Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SET FORM 4 (3.1.1-3.1.3)

768 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SET FORM 4 (3.1.1-3.1.3)

 1. 1. HASIL PEMBELAJARAN
 2. 2. • (i) Mengisih benda-benda yang diberi kepada kumpulan-kumpulan tertentu.
 3. 3. • (ii) Mentakrif set dengan: a) pemerihalan. b) menggunakan tatatanda set.
 4. 4. • (iii) Mengenalpasti sama ada suatu benda yang diberi adalah unsur bagi suatu set dan menggunakan simbol atau untuk melambangkan hubungan tersebut.
 5. 5. SET
 6. 6. • Set merujuk kepada himpunan objek yang mempunyai ciri sepunya yang tertentu.
 7. 7. TERMINOLOGI
 8. 8. SIMBOL TATATANDA SIMBOL TATATANDA ∈ Ahlikepada ∪ Kesatuan ∉ Bukanahlikepada { } , φ Set kosong ⊂ Subset ξ Set semesta ⊄ Bukan subset A’ Pelengkap Persilangan
 9. 9. SIMBOL TATATANDA SIMBOL TATATANDA ∈ Ahlikepada ∪ Kesatuan ∉ Bukanahlikepada { } , φ Set kosong ⊂ Subset ξ Set semesta ⊄ Bukan subset A’ Pelengkap Persilangan
 10. 10. 3.1.1 HIMPUNAN OBJEK
 11. 11. 3.1.2 TAKRIFAN SET
 12. 12. 1. Takrifan pemerihalan 2. Takrifan tatatanda set
 13. 13. TAKRIFAN PEMERIHALAN
 14. 14. • A ialah/mewakili set bulan dalam setahun yang namanya bermula dengan huruf J
 15. 15. TAKRIFAN TATATANDA SET
 16. 16. i. A = { bulan dalam setahun yang namanya bermula dengan huruf J } ii. A = { Januari, Jun, Julai } iii. A = { x : x ialah bulan dalam setahun yang namanya dengan huruf J }
 17. 17. • Unsur yang sama dalam suatu set tidak perlu diulang.
 18. 18. 3.1.3 UNSUR DALAM SUATU SET
 19. 19. • Setiap set mesti memenuhi semua syarat dalam takrifan set. • Frasa “ialah unsur bagi” atau “ialah ahli bagi” boleh diringkaskan dengan menggunakan simbol epsilon, ∈. • ∉ digunakan bagi mewakili frasa “bukan unsur” atau “bukan ahli bagi”.

×