Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Курс Интернет Реклама и Продажби, част 3-3
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Курс "Интернет Реклама и Продажби", част 1-3

Download to read offline

Курс "Интернет Рекалам и Продажби", част 1-3, Автор: Христо Митков, 2014 г.
Теми:
1. ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ
2. ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ НА ПРАКТИКА
3. КАК ДА СТИМУЛИРАМЕ ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖБИТЕ?

 • Be the first to like this

Курс "Интернет Реклама и Продажби", част 1-3

 1. 1. Здравейте! Това е първата част от курса по „Интернет Реклама и Продажби“ М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 2. 2. Да се запознаем! • Как се казвате? • С какво се занимавате? • Какъв е вашият опит с интернет рекламата? М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 3. 3. Тематичен план 1. ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ 2. ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ НА ПРАКТИКА 3. СТИМУЛИРАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖБИТЕ М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 4. 4. 1. ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ •Какво е потребителско поведение? •Кои са факторите, които формират потребителското поведение? •Видове решения за покупка •Етапи на процеса за вземане на решение за покупка М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 5. 5. Какво е потребителско поведение? Изследването на „Потребителското поведение“ се занимава с изследването на въпросите: •Какво се купува или не се купува? •Кога се купува? •Защо се купува? •Как се купува? •Къде се купува? М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 6. 6. В какво се проявява потребителското поведение? 1) търсене 2) закупуване 3) употреба 4) оценка М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 7. 7. Накратко: • Изучаването на потребителското поведение, изследва факторите, които оказват влияние върху решението за покупка и изборът на конкретната стока или услуга. • Изучаването на потребителското поведение стои в основата на планирането и изпълнението на всяка маркетингова стратегия. М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 8. 8. Кои са факторите, които формират потребителското поведение? 1) културни 2) социални 3) лични 4) психологически М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 9. 9. Културни фактори •Културните ценности са вярвания сред обществото, които утвърждават онова, което е приемливо. •Нормите са правила на поведение, които поощряват или забраняват определено поведение в даденото общество. М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 10. 10. Социални фактори •групи на влияние (референтни групи), семейство, социални роли и статуси •референтни групи - неформални и формални •роли и статуси •символи на социален статус М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 11. 11. Лични фактори •възраст, етап от жизнения цикъл, професия, икономически обстоятелства, начин на живот, индивидуалност, самомнение •жизнения цикъл - ергенски етап; наскоро задомени млади двойки; млади женени с деца до 6 години; семейства с учещи деца; по-възрастни семейни двойки с деца; които са икономически независими; по-възрастни семейни двойки, чиито децата живеят отделно; стари самотни хора М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 12. 12. Психологически фактори 1) Мотивация •Теорията на Фройд - потребители­те реагират не само на обявените качества (форма, размер, тегло, ма­териал, цветове) •Теорията на Маслоу - човешките нуж­ди се подреждат в йерархичен ред •Теорията на Херцберг – не-задоволяващи и задоволя­ващи фактори М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 13. 13. Психологически фактори Маслоу - Пирамида на потребностите М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков Увереност слава, уважение, сам оуважение Принадлежност обич, семейство, общност Сигурност подслон, безопасност, обезпеченост Физиологични нужди храна, вода, сън, добро здраве духовност, постижения, учение Самоусъвършенстване
