Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Byggnadsvård, färgborttagning, lager efter lager.

Miljöanpassad Byggnadsvård

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Byggnadsvård, färgborttagning, lager efter lager.

  1. 1. Bättre personlig miljö – Inkapsling av farliga färger med ES-metoden – Hållbar utveckling ! BYGGNADSVÅRD Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Icke etsande på glas, skadar icke rötter på växter som gräs eller träd, miljöanpassade och användarvänliga. . takcare Vipvägen 7 I SE-746 33 Bålsta, SWEDEN I Phone, mobile: +46 707880320 I info@takcare.se I www.takcare.seI http://shop.takcare.se I 2002-05-24 2017-02-19 1(1) cg Färgborttagning, varsamt, lager efter lager, med den miljöanpassade färglösaren ES. Du löser skikt efter skikt, för att slutligen komma ned till den orörda originalfärgen ! ES löser bland annat färger baserade på: Linolja, Alkyd, Akryl, Epoxi, Fenolharts, Styren, Polyvinylacetat, Uretan, Amin, Cellulosalack, t.ex. oljefärg, gamla limmer och 2- komponent.

×