Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TOPIK 1: SUMBER EKONOMI DANKEHENDAK MANUSIADisediakan oleh:Chin Han Wei
1.1 DEFINISI EKONOMI  Perkataan ekonomi berasal daripada perkataan Greek iaitu  “oikou” dan “nomos” (“oikounomos).  ...
  Akibat daripada ketidakseimbangan yang wujud di  antara kehendak-kehendak manusia yang tidak pernah  terhad dengan...
1.2 SUMBER-SUMBER EKONOMI (FAKTOR-FAKTOR PENGELUARAN)  Sumber-sumber ekonomi terbahagi kepada:   Tanah   Buruh  ...
1.2.1 TANAH  Merupakan sumber semula jadi.  Daripada aspek ekonomi, tanah meliputi sumber-sumber yang  terkandung di...
1.2.2 BURUH Buruh merujuk kepada sumber tenaga manusia yang digunakan dalam proses pengeluaran. “Kita” adalah buruh. S...
  Daripada aspek ekonomi, kita boleh mengkategorikan  buruh kepada 3 :    Buruh mahir      Yang berpendidika...
1.2.3 MODAL Kita memerlukan modal untuk memudah dan mempercepatkan kerja. Contohnya, seorang tukang masak, “modal” bagi...
  Daripada aspek ekonomi, kita boleh mengkategorikan  modal kepada 2 iaitu:    Modal dalam bentuk fizikal    ...
1.2.4 PENGELUAR  Seperti buruh, pengeluar juga merupakan sumber tenaga  manusia yang digunakan dalam proses pengeluara...
 Mereka perlu memastikan sumber-sumber ekonomi seperti tanah, buruh dan modal walaupun terhad akan digunakan secara efi...
1.3 KEHENDAK-KEHENDAK MANUSIAKeperluan               KehendakPerlu untuk meneruskan kehidupan   Tidak per...
  Dalam aspek ekonomi, kita boleh membezakan kehendak  manusia yang tidak terhad kepada 2:   Barang-barang merujuk ...
1.3.1 BARANGAN
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 1 sumber ekonomi dan kehendak manusia

2,620 views

Published on

HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas

Published in: Education
 • Be the first to comment

HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 1 sumber ekonomi dan kehendak manusia

