Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Succesfactoren om te vernieuwen voor het World Fashion Centre Amsterdam (onderzoek 18 december 2009)

444 views

Published on

World Fashion Center Amsterdam (WFC) onderzoeksresultaten succesfactoren om te vernieuwen. Door lerend en onderscheidend vermogen van een organisatie, het gebruik van netwerken in de waardeketen, ICT, de invoering van digitaal (keten)samenwerking wordt gezorgd voor een betere communicatie en (keten)samenwerking. Hoe gek en opwindend een organisatie een product of dienst ook maakt, zorg ook voor beleving. Een van de doelstellingen van organisaties is (meer) winst. Dat kunnen organisaties realiseren door te vernieuwen die resulteert in 1. klantwaarde, 2. life time cycle en 3. nieuwe klant kennis. Als change angel was mijn interesse gewekt.

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Succesfactoren om te vernieuwen voor het World Fashion Centre Amsterdam (onderzoek 18 december 2009)

  1. 1. WINSALE VERNIEUWEN 15 januari 2010 VERNIEUWEN VOOR HET WORLD FASHION CENTRE Waarom is vernieuwen noodzakelijk voor het WFC? Een onderzoek van Christa Wouda, zij is adviseur en change angel bij Winsale. Het onderzoek is gehouden bij het World Fashion Centre. De uitkomsten waarom vernieuwen noodzakelijk is! Om de toekomstige detaillist in de mode aan je te binden moet je wel vernieuwen vindt de gevestigde ondernemer in het World Fashion Centre (hierna WFC). Het WFC is voor veel mode ondernemers gewoonte geworden om hun inkopen te doen. De modemarkt wordt echter ondoorzichtiger en de aanwezigheid van alternatieven waaronder het internet liggen op de loer. Hierdoor heeft het WFC een hoofdrol gekregen om te vernieuwen. De gevestigde ondernemer in het WFC kan zich goed inleven in de klant, zorgt voor verkopen maar verdwijnt over een aantal jaar uit het WFC. Dit veroorzaakt groot afbreuk risico voor de huidige individuele ondernemers en het WFC. Vernieuwen is daarom cruciaal in een markt die neigt naar meer van het zelfde en waarbij landen zoals China en India in opkomst zijn. Wat wil het modehandelshuis ‘World Fashion Centre’ vernieuwen? Wat is huidige situatie? Het WFC bestaat al 42 jaar en is van mening dat het moet werken aan haar toegevoegde waarde voor haar detaillisten en ondernemers. Het WFC kan haar concurrentievoordeel verbeteren en heeft ervoor gekozen het kenmerk ‘service the Fashion Industry as a unique and dynamic meeting place’ te ontwikkelen. Is het de doelgroep die wil vernieuwen? Veranderingen in de wereld worden aangestuurd door trends. Een van deze trends heeft te maken met de moderne klant. Uit onderzoek blijkt dat het overheersende segment in het WFC nog altijd damesmode is: 60%. Deze wenst tegenwoordig graag persoonlijk benaderd te worden door o.a. de verzakelijking en het opkomende internet. De eigen leefstijl, zelf willen ervaren en beleven staan daarbij voorop. Voorbeeld: in de winkel is tegenwoordig klant beleving belangrijk. Maak daarom bijvoorbeeld gebruik van geur. Weet u overigens dat geur voor 75% bepaalt in welke stemming een klant terechtkomt (bron: Carin Frijters)? Is het participeren van klanten van belang? Een andere trend is dat organisaties steeds meer samenwerken met klanten. Verspreiden, innoveren en evalueren van producten en diensten (Co-creatie). Uit onderzoek blijkt dat het WFC niet samen werkt met haar gevestigde mode ondernemers. Dat is jammer, want naar schatting ontstaat vandaag de dag, 15% van de nieuwe producten en diensten door online samenwerking met klanten. Kan er worden ingespeeld op andere trends en werkt het dan? Mensen raken steeds meer vertrouwd met internet en online winkelen. De klant 1 gebruikt internet voor productinformatie, prijsvergelijking en het doen van aankopen. Het meer gebruik maken van de digitale middelen in de samenwerking tussen het WFC en de gevestigde ondernemer van het WFC biedt kansen voor de detaillist die het WFC bezoekt. De gevestigde ondernemer kan daarmee zijn assortiment beter ten toon spreiden. Waarom wil het modehandelshuis World Fashion Centre vernieuwen? Van oubollig naar vlot. Vaak willen mensen niet meer uitsluitend winkelen bij vanzelfsprekende