Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vzw’s in de Chiro
Vzw’s• Natuurlijke persoon• Feitelijke vereniging• Rechtspersoon (vennootschappen – verenigingen)
Feitelijke vereniging of         vzw?• Meerdere personen  • idem die op een duurzame manier willen samenwerken.
Feitelijke vereniging of         vzw?• De vereniging heeft  • De vereniging heeft geen          recht...
Feitelijke vereniging of         vzw?• Geen wettelijke  • Wet van 27.06.1921 regeling      gewijzigd op ...
Feitelijke vereniging of         vzw?• Geen wettelijk   • Organisatie met vastgelegde vorm   Algemene van b...
Feitelijke vereniging of          vzw?• De vereniging heeft   • De vzw heeft een geen bezittingen:     eig...
Feitelijke vereniging of         vzw?• De leden kunnen    • De leden zijn niet persoonlijk       gebond...
Feitelijke vereniging of         vzw?• Geen verplichtingen.  • Verplichtingen eigen Op fiscaal vlak     aa...
Visie Chiro• Feitelijke vereniging kàn voor Chirogroep: burgerlijke aansprakelijkheid is voldoende gedekt in de Chiropo...
Visie ChiroEven tussendoor: Chiroverzekering• Burgerlijke aansprakelijkheid• Ongevallen• Rechtsbijstand• NIET contractuele...
Organisatie vzw• Leden vormen samen Algemene Vergadering: parlement• Algemene vergadering kiest Raad van Bestuur: regeri...
Algemene Vergadering• Leden: werkende leden (minstens 4) – Stemrecht op de Algemene Vergadering – Manier om lid te worde...
Algemene Vergadering•  Statuten: maken en wijzigen•  Benoemen en afzetten bestuurders•  Kwijting bestuurders•  Goedkeu...
Algemene Vergadering• Benoemen en afzetten commissarissen• Uitsluiting van een lid• Omzetten van vereniging in een vennoo...
Gewone Algemene      Vergadering• Minstens jaarlijks• Bijeengeroepen op afgesproken manier (minstens 8 dagen vooraf ...
Buitengewone    Algemene Vergadering• Over bijzondere punten of wanneer 1/5 van de leden erom verzoekt• Bijeengeroepe...
Bijzondere        beslissingen• Uitsluiting lid: 2/3 meerderheid• Statutenwijziging: 2/3 aanwezig, 2/3 meerderhei...
Raad van Bestuur• Regering: uitvoering• Ten minste 3 bestuurders• Bevoegd voor alles waar niet de Algemene Vergadering ex...
Raad van Bestuur• Benoemd (en afgezet) door de Algemene Vergadering• Bekendgemaakt in Staatsblad: namen en omvang bevoeg...
Raad van Bestuur• Afspraken over vergaderingen• Notulen kunnen ingezien worden door de leden van de vzw• Ontslag nemen• T...
Dagelijks Bestuur –      afgevaardigd      bestuurder• Niet verplicht, kan wel• Mogelijkheid voorzien in statut...
Verplichtingen vzw•  Vermelding vzw•  Vergadering Raad van Bestuur•  Vergadering Algemene Vergadering•  Begroting en r...
Verplichtingen vzwVerenigingsdossier bij Rechtbank van Koophandel:• Statuten• Raad van Bestuur• Dagelijks bestuur – Afgev...
Verplichtingen vzwPubliceren in Staatsblad• Statuten: oprichting en wijzigingen• Raad van Bestuur, Dagelijks Bestuur en A...
Verplichtingen vzw• Boekhouding voeren: vereenvoudigde boekhouding voor kleine vzw’s, dubbele voor grotere• BTW-nummer b...
Statuten vzw• Naam, voornamen en woonplaats van de stichters• Naam, zetel en gerechtelijk arrondissement• Doel• Duur van...
Statuten vzw• Minimum aantal leden• Voorwaarden en manier om lid te worden• Rechten en plichten leden en toegetreden led...
Statuten vzw• Manier van benoemen en afzetten van andere organen.• Bevoegdheden van anderen organen en de manier waarop ...