 14. 14. Психологически фактори 2) Възприятие “Процес, чрез който индивидът избира, организира и ин­терпретира входящата информация, за да създаде смислена кар­тина на света”. - Котлър Ф. „Управление на маркетинга“ М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 15. 15. Психологически фактори 3) Познание/учене Взаимодействието между: a. Потребности (мотиви за покупка) b. Стимули (предлагани от пазара) c. Подбуди (предизвикват решение за покупка) d. Реакция (избор и решение за покупка) e. Утвърждаване (ефект от успешна покупка) М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 16. 16. Психологически фактори 4) Убеждения и нагласи • Убеждение - трайно формирано отношение спрямо продукт, услуга, човек или друго. •Нагласа - трайни позитивни или негативни чувства и поведение по отношение на продукт, услуга, човек или друго. •Пример: нагласа към спорт и религиозни убеждения М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 17. 17. Видове решения за покупка Отделните автори имат различни възгледи по темата, но всички се придържат към един общ модел: •Класификация на Асаел (H. Assael) •Импулсивно решение или след съзнателно планиране М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 18. 18. Класификация на Хенри Асаел (H. Assael) Сложно поведение при покупка (Сложен продукт с много опции и висока себестойност) Търсещо разнообразие поведение при покупка (Тестване на ново предложение) Поведение намаляващо несъответствията при покупка (Анализ на силните и слабите страни) Обичайно купуване (По навик) Висока степен на лична ангажираност Ниска степен на лична ангажираност Малки различия между търговските марки Значителни различия между търговските марки М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 19. 19. Покупка – импулсивна или след съзнателно планиране • Импулсивна - силен подтик и незабавно решение без планиране • Екстензивно (разширено) решение с много критерии - висока степен на ангажираност • Лимитирано (ограничено) решение с малко критерии – съвет за няколко на брой марки • Обичайно (рутинно) решение - лоялност или повторена покупка М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 20. 20. Етапи при процеса за вземане на решение за покупка Поведение след покупка Решение за покупка Алтернативи оценка Търсене на информация Възникване на проблема М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 21. 21. 2. ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ НА ПРАКТИКА •Важни въпроси свързани с рекламната стратегия •Как е организирана Интернет рекламата •Кои медии да изберем? •Онлайн форми и формати М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 22. 22. Важни въпроси свързани с рекламната стратегия • Каква е общата стратегия на фирмата? Какви са основните цели? • Какво ще се рекламира – продукт, услуга, друго? • Какви са резултатите от предварителните проучвания? • Аудитория • Къде и Как ще се рекламираме? • Как ще насърчим продажбите? М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 23. 23. Как е организирана Интернет рекламата? •Клиент – рекламодател с цели, който взима решения •Агенция – консултира и реализира •Медии – връзка м/у рекламодател и потребители •Потребители М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 24. 24. Кои са водещите медии и медийни групи в страната? • "Нова броудкастинг груп" ("Нова") - "Дарик нет" + “Нет Инфо.БГ” • “Дир.БГ” (http://www.dir.bg) • „НЕГ.БГ“ (http://www.neg.bg) • „Резон Медия“ (http://rezonmedia.eu/) • “Икономедиа” АД (http://www.economedia.bg) • „One Click Media Group“ (http://www.oneclick.bg/) • „Инвестор“ (http://www.investor.bg/) М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 25. 25. Онлайн медии по типове: • Търсачки: Google, Bing, Yahoo, Яндекс • Портали: start.bg, dir.bg, hit.bg, gbg.bg. • Новинарски: Netinfo, Darik, Dnes, Novinite, Nova • Специализирани: Imoti.net, Mobile.bg, Econ.bg, Lex.bg • Поща: abv.bg, mail.bg • Услуги: BgMaps.com, Programata.bg, • Списания: Bg-mamma.com, Az-jenata, Тopgear.bg, Eva.bg • Социални: Blogger, FB, Tw, In, G+, You Tube (bg) М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 26. 