Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nye metoder innen brukertesting

2,016 views

Published on

Foredrag jeg holdt på Webforum 2010. Case, tips og råd til verktøy og prosess.

Published in: Technology, Business

Nye metoder innen brukertesting

 1. 1. Christian Spidsberg <ul><ul><li>Nye metoder innen brukertesting </li></ul></ul>
 2. 4. Hvorfor brukerteste? <ul><li>Klarer testpersonene å gjennomføre oppgavene som er viktige for ditt nettsted? </li></ul><ul><li>Hvor lang tid bruker de på oppgavene? </li></ul><ul><li>Hvilke områder har forrvirrende navigasjon? </li></ul><ul><li>Forstår brukerne interaksjon? </li></ul><ul><li>Hvilke hindere finnes i leveringen av informasjon? </li></ul><ul><li>Er det spesielle områder vi må ha fokus på i opplæring og dokumentasjon? </li></ul><ul><li>Generelt, hvor fornøyd er brukerne med siden? </li></ul>
 3. 5. Men først - viktig
 4. 6. <ul><li>The main thing is to keep the main thing the main thing. </li></ul><ul><li>Test tidlig og mer enn en gang. </li></ul>
 5. 7. Grundyhome.com
 6. 9. Forarbeid
 7. 10. Planlegging <ul><li>Velg deg et testformål </li></ul><ul><li>Lag testoppgaver, pretest- og posttest spørsmål </li></ul><ul><li>Velg deltagere </li></ul><ul><li>Bestem verktøy og lær deg det </li></ul><ul><li>Lag en timeplan for testdagen </li></ul><ul><li>Skriv en liste over alt du trenger på testdagen </li></ul><ul><li>Kjør en testrunde </li></ul>
 8. 11. Skriv gode testoppgaver <ul><li>Snakk brukernes språk. </li></ul><ul><li>Ikke gi hint: </li></ul><ul><ul><li>IKKE: Kan du se om det finnes kurs som er aktuelle for deg under kurskalenderen? </li></ul></ul><ul><ul><li>JA: Hvis du hadde lyst til å finne et kurs, hvor ville du sjekket det? </li></ul></ul><ul><li>Oppgaver kan være veldig spesifikke: </li></ul><ul><ul><li>Finn skjemaet som skal brukes ved egenmelding. </li></ul></ul><ul><li>Eller mer generelle: </li></ul><ul><ul><li>Klikk deg frem til de sidene som virker mest interessante for deg. </li></ul></ul><ul><li>Bruk gjerne oppgaver fra brukerne selv. </li></ul>
 9. 12. Eksempel på testoppgaver
 10. 13. Velg riktig verktøy <ul><li>ScreenToaster </li></ul><ul><li>CamStudio </li></ul><ul><li>Camtasia Studio </li></ul><ul><li>Open Hallway </li></ul><ul><li>Screencast-o-Matic </li></ul>
 11. 14. Tid for testing - legg igjen egoet utenfor
 12. 15. Introduksjon <ul><li>Ønsk velkommen og få testpersonen til å føle seg komfortabel. </li></ul><ul><li>Forklar hva testen går ut på. </li></ul><ul><li>Fortell hvordan de skal oppføre seg. Gi gjerne et eksempel. </li></ul><ul><li>Understrek at det er ikke deres kunnskap som testes. </li></ul><ul><li>Sjekk at de forstår. </li></ul>
 13. 16. Gjennomfør testen <ul><li>Be deltagere tenke høyt. </li></ul><ul><ul><li>Kan du fortelle hva du tenker på nå? </li></ul></ul><ul><li>Spør om forklaringer. </li></ul><ul><ul><li>Det virket som du var usikker før du tok valget. Er det riktig? Hvorfor? </li></ul></ul><ul><li>Forhold deg selv nøytral. </li></ul><ul><ul><li>IKKE: Det var et rart valgt. Hvorfor? </li></ul></ul><ul><ul><li>MEN: Er det et valg du ofte tar. </li></ul></ul><ul><li>Utfør testen objektiv – ikke led testpersonen. </li></ul><ul><ul><li>IKKE: Kan du klikke på ansattlisten og se om du finner en kollega. </li></ul></ul><ul><ul><li>MEN: Du skal finne Hans Pettersen. Hvordan gjør du det? </li></ul></ul>
