Successfully reported this slideshow.

NLP Presentatie Voor Sensitech

3

Share

Upcoming SlideShare
Nlp Basistechnieken
Nlp Basistechnieken
Loading in …3
×
1 of 19
1 of 19

NLP Presentatie Voor Sensitech

3

Share

Presentation in Dutch about how to communicate effectively by using tools from Neuro Linguistic Programming.

Presentation in Dutch about how to communicate effectively by using tools from Neuro Linguistic Programming.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

NLP Presentatie Voor Sensitech

 1. 1. Neuro Linguistisch Programmeren NLP tools voor op de werkvloer Sassenheim, 6 juli 2007 Chungmei Cheng © 2006 Accenture. All rights reserved.
 2. 2. Agenda <ul><ul><ul><ul><ul><li>15:30 - 15:40 Introductie </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>15:40 - 16:00 Wat is NLP en wat kan je ermee? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>16:00 - 17:20 NLP op de werkvloer </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>17:20 - 17:30 Afsluiting </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. Doelstelling van presentatie/ workshop <ul><li>Hoofddoelstellingen </li></ul><ul><ul><li>Vergroten kennis Neuro Linguistisch Programmeren (NLP). </li></ul></ul><ul><li>Leren toepassen van de NLP Tools </li></ul><ul><li>Subdoelstelling </li></ul><ul><ul><li>Aanreiken van NLP Tools om de communicatie op de werkvloer te verbeteren. </li></ul></ul>
 4. 4. Agenda <ul><ul><ul><ul><ul><li>15:30 - 15:40 Introductie </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>15:40 - 16:00 Wat is NLP en wat kan je ermee? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>16:00 - 17:20 NLP op de werkvloer </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>17:20 - 17:30 Afsluiting </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 5. 5. Wat is NLP? <ul><ul><li>Definitie van NLP </li></ul></ul><ul><ul><li>Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is ontstaan als een model voor communicatie en het </li></ul></ul><ul><ul><li>veranderen van de innerlijke ervaring. NLP toont mensen om de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedragingen te herkennen en die zo te veranderen dat ze deze effectief kunnen inzetten. </li></ul></ul><ul><li>Wie gebruiken het: </li></ul><ul><ul><li>Coaches, trainers, adviseurs en therapeuten gebruiken NLP om te begrijpen wie iemand is en </li></ul></ul><ul><ul><li>vanuit welke innerlijke structuren hij handelt. Anderzijds gaat het om resultaten: hoe help ik iemand om effectiever te worden en nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen? </li></ul></ul><ul><ul><li>De kaart is niet het gebied, </li></ul></ul><ul><ul><li>zoveel mensen zoveel modellen van de wereld. </li></ul></ul>
 6. 6. Wat kan je ermee? <ul><li>De structuur van de Subjectieve Ervaring </li></ul><ul><li>A. Dilemma werk </li></ul><ul><li>B. Belofte </li></ul><ul><li>C. Teleurstelling </li></ul><ul><li>D. Pro’s & Con’s </li></ul><ul><li>E. Verward, besluiteloos </li></ul><ul><li>F. Weet niet wat te doen </li></ul>Extern Gedrag (F) Interne Weergaven (D) Interne Toestand (E) Context (A) Waarden (B) Criteria (B) Overtuigingen (C)
 7. 7. Wat kan je ermee? <ul><li>12 Minuten Flits Coaching </li></ul><ul><li>Visuele dissociatie </li></ul><ul><li>Metafoor </li></ul><ul><li>Provocatief coachen </li></ul><ul><li>Samenvatten </li></ul><ul><li>Reframing </li></ul><ul><li>Interne toestand </li></ul><ul><li>Interne weergave </li></ul><ul><li>Context </li></ul><ul><li>Waarden </li></ul><ul><li>Overtuiging </li></ul><ul><li>Interne Weergaven </li></ul><ul><li>Interne Toestand </li></ul><ul><li>Extern Gedrag </li></ul>Weet niet wat te doen (F) Pro’s & Con’s (D) Verward, besluiteloos (E) Dilemma werk (A) Belofte (B) Belofte (B) Teleurstelling (C)
 8. 8. Agenda <ul><ul><ul><ul><ul><li>15:30 - 15:40 Introductie </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>15:40 - 16:00 Wat is NLP en wat kan je ermee? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>16:00 - 17:20 NLP op de werkvloer </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>17:20 - 17:30 Afsluiting </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. NLP op de Werkvloer Hulp- bronnen Wereld model Rapport maken Sub- modaliteiten Ankers VAKOG ToTe Backtracken Feedback Meta model NLP technieken om gedachten, gevoelens & overtuigingen op een lijn te krijgen.
