Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Perkembangan Bahasa Melayu dari Aspek Leksikon & Etimologi Profesor Emeritus Dato’ Dr. Asmah Haji Omar 1 Ogos 2009 Kemente...
2. Maksud Perkembangan Bahasa <ul><li>Perubahan yang mempertingkatkan keefisienan bahasa </li></ul><ul><li>Perubahan berl...
3. Sistem <ul><li>Sistem dibahagikan berdasarkan fungsinya dalam nahu dan juga sebagai pendukung makna </li></ul><ul><li...
4. Sistem Leksiko-Semantik <ul><li>Sesuatu unit pendukung makna = unit leksikal </li></ul><ul><li>Unit ini terdiri daripa...
5. Leksikon <ul><li>Perbendaharaan leksis/kata, yang di dalamnya termasuk semua kata dan frasa, dari semua jenis, termasu...
6. Saiz Leksikon <ul><li>Saiz leksikon sesuatu bahasa selari dengan perkembangan sosio-budaya bahasa berkenaan </li></ul...
7. Penggambaran Tamadun <ul><li>Leksikon sesuatu bahasa menggambarkan tamadun komuniti empunya bahasa berkenaan </li></ul...
8. Contoh Lain <ul><li>Nama tempat – merupakan bukti sejarah penempatan bangsa atau suku kaum </li></ul><ul><li>Nama temp...
9. Leksikon Asal BM <ul><li>Terdiri daripada unsur-unsur asli Melayu – dari rumpun Austronesia </li></ul><ul><li>Banyak pe...
10. Bhs Batu Bersurat Abad ke-7 <ul><li>Mempunyai bentuk yang cukup lengkap dari sistem bunyi, pembentukan kata (morfolog...
11. Bentuk BM Pra-Abad Ke-7 <ul><li>Tidak ada bukti bertulis </li></ul><ul><li>Bentuk dapat ditabirkan dgn kaedah lingui...
12. Rekonstruksi <ul><li>Rekonstruksi – boleh dilakukan untuk semua sistem & struktur </li></ul><ul><li>Rekonstruksi kata...
13. Etimologi <ul><li>= sejarah kata: dari segi bentuk & makna </li></ul><ul><li>Penggambaran tamadun dari kajian etimol...
14. Klasifikasi tumbuh-tumbuhan <ul><li>mertajam senduduk bebaru </li></ul><ul><li>merlilin sembawang bentangur </li><...
15. Klasifikasi Haiwan <ul><li>belalang senggiling/tenggiling </li></ul><ul><li>belangkas senggulung </li></ul><ul><li>b...
16. Etimologi nama flora & fauna <ul><li>Dari segi bentuk, ada unsur awalan yang sudah beku: mer-, me- (men-, meng); se...
17. Klasifikasi Alam <ul><li>Kata “pulau” </li></ul><ul><li>Kata-kata topografi </li></ul><ul><li>Kata-kata warna </li></u...
18. Klasifikasi Alam (Samb.) <ul><li>Berdasarkan penjodoh bilangan: saiz, bentuk, tekstur, benda tunggal lawan benda jama...
18. Pengaruh Luar Selepas Sanskrit <ul><li>Dari bahasa Arab, Parsi, Portugis, Belanda, Inggeris </li></ul><ul><li>Pengar...
20. Pengaruh Luar (samb) <ul><li>Parsi = alam kebendaan budaya tinggi – sakhlat, marmar, mahligai </li></ul><ul><li>Portu...
21. Pengaruh dari bahasa asing yang sudah bermastautin <ul><li>Bahasa Cina, Tamil, Siam </li></ul><ul><li>Tidak banyak, ...
22. Perlakuan terhadap unsur asing <ul><li>Utk menjadi bahagian leksikon Melayu, unsur asing perlu diserap </li></ul><ul><...
23. Perubahan Dalaman <ul><li>Perubahan yg mengambil manfaat dari unsur-unsur yang sedia ada dalam bahasa, dengan cara <...
24. Memberi makna & fungsi baru <ul><li>Pendapat – pendapatan </li></ul><ul><li>Penghutang – piutang </li></ul><ul><li>Pel...
25. Mewujudkan Semula Unsur Beku <ul><li>Contoh yang baik ialah pewujudan semula sisipan dan penggandaan suku kata pertama...
26. Sumber Dialek <ul><li>Diketepikan untuk beberapa ketika dlm pembinaan BM secara terancang di DBP </li></ul><ul><li>Ba...