26. Потребители в България 26% 24%22% 15% 10% 3% ЛИЦА, РЕГУЛЯРНО ИЗПОЛЗВАЩИ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗ 2013г. 16-24 години 25-34 години 35-44 години 45-54 години 55-64 години 65-74 години Данни от НСИ (www.nsi.bg) - 22.03.2014 М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 27. 27. Потребители - преди и сега33.4 20.0 12.9 8.5 3.0 0.6 46.8 31.4 24.1 16.9 6.4 0.7 58.1 40.5 33.3 22.6 9.4 1.3 65.5 49.6 38.4 25.7 11.1 1.3 75.1 60.1 46.8 32.0 13.9 3.1 76.1 59.8 49.0 36.6 18.4 3.2 80.0 67.7 58.5 46.5 26.4 6.2 81.3 72.0 65.8 46.3 25.9 8.2 79.5 73.5 66.6 47.8 29.8 8.3 16-24 ГОДИНИ 25-34 ГОДИНИ 35-44 ГОДИНИ 45-54 ГОДИНИ 55-64 ГОДИНИ 65-74 ГОДИНИ ЛИЦА, РЕГУЛЯРНО ИЗПОЛЗВАЩИ ИНТЕРНЕТ ЗА ПЕРИОДА 2004г. - 2013г. 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Данни от НСИ (www.nsi.bg) - 22.03.2014 М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 28. 28. 10 важни въпроси при избора на медии 1) Колко е популярна тази медия? 2) Каква е нейната аудитория? 3) Какви рекламни позиции има и колко струват? 4) Колко рекламни позиции има на една страница? 5) Колко са ефективни отделните позиции? 6) Кои от тях са свободни за планирания период? 7) Какви са техническите изисквания за публикуването? 8) Какви ограничение има? 9) Какви са статистиките за последната година? 10) Кои са фирмите и марките, които са рекламирали тук до момента? М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 29. 29. ОНЛАЙН ФОРМИ И ФОРМАТИ • Интерактив Адвъртайзинг Бюро (IAB – www.iab.org, http://iabulgaria.bg) • Избора на форми се диктува най-вече от фирмените цели, стратегията и бюджета. М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 30. 30. ФОРМИ И ФОРМАТИ НАКРАТКО Интернет реклама Търсачк и Линкове Обяви Банери Ремарк етинг Стрийм инг реклама Видео Мобилн и прилож ения Игри и конкурс и Промо сайтове Бранди ране Социал ни мрежи Вирусен маркети нг Имейл маркети нг Контекс тна реклама М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 31. 31. ФОРМИ И ФОРМАТИ - СПИСЪК • Текстова реклама в търсещи машини • Контекстна реклама • Линкове • Имейл маркетинг и спам • Обяви • Банери и мултимедийни формати • Ремаркетинг • Стрийминг реклама • Видео • Мобилни приложения • Игри и конкурси с награди • Промо сайтове • Брандиране на страници и под- страници • Социални мрежи • Вирусен маркетинг М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 32. 32. Линкове Start.bg М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 33. 33. Контекстна реклама Start.bg М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 34. 34. Имейл маркетинг и спам М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 35. 35. Обяви Prodavalnik.com М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 36. 36. Банери М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо МитковInteractive Advertising Bureau freevectors.me
 37. 37. Ремаркетинг Google AdWords Remarketing М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 38. 38. Видео Volkswagen USA М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г.
 39. 39. Стрийминг реклама You Tube М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 40. 40. Rich Media Google Support М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков Rich Media – Flash, Java, Javascript. – аудио и видео анимации, анимирани интерактивни приложения
 41. 41. Мобилни приложения M tel Nike BMW М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор:ХристоМитков
 42. 42. Игри и конкурси с награди www.nestle.bg Nescafé 3 in 1 Coffee Land М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 43. 43. Промо сайтове www.coca-cola.com М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 44. 44. Брандиране на страници Start.bg М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 45. 45. Социални мрежи М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 46. 46. Вирусен маркетинг BMW films The Hire - Hostage, 2002 М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 47. 47. Вирусен маркетинг Агенция “Fallon”, Лондон Cadbury's Dairy – Chocolate eyebrow dance, 2007 М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 48. 48. Вирусен маркетинг Агенция „Don’t panic“, Лондон Save the Children - Most Shocking Second a Day, 2014 М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 49. 