winkels. Men wil graag naar exclusieve winkels en als het kan naar het buitenland. Het winkeltoerisme wordt daarmee internationaler. Londen, Parijs, New York en Barcelona zijn steden die makkelijk en goedkoop bereikbaar zijn en daar worden steeds meer inkopen gedaan. De consequentie voor de WFC ondernemer is dat men niet voor de massa moet gaan. Daarvoor kunnen landen zoals China en India goed dienst doen. Wisseling imago. Door het creëren van een plek waar mensen graag zijn heeft men geleerd het totale nieuwe concept te veranderen. Binnen het WFC kun je shoppen. Het concept is ‘shop-in-the-shop’. Er is een kinderdagverblijf, bank, sportschool, postkantoor, filmstudio, modevakbladen, fotostudio’s, opleidingscentra et cetera geïntegreerd. Wat zal het met het imago doen als het totale nieuwe concept van alle winkels zou worden ondergedompeld in de sfeer van ‘shop in the shop’ stories, waar wisselende sfeerbelevingen worden geclaimd en elke individuele ondernemer er zijn eigen verhaal bij verteld en ondersteund wordt door middel van geur en licht?
  2. 2. WINSALEVERNIEUWEN 15 januari 2010 Waarom is vernieuwen noodzakelijk voor het WFC? Door Christa Wouda Oude mode uitstralen willen we dat? Het concrete resultaat van dit nieuwe concept ‘shop-in-the-shop’ is de tijd die de bezoekers (kopende detaillisten) doorbrengen in het WFC. De omzet kan daarmee worden verhoogd. Het totaal concept moet wel streng worden bewaakt en kan daarmee niet alleen bij het management van het WFC liggen. Het gaat dus om de samenwerking met de gevestigde modeondernemers. Het WFC kan daarmee in feite het gedrag van de kopende detaillist veranderen; ze drinken er koffie, gaan wat eten, praten en bekijken daarvoor of daarna de aankopen die ze hebben gedaan. Daarmee wordt er een nieuwe plek gecreëerd waar mensen graag zijn. Proces van vernieuwen. Hebben we daar budget voor? De doelstelling van het WFC is allereerst strategisch van aard en gericht op het veranderen van de rol richting de ondernemers in het WFC. Uit concurrentie overweging wil het WFC zich transformeren naar een inkoopcentrum die zelf een modepartij wordt. Maar wat is de hypothese voor het bereik van haar doelgroep? Reden kan zijn een onderzoek te doen om het budget te bepalen voor bijvoorbeeld nieuwe interactieve media. De doelgroep is de laatste 10 jaar namelijk aanzienlijk veranderd. Men wil tegenwoordig eerste even digitaal shoppen alvorens men overgaat tot de werkelijke aankoop. Hebben we daar de tijd voor? Bij de meeste ondernemers wordt het marketingbudget voor het volgende jaar opgesteld in het vierde kwartaal van het voorgaande jaar. Zonder gedegen onderzoek is het zonder juiste hypothese moeilijk om de investeerders te overtuigen om meer budget toe te kennen. Een onderzoek van Christa Wouda, zij is adviseur en change angel bij Winsale. Het onderzoek is gehouden bij het World Fashion Centre. De uitkomsten waarom vernieuwen noodzakelijk is! 2 Hebben we daar de juiste cultuur voor? Het management van het WFC werkt met veel passie aan de mode evenementen. Het geeft natuurlijk veel voldoening als je mag samenwerken met gepassioneerde retailers en mode ontwerpers. Zo ontstaan ook weer veel nieuwe ideeën. Het WFC wil meer zijn dan alleen het verhuren van ruimte. Zoals gezegd, uit onderzoek blijkt jammer genoeg dat er geen afspraken zijn in het kader van ketensamenwerking. Welke succesfactoren moeten er worden vernieuwd? ‘Wil’ bij het management. Waarom zijn sommigen bedrijven succesvoller dan andere? Het gaat om de wil van het management. Succes in innoverende bedrijven komt van mensen die een hogere functie en meer gezag hebben. Er is duidelijk een patroon als het gaat om invloedrijke managers die de organisatie sturen en vernieuwing steunen. Als de wil er niet is, is er ook geen passie voor wat men wil vernieuwen. De wil komt vanzelf bij het management door het beoogde doel of resultaat voor ogen te houden! Samenwerken. Succesvol vernieuwen houdt verband met de samenwerking tussen het management, de retailers, de ontwerpers, de verhuur afdeling, de technische (ICT) afdeling, de sales en de marketingafdeling. Succesvolle vernieuwingen zijn wel degelijk