27. Contoh sumber dialek <ul><li>Nama peringkat pertumbuhan padi </li></ul><ul><li>Nama jenis-jenis padi </li></ul><ul><l...
28. Contoh sumber dialek (samb.) <ul><li>Untuk konsep “to cut” (sekurang-kurangnya ada 14 kata): tebang, tebas, cantas, ...
29. Sumber bahasa sekeluarga <ul><li>Masuknya bergantung pada lamanya pergaulan antara komuniti sekeluarga dgn komuniti ...
30. Unsur bahasa bumiputera di Sabah & Sarawak <ul><li>Belum begitu banyak </li></ul><ul><li>Sebelum Malaysia, BM di Saba...
31. Pembesaran Leksikon secara terancang <ul><li>Apa yang berlaku di DBP dalam kerangka kerjasama MBIM/MABBIM </li></ul><...
Penutup <ul><li>Pembinaan leksikon dari luar dan dalam </li></ul><ul><li>Pembinaan secara konvensyen masyarakat pengguna b...
TERIMA KASIH Semoga bertemu lagi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perkembangan Bahasa Melayu dari Aspek Leksikon & Etimologi

5,158 views

Published on

Perkembangan Bahasa Melayu dari Aspek Leksikon & Etimologi oleh Profesor Emeritus Dato' Dr Asmah Haji Omar di Edutorium Kementerian Pendidikan, Singapura

Published in: Education
 • Be the first to comment

Perkembangan Bahasa Melayu dari Aspek Leksikon & Etimologi

 1. 1. Perkembangan Bahasa Melayu dari Aspek Leksikon & Etimologi Profesor Emeritus Dato’ Dr. Asmah Haji Omar 1 Ogos 2009 Kementerian Pendidikan Singapura
 2. 2. 2. Maksud Perkembangan Bahasa <ul><li>Perubahan yang mempertingkatkan keefisienan bahasa </li></ul><ul><li>Perubahan berlaku pada sistem & struktur </li></ul><ul><li>Sistem - unit-unit yang mendirikan paradigma </li></ul><ul><li>bentuk & konsep dalam bahasa </li></ul><ul><li>Struktur – susunan unit-unit dalam untaian, menghasilkan kata, frasa, klausa, ayat </li></ul>
 3. 3. 3. Sistem <ul><li>Sistem dibahagikan berdasarkan fungsinya dalam nahu dan juga sebagai pendukung makna </li></ul><ul><li>Sistem dalam nahu - misalnya, sistem nama (noun/nominal system), sistem kerja (verbal system), sistem adverba, sistem kala dsb. </li></ul><ul><li>Sistem pendukung makna – sistem leksikal, sistem semantik, misalnya sistem bilangan, sistem gender dsb. </li></ul>
 4. 4. 4. Sistem Leksiko-Semantik <ul><li>Sesuatu unit pendukung makna = unit leksikal </li></ul><ul><li>Unit ini terdiri daripada kata atau frasa </li></ul><ul><li>Sesuatu unit leksikal dapat diberi definisi, seperti yang terdapat dalam kamus </li></ul><ul><li>Sebagai contoh kata “rumah” boleh diberi definisi secara tersendiri. Demikian juga frasa “rumah teres” </li></ul><ul><li>Oleh sebab itu, kajian makna berdasarkan kata atau frasa dimasukkan dalam kajian leksiko-semantik </li></ul>
 5. 5. 5. Leksikon <ul><li>Perbendaharaan leksis/kata, yang di dalamnya termasuk semua kata dan frasa, dari semua jenis, termasuk idiom, metafora dsb. </li></ul><ul><li>Perbicaraan tentang leksikon sesuatu bahasa meliputi kaedah pembentukan unit leksikalnya, bentuk dan kelasnya, fungsinya dalam ayat, asal usul (etimologi) sesuatu unit leksikal, dan perubahan-perubahan yang berlaku </li></ul>
 6. 6. 6. Saiz Leksikon <ul><li>Saiz leksikon sesuatu bahasa selari dengan perkembangan sosio-budaya bahasa berkenaan </li></ul><ul><li>Demikian juga jenis unit-unit leksikal yang ada dalam bahasa </li></ul><ul><li>Makin berkembangnya komuniti penutur bahasa dari segi sosio-budaya makin besarlah leksikonnya, dan makin tinggilah kadar kepelbagaian leksisnya, yakni dari segi membawa konsep dlm memenuhi keperluan intelektual penutur </li></ul>
