Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Os avións

668 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Os avións

 1. 1. OS AVIÓNS
 2. 2. ÍNDICE <ul><li>1. Inventores. </li></ul><ul><li>2. Tipos e usos. </li></ul><ul><li>3. Materiais . </li></ul><ul><li>4. Estrutura . </li></ul><ul><li>5. Historia. </li></ul><ul><li>6. Humor aviación. </li></ul><ul><li>7. Enlaces interesantes. </li></ul>
 3. 3. 1. Inventores <ul><li>Os inventores do primeiro avión foron os irmans Wilbur e Oliver Wright . </li></ul><ul><li>Desenrolaron o primeiro a principios do S. XX ( 17 decembro de 1903 ), chamábase Flyer. </li></ul><ul><li>Residían en Carolina do norte . </li></ul><ul><li>Posuía un motor sobre a base de gasolina e contaba con catro cilindros e 12 cabalos de forza. A fazaña levouse a cabo nos Estados Unidos . A aeronave, chegouse a elevar tres metros da terra e logrou voar por 30 metros . Quen pilotou a nave, foi Oliver . </li></ul>
 4. 4. 2. Tipos e usos <ul><li>Os aeroplanos pódense clasificar en tres tipos segundo a súa función e o ámbito de operación. </li></ul><ul><li>O aumento da especialización no seu uso trouxo como consecuencia unha ampla variación nos requirimentos de deseño. </li></ul><ul><li>2.1. Aeroplanos comerciais . </li></ul><ul><li>2.2. Aeroplanos militares. </li></ul><ul><li>2.3. Aviación xeral . </li></ul>
 5. 5. 2.1. Aeroplanos comerciais <ul><li>En Europa o avión foi utilizado para transporte de pasaxeiros no ano 1919, mentres que en Estados Unidos os primeiros voos da aviación comercial dedicaronse principalmente ao correo. </li></ul><ul><li>En 1950, o Vickers Viscount británico foi o primeiro avión impulsado por hélice movida por turbina de gas. </li></ul><ul><li>Tamén a finais da década de 1950 apareceu o Douglas DC-8 e os Convair 880 e 990. Estes avións desenvolvían unha velocidade de cruceiro aproximada de 900 km/h e transportaban máis de 100 pasaxeiros. </li></ul>
 6. 6. 2.2 Aeroplanos militares <ul><li>Avións de ataque </li></ul><ul><li>Bombardeiros </li></ul><ul><li>Avións de caza </li></ul><ul><li>Aeronaves de transporte loxístico </li></ul><ul><li>Helicópteros militares </li></ul><ul><li>Aeronaves de reconocemento </li></ul><ul><li>Aeronaves experimentais </li></ul><ul><li>Avións de combate polivalentes </li></ul><ul><li>Más información : http :// es.wikipedia.org / wiki / Aviaci%C3%B3n _militar </li></ul>
 7. 7. 2.3 Aviación xeral <ul><li>A aviación xeral é unha das dúas categorías da aviación civil. </li></ul><ul><li>Os voos de aviación xeral van dende planadores e paramotores ata voos de cargueiros de itinerario non regular. </li></ul><ul><li>Como resultado, a maioría dos voos do mundo caen nesta categoría e a maioría dos aeroportos do mundo atenden unicamente aviación xeral . </li></ul><ul><li>A aviación xeral comprende unha longa lista de usos , como a aviación deportiva, ultralixeira, particular, corporativo, taxis aéreos, ambulancia aérea, escolas de aviación, talleres de aviación, industria aeronáutica, fotografía aérea, de rescate, de extinción de lumes, para a agricultura entre outros. </li></ul>
 8. 8. 3. Materiais <ul><li>Fibra de vidro : redomo na maioría dos avións e tamén como revestimento en avionetas e nalgunhas zonas da fuselaxe. </li></ul><ul><li>Fibra de carbono : revestimento da fuselaxe e ás, aplicado en cazas de combate. </li></ul><ul><li>Titanio e as súas aliaxes : tobeiras do motor e pezas que sofren altas temperaturas, revestimento do avión Sr-71, tamén aplicado en aletas como planos canard, bordos de ataque. </li></ul><ul><li>Aluminio e as súas aliaxes : aplicado no esqueleto da aeronave, estrutura da fuselaxe e ás; moi utilizada as pranchas de aluminio como revestimento. </li></ul><ul><li>Cartón en forma de favo de abella reforzado con plástico : utilízase nos chans dos avións comerciais. </li></ul><ul><li>Madeira : en desuso, en aeromodelismo utilízase para a estruturaMadera De Balsa. </li></ul><ul><li>Tea : Ultra-lixeiros e algunhas avionetas. </li></ul>
 9. 9. 4. Estrutura ou fuselaxe <ul><li>4.1 Ás . </li></ul><ul><li>4.2 Superficies de mando e de control. </li></ul><ul><li>4.3 Sistema estabilizador. </li></ul><ul><li>4.4 Tren de aterrizaxe . </li></ul><ul><li>4.5 Grupo motopropulsor . </li></ul><ul><li>4.6 Sistemas auxiliares. </li></ul>
