Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reputatie van gemeenten

719 views

Published on

Presentatie bij de gemeente Teylingen op 14 maart 2013 over de vraag wat gemeenten uitstralen voor burgers.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reputatie van gemeenten

 1. 1. De reputatie van de gemeente: mogelijkheden en problemen Chris Aalberts www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 2. 2. Wie ben ik? • Politiek begrijpelijk voor burgers • Burgers begrijpelijk voor de politiek www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 3. 3. Context Vragen • Waar staan we als gemeente eigenlijk voor? • Wat is onze reputatie als gemeente? • Kunnen we deze reputatie verbeteren? • Hoe kan dat concreet vorm krijgen? Waarom stellen we deze vragen eigenlijk? www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 4. 4. Context Ontwikkelingen • Landelijke taken naar de gemeente • Minder middelen om die taken uit te voeren • Terugtredende overheid en regievoering • Burgers worden steeds mondiger • Meten en vergelijken van prestaties • Etc. www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 5. 5. Context Gevolgen • Hoge verwachtingen bij iedereen • Beperkte mogelijkheden in de praktijk • Deze kloof moet overbrugd worden • Onduidelijk is ‘hoe’ Slechts één credo is duidelijk • Gemeenten moeten openstaan voor de buitenwereld www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 6. 6. Reputatie De representatie van alle beelden van een organisatie door de tijd heen, zowel overgebracht door communicatie als door directe ervaringen • Veel verschillende definities en termen • Kernvraag is steeds: wat stralen we uit? www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 7. 7. Reputatie Stakeholders • Burgers (focus van deze presentatie) • Verenigingen • Maatschappelijke organisaties • Bedrijven • Toeleveranciers • Vakbonden Gemeente • Andere overheden www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 8. 8. Reputatie We moeten ons verdiepen in het perspectief van de burger Kenmerken burgerperspectief • Niet altijd logisch • Niet altijd consistent • Niet gelijk aan organisatie-perspectief • Vaak relatief onbekend www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 9. 9. Wat is een gemeente? • De gemeente is geen geïntegreerde organisatie • Niet gelijk aan NS, V&D, T-Mobile, etc. De gemeente… • bevat meerdere losse diensten • is een politieke ruimte • heeft een gebouw • is onderdeel van ‘de overheid’ www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 10. 10. Wat is een gemeente? Onduidelijk is • wat wel en niet bij de gemeente hoort • waar de gemeente verantwoordelijk voor is • hoeveel beleidsruimte de gemeente heeft • wie beslissingen neemt www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 11. 11. Wat is een gemeente? Mogelijke diensten • Afval ophalen • Zwembaden en sportvelden • Groenvoorziening • Trouwen • Vergunningen verstrekken • Subsidies verstrekken www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 12. 12. Wat is een gemeente? Mogelijke politieke thema’s • WOZ-waarde • Allerlei zaken rond zorg • Bestemmingsplannen • Verkeerssituaties www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 13. 13. Wat is een gemeente? Conclusies • Grote individuele verschillen in kennis en perceptie • Activiteiten worden niet altijd ook gezien • Betrokkenheid bij veel onderwerpen is laag • Betrokkenheid is vaak incidenteel www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 14. 14. Wat is een gemeente? Consequenties voor reputatie • Burgers hebben een mening over de gemeente • Als je een vraag stelt, krijg je een antwoord • Hoe gefundeerd is die mening? • Meningen zijn ondoordacht • Meningen zijn veranderlijk • Geen goede basis voor beleid • Meningen veranderen www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 15. 15. Drie werelden Gewoon je werk goed doen Diensten • Diensten zijn bij burgers bekend • Vraag is of verband met gemeente duidelijk is • Vanzelfsprekende beschikbaarheid • Burgers komen hiermee in aanraking • Organisatorische betrokkenheid is laag • Verwachtingspatroon uit het bedrijfsleven • Kernwoord: klantgerichtheid www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 16. 16. Drie werelden Niet zonder burgers, niet overdrijven Beleid • Stereotiepe beelden van ambtenaren • Duidelijke gemeentelijke taak, want in het stadhuis • Voor burgers een black box • Contact van burgers is incidenteel • Negatieve aanleiding tot contact • Soms worden burgers uitgenodigd mee te doen • Kernwoord: luisteren www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 17. 17. Drie werelden Niet over zeuren Politiek • Zeer duidelijk onderdeel van de gemeente • Voor burgers geen belangrijke politieke sfeer • Uitkomsten zijn belangrijker dan proces • Alleen incidenteel interessant voor burgers • Participatie-elite is zeer actief • Slecht stuurbaar want afhankelijk van gekozen leden • Kernwoord: kloof www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 18. 18. Drie werelden Gemeenschappelijke problemen • Gebrek aan kennis van burgers • Tegenvallende interesse van burgers • Interesse is vaak incidenteel en negatief • Gemeente kan steeds leren van burgers Oplossing • Openstaan voor de buitenwereld • Vraag: hoe zouden we dat kunnen doen? www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 19. 19. Open staan Realisme • De overheid is er niet voor de lol • De overheid beperkt burgers in hun wensen • Dit is negatief voor de reputatie (!) Gevolg: • Burgers en overheid hebben een realistisch beeld nodig van elkaar Burger Gemeente www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 20. 20. Open staan Informatie geven • Om open te staan is een gelijk speelveld nodig • Burgers moeten kennis hebben over het systeem Gevolgen • Makkelijker te beïnvloeden • Betere input • Minder ontevredenheid • Dempt verwachtingen Gemeente www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen
 21. 21. Open staan Informatie ontvangen • Participatie-elite wil meer invloed • Hoe representatief zijn de betreffende burgers? • Ideeën van deze burgers zijn soms nuttig • Duidelijk zijn wanneer ideeën gewenst zijn Dus: behandelen als kwalitatief onderzoek • We weten niet wat de representativiteit is • Maar er kunnen wel nuttige ideeën zijn Gemeente www.chrisaalberts.nlGemeente Teylingen

×