Statuten vzw• Maximumbedrag van de ledenbijdrage• Bestemming van het vermogen bij ontbinding of vereffening
Sancties•  Gerechtelijke ontbinding•  Nietigheid•  Tegenwerpbaarheid aan derden•  Ongeldigheid van vorderingen•  Pers...
Vzw-ondersteuning• Brochure Verzameld Werk op www.chiro.be• Brochure Vast en verzekering op www.chiro.be• Nalezen statute...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vzws

7,543 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vzws

 1. 1. Vzw’s in de Chiro
 2. 2. Vzw’s• Natuurlijke persoon• Feitelijke vereniging• Rechtspersoon (vennootschappen – verenigingen)
 3. 3. Feitelijke vereniging of vzw?• Meerdere personen • idem die op een duurzame manier willen samenwerken.
 4. 4. Feitelijke vereniging of vzw?• De vereniging heeft • De vereniging heeft geen rechtspersoonlijk- rechtspersoonlijk- heid: de vereniging heid: leden zijn is aansprakelijk aansprakelijk. (leden enkel bij bedrog of zware fout)
 5. 5. Feitelijke vereniging of vzw?• Geen wettelijke • Wet van 27.06.1921 regeling gewijzigd op 02.05.2002
 6. 6. Feitelijke vereniging of vzw?• Geen wettelijk • Organisatie met vastgelegde vorm Algemene van bestuur Vergadering, Raad van Bestuur en andere mogelijke ‘organen’
 7. 7. Feitelijke vereniging of vzw?• De vereniging heeft • De vzw heeft een geen bezittingen: eigen vermogen dat alle bezittingen zijn duidelijk is medeëigendom van afgebakend van het de leden of persoonlijk persoonlijke vermogen van de eigendom van wie leden. dit kan aantonen.
 8. 8. Feitelijke vereniging of vzw?• De leden kunnen • De leden zijn niet persoonlijk gebonden met hun aansprakelijk persoonlijk worden gesteld. vermogen. Alleen Leden kunnen enkel de vzw kan individueel aansprakelijk optreden, tenzij ze gesteld worden. De een mandaat vzw kan in eigen hebben van alle naam optreden. leden
 9. 9. Feitelijke vereniging of vzw?• Geen verplichtingen. • Verplichtingen eigen Op fiscaal vlak aan de vzw uit de gelden de gewone wet. regels van personenbelasting en BTW-wetgeving
 10. 10. Visie Chiro• Feitelijke vereniging kàn voor Chirogroep: burgerlijke aansprakelijkheid is voldoende gedekt in de Chiropolis• Vzw als groep een lange- termijnverbintenis aangaat of belangrijke (financiëel) contracten afsluit
 11. 11. Visie ChiroEven tussendoor: Chiroverzekering• Burgerlijke aansprakelijkheid• Ongevallen• Rechtsbijstand• NIET contractuele aansprakelijkheid
 12. 12. Organisatie vzw• Leden vormen samen Algemene Vergadering: parlement• Algemene vergadering kiest Raad van Bestuur: regering• Raad van Bestuur kan een Dagelijks Bestuur en/of Afgevaardigd Bestuurder aanstellen
 13. 13. Algemene Vergadering• Leden: werkende leden (minstens 4) – Stemrecht op de Algemene Vergadering – Manier om lid te worden in statuten – Geen recht op bezittingen van vzw – Alle stukken inzien – Ledenbijdrage: maximum in statuten• Toegetreden leden
 14. 14. Algemene Vergadering• Statuten: maken en wijzigen• Benoemen en afzetten bestuurders• Kwijting bestuurders• Goedkeuring begroting en rekeningen• Ontbinden vereniging
 15. 15. Algemene Vergadering• Benoemen en afzetten commissarissen• Uitsluiting van een lid• Omzetten van vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
 16. 16. Gewone Algemene Vergadering• Minstens jaarlijks• Bijeengeroepen op afgesproken manier (minstens 8 dagen vooraf naar alle leden verstuurd)• Enkel over punten in de agenda• Geen quorum, gewone meerderheid• Notulen
 17. 17. Buitengewone Algemene Vergadering• Over bijzondere punten of wanneer 1/5 van de leden erom verzoekt• Bijeengeroepen op afgesproken manier (minstens 8 dagen vooraf naar alle leden verstuurd)• Enkel over punten in de agenda• Vaak quorum, bijzondere meerderheid• Notulen
 18. 18. Bijzondere beslissingen• Uitsluiting lid: 2/3 meerderheid• Statutenwijziging: 2/3 aanwezig, 2/3 meerderheid• Wijziging doel: 2/3 aanwezig: 4/5 meerderheid• Ontbinding: 2/3 aanwezig: 4/5 meerderheid• Onvoldoende aanwezigheid: tweede vergadering beslist geldig met voorziene meerderheid.
