Bentuk Kata

12,350 views

Published on

Published in: Education, Travel, Technology

Bentuk Kata

 1. 1. Bentuk Kata Oleh Cikgu Fauziah
 2. 2. Bentuk Kata <ul><li>Kata Tunggal </li></ul><ul><li>Kata Terbitan </li></ul><ul><li>Kata Majmuk </li></ul><ul><li>Kata Ganda </li></ul>
 3. 3. 1. Kata Tunggal Bentuk Kata Contoh <ul><li>Kata Tunggal : </li></ul><ul><li>Kata asal yang tiada imbuhan dan penggandaan </li></ul><ul><li>satu,dua,tiga dan empat suku kata </li></ul>roh, kaki, meja, baca, jalan, rumah, tinggal, buaya, keluarga
 4. 4. 2. Kata Terbitan Bentuk Kata Contoh <ul><li>Kata Terbitan : </li></ul><ul><li>Ada imbuhan </li></ul>berjalan, berlari, mencuci, dibuang, terpijak
 5. 5. 3. Kata Majmuk Bentuk Kata Contoh Kata Majmuk : Dua perkataan yang digabungkan dan mempunyai makna tertentu jalan raya, atur cara, urus niaga, putih telur, rumah pangsa, alat tulis
 6. 6. Kata Majmuk (Mantap) <ul><li>antarabangsa </li></ul><ul><li>beritahu </li></ul><ul><li>bumiputera </li></ul><ul><li>jawatankuasa </li></ul><ul><li>kakitangan </li></ul><ul><li>kerjasama </li></ul><ul><li>olahraga </li></ul><ul><li>matahari </li></ul>9. setiausaha 10. sukarela 11. suruhanjaya 12. tandatangan 13. tanggungjawab 14. warganegara 15. pesuruhjaya
 7. 7. 4. Kata Ganda Bentuk Kata Contoh <ul><li>Kata Ganda : </li></ul><ul><li>menggandakan kata dasar </li></ul>jalan-jalan, buku-buku, mandi-manda, tetikus
 8. 8. Jenis-jenis Kata Ganda <ul><li>Penggandaan Penuh </li></ul><ul><li>Penggandaan Separa </li></ul><ul><li>Penggandaan Berentak </li></ul>
 9. 9. Contoh-contoh Penggandaan Penuh <ul><li>meja-meja </li></ul><ul><li>budak-budak </li></ul><ul><li>ketua-ketua </li></ul><ul><li>pembeli-pembeli </li></ul><ul><li>jualan-jualan </li></ul><ul><li>amalan-amalan </li></ul><ul><li>permainan-permainan </li></ul><ul><li>pertandingan-pertandingan </li></ul>kata tunggal kata berimbuhan awalan kata berimbuhan akhiran kata berimbuhan apitan
 10. 10. Contoh-contoh Penggandaan Separa tikus tetikus Kata Tunggal lari berlari-lari Imbuhan Awalan sayur sayur-sayuran Imbuhan Akhiran salam bersalam-salaman Imbuhan Apitan
 11. 11. Contoh-contoh Penggandaan Berentak <ul><li>Kuih-muih </li></ul><ul><li>Lauk-pauk </li></ul><ul><li>Gunung-ganang </li></ul><ul><li>Kucar-kacir </li></ul><ul><li>Saudara-mara </li></ul><ul><li>Lintang-pukang </li></ul><ul><li>Dolak-dalik </li></ul>
 12. 12. Kerja Kumpulan
 13. 13. Latihan A <ul><li>Arahan : Kenal pasti bentuk kata bagi setiap </li></ul><ul><li>perkataan/frasa di bawah. </li></ul><ul><li>1) nakal </li></ul><ul><li>2) guru </li></ul><ul><li>3) Pusat Bahasa Melayu </li></ul><ul><li>4) diam-diam </li></ul><ul><li>5) kementerian </li></ul><ul><li>6) tadika </li></ul><ul><li>7) peperiksaan pendidikan </li></ul>
 14. 14. Latihan B <ul><li>Arahan : Kenal pasti bentuk kata bagi </li></ul><ul><li>perenggan di bawah. </li></ul><ul><li>Beberapa orang murid telah </li></ul><ul><li>dimarahi dan didenda. Murid-murid </li></ul><ul><li>dari kelas Bahasa Melayu ini akan </li></ul><ul><li>membayar semula ganti rugi </li></ul><ul><li>kepada guru besar mereka. </li></ul>
 15. 15. Sekian dan Jumpa Lagi

×