 7. 7. 7. Penggambaran Tamadun <ul><li>Leksikon sesuatu bahasa menggambarkan tamadun komuniti empunya bahasa berkenaan </li></ul><ul><li>Untuk mengenal pasti ciri-ciri asli sesuatu tamadun, bahasa boleh menjadi petunjuk yang baik. </li></ul><ul><li>Sebagai contoh kata durian, rambutan, langsat, duku, melambangkan tumbuh-tumbuhan asli alam Melayu. Bandingkan dengan papaya dan (a)nanas. Dilihat dari segi sistem & struktur </li></ul><ul><li>Contoh lain: pantun: syair: gurindam: seloka </li></ul>
 8. 8. 8. Contoh Lain <ul><li>Nama tempat – merupakan bukti sejarah penempatan bangsa atau suku kaum </li></ul><ul><li>Nama tempat di Semenanjung – memberi gambaran sejarah migrasi suku kaum – misalnya: Sungai Pelek, Gunung Benom </li></ul><ul><li>Pulau Adang, Pulau Lipe’, Saton di Thailand </li></ul>
 9. 9. 9. Leksikon Asal BM <ul><li>Terdiri daripada unsur-unsur asli Melayu – dari rumpun Austronesia </li></ul><ul><li>Banyak perkataan yang kita kongsi bersama dengan bahasa-bahasa sekeluarga - hingga ke kawasan Pasifik </li></ul><ul><li>Bukti bentuk BM dalam bentuk bertulis yang paling awal ialah batu-batu bersurat di Sumatera Selatan dan Pulau Bangka - abad ke-7 Masihi </li></ul>
 10. 10. 10. Bhs Batu Bersurat Abad ke-7 <ul><li>Mempunyai bentuk yang cukup lengkap dari sistem bunyi, pembentukan kata (morfologi), dan susunan ayat (sintaksis) </li></ul><ul><li>Perbendaharaan kata Melayu asli menggambarkan kehidupan rakyat – struktur asas </li></ul><ul><li>Banyak terdapat kata dan ungkapan Sanskrit – gambaran superstruktur dengan kepercayaan Buddha serta sistem pemerintahan yang dipengaruhi oleh budaya luar </li></ul>
 11. 11. 11. Bentuk BM Pra-Abad Ke-7 <ul><li>Tidak ada bukti bertulis </li></ul><ul><li>Bentuk dapat ditabirkan dgn kaedah linguistik historis-komparatif - membawa kepada rekonstruksi </li></ul><ul><li>Tidak ada komuniti manusia yang tidak mempunyai sistem & struktur lengkap untuk kepentingan komunitinya </li></ul><ul><li>Jika BM abad k-7 sudah lengkap, maka pasti bahasa berkenaan sudah diturunkan dalam bentuk yang seperti itu ratusan tahun sebelum itu </li></ul>
 12. 12. 12. Rekonstruksi <ul><li>Rekonstruksi – boleh dilakukan untuk semua sistem & struktur </li></ul><ul><li>Rekonstruksi kata – dilakukan dengan membandingkan kata-kata yang ada untuk memperoleh bentuk proto </li></ul><ul><li>Dalam rekonstruksi kata, yang direkonstruksi ialah bentuknya (dari segi fonem, kaedah pembentukan kata), dan juga makna </li></ul>
 13. 13. 13. Etimologi <ul><li>= sejarah kata: dari segi bentuk & makna </li></ul><ul><li>Penggambaran tamadun dari kajian etimologi: paradigma yang teratur dalam pemikiran manusia </li></ul><ul><li>Lihat nama tumbuh-tumbuhan & haiwan dalam BM yang disusun dalam paradigma yang teratur dari segi morfologi </li></ul>
 14. 14. 14. Klasifikasi tumbuh-tumbuhan <ul><li>mertajam senduduk bebaru </li></ul><ul><li>merlilin sembawang bentangur </li></ul><ul><li>merjagung sengkuang beluntas </li></ul><ul><li>mersawa semantan bendalu </li></ul><ul><li>merbau semangkuk belolok </li></ul><ul><li>meranti sekunyit belangkan </li></ul>