 19. 19. Raad van Bestuur• Regering: uitvoering• Ten minste 3 bestuurders• Bevoegd voor alles waar niet de Algemene Vergadering expliciet de bevoegdheid heeft• Functies zijn mogelijk, niet verplicht
 20. 20. Raad van Bestuur• Benoemd (en afgezet) door de Algemene Vergadering• Bekendgemaakt in Staatsblad: namen en omvang bevoegdheid (afzonderlijk, gezamenlijk of als college)
 21. 21. Raad van Bestuur• Afspraken over vergaderingen• Notulen kunnen ingezien worden door de leden van de vzw• Ontslag nemen• Tegenstrijdig belang
 22. 22. Dagelijks Bestuur – afgevaardigd bestuurder• Niet verplicht, kan wel• Mogelijkheid voorzien in statuten,• Namen en bevoegdheden in Staatsblad
 23. 23. Verplichtingen vzw• Vermelding vzw• Vergadering Raad van Bestuur• Vergadering Algemene Vergadering• Begroting en rekeningen• Verenigingsdossier• Publiceren
 24. 24. Verplichtingen vzwVerenigingsdossier bij Rechtbank van Koophandel:• Statuten• Raad van Bestuur• Dagelijks bestuur – Afgevaardigd bestuurder• Jaarrekening
 25. 25. Verplichtingen vzwPubliceren in Staatsblad• Statuten: oprichting en wijzigingen• Raad van Bestuur, Dagelijks Bestuur en Afgevaardigd Bestuurder• Besluiten over vereffening
 26. 26. Verplichtingen vzw• Boekhouding voeren: vereenvoudigde boekhouding voor kleine vzw’s, dubbele voor grotere• BTW-nummer bij bepaalde activiteiten• Patrimoniumbelasting• Rechtspersonenbelasting – Kadastraal inkomen – Inkomsten uit roerenden goederen en kapitalen
 27. 27. Statuten vzw• Naam, voornamen en woonplaats van de stichters• Naam, zetel en gerechtelijk arrondissement• Doel• Duur van de vereniging
 28. 28. Statuten vzw• Minimum aantal leden• Voorwaarden en manier om lid te worden• Rechten en plichten leden en toegetreden leden• Bevoegdheden Algemene Vergadering, manier van bijeenroepen en notulen
 29. 29. Statuten vzw• Manier van benoemen en afzetten van andere organen.• Bevoegdheden van anderen organen en de manier waarop zij deze uitoefenen.• Duur van hun mandaat
 30. 30. Statuten vzw• Maximumbedrag van de ledenbijdrage• Bestemming van het vermogen bij ontbinding of vereffening
 31. 31. Sancties• Gerechtelijke ontbinding• Nietigheid• Tegenwerpbaarheid aan derden• Ongeldigheid van vorderingen• Persoonlijke aansprakelijkheid• Geen rechtspersoonlijkheid
 32. 32. Vzw-ondersteuning• Brochure Verzameld Werk op www.chiro.be• Brochure Vast en verzekering op www.chiro.be• Nalezen statuten op juridisch@chiro.be• Helpdesk op 03-231 07 95• Voor specifieke zaken: doorverwijzing naar vzw Procura, SBB,…

×