2013 techniek citaten

448 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013 techniek citaten

 1. 1. Dreigende tekorten in de Techniek(diverse citaten) Chris Noordam 2013 www.workforfun.nu
 2. 2. VMBO manifest techniek Rijnmond
 3. 3. Manifest bedrijfsleven techniekDe maakindustrie in Rotterdam/Rijnmond is ruim 1200 bedrijven en ruim14000 medewerkers. Een regio die traditioneel en nog steeds een sterketechnische bedrijvigheid heeft en als hart van industrieel Nederland haast 15 %van het BBP voor haar rekening neemt.Een dynamische en innovatieve, op export gerichte bedrijvigheid die ook veelspin-offs in andere sectoren (zakelijke dienstverlening, vervoer, opslag etc.)genereert.Zo creëert elke nieuwe baan in de maakindustrie ten minste ookeen nieuwe baan in de verzorgende sectoren (multiplier effect).Onacceptabel dat te weinig leerlingen kiezen voor techniek.
 4. 4. Manifest bedrijfsleven techniekUrgente acties naar het onderwijsStudentenstops voor studies met een overschot aan studenten.In ons land is een schrijnend tekort is aan vaklui, verpleegkundigen,technici.Er komen steeds grotere aantallen afgestudeerden in modieuze pretstudies bij:vrijetijdsmanagement-vrijetijdswetenschappers,PDO rechercheurs,mediasociologen,interculturele communicatiedeskundigen,etc.
 5. 5. Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
 6. 6. Ing. Martin van Pernis, president van KIVI NIRIA10 september 2012 (Techniektroonrede) Er zullen de komende jaren dan ook ernstige tekorten aan technici, ingenieurs en natuurwetenschappers ontstaan. Temeer daar de komende jaren veel oudere bèta’s, ingenieurs en technici met pensioen zullen gaan. In het masterplan Bèta en Technologie is onlangs geschat dat dit in 2016 wel eens om een tekort van zo’n 250 000 mensen in de sectoren Techniek, Groene Techniek, Agro & Food zou kunnen gaan. Gelukkig neemt sinds enkele jaren de toestroom in techniek en natuurwetenschap weer toe na vele jaren te zijn gedaald, maar de stijging blijft achter bij de algehele toename in het hoger en wetenschappelijk onderwijs.
 7. 7. Bron: KIVI NIRIA de Ingenieur oktober 2012In 2016 dreigt tekort van 60.000 technische arbeidskrachten op VMBO en MBO niveau.Steeds minder jongeren kiezen techniek en steeds meer scholen heffen technische vakafdelingen op of voegen ze samen tot een algemeen technische richting.Maar het bedrijfsleven wil ambachtslieden, geen algemeen opgeleide technici!
 8. 8. FME CWM Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie
 9. 9. Ineke Dezentjé Hamming,nieuwe voorzitter FME-CWMSER magazine maart 2012 Wel maken onze leden – 2600 bedrijven met ruim 275.000 vaste werknemers – zich zorgen over de toekomst, bleek uit de jongste conjunctuurtest. Het tekort aan vakkrachten is al groot, maar het wordt dramatisch. Zelfs als de economische groei laag is, komen we nog mensen tekort. Onderzoekers gaan ervan uit dat het tekort in 2016 is opgelopen tot 155.000 man. Dat is een enorme bedreiging.
 10. 10. Ineke Dezentjé Hamming,nieuwe voorzitter FME-CWMSER magazine maart 2012‘Ik vind het een schande dat allerlei ondernemers nu ijlings bedrijfsscholen opzetten en gedwongen zijn zelf technici op te leiden, terwijl we van ons belastinggeld onderwijs financieren waar we ontevreden over zijn.Jongeren worden op beroepsscholen onvoldoende opgeleid voor de banen van de toekomst.Iedereen moet zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Markten zijn volatiel. Bedrijven moeten zich daarbij aanpassen. Werknemers ook.Ik denk dat we gezamenlijk als werkgevers, vakbeweging en overheid afspraken moeten maken over het sociaal-economisch beleid en een eigentijdse arbeidsmarkt.
 11. 11. Verkenningscommissie MBO techniek
