Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Politieke media-educatie2 0

1,000 views

Published on

Presentatie aan studenten Maatschappijleer van de Hogeschool van Amsterdam over politieke educatie en media-educatie voor jongeren.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Politieke media-educatie2 0

 1. 1. Politieke media-educatie 2.0 Chris Aalberts Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 2. 2. Wie ben ik? <ul><li>Onderzoeker en docent politieke communicatie </li></ul><ul><li>Boeken </li></ul><ul><li>Aantrekkelijke politiek? (2006) </li></ul><ul><li>Altijd ver weg? (2008) </li></ul><ul><li>U draait en u bent niet eerlijk (2010) </li></ul><ul><li>In voorbereiding </li></ul><ul><li>Politiek 2.0 </li></ul><ul><li>Aanhang van de PVV </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 3. 3. Programma <ul><li>Jongeren en politiek </li></ul><ul><li>Politieke media-educatie </li></ul><ul><li>Spindoctoring </li></ul><ul><ul><li>Beeldvorming </li></ul></ul><ul><ul><li>Framing </li></ul></ul><ul><ul><li>Liegen </li></ul></ul><ul><ul><li>Lekken </li></ul></ul><ul><li>Conclusie </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 4. 4. Jongeren en politiek (1) <ul><li>Klachten over politieke betrokkenheid van jongeren </li></ul><ul><li>Gebrekkige interesse </li></ul><ul><li>Gebrekkige kennis </li></ul><ul><li>Gebrekkig vertrouwen </li></ul><ul><li>Gebrekkige participatie </li></ul><ul><li>Gebrekkige nieuwsconsumptie </li></ul><ul><li>Vraag: hoe kijken jongeren zelf naar politiek? </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 5. 5. Jongeren en politiek (2) <ul><li>Politiek is belangrijk </li></ul><ul><li>Politiek is voor iedereen van belang </li></ul><ul><li>Politiek is een serieuze zaak </li></ul><ul><li>Burgers moeten gaan stemmen </li></ul><ul><li>Burgers moeten goed nadenken over hun stem </li></ul><ul><li>Rationele discussie is belangrijk </li></ul><ul><li>Dus: jongeren willen politieke educatie </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 6. 6. Jongeren en politiek (3) <ul><li>Politiek is saai </li></ul><ul><li>Politiek is vervelend, suf en oninteressant </li></ul><ul><li>Politiek ziet er saai, ouderwets en formeel uit </li></ul><ul><li>Politici zijn oud en praten moeilijk </li></ul><ul><li>Politieke gesprekken en activiteiten zijn saai </li></ul><ul><li>Bij politiek op televisie zapt men weg </li></ul><ul><li>Actieve jongeren zijn vreemd </li></ul><ul><li>Dus: rekening houden met de vorm </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 7. 7. Jongeren en politiek (4) <ul><li>Politiek inactieve jongeren </li></ul><ul><li>Vicieuze cirkel </li></ul><ul><li>Politiek is wel belangrijk, maar vooral saai </li></ul><ul><li>Deze jongeren reageren allergisch op politiek </li></ul><ul><li>Zij komen weinig met politiek in aanraking </li></ul><ul><li>Zij doen nauwelijks nieuwe kennis op </li></ul><ul><li>Zij worden niet actiever </li></ul><ul><li>Dus: dit is de primaire doelgroep </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 8. 8. Jongeren en politiek (5) <ul><li>Politiek actieve jongeren </li></ul><ul><li>Deugdzame cirkel </li></ul><ul><li>Politiek is heel belangrijk </li></ul><ul><li>Deze jongeren zoeken politiek juist wel op </li></ul><ul><li>Zij krijgen meer kennis </li></ul><ul><li>Zij doen nieuwe politieke ideeën op </li></ul><ul><li>Zij komen daardoor tot nieuwe activiteiten </li></ul><ul><li>Dus: deze jongeren weten alles vanzelf </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 9. 9. Politieke media-educatie (1) <ul><li>Idee 1: Te veel politiek </li></ul><ul><li>Europese politiek </li></ul><ul><li>Nationale politiek </li></ul><ul><li>Regionale politiek </li></ul><ul><li>Lokale politiek </li></ul><ul><li>Dus: jongeren kunnen dit niet allemaal weten </li></ul><ul><li>of volgen </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 10. 10. Politieke media-educatie (2) <ul><li>Idee 2: Politiek is een mediafenomeen </li></ul><ul><li>Burgers volgen politiek via de media </li></ul><ul><li>Directe contacten met politiek zijn nihil </li></ul><ul><li>Journalistieke informatie over politiek </li></ul><ul><li>Informatie van politici zelf </li></ul><ul><li>Dus: media-educatie moet slechts gaan over </li></ul><ul><li>internet, maar juist over politieke berichtgeving </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 11. 11. Politieke media-educatie (3) <ul><li>Idee 3: Politiek is te saai </li></ul><ul><li>Politiek staat ver van jongeren af </li></ul><ul><li>Leuke experimenten zijn nauwelijks effectief </li></ul><ul><li>Weinig mogelijkheden om dit te veranderen </li></ul><ul><li>Inhoudelijk-interessante invalshoeken nodig </li></ul><ul><li>Media is zo’n invalshoek </li></ul><ul><li>Dus: dit is een goede insteek om zowel politiek </li></ul><ul><li>als media te behandelen </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 12. 