pengoperasian pbs tingkatan 1

8,558 views

Published on

kaedah pbs dijalankan di sekolah dari peringkat atas ke peringkat bawah

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,558
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,114
Actions
Shares
0
Downloads
127
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

pengoperasian pbs tingkatan 1

 1. 1. PENATARAN PENGOPERASIAN PBS SEKOLAH MENENGAH RENDAH UNIT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAANJABATAN PELAJARAN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN
 2. 2. MEMAKLUMKAN TENTANG PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN (PENGOPERASIAN) PBS
 3. 3. EMPAT PERKARA DALAM PENGOPERASIAN PBS 5
 4. 4. Pengerusi : Pengarah Pelajaran NegeriNaib Pengerusi : Timb Pengarah Pelajaran NegeriSetiausaha : Ketua Sektor SPP, JPNAhli Jawatankuasa : Semua Ketua Sektor JPN : Pengarah IPGM : Ketua Nazir JNJK (Negeri) : Ketua Penolong Pengarah, BTPN : Semua Ketua Penolong Pengarah, JPN : Semua Pegawai Pelajaran Daerah : YDP Majlis Pengetua : YDP Majlis Guru Besar : YDP Majlis Guru Cemerlang
 5. 5. MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT NEGERIMENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT NEGERIMEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBSDILAKSANAKANMENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT NEGERI UNTUKDIHANTAR KEPADA LEMBAGA PEPERIKSAAN
 6. 6. Pengerusi : Pegawai Pelajaran DaerahNaib Pengerusi : Timbalan Pegawai Pelajaran DaerahSetiausaha : Penolong PPD (Peperiksaan/PBS)Ahli Jawatankuasa : YDP Majlis Pengetua Daerah : YDP Majlis Guru Besar Daerah : Semua Penolong PPD : Semua Penyelaras Pusat KegiatanGuru
 7. 7. MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT DAERAHMENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT DAERAHMEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBSDILAKSANAKANMENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT DAERAH UNTUKDIHANTAR KEPADA JABATAN PELAJARAN NEGERI
 8. 8. Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Semua Guru Penolong KananSetiausaha : Setiausaha PeperiksaanAhli Jawatankuasa : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Latihan) : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik(Penyelarasan) : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik(Pementoran) : Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik(Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) : Guru Cemerlang : Guru Kaunseling (PPsi) : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepadakeperluan pihak lain
 9. 9. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garispanduan yang ditetapkana. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan jadual aktiviti dan sebagainyab. Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertamac. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Keduad. Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem PelaksanaanSemua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadidasar/punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaansemua komponen PBS di sekolah
 10. 10. Cadangan Agenda Mesyuarata) AGENDA MESYUARAT PERTAMA (AWAL TAHUN)ii. Menjelaskan Konsep, Dasar dan Pelaksanaan komponen PBSiii. Agihan tugas JK dan menyediakan Carta Organisasi Jawatankuasa Induk PBS Sekolahiv. Melantik Pentaksir Sekolahv. Menetapkan sistem fail PBSvi. Mengedarkan surat pekeliling/surat siaran pelaksanaan PBSvii. Memaklumkan peraturan-peraturan am pelaksanaan PBSviii. Menetapkan Jadual Kerja Pelaksanaan (Carta Gantt)9. Pentaksiran Sekolah (PS)/Pentaksiran Pusat (PP)/Pentaksiran Psikometrik (Ppsi)/Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK)10. Program Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibu bapa/Jalinan dan Jaringan
 11. 11. 1. Latihan/Penataran2. Penyelarasan3. Pementoran4. Pemantauan5. Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBSvii. Pengurusan evidens di tempat yang selamat dan bersistematikviii.Pengurusan Pelaksanaan PBS bagi murid Bekeperluan Khas dan Kes-kes Khasix. Hal-hal lain