 12. 12. Rapport van de verkenningscommissieMBO techniek september 2012 Groei topsectoren afhankelijk van groei aantal technici. Een toereikend aantal hoogwaardig technisch opgeleide werknemers is voor de industrie van levensbelang. (Midden- en klein)bedrijven zien tekorten als grootste bedreiging voor de internationale concurrentiepositie en voor het behoud van de industrie in Nederland. De (maak)industrie is cruciaal voor de Nederlandse economie. Alleen al een sector als High Tech Systems & Materialen (HTSM) betekent 23 miljard euro aan toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Een sector als mobiliteit levert maar liefst 17 miljard euro aan het BNP. Voor de werkgelegenheid zijn deze sectoren cruciaal. De kennisintensiteit van in Nederland opgeleide technische werknemers vormt een belangrijke factor in de internationale concurrentiekracht.
 13. 13. Rapport van de verkenningscommissieMBO techniek september 2012 Vergrijzing en ontgroening plaatsen ons voor een structureel tekort aan werkenden in technische beroepen dat in de komende jaren zal oplopen tot meer dan 150 duizend. Ruim 67% van de technische bedrijven voorziet moeilijkheden met het werven van adequaat personeel. De toenemende vraag van de technische arbeidsmarkt vormt een schril contrast met de afnemende deelnemersaantallen. De industriële economie kampt met een significant hogere vergrijzing dan andere sectoren: 43% van de werknemers in technische bedrijven is ouder dan 45 jaar. De vergrijzing leidt de komende jaren tot een instroombehoefte van ongeveer 60.000 technisch mbo-opgeleiden op niveau 4. De ambitie gesteld in het Masterplan Bèta en Technologie: 4 op de 10 mbo- studenten kiezen voor techniek, is minimaal noodzakelijk om voldoende technisch personeel te garanderen.
 14. 14. Rapport van de verkenningscommissieMBO techniek september 2012Voor dit dreigend marktfalen identificeert de verkenningscommissie een aantal oorzaken: Stagnerende aanwas jong talent. Bij ongewijzigd beleid zal de uitstroom uit het mbo technisch onderwijs, gezien de dalende instroom in het vmbo en mbo, in absolute zin sterk dalen. De daling als gevolg van demografische factoren wordt nog verscherpt als de keuzetrends in het voortgezet onderwijs ten faveure van de mavo-havo leerroute een structureel karakter krijgen. Technisch opgeleid talent wordt onvoldoende benut. Een aanzienlijk deel van de starters verdwijnt binnen enkele jaren uit het technisch beroep. Het potentieel aan werkzoekenden wordt onvoldoende benut voor tekorten in de techniek.
 15. 15. TU Delft redactie
 16. 16. Remco de Boer communicatiespecialisttechniek & wetenschap Techniekbranche wil percentage afgestudeerden opkrikken van 25 naar 40% in 2025 Promoot techniek als brede opleiding dus Electro, WTB, Waterbouw, etc waar je veel kanten mee op kunt. Stop dus het woord Techniek Niet opleiding gratis maken.
 17. 17. Banen in de civiele techniekKennisgebieden, competenties en vaardigheden waarover de civiel ingenieur van de toekomst moet beschikken Constructief ontwerpen 2D- en 3D-ontwerpen Projectmanagement Talen Kennis van verwante vakgebieden Procesmanagement Systems engineering Communicatievaardigheden 
 18. 18. Banen in de civiele techniekVraag naar banen Ontwerper Constructeur Opzichter Uitvoerder Werkvoorbereider Bestekschrijver Calculator Projectleider Procesmanager
 19. 19.  SECTOR INVESTERINGS- PLAN HBO 2011-2016 Meer studenten hbo techniek via Centres of Expertise Plan Commissie De Boer Den Haag, 20 oktober 2009
 20. 20. Sector investeringsplan HBOaantal 1e jaars studenten die kiezen voor betavakken op Universiteit:1960 40%1980 30%1990 25%2000 19%2010 17%Steeds meer gammastudies (rechten, economie, bedrijfskunde, sociaal)Voorbeeld: bedrijfskunde trekt meer studenten dan:Wiskunde, natuurwetenschappen, informatie, techniek, industrie en Bouwkundebij elkaar!!
 21. 21. Sector investeringsplan HBOMondiale ontwikkelingen keuze voor techniekZuid-Korea 25%Japan 19%Nederland 8%USA 6%In Nederland vinden we kennelijk een Bedrijfskundigebelangrijker dan een Ingenieur!
 22. 22. Goflex BVVakwijs Opleidingen
 23. 23. CEO Peter van Winssen Er zijn meer dan voldoende leerlingen die de techniek inwillen Het probleem is de mismatch tussen vraag en aanbod Er is veel vraag naar nivo-4 (momenteel ruim 20.000 vacatures) Maar er is veel aanbod nivo-2

×