49. Търсачки или “Защо Google е номер едно?” М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 50. 50. Търсачки – глобален пазарен дял Google - Global 77% Baidu 10% Yahoo - Global 7% Bing 6% Търсене с настолни компютри за периода февруари 2013 – февруари 2014 г. Google - Global Baidu Yahoo - Global Bing Данни от netmarketshare.com - 23.03.2014 М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 51. 51. Google - Global 91% Yahoo - Global 6% Bing 3% Търсене с мобилни устройства и таблети за периода февруари 2013 – февруари 2014 г. Google - Global Yahoo - Global Bing Данни от netmarketshare.com - 23.03.2014 Търсачки – глобален пазарен дял М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 52. 52. Класиране SEO & PPC Критерии SEM-PPC SEO Брой ключови думи Без лимит Ограничен брой Влизане в топ 10 1 ден Между 30 и 210 дни Рекламни текстове Без лимит Ограничен брой Трафик - посещения Според бюджета Без лимит Импресии - показвания Според бюджета Без лимит Филтриране на посещенията С високо качество С ниско качество Ефективност Бързи Продажби Репутация М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 53. 53. Съвети • На първо място винаги стоят фирмените цели и аудиторията • Важна е аудиторията: масов потребител или ограничена аудитория • Основно правило: Винаги е по-изгодно бюджета за реклама да се разпредели между повече носители. • Включване на топ сайтове в кампанията: разпознаваемост (brand awareness), широко покритие (reach), асоцииране с водещи брандове М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 54. 54. М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков Въпроси и Отговори (Q&A)
 55. 55. 3. СТИМУЛИРАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖБИТЕ • Важни въпроси свързани с продажбите • Методи – промоционални условия и преференции • Избор на метод според целите на фирмата М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков
 56. 56. Важни въпроси свързани с продажбите •Какво е стимулиране на продажбите (СП)? •Какви са целите на СП? •Кои са средствата за стимулиране на продажбите? •Как се управлява стимулирането на продажбите? Автор: Христо Митков М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г.
 57. 57. Какво е стимулиране на продажбите (СП)? •Въздействие върху купувача за да се предизвика или ускори покупка •Накратко предлагат се допълнителни стимули, с цел увеличаване на продажбите. Стимулирането влияе върху мотивацията на потребителя да купи даден продукт - намаление на цената, премии, мостри, и др Автор: Христо Митков М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г.
 58. 58. Какви са целите на СП? 1) пробна покупка 2) по-интензивно използване 3) покупка на по-големи количества 4) привличане на нови потребители - приемане на нов продукт 5) по-високо ниво на стоковите запаси 6) противодействие на конкурентни промоции 7) формиране на лоялност 8) увеличаване на заинтересоваността 9) стимулиране на извън сезонните продажби Автор: Христо Митков М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г.
 59. 59. Кои са средствата за стимулиране на продажбите? 1) Ценови сделки – временно намаление на цената на продукта 2) Ваучер или Код за отстъпка 3) Конкурси – изискват участниците да се конкурират за определена награда на базата на свои умения. 4) Лотарии –регистрация с имейл, три имена, телефон и адрес 5) Премии – осезаеми награди, получени при покупки на продукт или поръчка на услуги. 6) Сувенири – безплатни сувенири при първа поръчка. Използва се при навлизане на пазар. 7) Програми за лоялност 8) Демонстрации Автор: Христо Митков М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г.
 60. 60. Как се управлява стимулирането на продажбите? 1) Определяне на целите за стимулиране – целева аудитория 2) Избор на средства 3) Разработване на програма 4) Тестване на програмата 5) Реализация на програмата 6) Оценка и контрол Автор: Христо Митков М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г.
 61. 61. М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков Въпроси и Отговори (Q&A)