 12. 12. 1)Cadangan Agenda Mesyuarata) AGENDA MESYUARAT KEDUA (SUKU TAHUN PERTAMA)ii. Pengesahan Minit Mesyuarat Pertamaiii. Isu-isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBSiv. Laporan Jawatankuasa Pelaksana PBS5. Pentaksiran Sekolah/Pentaksiran Pusat/Pentaksiran Psikometrik/PAJSK6. Program Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibu bapa/Jalinan dan Jaringan7. Latihan/Penataran8. Penyelarasan9. Pementoran10. Pemantauan11. Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBSxii. Hal-hal lain
 13. 13. Cadangan Agenda Mesyuarata) AGENDA MESYUARAT KETIGA (SUKU TAHUN KEDUA)ii. Pengesahan Minit Mesyuarat Keduaiii. Isu-isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBSiv. Laporan Jawatankuasa Pelaksana PBS5. Pentaksiran Sekolah/Pentaksiran Pusat/Pentaksiran Psikometrik/PAJSK6. Program Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibu bapa/Jalinan dan Jaringan7. Latihan/Penataran8. Penyelarasan9. Pementoran10. Pemantauan11. Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBSxii. Hal-hal lain
 14. 14. Cadangan Agenda Mesyuarata) AGENDA MESYUARAT KEEMPAT (AKHIR TAHUN)ii. Pengesahan Minit Mesyuarat Ketigaiii. Post Morterm pelaksanaan PBS sekolahiv. Tindakan susulan dan penambahbaikan pelaksanaan PBSv. Perancangan pelaksanaan PBS tahun berikutvi. Hal-hal lain
 15. 15. Semua keputusan mesyuarat diminitkandan menjadi dasar atau punca kuasakepada pengoperasian/pelaksanaan PBSdi sekolahPengetua hendaklah mengeluarkan suratpelantikan pentaksir sekolah, login katalaluan SPPBS
 16. 16. BIL PERKARA TEMPOH TINDAKAN1. Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN Disember LP2. Mengedarkan Surat Pekeliling dan Disember JPN Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah3. Mesyuarat Jawatankuasa PBS Januari – Mac, JPN/PPD/ April – Jun, Sekolah Julai – Sept dan Okt – Disember4. Pendaftaran Murid dalam SPPBS Januari – Februari Sekolah
 17. 17. 5. Tempoh pelaksanaan PS & Sepanjang sesi Sekolah PAJSK (BMI & SEGAK – 2 kali persekolahan setahun) Tempoh pelaksanaan PP Ditentukan LP Sekolah6. Aktiviti Penjaminan Kualiti PS & Sepanjang tahun Sekolah/PPD/J PAJSK: Pementoran, PN/LP/ Pemantauan, Penyelarasan dan Bahagian KPM Pengesanan Aktiviti Penjaminan Kualiti PP: - Pementoran, Pemantauan dan •Sebelum, semasa •Sekolah/PPD/J dan PN/ Penyelarasan selepas tugasan LP/Bahagian KPM •Setelah tugasan selesai •LP sahaja
 18. 18. 7. Pengumpulan prestasi murid Sepanjang tahun Sekolah dalam SPPBS (PS dan PAJSK) Setelah selesai Pengumpulan penskoran setiap Sekolah/LP SPPBS (PP) tugasan8. Pelaporan prestasi murid (PS & Mengikut Sekolah PAJSK) keperluan (Auto generated dalam SPPBS) (ditentukan oleh JK PBS sekolah) Setelah tugasan Pelaporan prestasi murid (PP) Sekolah/LP Selesai9. Penyimpanan Evidens Ditentukan oleh Sekolah JK PBS sekolah (selamat dan bersistematik)
 19. 19. INTERGRITI 4 INTEGRITI 3 3 PENGESANAN 2 PEMANTAUAN 1 PENYELARASAN PEMENTORAN
 20. 20. MENTOR DALAMAN MENTOR LUARAN• KETUA PANITIA Pegawai yang dilantik• JUP oleh LP/JPN/PPD• GURU CEMERLANG (mp berkenaan)
 21. 21. KEKERAPANBila-bila masa ikutkeperluan
 22. 22. SEBELUM PEMENTORAN SEMASA PEMENTORAN SELEPAS PEMENTORAN Mengadakan sesi • Melaksanakan Melaksanakan perbincangan khidmat bantu, tindakan susulan dengan Mentee khidmat nasihat, mudah cara dan coaching • Memberi nasihat, teguran dan cadangan kepada Mentee
 23. 23. INTERGRITI 4 INTEGRITI 3 3 PENGESANAN 2 PEMANTAUAN 1 PENYELARASAN PEMENTORAN
 24. 24. PENYELARAS PENYELARAS LUARAN DALAMAN• KETUA PANITIA Pegawai yang dilantik• JUP oleh LP• GURU CEMERLANG (mp berkenaan)
 25. 25. KEKERAPANDitentukan oleh JK PBSsekolah
 26. 26. SEBELUM SEMASA PENYELARASAN SELEPAS PENYELARASAN PENYELARASAN• Kefahaman Merawak sampel Melaksanakan tugasan mengikut tindakan• Kesesuaian pencapaian penambahanbaikan sampel pengajaran dan• Kefahaman pembelajaran penskoran
 27. 27. 4INTERGRITI INTEGRITI 3 3 PENGESANAN 2 PEMANTAUAN 1 PENYELARASAN PEMENTORAN
 28. 28. PEMANTAU DALAMAN PEMANTAU LUARAN• PENTADBIR SEKOLAH • Pegawai yang dilantik• KETUA PANITIA oleh LP/JPN/PPD• JUP • Pegawai Bahagian• GURU CEMERLANG KPM (mp berkenaan)
