u sljedećačetiri osnovna područja: Okvir je primjenjiv na organizacije bilo koje veličine ili tipa, iz bilo kojeg sektora ili geografske regije, a koriste ga tisuće organizacija diljem svijeta kao temelj zaLjudska prava izradu svojih izvješća o održivosti.1. načelo: Tvrtke bi trebale podupirati i poštivatizaštitu međunarodnih ljudskih prava unutar svojegpodručja utjecaja; i Smjernice za izvještavanje o2. načelo: pobrinuti se da ne sudjeluju u kršenjima održivostiljudskih prava. Smjernice su temelj Okvira i trenutačno je u primjeni njihova treća inačica (G3). Sadržavaju PokazateljeRadna prava učinka i Podatke o upravljanju koje organizacije mogu3. načelo: Tvrtke bi trebale podržavati slobodu prihvatiti dobrovoljno, fleksibilno i postupno, što imudruživanja i stvarno priznavanje prava na kolektivno omogućuje da budu transparentne u odnosu na svojpregovaranje; učinak na ključnim područjima održivosti.4. načelo: dokidanje svih oblika prisilnog i obveznog Smjernice G3.1 najnovija su i najpotpunija inačicarada; GRI-ovih Smjernica za izvještavanje o održivost G3. Te5. načelo: stvarno ukidanje dječjeg rada; i se smjernice temelje na G3, ali sadržavaju proširene upute o utjecajima na lokalnu zajednicu, ljudskim6. načelo: ukidanje diskriminacije u vezi sa pravima i pitanjima spola. Iako su izvješća temeljenazapošljavanjem i izborom zanimanja. na G3 još valjana, GRI izvjestiteljima preporučuje se da koriste G3.1, najobuhvatnije upute za izvještavanjeOkoliš koje su danas dostupne.7. načelo: Tvrtke bi trebale podupirati predostrožan Izvor: http://www.globalreporting.org/pristup izazovima na području okoliša;8. načelo: pokrenuti inicijative radi promicanja većeodgovornosti prema okolišu; i9. načelo: poticati razvoj i širenje tehnologijaneškodljivih za okoliš. U nastojanju da podignemo svijestBorba protiv korupcije upravljačkih tijela o izvještavanju o održivosti, predstavljamo vam načela10. načelo: Tvrtke bi trebale raditi na suzbijanju korup-cije u svim njezinim oblicima, uključujući iznudu i pod- kojih smo se držali kad smo pripremalimićivanje.Izvor: http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/ izvješće.TheTenPrinciples/index.htmlhttp://www.unglobalcom-pact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html16 Communicating your ideas
 19. 19. 9. Indeks Podaci Objašnjenje za Primjenjivo načelo Opis Stranica o profilu izostavljanje Global Compacta Izjava najviše po redu osobe u organizaciji. I 1. i 2. načelo Profil organizacije 2.1. Ime organizacije. 4 Primarne robne marke (brendovi), proizvodi 2.2. 6 i/ili usluge. Operativna struktura organizacije, uključujući 2.3. glavne odjele tvrtke kćeri, podružnice, 5 zajednička ulaganja i druge tvrtke u vlasništvu. 2.4. Sjedište organizacije. 5 Broj zemalja u kojima organizacija djeluje i imena onih zemalja u kojima se odvijaju ili 2.5. glavne djelatnosti ili one koje su posebno 5 relevantne za pitanja održivosti obuhvaćena izvješćem. 2.6. Struktura vlasničkih odnosa. 5 Tržišta na kojima organizacija posluje 2.7. (uključujući geografsku strukturu, sektore 5 unutar kojih posluje i vrste kupaca/korisnika). 2.8. Veličina organizacije koja izvještava. 5 Nije bilo Značajne promjene za vrijeme izvještajnog promjena 2.9. razdoblja s obzirom na veličinu, strukturu ili N/A od zadnjeg vlasništvo. izvještavanja. 2.10. Nagrade primljene u izvještajnom razdoblju. 