Jongeren Politiek

8,529 views

Published on

Presentatie op de docentendag maatschappijleer over hoe jongeren wel en niet bij de politiek betrokken kunnen worden.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jongeren Politiek

 1. 1. Hoe kunnen jongeren bij de politiek worden betrokken? Chris Aalberts Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 2. 2. Programma <ul><li>Enkele statistieken over jongeren en politiek </li></ul><ul><li>Een andere aanpak: een open gesprek </li></ul><ul><li>Twee principes: politiek is belangrijk, en saai </li></ul><ul><li>Twee cirkelredeneringen </li></ul><ul><li>Zes methoden hoe het (niet) moet </li></ul><ul><li>Vier oplossingen </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 3. 3. Enkele statistieken (1) <ul><li>Politieke interesse van jongeren (Nuus, 2002) </li></ul><ul><li>12-14 15-16 17+ Totaal </li></ul><ul><li>Zeer geïnteresseerd 3% 3% 3% 3% </li></ul><ul><li>Geïnteresseerd 19% 17% 34% 21% </li></ul><ul><li>Neutraal 37% 39% 39% 38% </li></ul><ul><li>Ongeïnteresseerd 19% 22% 19% 20% </li></ul><ul><li>Zeer ongeïnteresseerd 17% 15% 4% 14% </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 4. 4. Enkele statistieken (2) <ul><li>Politieke kennis van jongeren (Nuus, 2002) </li></ul><ul><li>Naam premier 77% </li></ul><ul><li>Partij premier 56% </li></ul><ul><li>Naam minister van Financiën 45% </li></ul><ul><li>Partij minister van Financiën 21% </li></ul><ul><li>Aantal leden Tweede Kamer 34% </li></ul><ul><li>Voorzitter Tweede Kamer 6% </li></ul><ul><li>Afkorting CDA 29% </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 5. 5. Enkele statistieken (3) <ul><li>Politieke participatie van jongeren (Nuus, 2002) </li></ul><ul><li>Stemintentie </li></ul><ul><li>Zeker wel 40% </li></ul><ul><li>Waarschijnlijk wel 34% </li></ul><ul><li>Waarschijnlijk niet 11% </li></ul><ul><li>Zeker niet 4% </li></ul><ul><li>Weet niet 11% </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 6. 6. Een andere aanpak <ul><li>Veel onderzoek geeft dezelfde resultaten </li></ul><ul><li>Vragen: </li></ul><ul><li>Hoe ervaren jongeren politiek? </li></ul><ul><li>Hoe komen ze aan hun informatie? </li></ul><ul><li>Wat doen ze met die informatie? </li></ul><ul><li>Methode: interviews en groepsdiscussies </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 7. 7. Principe 1: Politiek is belangrijk (1) <ul><li>Jongeren zeggen: </li></ul><ul><li>Politiek is voor iedereen van belang </li></ul><ul><li>Politiek is een serieuze zaak </li></ul><ul><li>Burgers moeten gaan stemmen </li></ul><ul><li>Burgers moeten goed nadenken over hun stem </li></ul><ul><li>Rationele discussie is belangrijk </li></ul><ul><li>Politieke educatie is essentieel voor jongeren </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 8. 8. Principe 1: Politiek is belangrijk (2) <ul><li>Opvallende punten: </li></ul><ul><li>Politiek actieve jongeren stellen hogere eisen dan inactieve jongeren </li></ul><ul><li>Jongeren zeggen dit vooral als er geen andere jongeren bij zijn </li></ul><ul><li>Desondanks is politiek altijd serieus, ook in groepen </li></ul><ul><li>Jongeren weten dus wat er van ze wordt verwacht </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 9. 9. Principe 2: Politiek is saai (1) <ul><li>Jongeren zeggen: </li></ul><ul><li>Politiek is vervelend, suf en oninteressant </li></ul><ul><li>Politiek ziet er saai, ouderwets en formeel uit </li></ul><ul><li>Politici zijn oud en praten moeilijk </li></ul><ul><li>Politieke activiteiten zijn suf </li></ul><ul><li>Gesprekken over politiek zijn saai </li></ul><ul><li>Bij politiek op televisie zapt men weg </li></ul><ul><li>Actieve jongeren zijn vreemd </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 10. 