 29. 29. KEKERAPANSepanjang tempohPengajaran danPembelajaran
 30. 30. SEBELUM PEMANTAUAN SEMASA PEMANTAUAN SELEPAS PEMANTAUAN Semak pelaksanaan • Perancangan • Penyediaan mengikut garis aktiviti panduan dan jadual pelaporan pemantauan yang ditetapkan pemantauan • Penyediaan • Cadangan instrumen Contoh penambahbaika pemantauan •Minit mesyuarat JK n • Pemakluman PBS sekolah kepada guru • Evidens mata pelajaran • Pelaporan pencapaian
 31. 31. 4INTERGRITI INTEGRITI 3 3 PENGESANAN 2 PEMANTAUAN 1 PENYELARASAN PEMENTORAN
 32. 32. PEGAWAIPS & PAJSK:Pegawai yang dilantikoleh LPPP:LP sahaja
 33. 33. KEKERAPANDitentukan oleh LP
 34. 34. OGO AKTIVITI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL SEPT OKT NOV DIS SMESYUARAT X X X XPBSKURSUS PBS SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUANFORMATIF SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANSUMATIF DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAHPELAPORAN MENGIKUT KEPERLUANPBSPEMENTORAN MENGIKUT KEPERLUANPEMANTAUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPENYELARASA DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAHNPENGESANAN DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD 36
 35. 35. www.themegallery.com Company Logo
 36. 36. OGO AKTIVITI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL SEPT OKT NOV DIS SMESYUARAT X X X XPBSKURSUS PBS SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUANSEGAK & BMI DUA KALI SETAHUNSUKAN,KOKURIKULUM SEPANJANG TAHUN& EKSTRAKURIKULUMPELAPORAN MENGIKUT KEPERLUANPEMENTORAN MENGIKUT KEPERLUANPEMANTAUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPENYELARASA DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAHN 38
 37. 37. EVIDENS CONTOHBahan/sebarangbentuk bukti yang • Tulisandapat ditunjukkan • Bahan cetakanoleh murid yang • Persembahanmelaksanakan • Fotosesuatu tugasan • Grafikdalam bentuk • Artifakproduk/proses • Laporan 39
 38. 38. EVIDENS CONTOH PENYIMPANAN Evidens murid simpanBahan/sebarang • Tulisan di tempat selamat secarabentuk bukti yang • Bahan cetakan bersistematik dalam sesidapat ditunjukkan • Persembahan persekolahan tahunoleh murid yang • Foto berkenaan sehinggamelaksanakan • Grafik tamat prosessesuatu tugasan • Artifak Penjaminan Kualitidalam bentuk • Laporan berdasarkan Jadualproduk/proses Pelaksanaan Pentaksiran Pusat (jika ada perubahan dari segi penyimpanan akan dimaklumkan)
 39. 39. Guru merekod penyertaan, penglibatan danpencapaian murid dalam SEGAK, BMI,sukan, kokurikulum dan ekstra kurikulummenggunakan borang dan aplikasi SPPBS
 40. 40. Evidens adalah terhad dan disimpan olehguru di tempat yang selamat secarabersistematik
 41. 41. Mula PENTADBIR GURU MATA LP JPN PPD SUP PENGETUA SISTEM PELAJARAN Login Login Login Login sistem Login sistem Login sistem Login sistem sistem sistem sistemTambah Cetak surat Daftar kelas Laporan Pilih murid Jana login Jana loginsekolah login SUP Cetakan yang diajar JPN PPD & SUPDaftar LP Pendaftaran dan Bantuan penempatan Laporan murid Kemasukan Cetak surat Cetak surat Murid Pindah Cetakan (MyKid/Tiada) Prestasi BDE login LP login JPN Cetak surat login PPD Bantuan Daftar Pengetua/Penol Laporan Laporan Laporan Laporan ong & Cetakan Cetakan Cetakan Cetakan Guru M/P Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Laporan Cetakan Bantuan Tamat DATA JABATAN EGTukar PENDAFTARA N NEGARA PROSES KERJA UTAMA SPPBS
 42. 42. KEMASUKAN PRESTASI MURID
 43. 43. Sambungan
 44. 44. PELAPORAN FORMATIF
 45. 45. PELAPORAN SUMATIF
 46. 46. Pernyataan evidens digunakansebagai bukti pentaksiran tentangpencapaian murid
 47. 47. PELAPORAN FORMATIF (EVIDENS)
 48. 48. Pernyataan deskriptor digunakansebagai pelaporan prestasi murid
 49. 49. PELAPORAN SUMATIF (DESKRIPTOR) COMPANY LOGO
 50. 50. Maklumat berkaitan PBS bolehdimuat turun melalui laman sesawangLembaga Peperiksaan:http://www.moe.gov.my/lp
 51. 51. Research shows that “the principalstrongly influences the likelihood of change” Berman and McLaughlin (1977) found that “projects having theactive support of the principals were the most likely to fare well”
 52. 52. Sekian 56

×