 1. 1. TOPIK 1: SUMBER EKONOMI DANKEHENDAK MANUSIADisediakan oleh:Chin Han Wei
 2. 2. 1.1 DEFINISI EKONOMI Perkataan ekonomi berasal daripada perkataan Greek iaitu “oikou” dan “nomos” (“oikounomos). “Oikou” bermakna isi rumah dan “nomos” bermakna peraturan. Ekonomi bermakna peraturan isi rumah iaitu ia mengkaji bagaimana isi rumah memperuntukkan pendapatan yang diperoleh (walaupun terhad) secara cekap. Ilmu ekonomi wujud kerana kehendak-kehendak manusia tidak pernah terhad, sedangkan sumber-sumber ekonomi yang sedia ada adalah terhad. Oleh sebab sumber ekonomi terhad (tanah, buruh, modal dan pengeluar) adalah terhad, maka barang-barang dan perkhidmatan yang dihasilkan juga terbatas dan gagal memenuhi kehendak setiap manusia.
 3. 3.  Akibat daripada ketidakseimbangan yang wujud di antara kehendak-kehendak manusia yang tidak pernah terhad dengan sumber-sumber ekonomi yang terhad, maka kita boleh mendefinisikan ekonomi sebagai satu kajian sains sosial yang mengkaji tingkahlaku masyarakat, iaitu bagaimana masyarakat menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak-kehendak mereka yang tidak pernah terhad.
 4. 4. 1.2 SUMBER-SUMBER EKONOMI (FAKTOR-FAKTOR PENGELUARAN) Sumber-sumber ekonomi terbahagi kepada:  Tanah  Buruh  Modal  Pengeluar Sumber ekonomi ini juga dikenali sebagai faktor-faktor pengeluaran. Digunakan dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan barang-barang dan perkhidmatan. Sumber ekonomi yang sedia ada adalah terhad dan hanya mampu memenuhi sebahagian daripada kehendak manusia.
 5. 5. 1.2.1 TANAH Merupakan sumber semula jadi. Daripada aspek ekonomi, tanah meliputi sumber-sumber yang terkandung di daratan dan lautan. Misalnya, hasil pertanian (getah, kelapa sawit dan lada hitam), penternakan (lembu, kambing dan ikan ayer tawar), perlombongan (bahan galian seperti petroleum dan bijih timah), pembalakan (perhutanan) dan perikanan. Selain itu, tanah juga digunakan untuk tujuan perindustrian (kilang-kilang) dan perumahan (bangunan seperti rumah kediaman, sekolah dan hospital). Pulangan ke atas penggunaan tanah adalah sewa.
 6. 6. 1.2.2 BURUH Buruh merujuk kepada sumber tenaga manusia yang digunakan dalam proses pengeluaran. “Kita” adalah buruh. Sebagai buruh, kita menyumbang tenaga dalam bentuk mental dan fizikal dalam proses pengeluaran. Ganjaran diatas sumbangan kita adalah gaji atau upah.
 7. 7.  Daripada aspek ekonomi, kita boleh mengkategorikan buruh kepada 3 :  Buruh mahir  Yang berpendidikan tinggi dan terlatih seperti guru  Buruh separuh mahir  Yang berpendidikan sederhana tinggi dan kurang terlatih seperti kerani am  Buruh tidak mahir  Buruh yang tidak terlatih dan berpendidikan rendah seperti petani
 8. 8. 1.2.3 MODAL Kita memerlukan modal untuk memudah dan mempercepatkan kerja. Contohnya, seorang tukang masak, “modal” baginya adalah peralatan memasak seperti dapur gas, pisau, kuali dan lain-lain. Dengan adanya peralatan ini, kerja akan menjadi lebih cepat dan mudah. Modal sebagai alat atau objek yang dicipta oleh manusia untuk memudah dan mempercepatkan kerja perburuhan. Pulangan ke atas penggunaan modal adalah kadar bunga.
 9. 9.  Daripada aspek ekonomi, kita boleh mengkategorikan modal kepada 2 iaitu:  Modal dalam bentuk fizikal  Mesin, jentera, kilang dan peralatan yang digunakan dalam proses pengeluaran.  Modal kerja  Wang, stok bahan mentah dan stok barang separuh siap.  Akan tetapi modal kerja tidak dianggap sebagai modal dalam kontek ekonomi kerana ia tidak dapat menghasilkan barang-barang dan perkhidmatan secara langsung.
 10. 10. 1.2.4 PENGELUAR Seperti buruh, pengeluar juga merupakan sumber tenaga manusia yang digunakan dalam proses pengeluaran. Namun, pengeluar bertindak sebagai “pengelola” dalam merancang, mengurus, mengarah dan mengawal proses pengeluaran sesebuah firma atau syarikat. Misalnya, sebagai Pengarah Operasi, kita perlu memastikan operasi kilang berjalan dengan lancar dan cekap. Daripada aspek ekonomi, pengeluar akan cuba menyelesaikan tiga masalah asas ekonomi iaitu, apa, bagaimana dan untuk siapa barang dan perkhidmatan dikeluarkan?
 11. 11.  Mereka perlu memastikan sumber-sumber ekonomi seperti tanah, buruh dan modal walaupun terhad akan digunakan secara efisyen untuk menghasilkan barang- barang dan perkhidmatan bagi memenuhi kehendak- kehendak manusia. Walau bagaimanapun, tidak semua kehendak manusia dapat dipenuhi. Pulangan kepada pengeluar adalah keuntungan. Kehendak merujuk kepada keinginan untuk memiliki sesuatu (barang-barang dan perkhidmatan) yang bukan keperluan hidup.
 12. 12. 1.3 KEHENDAK-KEHENDAK MANUSIAKeperluan KehendakPerlu untuk meneruskan kehidupan Tidak perlu untuk meneruskan kehidupanMesti dan harus dipenuhi Tidak mesti dipenuhiBukan keselesaan hidup Keselesaan hidupMudah untuk dipenuhi Sukar untuk dipenuhiTerhad Tidak terhadTidak ada pilihan (keperluan asas Banyak pilihan (kehendak adalahadalah sama untuk setiap individu) tidak terhad dan berbeza untuk setiap individu)Contohnya, makanan, pakaian, tempat Contohnya, kereta, peti sejuk,tinggal, pendidikan dan perubatan televisyen, radio, kamera, jam tangan dan lain-lain.
 13. 13.  Dalam aspek ekonomi, kita boleh membezakan kehendak manusia yang tidak terhad kepada 2:  Barang-barang merujuk kepada barang nampak iaitu barang dalam bentuk nyata contohnya buku dan kereta.  Perkhidmatan merujuk pada barang yang tak nampak iaitu barang dalam bentuk tidak nyata contohnya perkhidmatan guru dan perkhidmatan tuisyen.
 14. 14. 1.3.1 BARANGAN

×