Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Burgers, politieke invloed en sociale media

3,385 views

Published on

Presentatie op 12 oktober 2012 bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen over de vraag of sociale media de politiek veranderen en specifieker of sociale media ertoe leiden dat burgers meer invloed hebben op de politiek.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Burgers, politieke invloed en sociale media

 1. 1. Veranderen sociale media de politiek? Chris Aalberts www.chrisaalberts.nlHAN
 2. 2. Wie ben ik? Publicist, onderzoeker en docent • Politiek begrijpelijk voor burgers • Burgers begrijpelijk voor de politiek www.chrisaalberts.nlHAN
 3. 3. Representatieve democratie • Burgers kiezen politieke vertegenwoordigers • Deze politici nemen alle beslissingen • Burgers kunnen politici op termijn wegsturen Kern is: • Burgers hebben eindcontrole • Burgers hebben geen dagelijks invloed • Ondertoon: hopeloos ouderwets www.chrisaalberts.nlHAN
 4. 4. Directe democratie • Burgers hebben veel meer directe invloed • Burgers nemen zelf politieke beslissingen • Ze doen dat naast of in plaats van politici Kern is: • Burgers hebben dagelijks invloed • Ideaalbeeld (bv. van D66) wat geen praktijk is • Ondertoon: past bij de kritische burger van nu www.chrisaalberts.nlHAN
 5. 5. Rol van internet • Directe democratie werkt alleen in kleine groepen • Representatieve democratie is dus efficiënter • Internet maakt meer directe democratie mogelijk • Burgers kunnen massaal hun stem laten horen • Dat is ook in de representatieve democratie nuttig • Politici kunnen beter weten wat er leeft www.chrisaalberts.nlHAN
 6. 6. www.chrisaalberts.nlHAN
 7. 7. Politiek actief op sociale media? Heel veel gebruikers van sociale media • Facebook • Hyves • LinkedIn • Twitter • Sociale media zijn medium om over politiek te praten • Onderzoek onder wat burgers online zeggen www.chrisaalberts.nlHAN
 8. 8. Wie zijn deze burgers? • Sociale media worden door iedereen gebruikt • Maar gebruikt iedereen sociale media voor politieke doeleinden? Specifieke doelgroep • Hoger opgeleiden • Jongeren • Mannen www.chrisaalberts.nlHAN
 9. 9. Welke meningen klinken door? • Hebben deze burgers dezelfde meningen als de rest van de bevolking? Voorbeeld: de diplomademocratie • Hoger opgeleiden overvleugelen lager opgeleiden • Andere meningen en belangen • Andere partijvoorkeuren • Geldt vermoedelijk ook voor jongeren www.chrisaalberts.nlHAN
 10. 10. www.chrisaalberts.nlHAN
 11. 11. Is luisteren belangrijk voor politici? Politici zijn onzekerder geworden • Zwevende kiezers • Afkalvende partijleden • Minder actieve vrijwilligers • Middenpartijen lijken op elkaar • Ontevreden burgers • Opkomst van het populisme www.chrisaalberts.nlHAN
 12. 12. Kunnen politici luisteren? Luisteren is geen hoofdtaak • Voor veel politici is politiek een part time baan Politici hebben veel andere taken • Vergaderingen • Contact met eigen partij • Informatie inwinnen over politieke thema’s • Documenten lezen • Contacten met de media www.chrisaalberts.nlHAN
 13. 13. Willen politici luisteren? Eigen belang van politici om wel te luisteren • Kiezers zullen eerder op hen stemmen • Partijleden zetten hen weer op de lijst • Kan ook media-aandacht en status opleveren • Kan ook modern imago opleveren www.chrisaalberts.nlHAN
 14. 14. www.chrisaalberts.nlHAN
 15. 15. Is de informatie relevant? Burgers komen met veel irrelevante informatie • Veel niet onderbouwde meningen • Veel argumenten die al bekend waren • Probleem is om nieuwe informatie te vinden • Geen garantie dat er iets waardevols tussen zit www.chrisaalberts.nlHAN
 16. 16. Van wie komt deze informatie? • Politici weten nu wat de meningen van burgers zijn • Maar welke burgers zijn dit? • Kans is groot dat het een zeer specifieke groep is Geen beeld of informatie representatief is voor • De bevolking • De partijleden • De stemmers www.chrisaalberts.nlHAN
 17. 17. Wat is de waarde van deze informatie? Ervaring geeft weinig hoop • De opbrengst is inhoudelijk minimaal • Verwerking staat in geen relatie tot de opbrengst Oplossingen • Niet lezen en niet antwoorden • Bedankjes sturen • Standaardantwoorden sturen www.chrisaalberts.nlHAN
 18. 18. www.chrisaalberts.nlHAN
 19. 19. Wat zou er gebeuren… Dezelfde burgers blijven actief • De meerderheid is niet actief • De meerderheid stemt hooguit soms • Nu al moeheid bij onbelangrijke verkiezingen • Actieve burgers willen dit toch • Meer dan ooit kans om anderen te overschreeuwen • Het bestaande probleem wordt dus erger www.chrisaalberts.nlHAN
 20. 20. www.chrisaalberts.nlHAN
 21. 21. Overeenkomsten • Kleine groep burgers is meest politiek actief • Veel burgers die willen dat politici luisteren • Veel pogingen om de politiek te beïnvloeden • Politici communiceren vooral naar burgers • Echte dialoog komt maar moeilijk tot stand • Directe invloed op het beleid van burgers blijft klein www.chrisaalberts.nlHAN
 22. 22. Verschillen • Verwachting dat politici kunnen gaan luisteren • Meer druk op politici om dialoog aan te gaan • Mogelijkheid dat burgers meer invloed krijgen www.chrisaalberts.nlHAN
 23. 23. Conclusie • Internet verandert op het eerste gezicht veel Als je beter kijkt… • Gaan mensen geen ander gedrag vertonen • Hebben mensen geen andere belangen gekregen • Worden veel theoretische mogelijkheden nauwelijks benut www.chrisaalberts.nlHAN

×