Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lokale Politiek

987 views

Published on

Presentatie bij de gemeente Zundert over de vraag in hoeverre burgers betrokken zijn bij lokale politiek en hoe die betrokkenheid kan worden gestimuleerd.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lokale Politiek

 1. 1. De gemeenteraad door de ogen van de burger Chris Aalberts Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl
 2. 2. Verkiezingen in 2010 <ul><li>Twee problemen </li></ul><ul><li>Verwachte lage opkomst </li></ul><ul><li>Beperkt enthousiasme om raadslid te worden </li></ul><ul><li>Onoplosbare problemen? </li></ul><ul><li>Is dit te veranderen? </li></ul><ul><li>Ja, maar alleen op lange termijn </li></ul>Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl
 3. 3. De blik van burgers (1) <ul><li>Als we burgers willen betrekken… </li></ul><ul><li>Moeten we ze proberen te begrijpen </li></ul><ul><li>Maar burgers lijken vaak niet te begrijpen… </li></ul><ul><li>Tegenstemmers bij de Europese Grondwet </li></ul><ul><li>Groeiende aanhang van Geert Wilders </li></ul><ul><li>Ondergang en opkomst van D66 </li></ul><ul><li>Lage opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen </li></ul>Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl
 4. 4. De blik van burgers (2) <ul><li>Populair beeld over burgers is niet juist… </li></ul><ul><li>Maar er zijn wel zaken mis </li></ul><ul><li>Wat weten we over burgers? </li></ul><ul><li>Veel onderzoek naar politieke betrokkenheid </li></ul><ul><li>Burgers zijn voorspelbaar </li></ul><ul><li>De ‘burger’ bestaat niet, maar er zijn wel patronen </li></ul>Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl
 5. 5. De blik van burgers (3) <ul><li>Even wachten met onze eigen mening… </li></ul><ul><li>Eerst kijken wat er aan de hand is… </li></ul><ul><li>Burgers betrekken gaat over: </li></ul><ul><li>Kennis: wat weten burgers? </li></ul><ul><li>Meningen: wat vinden burgers? </li></ul><ul><li>Gedrag: wat doen burgers? </li></ul>Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl
 6. 6. Kennis over politiek (1) <ul><li>Welke impliciete eisen stellen we aan burgers? </li></ul><ul><li>We stellen hoge eisen… </li></ul><ul><li>Politieke partijen </li></ul><ul><li>Politieke functionarissen </li></ul><ul><li>Politieke standpunten </li></ul><ul><li>Beleidsopties </li></ul><ul><li>Effecten van beleid </li></ul>Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl
 7. 7. Kennis over politiek (2) <ul><li>Wat weten burgers er echt van? </li></ul><ul><li>Eisen aan burgers zijn onrealistisch… </li></ul><ul><li>Te veel politieke niveau’s </li></ul><ul><li>Te veel politieke thema’s </li></ul><ul><li>Veel thema’s zijn irrelevant </li></ul><ul><li>Politieke kennis levert weinig op </li></ul>Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl
 8. 8. Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl
 9. 9. Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl Welke personen? En procedures? Wat zouden ze moeten weten? Welke thema’s kennen ze? Wat weten burgers van lokale politiek in Zundert?
 10. 10. Meningen over politiek (1) <ul><li>Welke impliciete eisen stellen we aan burgers? </li></ul><ul><li>We stellen hoge eisen… </li></ul><ul><li>Meningen over voorstellen, alternatieven, gevolgen, bestuurlijke prestaties </li></ul><ul><li>Dit alles op basis van kennis </li></ul><ul><li>Burgers moeten mee kunnen praten </li></ul>Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl
 11. 11. Meningen over politiek (2) <ul><li>Welke meningen hebben burgers echt? </li></ul><ul><li>Eisen aan burgers zijn onrealistisch… </li></ul><ul><li>Weinig met politiek bezig </li></ul><ul><li>Rationeel en emotioneel tegelijk </li></ul><ul><li>Dikwijls zwakke meningen </li></ul><ul><li>Vaak niet gebaseerd op kennis </li></ul><ul><li>Maar enkele uitzonderingen </li></ul>Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl
 12. 12. Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl
 13. 13. Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl Weten we hoe burgers over die thema’s denken? Welke thema’s vinden burgers belangrijk? Welke politieke visie verwachten burgers?
 14. 14. Politieke activiteiten (1) <ul><li>Welke impliciete eisen stellen we aan burgers? </li></ul><ul><li>We stellen hoge eisen… </li></ul><ul><li>Doorlopend informeren over de actualiteit </li></ul><ul><li>Stemmen bij verkiezingen en referenda </li></ul><ul><li>Meedoen aan inspraakavonden </li></ul><ul><li>Meedoen aan interactief beleid </li></ul><ul><li>Meepraten als dat gevraagd wordt </li></ul>Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl
 15. 15. Politieke activiteiten (2) <ul><li>Welke activiteiten voeren burgers echt uit? </li></ul><ul><li>Eisen aan burgers zijn onrealistisch… </li></ul><ul><li>Burgers zijn in meerderheid passief </li></ul><ul><li>Stemmen is belangrijkste activiteit </li></ul><ul><li>Stemmen is vaak een traditie </li></ul><ul><li>Verdere activiteiten zijn afhankelijk </li></ul><ul><li>van het thema </li></ul><ul><li>Participatie moet verschil maken </li></ul>Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl
 16. 16. Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl
 17. 17. Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl Wat kunnen we eigenlijk van burgers verwachten? Wat kunnen burgers doen voor de lokale politiek? Is dit eigenlijk wel realistisch? Welke activiteiten zijn er voor burgers?
 18. 18. Conclusie <ul><li>Burgers missen veel kennis over de politiek </li></ul><ul><li>Burgers hebben alleen meningen over hoofdthema’s </li></ul><ul><li>Burgers zijn beperkt politiek actief </li></ul><ul><li>Terug naar de problemen… </li></ul><ul><li>Burgers stemmen te weinig </li></ul><ul><li>Burgers stellen zich nauwelijks kandidaat </li></ul>Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl
 19. 19. Stemmen? <ul><li>Burgers stemden vaak traditioneel </li></ul><ul><li>Dit is steeds minder het geval </li></ul><ul><li>Maar daar is weinig voor in de plaats gekomen </li></ul><ul><li>Burgers willem… </li></ul><ul><li>Duidelijke gezichten </li></ul><ul><li>Duidelijke thema’s </li></ul><ul><li>Verschillen tussen partijen </li></ul>Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl
 20. 20. Politieke gezichten Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl Hoe moet de raad er volgens burgers uitzien? Wie zitten daarin? Wat zijn dat voor mensen?
 21. 21. Politieke thema’s Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl Is een referendum de oplossing? Wat spreekt burgers zeker niet aan? Welke thema’s spreken burgers aan?
 22. 22. Politieke verschillen Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl Welke verschillen zijn er tussen de partijen? Kunnen burgers die verschillen zien? Zijn die verschillen belangrijk voor burgers? Zou er meer verschil moeten zijn?
 23. 23. Actiever worden? <ul><li>Burgers zijn niet van nature actief </li></ul><ul><li>Maar dat geldt niet voor iedereen </li></ul><ul><li>Burgers moeten: </li></ul><ul><li>Geworven worden </li></ul><ul><li>Binding krijgen met partijen </li></ul><ul><li>Taken krijgen </li></ul>Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl
 24. 24. Burgers werven Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl Hoe weten burgers dat er vrijwilligers gevraagd worden? Hoe kunnen we burgers bereiken? Krant? Internet? Televisie? Politiek café? Hoe komen burgers met een partij in contact?
 25. 25. Burgers binden Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl Waarom blijven burgers lid van een partij? Hoe kunnen we burgers binden voor een langere tijd? Hoe voorkomen we dat leden afhaken?
 26. 26. Leden taken geven Hoe kunnen we leden goed selecteren? Wanneer zijn leden hier klaar voor? Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl Wanneer willen leden echt actief worden in een politieke functie?
 27. 27. Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl Wat gaat u doen?
 28. 28. Dank voor uw aandacht Gemeente Zundert www.chrisaalberts.nl

×