 62. 62. Упражнение „Cana Therapy“ Предварителна информация: • На българския пазар навлиза нова марка всекидневен крем „Cana Therapy“, 51 ml, който се предлага в луксозна опаковка. Производителят се намира в Чехия е има две целеви аудитории: крайни потребители и посредници в България (аптеки и търговци на козметика). Пазарната цена на крема е 28 лв, а на едро е 18 лв. Цели: • Въвеждане на нов продукт в развит пазар • Заемане на пазарен дял с директни продажби Автор: Христо Митков М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г.
 63. 63. Упражнение „Cana Therapy“ Задачи: 1) Проучете какво е търсенето и какво е предлагането на козметични продукти в интернет 2) Изберете подходящи медии и формати за целите на „Cana Therapy“ 3) Създайте стратегия за насърчаване на продажбите на „Cana Therapy“? Автор: Христо Митков М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г.
 64. 64. Източници 1. Американска Маркетинг Асоциация – Маркетинг дефиниции, Чикаго 1960 г., 2. Аврамов В., “Потребителско поведение – теория и практика”, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2001 3. Благоев В., “Маркетинг”, International University, София, 2003 4. Горанова П., “Теория на потребителското поведение”, Свищов, 2002 5. Желев С,, Младенова Г., „Маркетинг“, УИ <Стопанство>, София, 2012 г. 6. Желев С., „Маркетинг Изследвания“, София, 2008 г. 7. Истман С., Д. Фъргюсън, Р. Клайн, “Маркетинг и реклама за електронни медии”, Слънце, София, 2004 8. Каплан А.М., Хенлайн Майкъл, „Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, Business Horizons“, 2010 г.,Vol. 53, Issue 1, 9. Котлър Ф., “Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите”, София, 2000 10. Котлър, Ф., “Управление на маркетинга”, Класика и Стил, София, 2002 11. Котлър Ф., Д. Джайн, С. Месинси, “Еволюцията на маркетинга – нов подход към печалбата, ръста и обновяването”, Класика и Стил, София, 2003 12. Котлър Ф. – „Маркетинг 3.0“, Locus, 2010 г. 13. Мар А. -., Start the Week, ББС Радио 4, 29 декември 2008 г. 14. Мариоти Дж., „Маркетинг Експрес“ – Англия, Западен Съсекс 2006 г. 15. Милър М. Miller M., The Ultimate Web Marketing Guide, Pearson Education, 2010. 16. Моцев М., “Електронна търговия”, Фор Ком, София, 2001 17. Мугаяр У., “Дигитални пазари”, София, 2000 18. Нюман М., „22 неизменни закона за рекламата и кога да ги нарушаваме“, Класика и стил 19. Потър М, „Competitive Strategy”, 1980 г. 20. Прайд У., О. Феръл, “Маркетинг: концепции и стратегии”, ФорКом, София, 1995 21. Русев П. - „Властта на хората. Новият маркетинг“, Бг Книга, 2011г. 22. Стаматов Р, Б. Минчев, “Психология на човека”, Хермес, Пловдив, 2003 23. Томс Ж., Джамбаз В.– – „Онлайн Маркетинг. Мисията още по-възможна“ , Сиела, 2007г. 24. Томс Ж, Джамбаз В.– „Интернет реклама. Мисията възможна“, Сиела 25. Узунова Ю., Б. Василева, “Приложни маркетингови изследвания”, Ромина, 2002 26. сп. “Мениджър” брой 03(41) 15 март 2002г. 27. Шенан Б. - Sheehan B., Basics Marketing 02: Online Marketing, AVA Publishing, 2010. Уеб сайтове 1. Американска Маркетинг Асоциация, 2012 г. 2. Американската Психологическа Асоциация (на англ. American Psychological Association,APA) http://www.apa.org/ 3. Интерактив Адвъртайзинг Бюро (IAB – www.iab.org, http://iabulgaria.bg) Национален Статистически Институт (www.nsi.bg) 4. Правителствен информационен уеб сайт на Нов Южен Уелс за търговия и инвестиции, 2012 г. 5. ABC World News Tonight 6. Google Adwords support 7. Netmarketshare.com 8. The Wall Street Journal Автор: Христо Митков М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г.
 65. 65. Това е всичко за днес Благодарим ви за отделеното време! М.В.Б.У. СОФИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ, Част 1 от 3, 2014 г. Автор: Христо Митков

Курс "Интернет Рекалам и Продажби", част 1-3, Автор: Христо Митков, 2014 г. Теми: 1. ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ 2. ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ НА ПРАКТИКА 3. КАК ДА СТИМУЛИРАМЕ ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖБИТЕ?

Views

Total views

1,236

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

30

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×