Q&D Overview C# fundamentals<br />
Types<br />Variables<br />Instantiëren<br />Signature<br />Scope<br />Basis concepten<br />
Wat zijn types?<br />Types zijn het type variabele die je declareert<br />Welke vormen van types heb je?<br />Enum types<b...
Wat zijn variables?<br />Stukjes geheugen waarin een referentie of data kan geplaatst worden<br />Referenties<br />Een ref...
Wat is instantiëren?<br />Het aanmaken van een object op basis van een bepaalde klasse (object blueprint)<br />Voorbeeld:<...
Wat is een signature?<br />De signature is de beschrijving van een method.<br />Uit wat bestaat een signature?<br />De ret...
Wat is de scope?<br />De scope is het blok waarin de variabelen kunnen aangesproken worden.<br />Hoe definieer je een scop...
Namespace definition	<br />Delegate<br />(partial) Classes or Structs<br />Constants<br />Variable definitions<br />Constr...
Wat is een class?<br />De beschrijving waarop objecten zijn gebaseerd<br />(The object blueprint)<br />Wat zijn properties...
Wat is een Enum?<br />Een enum beschrijft een reeks van constanten<br />Elke constante heeft een naam en een (standaard) v...
public enum Status<br />{<br />    Administrator,<br />    Gebruiker<br />}<br />public class Persoon<br />  {<b...
Abstractie<br />Encapsulatie<br />Inheritance<br />Polymorphisme<br />Principes van OOP<br />
Het vormen van tussenlagen waarop verder gebouwd kan worden<br />Hoe past OOP abstractie toe?<br />Inheritance<br />Polymo...
Het beveiligen & verbergen van functionaliteiten en data<br />Hoe past OOP dit toe?<br />Private, public, protected<br />W...
Hergebruik van code door deze te laten overerven van klasse naar klasse<br />Wat erft over?<br />Constructor<br />Methods<...
Vanuit een lager abstractie niveau (vanuit een interface of een parent) functies oproepen.<br />Hoe stel je dit voor?<br /...
Interfaces<br />Static keyword<br />Virtual/Override/New methods<br />Abstract keyword<br />Geavanceerdere concepten<br />
Wat is een interface?<br />Een interface beschrijft het gedrag van klasses<br />Het is een contract tussen verschillende k...
Wat is een static variabele?<br />Een variabele die je maar één keer hoeft toe te wijzen en dus volledig onafhankelijk wer...
Wat is een virtual method?<br />Om een method aan te passen in derived classes moet je deze aangeven met het keyword virtu...
Wat is een abstract class?<br />Een class die je niet kan instantiëren en enkel bedoeld is om van te inheriten.<br />(Bv e...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NL - Q&amp;D Overview programming fundamentals C#

674 views

Published on

Korte voorstelling van de fundamentals voor mijn klasgenoten op groep T.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NL - Q&amp;D Overview programming fundamentals C#

