Presentatie1 Belgische Christadelphians

356 views

Published on

Wie zijn en waarvoor staan de Belgische Broeders in christus of Christadelphians.

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
356
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie1 Belgische Christadelphians

 1. 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor
 2. 2. Christa Delphos = Broeders in Christus
 3. 3. Navolgers van Christus <ul><li>De Christadelphians zijn een wereldwijde groep onafhankelijke mensen die een sterk zelfde geloof hebben in de originele Joods Hebreeuwse Heilige en Christelijke Geschriften. </li></ul><ul><li>Hun geloof is volledig en uitsluitend op de Bijbel gebaseerd. Zij zien de Bijbel als Gods woord, en leggen nadruk op de noodzaak om dat woord te lezen en bestuderen. Zij bieden hier dan ook op verschillende manieren hulp bij aan. </li></ul>
 4. 4. Bijbelonderzoekers Broeders in Christus <ul><li>Door het onderzoek van de bijbel zijn ze God beter gaan leren kennen en hebben zij voor hun Allerhoogste Vader een intense liefde gekregen om Hem alleen te dienen en te eren. </li></ul><ul><li>In antwoord op hun vertrouwen in de Bijbelse Waarheid kijken zij vol verwachting uit naar de Zoon van God welke de beloofde Redder is, of Verlosser van alle gelovigen, de Messias. Jezus Christus Zijn zoenoffer aanvaarden zij als ultieme daad om ons vrij te kopen van de gevolgen van het kwaad. </li></ul>
 5. 5. Onze Betrachting <ul><li>De betrachting van de Broeders in Christus is het Goede Nieuws van het Koninkrijk van God te verspreiden. Alsook willen wij spiritualiteit stimuleren en een dragende omgeving creëren voor onze leden. Alsook willen wij verder inzicht geven van de Bijbel en haar vitale boodschap aan het algemene publiek. </li></ul>
 6. 6. Plaatsing in het Wereldbestel <ul><li>Wij zijn politiek aan niemand gebonden en hebben onafhankelijke predikingactiviteiten. </li></ul><ul><li>Onze betrachtingen worden enkel door de leden gedragen en door vrijwillige schenkingen </li></ul>
 7. 7. Wat geloven wij? <ul><li>Essentieel in ons geloof is het volledig vertrouwen dat er slechts Eén God is welke ook als Schepper van hemel en aarde ons wil opnemen als Zijn kinderen. </li></ul><ul><li>Wij geloven sterk in de Bijbelse profetieën en kijken uit naar de terugkeer van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus en het naderende Einde der Tijden. </li></ul><ul><li>Op het Laatste oordeel zal het Koninkrijk van God volledig voltrokken kunnen worden. </li></ul><ul><li>Dan zullen wij gezegend kunnen worden waarvoor wij nu reeds bidden: </li></ul><ul><li>“ Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw naam, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel” </li></ul>
 8. 8. Wat geloven wij? <ul><li>We zijn er van overtuigd dat als navolgers van Christus wij ook moeten opvolgen wat Jezus ons heeft opgedragen. “Gaat en onderwijst alle volkeren” is daarom ook een belangrijk opdracht. Elke Christen zou ook apostel Paulus zijn opdracht om over heel de wereld te gaan prediken moeten uitvoeren. </li></ul><ul><li>Wij als Broeders in Christus willen graag tot dit doel ook materiaal ter beschikking stellen voor alle geïnteresseerden. </li></ul><ul><li>Ter informatie en tot Bijbelstudie aansporend zijn er verschillende gelegenheden, folders, brochures, boeken en Bijbelstudies die wij ter beschikking willen aanbieden. </li></ul>
 9. 9. Hoe zijn wij tot een wereldwijde groep gekomen? <ul><li>Ten tijde van Christus trachtten reeds volgelingen van de Nazarener de Goede Boodschap te verspreiden. De groepering De Weg bracht de woorden en werken van Jezus Christus onder impuls van de apostelen ver over de grenzen van het Midden Oosten. </li></ul><ul><li>Steeds zijn er mensen trouw gebleven aan wat de Heilige Schrift verkondigde en hebben zich volledig toegelegd op de studie van het Woord van God. </li></ul>
 10. 10. Geschiedenis <ul><li>De hedendaagse broederschap beschouwt de christenen die in 1525 in Zwitserland zich distantieerden van de kerkelijke koers van de overheid en de naam Broeders in Christus aannamen als hun geestverwanten. In weerwil van de staatskerken verlangden zij in vrijheid van geweten het geloof van de gemeente van de eerste eeuw te belijden. Het was hun overtuiging dat ieder mens een persoonlijke verantwoordelijkheid heeft tegenover God en dat de doop een daad van persoon­lijk geloof moet zijn. Er ontstond een felle vervolging die hen over heel Europa verspreidde. Wegens hun geloof dreigden zij verpletterd te raken tussen de hamer van de reformatie en het aanbeeld van de contrareformatie. Hun op de Bijbel georiënteerd geloof heeft sindsdien gelijkgezinden gestimuleerd dezelfde richting te gaan. </li></ul>
 11. 11. Geschiedenis <ul><li>Onze broederschap ontstond onder de beweging die tot stand kwam door Bijbelonderzoekers en navolgers van de Bijbelstudies door de fysicus John Thomas (1805-1871). In 1844 schreef hij “Disciples of Christ” en startte dat zelfde jaar een tijdschrift.genaamd “The Herald of the Future Age ”. Thomas schreef in 1848 het boek “Elpis Israel - An Exposition of the Kingdom of God.” Hij stichtte meerdere groepen van af 1848; waar gewoonlijk naar wordt verwezen als “the Thomasites”. Zijn motivatie was om terug te keren naar wat hij geloofde het geloof te zijn van de vroeg Christelijke kerk. Toen in 1864, van overheidswege een benaming werd gevraagd, koos men Paulus’ beschrijving van de gemeenteleden te Colosse, “de broeders in Christus”, en in Engelssprekende landen is de oorspronkelijke Griekse uitdrukking verangliseerd tot de naam Christadelphians (Brothers of Christ). </li></ul><ul><li>Sinds 1864 verscheen “The Christadelphian Magazine” maandelijks, uitgestuurd van uit Birmingham, U.K. </li></ul><ul><li>De beweging overleefde de dood van haar stichter in 1871. </li></ul>
 12. 12. Geschiedenis <ul><li>De daaropvolgende jaren groeide de congregaties in West en Oost Europa, Afrika, Australië, Azië, en Amerika. </li></ul><ul><li>Het Schriftonderzoek dat aanleiding gaf tot de oprichting van een aparte broederschap werd gestimuleerd door de overtuiging dat het christendom van de eerste tijd af sterk heeft geleden door de nadelige invloed van de Griekse cultuur en filosofie. Dit heeft geleid tot afwijkingen van het oorspronkelijke evangelie, waarvoor de apostelen al hadden gewaarschuwd. Daarom werden doelbewust alle kerkelijke geloofsformuleringen en tradities terzijdegesteld en werd intensief gestreefd terug te gaan naar de zuivere bron van het geloof verkondigd door de profeten van Israël en de apostelen van Christus. </li></ul><ul><li>Het is die gebondenheid aan de Bron en de verwantschap over heel de wereld van gelijkdenkende navolgers en onderzoekers van Gods Woord welke de Broederschap tot een hechte gemeenschap maakt. </li></ul>

×