10. Principe 2: Politiek is saai (2) <ul><li>Opvallende punten: </li></ul><ul><li>Politiek inactieve jongeren spreken hier veel over, politiek actieve jongeren nauwelijks </li></ul><ul><li>Jongeren zeggen dit vooral als ze in groepen bij elkaar zijn </li></ul><ul><li>Jongeren durven niet geïnteresseerd over te komen </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 11. 11. Een vicieuze cirkel <ul><li>Politiek inactieve jongeren: </li></ul><ul><li>Politiek is wel belangrijk, maar vooral saai </li></ul><ul><li>Deze jongeren reageren allergisch op politiek </li></ul><ul><li>Zij komen weinig met politiek in aanraking </li></ul><ul><li>Zij doen nauwelijks nieuwe kennis op </li></ul><ul><li>Zij komen niet tot nieuwe politieke inzichten </li></ul><ul><li>Zij worden niet actiever </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 12. 12. Een deugdzame cirkel <ul><li>Politiek actieve jongeren: </li></ul><ul><li>Politiek is heel belangrijk </li></ul><ul><li>Deze jongeren zoeken politiek juist wel op </li></ul><ul><li>Zij krijgen meer kennis </li></ul><ul><li>Zij doen nieuwe politieke ideeën op </li></ul><ul><li>Zij komen daardoor tot nieuwe activiteiten </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 13. 13. Methode 1: Jongerenraden (1) <ul><li>Lokale en provinciale jongerenraden </li></ul><ul><li>Invloed op lokale en regionale politiek </li></ul><ul><li>Enthousiasme onder ambtenaren </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 14. 14. Methode 1: Jongerenraden (2) <ul><li>Deelname van jongeren (Zeijl 2003): </li></ul><ul><li>Jongerendebat of bijeenkomst 7% </li></ul><ul><li>Jongerenraad 5% </li></ul><ul><li>Inspraakavond 4% </li></ul><ul><li>Eenzijdige groep: </li></ul><ul><li>Hoog opgeleid </li></ul><ul><li>Ouder </li></ul><ul><li>Politiek geïnteresseerd </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 15. 15. Methode 1: Jongerenraden (3) <ul><li>Verklaring: </li></ul><ul><li>Dit lijkt op echte politiek </li></ul><ul><li>Inactieve jongeren komen hier niet op af </li></ul><ul><li>Inactieve jongeren zeggen dat ze invloed willen </li></ul><ul><li>Maar ze willen er niets voor doen </li></ul><ul><li>Alleen beroepsjongeren worden aangetrokken </li></ul><ul><li>Zinvol voor gemeenten, niet als politieke educatie </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 16. 16. Methode 2: Jongerenorganisaties (1) <ul><li>Jongerenorganisaties van politieke partijen </li></ul><ul><li>Institutionele samenwerking </li></ul><ul><li>Band met de moederpartij </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 17. 17. Methode 2: Jongerenorganisaties (2) <ul><li>Aantal leden (DNPP 2005): </li></ul><ul><li>SGP Jongeren 5.602 </li></ul><ul><li>PerspectieF 1.958 </li></ul><ul><li>Rood 1.673 </li></ul><ul><li>Jonge Democraten 1.450 </li></ul><ul><li>Jonge Socialisten 1.305 </li></ul><ul><li>JOVD 1.230 </li></ul><ul><li>Dwars 909 </li></ul><ul><li>CDJA 850 </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 18. 18. Methode 2: Jongerenorganisaties (3) <ul><li>Verklaring: </li></ul><ul><li>Dit lijkt op echte politiek </li></ul><ul><li>Ook hier komen alleen beroepsjongeren op af </li></ul><ul><li>Inactieve jongeren willen alleen eenmalig een bekende politicus spreken </li></ul><ul><li>Zinvol voor partijen, niet als politieke educatie </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 19. 19. Methode 3: Internet (1) <ul><li>Uiteenlopende toepassingen </li></ul><ul><li>Digitale debatten over diverse thema’s </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 20. 20. Methode 3: Internet (2) <ul><li>‘ Weleens’ een internetdiscussie gevoerd: </li></ul><ul><li>VMBO scholieren 24% </li></ul><ul><li>HAVO scholieren 14% </li></ul><ul><li>VWO scholieren 11% </li></ul><ul><li>Jongens 17% </li></ul><ul><li>Meisjes 13% </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 21. 