3,6 Podaci Objašnjenje za Primjenjivo načelo Opis Stranica o profilu izostavljanje Global Compacta Izvještajno razdoblje (npr. proračunska ili 3.1. II kalendarska godina) za iznesene informacije. Datum zadnjeg prethodnog izvješća (ako ga 3.2. 2 je bilo). 3.3. Izvještajni ciklus (godišnji, dvogodišnji itd.). II Kontakt-osoba zadužena za pitanja u vezi s 3.4. II izvješćem i njegovim sadržajem. 3.5. Proces za definiranje sadržaja izvješća. 16 Granica izvješća (npr. zemlje, odjeli, podružnice, zakupljeni objekti, zajednička 3.6. ulaganja, dobavljači). Za daljnje upute 16 pogledajte protokol GRI-a o granici izvještavanja.Communicating your ideas 17
 20. 20. Podaci Objašnjenje za Primjenjivo načelo Opis Stranica o profilu izostavljanje Global Compacta Navesti svako specifično ograničenje opsega 3.7. ili granice izvješća (za objašnjenje opsega 16 pogledajte načelo Potpunosti). Osnova za izvještavanje o tvrtkama nastalim Društvo zajedničkim ulaganjima, podružnicama, CIKLOPEA je zakupljenim objektima, djelatnostima od osnivanja povjerenima vanjskim izvršiteljima (outsourced 3.8. N/A samostalno operations) i drugim subjektima koji mogu i kao takvo znatno utjecati na usporedivost između djeluje na različitih izvještajnih razdoblja i/ili između tržištu. različitih organizacija. Objašnjenje učinka svake prepravljene Nije bilo informacije iznesene u prijašnjim izvješćima prepravaka te razlozi za takvu prepravku (npr. pripajanja/ 3.10. N/A u odnosu na preuzimanja, promjena baznih godina/ prethodno razdoblja, značajke poslovne djelatnosti, izvješće. metode mjerenja). Nije bilo Značajne promjene u odnosu na prethodna značajnih izvještajna razdoblja s obzirom na opseg promjena u 3.11. N/A i granicu izvješća ili metode mjerenja odnosu na primijenjene u izvješću. prethodno izvješće. Tablica u kojoj s navodi gdje se u izvješću 3.12. od 17 nalaze pojedini Standardni podaci. Podaci Objašnjenje za Primjenjivo načelo Opis Stranica o profilu izostavljanje Global Compacta Upravljačka struktura organizacije, uključujući i pododbore najvišeg tijela upravljanja s 4.1. 5 posebnim dužnostima poput određivanja strategije ili organizacijskog nadgledanja. Navesti ako predsjednik najvišeg tijela upravljanja ujedno ima i izvršnu funkciju 4.2. 5 unutar organizacije (i, ako je tako, navesti funkciju te razloge za takvu odluku). Za organizacije koje imaju jedinstvenu (unitarnu) upravljačku strukturu navesti broj 4.3. članova najvišeg tijela upravljanja koji su 5 nezavisni i/ili nisu članovi izvršne strukture organizacije. Mehanizmi kojima dioničari i zaposlenici 4.4. nadzornom odboru daju preporuke ili 5 smjernice. Popis dioničkih skupina koje je organizacija 4.14. 2 uključila. Osnova za određivanje i odabir dionika za 4.15. 2 sudjelovanje.18 Communicating your ideas
 21. 21. Podaci Objašnjenje za Primjenjivo načelo Opis Stranica o profilu izostavljanje Global Compacta Gospodarski pokazatelji Izravna, stvorena i distribuirana gospodarska vrijednost, uključujući prihode, troškove EC1. poslovanja, naknade zaposlenicima, donacije 7 i druga ulaganja u zajednicu, zadržanu dobit i isplate davateljima kapitala i davanja državi. Postupci za zapošljavanje domaće radne snage i udio domaćeg stanovništva u EC7. 9 7., 8. i 9. načelo redovima višeg menadžmenta u mjestima značajnih poslovnih djelatnosti. Razvoj i utjecaj infrastrukturnih ulaganja i usluga pruženih ponajprije radi stvaranja EC8. 8 2. načelo koristi komercijalnim, nenovčanim ili pro bono angažmanom. Okoliš Izravna potrošnja energije prema EN3. 