12. Politieke media-educatie (4) <ul><li>Idee 4: Fundamenteel gebrek aan transparantie </li></ul><ul><li>Onduidelijk hoe verslagggeving tot stand komt </li></ul><ul><li>Politici verkopen zelf vooral PR-informatie </li></ul><ul><li>Twee werkelijkheden over politiek </li></ul><ul><ul><li>De echte politiek </li></ul></ul><ul><ul><li>De media-politiek </li></ul></ul><ul><li>Dus: jongeren moeten kritisch politieke </li></ul><ul><li>Informatie leren evalueren </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 13. 13. Spindoctoring <ul><li>Management van publieke opinie </li></ul><ul><li>Beïnvloeding van journalistieke berichtgeving </li></ul><ul><li>Zelf verspreiden van politieke boodschappen </li></ul><ul><li>Technieken </li></ul><ul><li>Beeldvorming </li></ul><ul><li>Framing </li></ul><ul><li>Liegen </li></ul><ul><li>Lekken </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 14. 14. Beeldvorming (1) <ul><li>Kernidee </li></ul><ul><li>Vorm is vaak belangrijker dan inhoud </li></ul><ul><li>Communicatie is vooral non-verbaal </li></ul><ul><li>Gevoelens oproepen </li></ul><ul><li>Inhoud komt daarna </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 15. 15. Beeldvorming (2) <ul><li>Strategische keuzes in presentatie </li></ul><ul><li>Taalgebruik aanpassen </li></ul><ul><li>Accentueren van eigenschappen </li></ul><ul><li>Goede omgeving creëren </li></ul><ul><li>Media kiezen </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 16. 16. Beeldvorming (3) <ul><li>Vragen in het onderwijs </li></ul><ul><li>Hoe komen politici over? </li></ul><ul><li>Hoe willen ze overkomen? </li></ul><ul><li>Heeft dat invloed op hun inhoudelijke boodschap? </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 17. 17. Framing (1) <ul><li>Kernidee </li></ul><ul><li>Gebeurtenissen of voorstellen staan centraal </li></ul><ul><li>Deze hebben specifieke duiding nodig </li></ul><ul><li>Journalisten en burgers moeten die overnemen </li></ul><ul><li>Leidt tot strategisch voordeel in debat </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 18. 18. Framing (2) <ul><li>Strategisch framen van boodschappen </li></ul><ul><li>Prestaties van politici in debatten </li></ul><ul><li>Geven van achtergrondinformatie </li></ul><ul><li>Initiatief nemen bij framing </li></ul><ul><li>Wijzen op fouten van tegenstanders </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 19. 19. Framing (3) <ul><li>Vragen in het onderwijs </li></ul><ul><li>Wat zeggen politici over zichzelf en anderen? </li></ul><ul><li>Klopt dat allemaal wel? </li></ul><ul><li>Worden soms zaken niet overdreven of juist weggestopt? </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 20. 20. Liegen (1) <ul><li>Kernidee </li></ul><ul><li>Leugentjes zijn soms nodig om beeldvorming bij te sturen </li></ul><ul><li>Leugens moeten klein blijven </li></ul><ul><li>Leugens moeten niet tegen je gaan werken </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 21. 21. Liegen (2) <ul><li>Strategisch liegen </li></ul><ul><li>Roddelen over privé-leven </li></ul><ul><ul><li>Politiek-relevante roddels </li></ul></ul><ul><ul><li>Roddelen om te beschadigen </li></ul></ul><ul><li>Beleidsmatige leugens </li></ul><ul><ul><li>Te positieve frames </li></ul></ul><ul><ul><li>Onduidelijkheden en onjuistheden </li></ul></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 22. 22. Liegen (3) <ul><li>Vragen in het onderwijs </li></ul><ul><li>Spreken politici altijd de waarheid? </li></ul><ul><li>Waarom en hoe komen roddels in de wereld? </li></ul><ul><li>Zijn alle oorzaken van problemen wel bekend? </li></ul><ul><li>Zijn alle effecten van problemen wel bekend? </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 23. 23. Lekken (1) <ul><li>Kernidee </li></ul><ul><li>Veel geheime informatie over toekomstig beleid </li></ul><ul><li>Veel ideeën over mogelijk beleid </li></ul><ul><li>Strategisch voordeel behalen door dit te laten lekken </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 24. 24. Lekken (2) <ul><li>Strategisch lekken </li></ul><ul><li>Politiek assistenten bellen journalisten </li></ul><ul><li>Corrigeren van foute berichten </li></ul><ul><li>Geven van nieuwtjes </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 25. 25. Lekken (3) <ul><li>Vragen in het onderwijs </li></ul><ul><li>Gaat berichtgeving echt over beleid of over plannen? </li></ul><ul><li>In hoeverre zijn die plannen serieus of officieel? </li></ul><ul><li>Hebben bepaalde politici belang bij lekken? </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl
 26. 26. Conclusie <ul><li>Jongeren willen politieke educatie </li></ul><ul><li>Maar tegelijk is politiek ook saai </li></ul><ul><li>Media bieden een goede invalshoek </li></ul><ul><li>Kritisch denken zou centraal moeten staan </li></ul><ul><li>Wat gebeurt er werkelijk in Den Haag? </li></ul><ul><li>Wat komt hierover in de media terecht? </li></ul>Hogeschool van Amsterdam www.chrisaalberts.nl

×