21. Methode 3: Internet (3) <ul><li>Verklaring: </li></ul><ul><li>Jongeren willen graag hun mening geven </li></ul><ul><li>Maar jongeren willen niet over politiek praten </li></ul><ul><li>Praten moet voor jongeren een doel hebben </li></ul><ul><li>Discussie op zich heeft geen doel </li></ul><ul><li>Zinvol voor de politiek, niet als politieke educatie </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 22. 22. Methode 4: Hyves (1) <ul><li>Online vriendennetwerk </li></ul><ul><li>Politici houden hun weblog bij </li></ul><ul><li>Politici maken online vrienden </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 23. 23. Methode 4: Hyves (2) <ul><li>Aantal vrienden op Hyves (november 2005): </li></ul><ul><li>Jan Peter Balkenende 48.785 </li></ul><ul><li>Wouter Bos 24.652 </li></ul><ul><li>Mark Rutte 5.494 </li></ul><ul><li>Femke Halsema 3.640 </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 24. 24. Methode 4: Hyves (3) <ul><li>Verklaring: </li></ul><ul><li>Trekt een heel klein en specifiek publiek aan </li></ul><ul><li>Jongeren verwachten hier geen politieke informatie </li></ul><ul><li>Jongeren willen diepgaande informatie en die staat niet op Hyves </li></ul><ul><li>Behoefte van jongeren aan contact met politici wordt overdreven </li></ul><ul><li>Zinvol voor politici om een imago op te bouwen </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 25. 25. Methode 5: Coolpolitics (1) <ul><li>Politieke en maatschappelijke activiteiten op plaatsen waar jongeren zijn </li></ul><ul><li>Dikwijls uitgezonden op MTV </li></ul><ul><li>Meest bekend: debatten bij Lowlands </li></ul><ul><li>Geen kwantitatieve gegevens </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 26. 26. Methode 5: Coolpolitics (2) <ul><li>Verklaring: </li></ul><ul><li>Dit is afhankelijk van de plaats waar het wordt georganiseerd (specifieke festivals) </li></ul><ul><li>Dit is afhankelijk van het tijdstip waarop het wordt georganiseerd (verkiezingen) </li></ul><ul><li>Voor inactieve jongeren niet interessant: discussie moet een doel hebben </li></ul><ul><li>Vraag is hoe politiek deze discussies zijn </li></ul><ul><li>Zinvol voor politici, niet als politieke educatie </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 27. 27. Methode 6: Lijst Nul (1) <ul><li>Jongerenprogramma over politiek </li></ul><ul><li>Nadruk op jongerenonderwerpen </li></ul><ul><li>Gepresenteerd in een MTV-stijl </li></ul><ul><li>Derde serie in 2006 </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 28. 28. Methode 6: Lijst Nul (2) <ul><li>Hoeveel jongeren kennen Lijst Nul? </li></ul><ul><li>Geholpen herinnering 42% </li></ul><ul><li>Hoeveel jongeren kijken Lijst Nul? </li></ul><ul><li>Iedere week 3% </li></ul><ul><li>Enkele keren 26% </li></ul><ul><li>Een keer 33% </li></ul><ul><li>Nooit 38% </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 29. 29. Methode 6: Lijst Nul (3) <ul><li>Politieke activiteiten van het Lijst Nul publiek </li></ul><ul><li>LN Geen LN </li></ul><ul><li>Petitie tekenen 60% 50% </li></ul><ul><li>Emailpetitie tekenen 27% 16% </li></ul><ul><li>Internetdiscussie voeren 23% 12% </li></ul><ul><li>Praten met ouders 74% 62% </li></ul><ul><li>Praten met vrienden 66% 51% </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 30. 30. Methode 6: Lijst Nul (4) <ul><li>Politieke interesse van het Lijst Nul publiek </li></ul><ul><li>LN Geen LN </li></ul><ul><li>Zeer geïnteresseerd 9% 4% </li></ul><ul><li>Geïnteresseerd 32% 18% </li></ul><ul><li>Beetje geïnteresseerd 52% 49% </li></ul><ul><li>Niet geïnteresseerd 8% 29% </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 31. 31. Methode 6: Lijst Nul (5) <ul><li>Politieke kennis van het Lijst Nul publiek </li></ul><ul><li>LN Geen LN </li></ul><ul><li>Minister van Jeugdzaken 55% 40% </li></ul><ul><li>Samenstelling kabinet 70% 55% </li></ul><ul><li>Minister van Financiën 83% 72% </li></ul><ul><li>Leider GroenLinks 86% 69% </li></ul><ul><li>Vorige partij Wilders 48% 34% </li></ul><ul><li>Aantal zetels Tweede Kamer 61% 45% </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 32. 