 10. 10. Rapport maken (1) <ul><li>Definitie </li></ul><ul><li>Rapport maken is een manier om “goed contact” te bewerkstelligen </li></ul><ul><li>Hoe </li></ul><ul><li>Door te spiegelen/ matchen </li></ul><ul><li>Professionele communicatie: </li></ul><ul><ul><li>In welke mate heb je rapport </li></ul></ul><ul><ul><li>Rapport opbouwen of versterken </li></ul></ul><ul><ul><li>Rapport verminderen of verbreken </li></ul></ul><ul><li>Criteria </li></ul><ul><ul><li>Afstand en lichaamshouding, </li></ul></ul><ul><ul><li>Spreektoon, -volume, -tempo en –ritme, </li></ul></ul><ul><ul><li>Stemverloop en blikrichting, </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultuur, denkstijlen, normen & waarden. </li></ul></ul><ul><li>Met het maken van rapport creëer je vertrouwen, betrokkenheid & respect. </li></ul>
 11. 11. Rapport maken (2) Opdracht –Rapport maken Duur: 15 min. Inclusief evaluatie 5 min Persoon A vertelt over Sensitech anekdote Persoon B maakt rapport Wissel na 5 min Persoon B vertelt over Sensitech anekdote Persoon A mismatcht 5 min Evaluatie Wat valt je op?
 12. 12. Backtracken (1) <ul><li>Definitie </li></ul><ul><li>Backtracken houdt in dat je bepaalde kernwoorden uit het verhaal van jouw gesprekspartner “papegaait”. </li></ul><ul><li>Hoe </li></ul><ul><ul><li>Herhalen van sleutelwoorden </li></ul></ul><ul><ul><li>Herhalen van relevante zinsdelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Herhalen van de laatste woorden </li></ul></ul><ul><ul><li>Backtracken is een effectief middel om interesse te tonen </li></ul></ul><ul><ul><li>in de ander, bij het verhaal te blijven en als geheugensteun </li></ul></ul><ul><ul><li>om een samenvatting te maken van het verhaal. </li></ul></ul>
 13. 13. Backtracken (2) Opdracht 5 min Persoon A vertelt: Vertel over een gesprek met een klant of een 3 e partij. Persoon B backtrackt Wissel na 5 min Persoon B vertelt: Vertel over een gesprek met een klant of een 3 e partij. Persoon A backtrackt 5 min Evaluatie Hoe heb je dit ervaren?
 14. 14. Broodje Verbeterpunt <ul><li>Feedback sandwichmodel + - + </li></ul><ul><li>Elementen : </li></ul><ul><ul><li>Ik -vorm </li></ul></ul><ul><ul><li>Beschrijf gedrag </li></ul></ul><ul><ul><li>Ervaring gedrag </li></ul></ul><ul><ul><li>Specifiek voorbeeld </li></ul></ul><ul><ul><li>Stap naar de ander </li></ul></ul><ul><li>Opties om feedback te formuleren: </li></ul><ul><ul><li>Ik vind…. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het valt mij op dat….. </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat ik erg goed vind…. </li></ul></ul><ul><ul><li>Waar je aan kunt werken.. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het feedback geven met de intentie om opbouwende kritiek te leveren, heeft een stimulerende en positieve invloed op samenwerking. </li></ul></ul>
 15. 15. VAKOG <ul><li>Betekenis </li></ul><ul><li>VAKOG: de zintuigsystemen waaruit men handelt, namelijk: Visueel, Auditief, Kinesthetisch, Olfactoir –geur, Gustatoir –smaak. </li></ul><ul><li>Predikaten </li></ul><ul><li>Woorden & uitdrukkingen </li></ul><ul><li>Hoe stem je af op zintuigsystemen </li></ul><ul><li>gebruik van predikaten </li></ul><ul><li>lichaamstaal aannemen (rapport maken) </li></ul>Bewust luisteren en observeren op VAKOG signalen creëert sterk rapport en beslissingsvaardigheid waardoor samenwerking zijn vruchten afwerpt. Visueel Auditief Kinestethisch Oog in oog staan met Een belletje doen rinkelen Daar zwaar aan tillen In een flits zag ik de bedoeling Bij wijze van spreken Ergens grip op krijgen Een plan voor ogen hebben Weerklank vinden De hand reiken Ergens kijk op hebben De oren spitsen Daar niet voor voelen
 16. 16. Agenda <ul><ul><ul><ul><ul><li>15:30 - 15:40 Introductie </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>15:40 - 16:00 Wat is NLP en wat kan je ermee? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>16:00 - 17:20 NLP op de werkvloer </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>17:20 - 17:30 Afsluiting </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 17. 17. Samenvatting NLP Tools <ul><ul><li>NLP tools voor op de werkvloer </li></ul></ul><ul><ul><li>Rapport maken –spiegelen/ matchen met als doel creatie van respect & vertrouwen </li></ul></ul><ul><ul><li>Backtracken –papegaaien: “Ik heb je gehoord.” </li></ul></ul><ul><ul><li>Broodje Verbeterpunt – positief verpakken van opbouwende kritiek </li></ul></ul><ul><ul><li>VAKOG – herkennen zintuigsystemen, afstemmen op VAKOG met behulp van predikaten en rapport maken (lichaamstaal) met als doel sterk rapport en creëren effectieve samenwerking. </li></ul></ul><ul><li>Deze NLP Tools zorgen voor inzetten van heldere en effectieve communicatie, </li></ul><ul><li>opdat de productiviteit van de samenwerking stijgt. </li></ul>
 18. 18. Afsluiting <ul><li>Next Steps </li></ul><ul><li>Mogelijk vervolg </li></ul><ul><li>Q&A </li></ul><ul><li>Email Chungmei Cheng: [email_address] </li></ul>
 19. 19. Bedankt voor jullie aandacht In communicatie bestaat geen falen, alleen feedback

×