Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hns 2013 power point

6,035 views

Published on

Hns 2013 power point

 1. 1. PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN Pengajian Pendidikan Awal Kanak-kanak Nama 2011Ivy Chua Siak Peng HNS 2013 No. Matrik KENEGARAAN PPG/30851/11 Soalan 3 No. KP a. Kesimpulan maksud tamadun berdasarkan 820414-13-5284 definisi yang dikemukakan oleh sarjana barat dan timur. b.Bincangkan penyataan sesebuah tamadun Pensyarah itu melalui tiga tahap utama dan mengalami En Iman Bin Joni kemusnahan pada tahap akhir dengan mengambil Kerajaan Melaka sebagai contoh.
 2. 2. 1.0 Pendahuluan2.0 Definisi Tamadun 2.1 Menurut Sarjana Barat 2.2 Menurut Sarjana Timur 2.3 Kesimpulan Maksud Tamadun3.0 Pengenalan Muqaddimah 3.1 Tahap awal / Perkembangan Melaka 3.2 Tahap pertengahan / Kegemilangan Melaka 3.3 Tahap lemah / Keruntuhan Melaka4.0 Penutup
 3. 3. Tamadun - kehidupan manusia yang dicirikan melalui kemajuan berunsurkan kebendaan atau pemikiran, budaya, sosial, politik, beradaban yang tinggi. - kehidupan manusia yang semakin maju dari segi rohaniah dan lahiriah atau pembukaan bandar. - keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. - kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku.
 4. 4. thaqafahhadharah Pengertian madaniyah Tamadun umran Back
 5. 5. DEFINISI TAMADUNMENURUT SARJANA BARAT Perbezaan sebuah Cara hidup masyarakat maju yang dapat dengan masyarakat dicirikan. mundur. Robert Clive Bell Cantuman Haini susunan dan proses tamadun individu,Kepandaian dan revolusi Suatumengeksploitasi bandar. rangkaianmaterial oleh rumitmasyarakat. E.B Taylor DarcyJ.K Fieblemen Riberio
 6. 6. DEFINISI TAMADUN PeraturanMENURUT SARJANA BARAT masyarakat yang dapatPeningkatan membantupencapaian hidup meningkatkanmanusia daripada pengeluarankemunduran. kebudayaanA.S. Hornby & Will Durant KepentinganE.C. Parnwell kebendaan. Jenis Oswarld kebudayaan Spengler yang berkembang Perbandaran di kota Arnold J. J.R. Strayer & Toynbee Robert J.Braidwood Back
 7. 7. Muhammad Rasyid Redha Berasaskan Ibn Khaldun kepercayaan Sayyid Qutb Kehidupan agama. Kemajuan yang masyarakat dihasilkan olehyang menetap sekumpulan di kawasan masyarakat tertentu. Definisi Tamadun Menurut Dr. Muhammad Al-Syirazi Baki Sesuatu Sarjana Usaha dan daya kekuasaan, Timur cipta daripada kekebatan, manusia kemakmuran dengandan kemajuan Teuku Iskandar menggunakan sesuatu Keadaan akal, perasaan bangsa dan masyarakat dan tingkahpemerintahan. manusia yang laku. didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan.
 8. 8. Syed Muhammad Keadaan kehidupan insan yang mencapai tarafNaqiub al-Attas kehalusan tatasusila dan kebudayaan luhur. Abu Bakar Perkembangan berkait rapat dengan kehidupan Hamzah manusia. Umar Audah Sebagai himpunan ilmu pengetahuan. al-Khatib Muhammad Keseluruhan penghasilan atau produktiviti yang al-Bahiy menggambarkan nilai keperibadian manusia. Suatu rangkaian terdiri daripada fenomena M.A.J. Beg masyarakat manusia. Back
 9. 9. Kesimpulan Maksud Tamadun Menurut Sarjana Timur dan Barat Sesebuah tamadun itu ada hayatnya. Merupakan sesuatu yang diadun dalam bentuk antarabangsa. Agama sebagai asas dan dasar dalam pembinaan dan perkembangan tamadun. Suatu perubahan atau pembangunan atau kemajuan yang berlaku dalam setiap bidang kehidupan masyarakat. Memerlukan jasad, jiwa dan nilai akhlak, mementingkan pencapaian kedua-dua aspek kehidupan dan mengutamakan pembangunan spiritual.
 10. 10. mempunyai mempunyai kehidupan di agama dan Bandar sistem kepercayaan mempunyai mempunyai sistem pengkhususanpemerintahan dalamdan kerajaan pekerjaan mempunyai mempunyai bahasa dan sistem tulisan perundangan Back