32. Methode 6: Lijst Nul (6) <ul><li>Gebruik nieuwsmedia van het Lijst Nul publiek </li></ul><ul><li>LN Geen LN </li></ul><ul><li>Kranten 32% 23% </li></ul><ul><li>Televisie 53% 34% </li></ul><ul><li>Tijdschriften 5% 3% </li></ul><ul><li>Internet 18% 8% </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 33. 33. Methode 6: Lijst Nul (7) <ul><li>Meningen over Lijst Nul </li></ul><ul><li>Lijst Nul is leuk 36% </li></ul><ul><li>Lijst Nul is belangrijk 64% </li></ul><ul><li>De presentatoren zijn goed 51% </li></ul><ul><li>De onderwerpen zijn interessant 23% </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 34. 34. Methode 6: Lijst Nul (8) <ul><li>Subjectieve effecten van Lijst Nul op jongeren zelf en </li></ul><ul><li>op andere jongeren </li></ul><ul><li>Zelf Anderen </li></ul><ul><li>Meer interesse 23% 61% </li></ul><ul><li>Meer kennis 32% 61% </li></ul><ul><li>Meer vertrouwen 7% 17% </li></ul><ul><li>Meer stemmen 45% </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 35. 35. Conclusie <ul><li>Methoden werken meestal ronduit niet </li></ul><ul><li>Men bereikt alleen de doelgroep die al interesse heeft </li></ul><ul><li>Vaak hoge verwachtingen over anderen </li></ul><ul><li>Cijfers maken verwachtingen niet waar </li></ul><ul><li>Methoden hebben een ander nut dan politieke educatie </li></ul><ul><li>Kan het anders? </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 36. 36. Oplossingen (1) <ul><li>Verwachtingen bijstellen </li></ul><ul><li>Te hoge verwachtingen ten aanzien van jongeren </li></ul><ul><li>Jongeren zijn druk met andere zaken </li></ul><ul><li>Jongeren willen stemmen en kennis hebben van de hoofdlijnen van de politiek </li></ul><ul><li>De meeste jongeren vragen niet om inspraak </li></ul><ul><li>Wat mogen we echt van jongeren verwachten? </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 37. 37. Oplossingen (2) <ul><li>Politiek op zichzelf interessant maken </li></ul><ul><li>Andere politici, dus anders recruteren </li></ul><ul><li>Andere manier van praten </li></ul><ul><li>Debatten op hoofdlijnen </li></ul><ul><li>Verschillen tussen partijen laten zien </li></ul><ul><li>Pim Fortuyn illustreert dit </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 38. 38. Oplossingen (3) <ul><li>Van eigen initiatief naar verplichtingen </li></ul><ul><li>Initiatieven hangen af van eigen initiatief van jongeren </li></ul><ul><li>De beoogde doelgroep toont dat initiatief niet </li></ul><ul><li>Jongeren moeten dus verplicht met politiek in aanraking komen </li></ul><ul><li>Dit vinden jongeren prima, want het is belangrijk </li></ul><ul><li>Maatschappijleer is dus heel belangrijk </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 39. 39. Oplossingen (4) <ul><li>Van aanbodgericht naar vraaggericht </li></ul><ul><li>Initiatieven zijn nu aanbodsgericht </li></ul><ul><li>Jongeren hebben er vaak geen behoefte aan </li></ul><ul><li>Men moet inspelen op wat er onder jongeren leeft </li></ul><ul><li>Als jongeren ideeën hebben, ze daarmee aan de slag laten gaan </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl
 40. 40. Literatuur <ul><li>DNPP (2005). Jongerenorganisaties van politieke partijen boekten in 2004 winst (persbericht) . Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. </li></ul><ul><li>Nuus, M. (2002). Scholieren over politiek. Een onderzoek naar politieke oriëntaties van scholieren in 2002 . Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek. </li></ul><ul><li>Zeijl, E. (2003). Politieke en maatschappelijke participatie. In: E. Zeijl (red.), Rapportage jeugd 2002 (pp. 103-124). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. </li></ul>Docentendag Maatschappijleer - 2 februari 2007 - www.chrisaalberts.nl

×