 1. 1. Q&D Overview C# fundamentals<br />
 2. 2. Types<br />Variables<br />Instantiëren<br />Signature<br />Scope<br />Basis concepten<br />
 3. 3. Wat zijn types?<br />Types zijn het type variabele die je declareert<br />Welke vormen van types heb je?<br />Enum types<br />Class types<br />Value types<br />String<br />Int<br />Double<br />...<br />...<br />Types<br />
 4. 4. Wat zijn variables?<br />Stukjes geheugen waarin een referentie of data kan geplaatst worden<br />Referenties<br />Een referentie variable is een geheugenadres dat verwijst naar een blok code in het geheugen (Naar een object met properties en methods)<br />Value types<br />Een value type variabele is een bepaalde hoeveelheid geheugen voor het bewaren van data (string, int, …)<br />Variables<br />
 5. 5. Wat is instantiëren?<br />Het aanmaken van een object op basis van een bepaalde klasse (object blueprint)<br />Voorbeeld:<br />Button myButton; //Hier maak je de variabele aan<br />myButton = new Button(); //Hier instantieer je<br />Instantiëren<br />
 6. 6. Wat is een signature?<br />De signature is de beschrijving van een method.<br />Uit wat bestaat een signature?<br />De return type<br />void, int, string, ...<br />De naam<br />De parameters<br />(int para1, string para2)<br />Signature<br />
 7. 7. Wat is de scope?<br />De scope is het blok waarin de variabelen kunnen aangesproken worden.<br />Hoe definieer je een scope?<br />Je definieert deze door { & }<br />Scope<br />
 8. 8. Namespace definition <br />Delegate<br />(partial) Classes or Structs<br />Constants<br />Variable definitions<br />Constructors<br />Methods<br />Properties<br />Interfaces<br />Signatures<br />Enum<br />Names & values<br />Doorlopen van de code structuur<br />
 9. 9. Wat is een class?<br />De beschrijving waarop objecten zijn gebaseerd<br />(The object blueprint)<br />Wat zijn properties<br />De eigenschappen die het object zal hebben<br />Wat zijn de methods<br />De functies die het object zal kunnen uitvoeren<br />Wat is de constructor?<br />De initialisatie code die wordt uitgevoerd wanneer het object wordt aangemaakt<br />Classes<br />
 10. 10. Wat is een Enum?<br />Een enum beschrijft een reeks van constanten<br />Elke constante heeft een naam en een (standaard) value (altijd numeriek)<br />Gebruik is altijd aan te raden in...<br />Opsommingen van vaste waardes (bv Alfabet)<br />Waarom?<br />Switch case<br />Status (Rolbeschrijvingen)<br />Vb. Gebruiker heeft rol “Administrator”<br />Enums<br />
 11. 11. public enum Status<br />{<br /> Administrator,<br /> Gebruiker<br />}<br />public class Persoon<br /> {<br /> public Status MyStatus { get; set; }<br /> public string Name { get; set; }<br /> public Persoon()<br /> {<br /> MyStatus = Status.Gebruiker;<br /> Name = "Onbekend";<br /> }<br /> }<br />Enum Voorbeeld<br />
 12. 12. Abstractie<br />Encapsulatie<br />Inheritance<br />Polymorphisme<br />Principes van OOP<br />
 13. 13. Het vormen van tussenlagen waarop verder gebouwd kan worden<br />Hoe past OOP abstractie toe?<br />Inheritance<br />Polymorphisme<br />Wat is abstractie?<br />
 14. 14. Het beveiligen & verbergen van functionaliteiten en data<br />Hoe past OOP dit toe?<br />Private, public, protected<br />Wat is encapsulatie?<br />
 15. 15. Hergebruik van code door deze te laten overerven van klasse naar klasse<br />Wat erft over?<br />Constructor<br />Methods<br />Properties<br />Een eigenschap<br />Mogelijk een samenstelling van attributen<br />Sommige properties zijn gekoppeld aan een attribuut<br />Attributen (Datamembers)<br />Wat is Inheritance?<br />
 16. 16. Vanuit een lager abstractie niveau (vanuit een interface of een parent) functies oproepen.<br />Hoe stel je dit voor?<br />> Denk altijd met “foreach”, en hoe een foreach door een list (met gemeenschappelijke basis) reageert op verschillende soorten objecten met dezelfde functies<br />Denk aan de content property van WPF contentcontrols<br />Wat is polymorphisme?<br />
 17. 17. Interfaces<br />Static keyword<br />Virtual/Override/New methods<br />Abstract keyword<br />Geavanceerdere concepten<br />
 18. 18. Wat is een interface?<br />Een interface beschrijft het gedrag van klasses<br />Het is een contract tussen verschillende klasses<br />Een interface bepaalt enkel wat gemeenschappelijk is tussen verschillende klasses<br />Een interface heeft feitelijk geen inhoud buiten method signatures.<br />Interface namen beginnen in .NET met een I<br />Waarvoor gebruik je interfaces?<br />Polymorphisme<br />Interfaces<br />
 19. 19. Wat is een static variabele?<br />Een variabele die je maar één keer hoeft toe te wijzen en dus volledig onafhankelijk werkt van de objecten van die klasses.<br />Staat één keer in het geheugen van de klasse<br />Wat is een static method?<br />Een method waar je geen object voor hoeft te instantiëren<br />Wat is een static class?<br />Een class met alleen maar static methods<br />Een class die je niet kan instantiëren.<br />Static<br />
 20. 20. Wat is een virtual method?<br />Om een method aan te passen in derived classes moet je deze aangeven met het keyword virtual in de parent class<br />Wat is een overriden method?<br />Een method die je aanpast in een derived class<br />Wat is een new method?<br />Een method die bij enkel bij rechtstreeks kan opgeroepen worden en niet door een polymorph<br />Virtual/Override/New methods<br />
 21. 21. Wat is een abstract class?<br />Een class die je niet kan instantiëren en enkel bedoeld is om van te inheriten.<br />(Bv een personeelsbestand met bedienden en arbeiders die beiden zijn afgeleid van “Persoon”)<br />Wat is een abstract method?<br />Een method die een override MOET hebben in een derived class<br />Wordt zonder content gedefinieerd<br />Abstract<br />

×