 15. 15. 15. Klasifikasi Haiwan <ul><li>belalang senggiling/tenggiling </li></ul><ul><li>belangkas senggulung </li></ul><ul><li>bengkatuk selangur </li></ul><ul><li>bengkatak sendarat (ikan) </li></ul><ul><li>bengkarung sembilang </li></ul><ul><li>biawak senangin </li></ul><ul><li>buaya sempada (sejenis ketam) </li></ul>
 16. 16. 16. Etimologi nama flora & fauna <ul><li>Dari segi bentuk, ada unsur awalan yang sudah beku: mer-, me- (men-, meng); se- (se-, sem-, sen-, seng-); be- (be-, ben-, beng-); bi- (bi-, b-) </li></ul><ul><li>Memberi gambaran bagaimana orang Melayu membentuk kata dan memberi makna </li></ul><ul><li>(Untuk perbincangan terperinci, lihat Asmah Haji Omar, Rekonstruksi Kata Dalam Bahasa Melayu Induk, DBP, KL, 1995) </li></ul>
 17. 17. 17. Klasifikasi Alam <ul><li>Kata “pulau” </li></ul><ul><li>Kata-kata topografi </li></ul><ul><li>Kata-kata warna </li></ul><ul><li>Kata-kata yang membahagikan masa dalam satu hari satu malam </li></ul><ul><li>Kata-kata yang menunjukkan fiil, seperti jenis-jenis konflik dsb </li></ul>
 18. 18. 18. Klasifikasi Alam (Samb.) <ul><li>Berdasarkan penjodoh bilangan: saiz, bentuk, tekstur, benda tunggal lawan benda jamak – ini merupakan klasifikasi leksiko-nahu (lexico-grammar) </li></ul><ul><li>Klasifikasi gender – dalam BM hanya dari segi leksiko-semantik, bukan leksiko-nahu </li></ul>
 19. 19. 18. Pengaruh Luar Selepas Sanskrit <ul><li>Dari bahasa Arab, Parsi, Portugis, Belanda, Inggeris </li></ul><ul><li>Pengaruh dari bahasa-bahasa ini dapat dikaitkan dengan jenis budaya yang dibawa - semuanya memperlihatkan budaya tinggi </li></ul><ul><li>Pengaruh bahasa Arab - kata-kata lebih banyak menggambarkan alam kerohanian dan falsafah dibandingkan dengan alam kebendaan </li></ul>
 20. 20. 20. Pengaruh Luar (samb) <ul><li>Parsi = alam kebendaan budaya tinggi – sakhlat, marmar, mahligai </li></ul><ul><li>Portugis & Belanda – tidak banyak – mata benda </li></ul><ul><li>Inggeris – kebendaan & keilmuan </li></ul><ul><li>Pengambilan unsur luar ada tujuan – memberi bentuk bahasa kepada konsep baru </li></ul><ul><li>Pengambilan tidak berlaku secara rambang – ada ciri pilihan </li></ul>
 21. 21. 21. Pengaruh dari bahasa asing yang sudah bermastautin <ul><li>Bahasa Cina, Tamil, Siam </li></ul><ul><li>Tidak banyak, hanya dari segi nama benda-benda </li></ul><ul><li>Juga bukti bahawa peminjaman berlaku jika ada keperluan, dan berlaku secara teratur </li></ul><ul><li>Gejala ini timbul dari kebijaksanaan penutur dan penerimaan secara “convention” komuniti </li></ul>
 22. 22. 22. Perlakuan terhadap unsur asing <ul><li>Utk menjadi bahagian leksikon Melayu, unsur asing perlu diserap </li></ul><ul><li>Penyerapan bentuk fonologi sahaja tanpa perubahan makna </li></ul><ul><li>Penyerapan fonologi dengan perubahan makna </li></ul><ul><li>Contoh: kursi/kerusi; syurga, rumah banglo </li></ul>
 23. 23. 23. Perubahan Dalaman <ul><li>Perubahan yg mengambil manfaat dari unsur-unsur yang sedia ada dalam bahasa, dengan cara </li></ul><ul><li>Memberi makna & fungsi baru kepada unsur-unsur yang sedia ada – menimbulkan kata-kata baru dalam paradigma tertentu </li></ul><ul><li>Memanfaatkan unsur dari dialek atau bahasa sekeluarga </li></ul><ul><li>Mewujudkan semula unsur beku </li></ul>
 24. 24. 24. Memberi makna & fungsi baru <ul><li>Pendapat – pendapatan </li></ul><ul><li>Penghutang – piutang </li></ul><ul><li>Pelajar – pembelajaran – belajar </li></ul><ul><li>Perbicaraan – pembicaraan </li></ul><ul><li>Pustaka – perpustakaan - kepustakaan </li></ul>