13 7., 8. i 9. načelo primarnom izvoru energije. Vrijednost značajnih novčanih kazni i ukupan broj nenovčanih sankcija zbog 7., 8. i 9. načelo, EN28. 13 nepridržavanja zakona i propisa o zaštiti 2. načelo okoliša. Zapošljavanje Ukupna radna snaga prema vrsti zaposlenja, LA1. 9 ugovoru o zapošljavanju i regiji. Ukupni broj i stopa fluktuacije zaposlenika LA2. 10 1., 2. i 6. načelo prema dobnoj skupini, spolu i regiji. Povratak na posao i stope ostanka na poslu LA15. 12 1., 2. i 6. načelo nakon roditeljskog dopusta po spolu. Raznolikost i jednake mogućnosti Sastav upravljačkih tijela te struktura zaposlenika po kategorijama, prema spolu, LA13. 11, 12 6. načelo dobnoj skupini, pripadnosti manjinskoj skupini i drugim pokazateljima raznolikosti. Omjer osnovne plaće muškaraca i žena LA14. 11, 12 6. načelo prema kategoriji zaposlenika. Postotak zaposlenika obuhvaćenih LA4. 10 3. načelo kolektivnim ugovorima. Najkraće razdoblje u kojem se unaprijed obavještava o značajnim promjenama u LA5. 10 1. i 2. načelo poslovanju, uključujući i podatak jesu li ti rokovi specificirani kolektivnim ugovorima. Programi obrazovanja, obuke, savjetovanja, prevencije i kontrole rizika namijenjeni LA8. pružanju pomoći članovima radne snage, 11 njihovim obiteljima ili članovima zajednice glede ozbiljnih bolesti.Communicating your ideas 19
 22. 22. Podaci Objašnjenje za Primjenjivo načelo Opis Stranica o profilu izostavljanje Global Compacta Obrazovanje Prosječan godišnji broj sati obuke po LA10. 11 zaposleniku prema kategoriji zaposlenika. Postotak zaposlenika koji dobivaju LA12. redovitu ocjenu radnog učinka i 11 individualnog razvoja prema spolu. Dječji rad Djelatnosti prepoznate kao one koje u značajnoj mjeri sadržavaju opasnost od 4. i 5. načelo, HR 6. 14 slučajeva dječjeg rada te mjere poduzete 1. i 2. načelo radi doprinosa ukidanju dječjeg rada. Djelatnosti prepoznate kao one koje u značajnoj mjeri sadržavaju opasnost od HR 7. slučajeva prisilnog ili obveznog rada te 14 4. i 5. načelo mjere poduzete radi ukidanja prisilnog ili obveznog rada. Korupcija Postotak i ukupan broj poslovnih jedinica SO2. 14 10. načelo dovedenih u vezu s korupcijskim rizikom. Postotak zaposlenika obuhvaćenih obukom SO3. o antikorupcijskim politikama i postupcima 14 10. načelo organizacije. Mjere poduzete kao odgovor na slučajeve SO4. 14 10. načelo korupcije.20 Communicating your ideas
 23. 23. K3Razina prema GRI-u | Izvješće Razina primjene C C+ Ovo izvješće pripada razini C, a CIKLOPEA će Izvješće na izvješća objavljivati na godišnjoj razini. 1.1 IZLAZ G3 osvrt 2.1 − 2.10 na profil 3.1 − 3.8, 3.10 − 3.12 Izdavač: 4.1 − 4.4, 4.14 − 4.15 Ciklopea d.o.o. Međimurska 21 Izvješće je verificirao vanjski izvor 10 000 Zagreb HrvatskaStandardni osvrti Nije obavezan IZLAZ G3 osvrt na Slike korištene u izvješću vlasništvo su društva pristup upravljanju Ciklopea d.o.o., a sve osobe na slikama zaposlenici su Društva. Izvješće prema najmanje G3 pokazatelj 10 pokazatelja učinka, IZLAZ učinaka i pokazatelj uključujući barem jedan učinka sektorskinh od sljedećih: društveni, dodataka ekonomski i okolišni * Sektorski dodaci u konačnoj verziji BraunGraf farGnuarB Grafičko oblikovanje i design BraunGraf, www.braun.hr Odgovorna osoba: Mladen Stojak, Direktor poslovanja Kontakt osoba za upite o informacijama u izvješću: Marina Orešković, Operativna direktorica Središnji ured u Zagrebu Međimurska 21, 10 000 Zagreb Telefon: 01/375-1736 e-adresa: info@ciklopea.com © 2012. Sva prava zadržana
 24. 24. K4©

×