 14. 17. Ta gode notater <ul><li>Vær oppmerksom når testpersonen velger en annen vei. </li></ul><ul><li>Riktig: Klikket på organisasjonskart i stedet for å bruke ansattsøk. </li></ul><ul><li>Feil: Klikket på feil lenke. </li></ul><ul><li>Skriv også ned innsiktsfulle kommentarer. Helst i deres eget språk. </li></ul>
 15. 18. Avslutning <ul><li>Gjennomfør posttest spørsmålene. </li></ul><ul><li>Spør om det er andre ting testpersonen vil si om nettstedet. </li></ul><ul><li>Fortell hvordan resultatene skal brukes. </li></ul><ul><li>Si takk:) </li></ul>
 16. 19. Etterarbeid
 17. 20. Når du ser gjennnom testen, tenk på: <ul><li>Hvor globalt er problem? </li></ul><ul><li>Hvor kritisk er problemet? </li></ul><ul><li>Observerer du riktig? </li></ul><ul><li>Oppdaget du andre brukerscenarier du ikke var klar over? </li></ul>
 18. 21. Skriv en bra rapport <ul><li>Hold den kort </li></ul><ul><li>Hold fokus på funn og anbefalinger </li></ul><ul><li>Inkluder visuelle fremstillinger </li></ul><ul><li>Del gjerne problemene inn i: </li></ul><ul><ul><li>Alvorlig: Fikser du ikke dette vil ikke løsningen fungere. </li></ul></ul><ul><ul><li>Stort: Mange brukere vil bli irriterte og frustrerte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mindre: En del brukere er usikre men hindrer dem ikke å utføre oppgaven. </li></ul></ul>
 19. 23. Vanlige feil <ul><li>Ikke sikker på hva som skal testes. </li></ul><ul><li>Lager feil brukeroppgaver. </li></ul><ul><li>Spør feil spørsmål underveis. </li></ul><ul><li>Glemmer forankring for resultatene. </li></ul><ul><li>Tester ikke forandringene. </li></ul>
 20. 24. Videre testing
 21. 26. Treejack <ul><li>Test av sidestruktur </li></ul><ul><li>Enkel å bruke </li></ul><ul><li>Kan sende til egne respondenter eller link via web </li></ul><ul><li>Gir ikke svar på «hvorfor» </li></ul><ul><li>www.optimalworkshop.com/treejack.htm </li></ul>
 22. 30. Chalkmark <ul><li>Test av grensesnitt </li></ul><ul><li>Veldig enkel å bruke </li></ul><ul><li>Gir umiddelbar respons </li></ul><ul><li>Kan sende til dine egne respondenter eller link via web </li></ul><ul><li>Gir ikke svar på «hvorfor» </li></ul><ul><li>www.optimalworkshop.com/chalkmark.htm </li></ul>
 23. 32. Andre verktøy for brukertesting
 24. 33. Optimalsort / usabilia.com / websort.net <ul><li>Kortsortering </li></ul><ul><li>Kan sende til egne respondenter eller link via web </li></ul>
 25. 34. ClickHeat <ul><li>Heatmap som viser mest bruke områder </li></ul><ul><li>Krever hjelp fra IT-avdelingen </li></ul><ul><li>Egen plug-in for Wordpress </li></ul><ul><li>Labsmedia.com </li></ul>
 26. 35. Clicktale.com <ul><li>Reel brukeratferd </li></ul><ul><li>Atferd, konverting og markedsrapporter </li></ul><ul><li>Krever litt installering </li></ul><ul><li>Sjekk også Clixpy.com </li></ul>
 27. 36. Crazyegg.com <ul><li>Heatmaps + ulike rapporter </li></ul><ul><li>Krever javascript </li></ul><ul><li>Gir mye spennende informasjon </li></ul>
 28. 37. Feng-GUI.com <ul><li>Eyetracking </li></ul><ul><li>Datagenerert </li></ul><ul><li>Morsomt alternativ </li></ul><ul><li>OBS: Ikke virkelige brukere. </li></ul>
 29. 38. Simple Mouse Tracking <ul><li>Viser alle bevegelser med markøren. </li></ul><ul><li>Data lagres på server. </li></ul><ul><li>smt.speedzinemedia.com </li></ul>
 30. 39. UserFly.com <ul><li>Viser real-time brukere </li></ul><ul><li>Viser klikk og bevegelser </li></ul><ul><li>Krever javascript </li></ul>
 31. 40. <ul><ul><li>Spørsmål? </li></ul></ul>
 32. 41. Takk for meg! <ul><ul><li>992 99 557 ChrSpidsberg christian.spidsberg christian.spidsberg </li></ul></ul>

×