technologisch en bovendien zorgvuldig op klantbehoeften afgestemd. Dat organiseer je door samenwerking, want samen bepalen de mensen van de organisatie en de klant (co-creatie) de waarde die uiteindelijk aan de klant wordt geboden. Elke verspilling, zoals onnodige hoge voorraden, moet door de klant betaald worden en verzwakt de positie van alle schakels (Handfield, Robert B., en Ernest L. Nichols, Jr. (1999). Het oordeel van het onderzoek , 89%, is negatief (bron: onderzoek Christa Wouda 18 december 2009). Het WFC realiseert onvoldoende het belang van samenwerken met andere partijen. Aanjagers (maar 15% gemotiveerden is genoeg). Wanneer beslissers het groene licht geven, wordt de vernieuwing ingezet. Belangrijke managers en werknemers moeten bereid zijn de verandering te ondersteunen. En dat hoeven er maar een paar te zijn. Zodra men in de organisatie de vernieuwing inzet, is sprake van implementatie. Men moet nu echt aan de slag, en mensen moeten getraind worden om zaken in de organisatie aan te passen. De implementatie is een heel belangrijke stap. Vaak is dit het moeilijkste gedeelte van het veranderingsproces. Energie en activiteiten van maar 15% van de mensen is nodig om vernieuwing tot stand te brengen. De overige medewerkers krijg je mee door een goede communicatie van je voorbereiding (motivatie van leidinggevenden), de implementatie en het vervolg (gelegenheid voor en steun vanuit de leidinggevende). Het belang van een goede communicatie wordt bevestigd door de resultaten van het onderzoek. Het oordeel van het onderzoek is dat ruim 96% het van belang vindt dat het WFC aan kennisoverdracht werkt met partijen binnen het WFC.
  3. 3. WINSALE VERNIEUWEN 15 januari 2010 Waarom is vernieuwen noodzakelijk voor het WFC? Door Christa Wouda Een onderzoek van Christa Wouda, zij is adviseur bij adviesbureau Winsale. Het onderzoek is gehouden bij het World Fashion Centre. De uitkomsten waarom vernieuwen noodzakelijk is! 3 De conclusie is helder: motiveer de juiste mensen, en zorg voor een gerichte follow-up. Bespreek met managers het Hoe kun je winst verhogen? doel, vervolg, wat er van hen wordt verwacht en hoe ze samen met de projectleden mee kunnen helpen aan de Winst verhogen door samenwerken. uitvoering. Stop met alleen het project zelf te evalueren, Het WFC kan vernieuwing inzetten, door de inzet evalueer het hele traject! van horizontale crossfunctionele teams (figuur 1). Deze benadering is een verbetering in de samenwerking tussen Welke succesfactoren zijn meest bepalend? de creatievelingen en de gevestigde ondernemers in het KSF (kritieke succesfactoren) klantoriëntatie en WFC. Uit de praktijk blijkt dit vruchten af te werpen. Er targeting. Een middel waar veel tijd in moet worden zijn organisaties die hierdoor jaarlijks twee keer zo veel gestoken is het verbeteren van de klanttevredenheid door producten op de markt brengen. Het WFC zal door deze de wensen en behoeften van de klant, energie aan het vorm van samenwerking de vernieuwing kunnen inzetten samen met de klant op zoek gaan naar een interessant en blijvend zorg dragen dat organisaties producten en aanbod van producten of diensten (figuur 1), overleg met diensten leveren die beter zijn afgestemd op de medewerkers en het bouwen van een nieuw, dynamisch klantbehoeften en daardoor winstgevender is. Stel regel: bedrijf. Verandering is niet makkelijk maar het meest onderhoudt nauw contact met je klanten. Zeer cruciaal is nog altijd de succesfactoren ‘klantorientatie’ en succesvolle bedrijven creëren ondernemersgeest en ‘targeting’ door te vernieuwen op klantbehoeften. Uit bevorderen het nemen van risico’s en luisteren naar onderzoek blijkt dat het WFC onvoldoende heeft klanten. Een voorbeeld is relatiebeheer: medewerkers gescoord op deze factoren. Alleen dan kun je de kennen de klantbehoeften als geen ander. Zorg dat concurrentie voorblijven. coördinatie tussen sales, marketing, creativiteit, productie en communicatie optimaal is. Uit het onderzoek blijkt dat het WFC weinig tot geen persoonlijke binding heeft met KSF innovatiegerichtheid. De klant moet merken haar klanten. dat het WFC gericht is op mogelijkheden tot innovatie van diensten, processen