Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CV van Christianne van Triest

553 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CV van Christianne van Triest

  1. 1. Curriculum Vitae van Christianne van Triest Telefoon: 06 29010291 E-mail: christianne@p2o.nl Website: www.p2o.nl en nl.linkedin.com/in/christiannevantriest ProfielChristianne van Triest is een veelzijdige HR en Training professional met ervaring in verschillende organisaties.Haar ervaring bestrijkt HRM en organisatie kwesties in MKB bedrijven en overheids- en zorg instellingen als ook ingrote multinationale organisaties.In 2001 richtte ze haar eigen bureau op, P2O Personeel & Projecten. In die jaren is zij zich ook meer gaan richtenop ziekte en gezondheid in organisaties wat haar ervaring als reïntegratieadviseur verklaart. Ook is zij zich gaanbezighouden met de begeleiding van mensen die met een arbeidshandicap aan de slag willen. Ze geeft trainingenen workshops aan mensen met een, soms, recent verkregen, handicap maar ook aan werkgevers. Eenmeerwaarde hierbij is haar lichamelijke handicap, waar ze prima mee uit de voeten kan en in staat is op eencreatieve wijze problemen op te lossen.In haar functie bij de Gemeente Amersfoort (zie In Loondienst onder Loopbaan) heeft ze deze twee specialiteitenkunnen combineren binnen het project Werken Naar Vermogen.Binnen Achmea heeft zij functies bekleed bij de Achmea Academy en het team van Maatschappeelijk verantwoordOndernemen. Ook heeft ze voor langdurig zieke boventalligen een Empowerment training verzorgt.Christianne is inzetbaar als HR adviseur, Trainer/Coach en projectmanager. U kunt haar inhuren vanuit P2O, maareen loondienstverband (PT) is ook zeker bespreekbaar.Relevante eigenschappenBetrokken;Gemotiveerd;Communicatief en adviesvaardig;Pragmatisch en toegankelijk;Positieve en flexibele instelling;Samenwerkingsgericht en zelfstandig.Het acroniem P2O verwijst naar H2O de chemische formule voor water. Water is iets wat iedereen elke dag nodigheeft. Water kan verfrissend zijn, is transparant en flexibel en krachtig. Dit zijn de kwaliteiten die Christiannemeeneemt in de opdrachten bij haar klanten. P2O heeft voor verschillende opdrachtgevers HR gerelateerdeopdrachten uitgevoerd, waaronder Recruitment, Performance Management en Disability Management. Opleidingen, Cursussen en TrainingenAfgerond2011 Voortgezette Opleiding Opleiden en Trainen, Post HBO, Hogeschool Windesheim, Zwolle2005 Supported Employment, NIZW2003 Leergang voor Trainers, KSG Berenschot2003 Effectief Communiceren, VIS Trainingen2002 Learning meetings en workshops bijvoorbeeld creatief denken, ontwikkelen van mensen in organisaties,competentie management, professioneel ondernemen, coaching en intervisie- --- Beleid, Communicatie en Organisatie WO, Vrije Universiteit, Faculteit SCW, Amsterdam1996 Personeel en Arbeid HBO, Hogeschool De Horst, Driebergen
  2. 2. LoopbaanAls zelfstandige: P2O Personeel & Projecten, Amersfoort,2001 – heden - Eigenaar en uitvoerder bureauP&O-advies, Recruitment, Training en ReïntegratieOpdrachtgevers:IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, HuizenNFK, Vereniging voor kankerpatiëntenorganisaties, UtrechtVivium Zorggroep, Zorginstelling in het Gooi, CAO V&V en Thuiszorg, HuizenStichting Drive-netwerk, een carrière netwerk voor jongeren met een handicap of chronische aandoening (UWV),AmsterdamThorax Informatieadvies, Informatieadviesbureau, AmersfoortING Bank - Operations and IT Banking, AmsterdamThe World We Work In, Trainingsbureau, RotterdamDSP-Groep Amsterdam, onderzoek- en adviesbureau, AmsterdamSchering-Plough BV, Farmaceutisch bedrijf, MaarssenStichting Amstelring, Verpleeg en Verzorgingsinstelling en Thuiszorg AmstelveenStichting Maatschappelijke Dienstverlening, Maatschappelijkwerk instelling, HaarlemKliq Employability, Loopbaanadvies en Reïntegratie organisatie, AmersfoortAltrecht, GGZ Instelling, Den DolderSpierziekten Nederland, Spierziekten Patiëntenvereniging, BaarnHRM advies:Implementeren van en adviseren over nieuw personeelsbeleid en verbeteren van bestaand beleid,Begeleiden van management in bv. Toepassing CAO, ontslagprocedures, reorganisaties, verzuim- en re-integratievraagstukken en efficiëntieverbeteringen,Vormgeven van en het implementeren van strategisch – en integraal personeelsbeleid binnen de organisatie,In kaart brengen van het ziekteverzuim en daar verbeter voorstellen voor doen,Uitvoeren operationele HR werkzaamheden,Opzetten en vormgeven van het personeelsbeleid: