Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xác định mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu

Phương pháp xác định mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu!

 • Be the first to comment

Xác định mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu

 1. 1. Xác định mục tiêuvàLập kế hoạchChuongMN – 05/2013
 2. 2. Nội dung• Mục tiêu• Lập kế hoạch để đạt mục tiêu
 3. 3. Mục tiêu• Khái niệmo Cái mình mong muốn• Phân loạio Theo cấp độ: cá nhân, tổ chứco Theo thời gian: ngắn, trung, dài hạn
 4. 4. Xác định Mục tiêu• Điều kiện: S.M.A.R.T• Specific: rõ ràng• Measurable: đo lường được• Achievable: vừa sức• Realistic: thực tế• Timely: có thời hạn
 5. 5. Lập kế hoạch• Lập kế hoạch (hoạch định) công việc:o Xác định mục tiêuo Xác định cách thức thực hiện mục tiêu• Ai cần lập kế hoạch?
 6. 6. Ý nghĩa• Tư duy có hệ thống• Tập trung vào mục tiêu• Chủ động ứng phó với thay đổi
 7. 7. Cách xác định công việc• Quy trình 5W 1H 2C 5M
 8. 8. 5W• Why?oYêu cầu công việc là gì?oTại sao bạn phải làm công việc này?
 9. 9. 5W• What?o Cần làm gì?
 10. 10. 5W• Where/When/Who?oThực hiện ở đâuoKhi nào, độ ưu tiên?oAi làm?
 11. 11. 1H• How?o Làm thế nào?
 12. 12. 2C• Controlo Giám sát thực hiện• Checko Kiểm tra công việc
 13. 13. 5M• Man: nguồn lực• Money: kinh phí• Material: nguyên liệu• Machine: công cụ• Method: phương pháp
 14. 14. Thank you!

×