en de organisatie. Aan de hand Kostenbesparen. Mensen verzetten zich van van een stelling blijkt dat het WFC waarde kan toevoegen door het gebruik van moderne ICT toepassingen. Ruim nature tegen verandering. Er ligt een te grote nadruk op 77% ziet voordeel als er moderne ICT toepassingen kosten. Management staart zich over het algemeen blind zouden worden gebruikt. op de kosten en ziet het belang over het hoofd van een verandering die niet gericht is op kostenvermindering. Denk bijvoorbeeld aan een verandering om de KSF organisatiestructuur. Wat zijn de beste ideeën? klanttevredenheid te verbeteren. Dat kunnen organisaties Het komt neer om de verliesgevende activiteiten te staken, en niet productieve directieleden en medewerkers doen door samen te werken met klanten (co-creatie). Het gaat om de waarde voor de klant. En waar ligt die te bewegen te vertrekken. Hoewel het bestuur beseft dat er pijn is, dit soort acties toch omarmd worden om op die waarde? In alle fase van de ontwikkeling en de realisatie staat de inbreng van de klant voorop (figuur 2). manier te overleven.
  4. 4. WINSALE VERNIEUWEN 15 januari 2010 Waarom is vernieuwen noodzakelijk voor het WFC? Door Christa Wouda Figuur 2 geeft een illustratie van de klantwaardeketen van een toekomstige bruid in het WFC waarin een trouwondernemer gevestigd is en wordt gewerkt met ‘shop in the shop’. Concurrent voorblijven.Tegenwoordig luidt de spreuk ‘lever de hoogste waarde tegen de laagste kosten in de kortste tijd’. Cruciaal is vernieuwing en succesvol zijn door je marketing van je dienstverlening. Door horizontale communicatie en samenwerking te verbeteren in het WFC, volgt automatisch het succes door ideeën op te blijven doen bij klanten, zoals hierboven bij figuur 2 is op te maken. Een onderzoek van Christa Wouda, zij is adviseur bij adviesbureau Winsale. Het onderzoek is gehouden bij het World Fashion Centre. De uitkomsten waarom vernieuwen noodzakelijk is! 4 Hoe kan ik het succes verhogen bij vernieuwing? Soms kunnen grote veranderingen niet allemaal tegelijk worden doorgevoerd, omdat medewerkers zich overdonderd voelen en zich gaan verzetten tegen de verandering. De kans op succes van zo n ingrijpende verandering wordt groter als de vernieuwing wordt opgedeeld in kleine stappen en in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd. Dan kan de innovatie zo nodig nog worden bijgesteld en heeft het positieve kanten die de rest van het vernieuwingsprogramma steunen, zie figuur 3 op de volgende pagina. Met welke frequentie meten? Stimuleren en motiveren. Uitgebreide participatie in een vroeg stadium hoort bij de Is meten weten? implementatie. Zo krijgen de medewerkers het gevoel iets te zeggen te hebben over de vernieuwing. Iedereen gaat Waarom lukt de implementatie vaak niet? het beter begrijpen en zullen zich ook allemaal inzetten Managers zijn te druk met zichzelf en komen te weinig voor een succesvolle implementatie. Zorg dat de op de werkvloer. Uit onderzoek blijkt dat WFC projectmedewerkers twee wekelijks bij elkaar komen en ondernemers hier een sterke behoefte aan hebben. Zonde, want zo komt er van de vernieuwing niets terecht. communiceer aan iedereen waar het bedrijf in investeert. Er zou meer moeten worden samengewerkt en Borging en hoe? Zet veranderteams op. Het kan gecoördineerd. Versnippering en conflicten zijn vaak het niet vaak genoeg worden benadrukt dat er behoefte is gevolg van een gebrek aan coördinatie bij de aan middelen en energie om een vernieuwingsproces in implementatie. Bovendien zijn medewerkers bang voor de onzekerheid waarmee verandering gepaard gaat. Men te zetten. Een aparte afdeling, een team en taakgroepen kunnen de energie inzetten en zich volledig concentreren is bang voor het verlies van z’n eigen werk en de eventuele status die daarmee gepaard gaat. Het is dus de op het implementatie proces. De taakgroep is verantwoordelijk voor de communicatie, betrokkenheid zorg van de leidinggevende te van management en medewerkers, training en andere achterhalen wat voor een medewerker van belang is. activiteiten, die nodig zijn om de vernieuwing in te Medewerkers kunnen anders gedemotiveerd raken. zetten.