w.o. opleidingsbeleid en competentie management,arbeidsvoorwaarden en personeelsregelingen,Lopende zaken oppakken en processen en procedures beschrijven en verbeteren voor de nieuwe vaste kracht.Voeren van begeleidingsgesprekken, onderhouden en het voeren van overleg met HR betrokkenen.Werving en Selectie (Recruitment ook met Social Media)Training en DevelopmentVerzuimbegeleidingARBO en RI&EProject managementHet uitwerken van probleemanalyse tot een goed draaiend project. Coördineren van taken en werkzaamheden,netwerken en contacten onderhouden. Coachen van leden binnen Drive. Projectrapportages (2007 gestart)Werven en selecteren via HYVES en LINKEDIN, acquisitie en communicatie met opdrachtgevers,subsidieverstrekkers, ontwikkelen vernieuwende initiatieven.Eerste Projectmedewerker en assistent van de projectleider Werken naar Vermogen: Routeplan uitwerken,praktisch vormgeven van het project, project coördinatie, verslaglegging, strategisch inzetten van het project,communicatie.Training en coachingEmpowerment trainingen voor langdurig zieken 2 e spoor en als preventie ingezetCoaching, ook e-coaching voor langdurig zieken 2e spoor en WAJONGDiverse trainingen ontwikkeld op het gebied van werkvreugde.Workshop Werken als zelfstandige met een chronische ziekteBegeleider van teamsessies en ontwikkeling van opleidingsbeleid,Het van begin tot einde coördineren van het High Impact Performance Training Program voor de specialistenbinnen ING OIB inclusief Leerdoelen interviews,
  3. 3. Sollicitatie trainingenCoachen, adviseren en ondersteunen van het management bij de veranderingen,Coaching van management en medewerkers rond langdurige ziekte.In loondienst2012 – hedenAchmea Communicatie & MVO, ZeistHet vormgeven van het vrijwilligersbeleid binnen ACHMEA. Het opstellen van een beleidsplan en de uitvoeringervan in gang zetten. Samenwerken met verschillende interne partijen (Policy, Communicatie en Personeel &Organisatie). Het acquireren van verschillende vrijwilligersorganisaties waar de medewerkers van ACHMEAvrijwilligerswerk kunnen doen.2012 - 2012Achmea Academy Development, Personeel & Organisatie, ApeldoornProgramma Coördinator/TrainerZowel inhoudelijk als logistiek coördineren van de MBO Opleidingen:Eerste contact met (potentiële) deelnemers en de leverancier, daarnaast organiseren Kick-off’s van deverschillende opleidingen. Communicatieplan opstellen, uitwerken en uitvoeren/organiseren i.s.m HRD adviseurdaarnaast het voeren van de deelnemersadministratie (SAP), planning en rapportages, evaluaties. Het organiserenen geven van Empowerment trainingen (verbindend met Employability)2010 - 2012Gemeente Amersfoort, Project Werken naar Vermogen binnen het Werkbedrijf, AmersfoortAccountmanager/Jobhunter/projectcoördinatorSamenwerking tussen ketenpartners in de arbeidsbemiddeling van arbeidsongeschikten vergroten en verbeteren,voorlichten van belanghebbenden over arbeid en handicap, recruiteren van mensen met een arbeidsbeperkingvoor vacatures, loopbaan begeleiding en empowerment trainingen geven, werkgevers werven en adviseren,Herplaatsingplannen opstellen en met de verschillende partijen uitvoeren. Project coördinatie en administratie2000 - 2001Utrechtse Werkbedrijven, Sociale Werkvoorziening en Reïntegratie bedrijf, UtrechtStaf PersoneelsconsulentAdviseren en ondersteunen van management en medewerkers op het gebied van P&O beleid en –instrumentarium. Voeren van begeleidingsgesprekken, onderhouden en het voeren van overleg met HRbetrokkenen, uitvoeren operationele HR werkzaamheden.1999 – 2000Vereniging Spierziekten Nederland, Baarn,Medewerker infolijnHet telefonisch verstekken van hulp en informatie aan mensen met, of betrokkenen bij een spierziekte.1998-1998Twijnstra Gudde Management Consultants, Amersfoort, ;Management Adviesbureau,Projectmedewerker Werving & Selectie project+60 medewerkers werven en selecteren voor een groot telecom bedrijf startend in Nederland1998-1998Care schadeservice, Hoofdkantoor, Hoofddorp Autoschade herstelbedijfMedewerker personeelszakenAdministratieve organisatie van de afdeling Personeelszaken1997-1998Shell Exploration and Production, Research and Development Centre, Rijswijk;Project medewerker Personnel ServicesUitvoeren van rapportages personeelsbezetting, coördineren van personele Informatie, ontwikkelen intranet sitesvan Personnel Services, samenstellen Sociaal Jaarverslag1996-1997Shell Exploration and Production, Hoofdkantoor Royal Dutch Shell, Den Haag,Projectmedewerker Personele Informatie

×