 10. 10. 4.1 Ás <ul><li>Son o elemento primordial de calquera aeroplano. </li></ul><ul><li>Nelas é onde se orixinan as forzas que fan posible o voo. </li></ul><ul><li>No seu deseño téñense en conta numerosos aspectos: peso máximo a soportar resistencias xeradas comportamento na perda, etc.. </li></ul><ul><li>É dicir, todos aqueles factores que proporcionen o rendemento óptimo para compaxinar a mellor velocidade co maior alcance e o menor consumo de combustible posibles . </li></ul>
 11. 11. 4.2 Superficies de mando e control <ul><li>Son as superficies móvibles situadas nas ás e nos empenaxes de cola, as cales respondendo aos movementos dos mandos existentes na cabina provocan o movemento do avión sobre calquera dos seus eixes (transversal, lonxitudinal e vertical) </li></ul><ul><li>Tamén entran neste grupo outras superficies secundarias, cuxa función é a de proporcionar melloras adicionais relacionadas xeralmente coa sustentación (flaps, slats, aerofrenos, etc...) </li></ul>
 12. 12. 4.3 sistema estabilizador <ul><li>Está composto en xeral por un estabilizador vertical e outro horizontal. </li></ul><ul><li>Como os seus propios nomes indican, a súa misión é a de contribuír á estabilidade do avión sobre os seus eixes vertical e horizontal. </li></ul>
 13. 13. 4.4 Tren de aterrizaxe <ul><li>Ten como misión amortecer o impacto da aterraxe e permitir a rodadura e movemento do avión en terra. </li></ul><ul><li>Pode ser fixo ou retráctil, e de triciclo (dúas rodas principais e unha de morro) ou patín de cola (dúas rodas principais e un patín ou roda na cola). </li></ul><ul><li>Hai trens adaptados á neve (con patíns) e á auga (con flotadores ) </li></ul>
 14. 14. 4.5 Grupo motopropulsor <ul><li>Encargado de proporcionar a potencia necesaria para contrarrestar as resistencias do aparato , tanto en terra coma en voo, impulsar as ás e que estas produzan sustentación, e por último para achegar a aceleración necesaria en calquera momento. </li></ul><ul><li>Este grupo pode estar constituído por un ou máis motores ; motores que poden ser de pistón, de reacción, turbopropulsores, etc. </li></ul><ul><li>Dentro deste grupo inclúense as hélices, que poden ter distintos tamaños, formas e número de pas. </li></ul>
 15. 15. 4.6 Sistemas auxiliares <ul><li>Resto de sistemas destinados a axudar ao funcionamento dos elementos anteriores ou ben para proporcionar máis confort ou mellor goberno da aeronave. </li></ul><ul><li>Podemos mencionar por exemplo, o sistema hidráulico, o eléctrico, presurización, alimentación de combustible, etc… </li></ul>
 16. 16. 5. Historia <ul><li>Moitos foron os mitos, lendas e intentos durante séculos que o home creou, pero a aviación xurdiu en tan só un século e medio, cando a infinidade de inventos esquivos que sentaron as bases se plasmaron no primeiro voo dun avion.. </li></ul><ul><li>Hai que destacar que un avion se considera a un aparato que é máis pesado que o aire e é capaz de levantar voo por medios propios , o cal fixo máis difícil a concreción do sono. </li></ul><ul><li>O primeiro voo rexistrado realizouse nun globo (aparato máis livián que o aire) e estivo a cargo de Jean-François Pilâtre de Rozier e François Laurent d'Arlandes. </li></ul>
 17. 17. 6. Humor aviación <ul><li>Un día en pleno voo, o piloto di aos seus pasaxeiros: Os do lado dereito, por favor saquen a súa man dereita pola ventá. Todos os pasaxeiros empezan a preguntarse que pasaba... Despois di: Pasaxeiros do lado esquerdo, favor saquen a man esquerda pola ventá. De súpeto o piloto di: Axiten todos que nos vai caer o avión. </li></ul><ul><li>Un home chama a unha oficina de aeroliñas: Señorita, pode informarme canto tarda o voo Bos Aires-Madrid? Si, un minuto... Moitas grazas. </li></ul>
 18. 18. 7. Enlazes interesantes <ul><li>http :// www.manualvuelo.com / indice.html </li></ul><ul><li>http :// www.chistes.com / Clasificacion.asp?ID =34 </li></ul><ul><li>http :// es.wikipedia.org / wiki / Aviaci%C3%B3n </li></ul><ul><li>http :// www.frikipedia.es / friki / Avi%C3%B3n </li></ul><ul><li>Adrian López García e Javier Sampedro López </li></ul><ul><li>1º BAC-B </li></ul><ul><li>Ciencias do mundo contemporáneo </li></ul>

×