 25. 25. 25. Mewujudkan Semula Unsur Beku <ul><li>Contoh yang baik ialah pewujudan semula sisipan dan penggandaan suku kata pertama </li></ul><ul><li>Tenusu, gerincingan </li></ul><ul><li>Nama bintang – lelompat, leloncat, rerangkak. rerayap </li></ul>
 26. 26. 26. Sumber Dialek <ul><li>Diketepikan untuk beberapa ketika dlm pembinaan BM secara terancang di DBP </li></ul><ul><li>Banyak kata-kata dari dialek yang dapat memperbesarkan leksikon BM standard </li></ul><ul><li>Kata-kata yang menggambarkan aktiviti & cara hidup komuniti-komuniti dialek, misalnya pertanian di Kedah, perikanan di Kelantan & Terengganu, tenunan di Kelantan & Terengganu, anyaman di Melaka dsb. </li></ul>
 27. 27. 27. Contoh sumber dialek <ul><li>Nama peringkat pertumbuhan padi </li></ul><ul><li>Nama jenis-jenis padi </li></ul><ul><li>Nama alat-alat: lesung tumbuk, lesung hindik, pengisar, nyiru, badang, kepoi, cupak,gantang </li></ul><ul><li>Nama aktiviti yg bersangkutan: menyemai, menanam, mengetam, mengerat, memukul, </li></ul><ul><li>mengurui, menampi, menumbuk, mengisar </li></ul><ul><li>(Asmah Haji Omar, Bahasa & Alam Pemikiran Melayu, DBP, Edisi Ke-2, 1993, Bab 5 & 6) </li></ul>
 28. 28. 28. Contoh sumber dialek (samb.) <ul><li>Untuk konsep “to cut” (sekurang-kurangnya ada 14 kata): tebang, tebas, cantas, cencang, hiris, rincik dsb. </li></ul><ul><li>Untuk konsep “to beat”, “to hit” (sekurang-kurangnya 14): pukul, tabuh, bantai, tibai, balun, tumbuk, dsb </li></ul><ul><li>(Lihat Amah Haji Omar, “Perception and Reality as Reflected in the Kedah Dialect, dlm Asmah Haji Omar (ed.), Darulaman: Essays on Linguistic, Cultural and Socio-Economic Aspects of the Malaysian State of Kedah , Penerbit Universiti Malaya 1979, h. 15 – 33. </li></ul>
 29. 29. 29. Sumber bahasa sekeluarga <ul><li>Masuknya bergantung pada lamanya pergaulan antara komuniti sekeluarga dgn komuniti Melayu </li></ul><ul><li>Secara perbandingan paling banyak unsur dari bahasa Jawa: sejarah politik, hubungan kekeluargaan, pembinaan bahasa Indonesia yg banyak mengambil unsur J </li></ul>
 30. 30. 30. Unsur bahasa bumiputera di Sabah & Sarawak <ul><li>Belum begitu banyak </li></ul><ul><li>Sebelum Malaysia, BM di Sabah & Sarawak tidak begitu berkembang </li></ul><ul><li>Sebelum Malaysia, hubungan kekeluargaan tidak sebegitu banyak seperta hubungan dengan orang-orang Jawa & Sumatera </li></ul><ul><li>Pembinaan kamus & pengajaran bahasa bumiputera di sekolah boleh membawa perubahan </li></ul>
 31. 31. 31. Pembesaran Leksikon secara terancang <ul><li>Apa yang berlaku di DBP dalam kerangka kerjasama MBIM/MABBIM </li></ul><ul><li>Penentuan berdasarkan keperluan </li></ul><ul><li>Keperluan dimasukkan dalam konteks bidang & subbidang ilmu </li></ul><ul><li>Pengambilan unsur leksikal, morfologi & fonologi </li></ul><ul><li>Mewujudkan perubahan yang sangat pesat </li></ul>
 32. 32. Penutup <ul><li>Pembinaan leksikon dari luar dan dalam </li></ul><ul><li>Pembinaan secara konvensyen masyarakat pengguna bahasa & secara terancang </li></ul><ul><li>Dalam pembinaan terdapat langkah menyaring & memilih terutama sekali apabila menghadapi unsur-unsur luar </li></ul><ul><li>Perkembang unsur leksikal bermakna perkembangan etimologi unsur berkenaan </li></ul>
 33. 33. TERIMA KASIH Semoga bertemu lagi

×