Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Byggnadsvård, färgborttagning, inkapsling av den ev. allergiframkallande färgen .

Miljöanpassad byggnadsvård

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Byggnadsvård, färgborttagning, inkapsling av den ev. allergiframkallande färgen .

  1. 1. Bättre personlig miljö – Inkapsling av farliga färger med ES-metoden – Hållbar utveckling ! BYGGNADSVÅRD Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Icke etsande på glas, skadar icke rötter på växter som gräs eller träd, miljöanpassade och användarvänliga. takcare Vipvägen 7 I SE-746 33 Bålsta, SWEDEN I Phone, mobile: +46 707880320 I info@takcare.se I www.takcare.seI http://shop.takcare.se I 2017-03-03/cg 2002-05-24 1(1) Miljön – inför ommålning - kapsla in med ! ----------------------------------------------------------------------------- ALARMERANDE FORSKNING. ”Höga halter av allergiframkallande konserveringsmedel finns i nästan all vattenbaserad målarfärg.” Ta hand om det allergiframkallande konserveringsmedlet med ES, ES +, ES 1 eller ES 2. - KAPSLA IN FÄRGEN OCH KONSERVERINGSMEDLET I DEN FÖRTJOCKADE OCH MILJÖANPASSADE FÄRGLÖSAREN. Några fördelar med och lätt skrapning efter verkningstid - ingen giftig gas som vi kan andas in. - inget giftigt damm som vi kan andas in. Om Du använder våra miljöanpassade färglösare/ färglyftare, ES, ES+, ES1 eller ES 2, binds konserveringsmedlet in i den trögflytande massan av färgborttagningsmedel och farlig färg. Skrapa sedan med ergonomisk skrapa. Massan tar Du hand om, på ett miljöriktigt sätt. Vi erbjuder Dig förutsättningar för bättre ytskydd, och betydligt längre livstid på den befintliga ytan! Tips: Stängda soppåsar och hämtning till avfallsanläggning. http://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/ Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet! Christer Grenbäck

×