 11. 11. PENGENALAN MUQADDIMAH Ibn Khaldun menjelas dan melihat proses sejarah sebagai sesuatu kitaran yang konsisten yang mematuhi hukum tertentu. Beliau menjangkakan tempoh kitaran bertahan sekitar tiga frasa. Tamadun mengalami saat kelahiran (pembinaan) , saat perkembangan, saat kecemerlangan dan diakhiri dengan saat kemerosotan. Pembangunan dan kejatuhan dipengaruhi oleh asas dan sumber yang mendasari pembinaannya.
 12. 12. • Memiliki semangat • Konflik juang. politik dan• Diperkukuhkan • Kehidupan yang krisis oleh peranan menetap. ekonomi . agama. • Kewujudan/ • Kesan pertumbuhan kepada bandar. stratifikasi sosial. • Aktiviti ekonomi dapat dijalankan dengan terancang dan membangun. Back
 13. 13. PERKEMBANGAN MELAKA
 14. 14. Dalam masa yang singkat, berita tentang kotaMelaka telah tersebar ke seluruh Malaya,Sumatera, Jawa dan India menyebabkan ramaipedagang datang ke Melaka untuk berdagang.Kota Melaka yang menjadi sebuah pusatperdagangan.Melaka seterusnya diiktirafsebagai sebuah kerajaan olehMaharaja China.Melaka sebagai sebuah pusatperdagangan yang majusepanjang pemerintahanan bagindaselama dua puluh tahun. Back
 15. 15. KEGEMILANGAN KESULTANAN MELAKA Disebabkan kedudukannya yang strategik, Melaka menjadi sebuah pangkalan luar yang penting bagi kapal-kapal. Terwujudnya kelompok kaum Peranakan yang dikenali sebagai orang Baba dan Nyonya pada hari ini. Melaka muncul sebagai sebuah pusat perdagangan baru menggantikan Srivijaya pada Abad ke-15.
 16. 16. Melaka mampu mengendalikan pusatperdagangan yang cekap dan berupayamenyediakan kemudahan infrastruktur yangmoden.Melaka memainkan peranannya sebagaisebuah enterport baru .Pembinaan tugu-tugu besar menunjukkankekayaan dan kemakmuran kesultananMelaka. Kelihatan Pedagang-pedagang Arab bersembahyang di Pelabuhan Melaka. Back
 17. 17. KEJATUHAN MELAKAPemerintahan Sultan Mahmud Shah yangkurang cekap.Kejatuhan tanah melayu bermula apabilakedatangan Portugis di Melaka pada tahun1511.Sultan Mahmud Shah berpindah danmengasaskan Kesultanan Johor sebagai pusatdagangan saingan kepada Melaka serta danberkali-kali menyerang Melaka. Orang-orang Portugis berminat berdagang di Melaka.
 18. 18. Penewasan Portugis terhadap Sultan MahmudShah menyebabkan Melaka diperintah olehPortugis selama 130 tahun.Penaklukan Portugis ke atas Melaka adalahuntuk meneruskan dan menguasaiperdagangan rempah di Melaka.Belanda telah berjaya menewaskan pihakPortugis pada 14 Januari 1641 dan menaklukMelaka dengan mendapat bantuan SultanJohor. Kedatangan Inggeris ke Tanah Melayuserta Zaman Jepun di Tanah Melayu jugamerupakan kemerosotan dan kejatuhantamadun.
 19. 19. Faktor-faktor Kejatuhan MelakaStratifikasi sosial yang mula mabuk kemewahan,kehilangan adab, akhlak dan jati diri. Sultan MahmudShah tidak memerintah dan tidak menjalankan tugasdengan sewajarnya.Berlakunya ketidakadilan dengan wujudnya jurangperbezaan yang ketara antara golongan kaya denganmiskin. Pemimpin Sultan pilih kasih.Ibn Khaldun menyebut perkembangan tamadun musnahdisebabkan oleh kehidupan penuh dengan hiburan danperhiasan, kehidupan cara homoseks di kota-kota, politikwang, pemimpin tidak mampu lagi mendapat kesetiaan.Moral masyarakat merosot.Penjajahan Negara Barat, seperti Portugis, Belanda,Inggeris dan Jepun. Back
 20. 20. Setiap tamadun akan mengalami proses kenaikan dan kejatuhan tamadun. Pegangan Proses agama interaksi menjadi faktor antara paling penting tamadun yang atau menentukanperadaban pembinaan, adalah perkembangan penting. dan kemerosotan tamadun Setiap tamadun manusia. mempunyai ciri- ciri asasnya yang menjadi jati diri bagi sesebuah tamadun. Back

×