  5. 5. WINSALE VERNIEUWEN 15 januari 2010 Waarom is vernieuwen noodzakelijk voor het WFC? Door Christa Wouda Een onderzoek van Christa Wouda, zij is adviseur en change angel bij Winsale. Het onderzoek is gehouden bij het World Fashion Centre. De uitkomsten waarom vernieuwen noodzakelijk is! 5 Voordelen en nadelen meten. Kritische Succesfactoren geven aan waar een onderneming goed in moet zijn om haar strategische doelstellingen te bereiken. Naast de abstractere langetermijndoelen, stellen ondernemingen ook doelen voor de korte termijn. Men creëert zo operationele doelstellingen. Zo kun je een geplande strategie waar maken. Voordeel is dat je de ontwikkeling van de onderneming als geheel kunt volgen en kunt vergelijken. Ook kun je resultaten extrapoleren en er voorspellingen mee doen. Een nadeel kan zijn, het implementeren in de organisatie. Het kan een flinke belasting zijn. Hier bedoel ik mee dat mensen van nature niet willen veranderen en daarmee in de weerstand zitten. Heb vooral begrip en kruip in de huid van de medewerker. Controle op vernieuwing en hoe? Hoe controleren? Innovaties kun je controleren door een nulmeting en het meten van je planning achteraf, (betere afstemming van de vraag naar producten/diensten en de productie hiervan in de loop van de tijd), nulmeting op de onderlinge (figuur 1) afstemming van de activiteiten en achteraf meten(minder tussenvoorraden), nulmeting op de informatievoorziening en achteraf meten en het inbouwen van kwaliteitscontroles gedurende het proces. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het WFC onvoldoende scoort op drie activiteiten: 1. planning, 2. afstemming en 3. informatievoorziening. Door een duidelijke visie en kijk op vernieuwen is het WFC beter in het streven naar voorspelbaarheid en het uitsluiten van risico’s. Controleren door managementinnovaties. Managementinnovaties zijn veranderingen in hoe leiding wordt gegeven in een organisatie (Hamel, Gary 2006). Uit het onderzoek van Christa Wouda blijkt dat ‘het nieuwe organiseren’ als het vernieuwen van de arbeidsorganisatie en het beter benutten van menselijk talent gericht is op het verbeteren van de bedrijfsprestaties en de ontplooiing van talent. Oude besturingsconcepten zoals hiërarchisch leidinggeven blijken niet meer goed te werken en dus wordt gezocht naar nieuwe manieren om leiding te geven. Hoe succes meten? Belangrijke succesmaatstaven zijn vernieuwingsprojecten zoals klantacceptatie, financiële prestaties en projectsuccessen. De andere zijn het innovatieve vermogen van een organisatie: denk aan return on investment (ROI), winstgevendheid, het bereiken van doelstellingen en innovativiteit van een organisatie (succesvol geïntroduceerde producten). En finally. Leiderschap bij verandering wordt steeds complexer, door vernieuwingen binnen organisaties. Het is goed te weten hoe je moet sturen. Leiders bouwen een weg door voorbereiding, acceptatie binnen de organisatie en betrokkenheid bij medewerkers. Leiders moeten in staat zijn continue aanpassing te bewerkstelligen die nodig is. Vernieuwing is ook veranderen en daarom niet altijd even gemakkelijk voor medewerkers. Men dient zich in de medewerker te verplaatsen om een (keten) samenwerking op te bouwen die de succesvolle vernieuwing mogelijk maakt! Door Christa Wouda MBA Amstelveen

×