พื้นฐานโครงข่ายสำหรับ Call Center Staffs

6,393 views

Published on

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,393
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • - สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตร “ พื้นฐานโครงข่าย สำหรับ เจ้าหน้าที่ Call Center “ - หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงข่ายของบริษัทฯ ในปัจจุบัน มีการเรียบเรียงเนื้อหาให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่ายสำหรับพนักงานทั่วไปที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคมาก่อน แต่ต้องประสานงานเกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค
 • พื้นฐานโครงข่ายสำหรับ Call Center Staffs

  1. 1. Basic Telecom for Customer Service Representative
  2. 2. เนื้อหา <ul><li>โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน ( PSTN ) </li></ul><ul><li>ซึ่งประกอบด้วย </li></ul><ul><ul><li>ระบบชุมสายโทรศัพท์ Switching System </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่วนเชื่อมต่อกับโครงข่าย Access Network </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบสื่อสัญญาณ Transmission System </li></ul></ul>
  3. 3. โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน Public Switching Telephone Network
  4. 4. <ul><li>การสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ 2 เครื่อง </li></ul>คู่สายโทรศัพท์ที่เป็นสายทองแดง 2 เส้น
  5. 5. <ul><li>การสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ 3 เครื่อง </li></ul>
  6. 6. <ul><li>การสื่อสารระหว่างโทรศัพท์จำนวนหลายเครื่อง </li></ul>ใช้จำนวนกี่คู่สาย
  7. 7. <ul><li>การเชื่อมโยงโทรศัพท์แบบใยแมงมุม </li></ul>
  8. 8. <ul><li>การเชื่อมโยงเข้ากับชุมสายโทรศัพท์ </li></ul>ชุมสายโทรศัพท์
  9. 9. <ul><li>การเชื่อมโยงระหว่างชุมสาย </li></ul>ชุมสาย โทรศัพท์ ชุมสาย โทรศัพท์ ชุมสาย โทรศัพท์ ชุมสาย โทรศัพท์ ชุมสาย โทรศัพท์ ชุมสาย โทรศัพท์ ชุมสาย โทรศัพท์
  10. 10. ชุมสายโทรศัพท์ของ TT&T <ul><li>ชุมสายโทรศัพท์ของ TT&T มี 3 แบบคือ </li></ul><ul><ul><li>MSU ( Main Switching Unit ) </li></ul></ul><ul><ul><li>RSU ( Remote Switching Unit ) </li></ul></ul><ul><ul><li>PSU ( Pole Switching Unit ) </li></ul></ul><ul><li>เครื่องโทรศัพท์จะต่อเข้า RSU แบบ Star </li></ul><ul><li>RSU จะติดต่อกันโดยผ่าน MSU </li></ul>
  11. 11. MSU RSU PSU
  12. 12. <ul><li>ภายในอาคารชุมสายของ TOT </li></ul><ul><li>ตู้ชุมสายเคลื่อนที่ภายนอกอาคาร </li></ul><ul><li>ภายในอาคารสำนักงานของ TT&T </li></ul><ul><li>ชุมสายหัวเสา (PSU) </li></ul>ที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์ของ TT&T
  13. 13. อาคารชนิด B2
  14. 14. อาคารชนิด B3
  15. 15. ชุมสายเคลื่อนที่
  16. 16. ชุมสายหัวเสา
  17. 17. ระบบชุมสาย ( Switching )
  18. 18. ลักษณะทั่วไปของชุมสาย SPC <ul><li>ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ </li></ul><ul><ul><li>ส่วนที่ติดต่อกับเครื่องโทรศัพท์ ( Subscriber Interface ) </li></ul></ul><ul><ul><li>สวิทซ์ตัดต่อวงจรการสนทนา ( Switching Part ) </li></ul></ul><ul><ul><li>คอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของชุมสาย ( Control Part ) </li></ul></ul>ส่วนควบคุม I N T F I N T F
  19. 19. ข้อดีของชุมสาย SPC <ul><li>สามารถให้บริการเสริมต่าง ๆ </li></ul><ul><li>ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงการกำหนดเลขหมายและระบบการคิดเงิน </li></ul><ul><li>มีระบบควบคุมที่สามารถวิเคราะห์ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในชุมสายได้ </li></ul><ul><li>การควบคุมการทำงานและการซ่อมบำรุงสามารถทำได้จาก operation & maintenance center ทำให้การบริหารการซ่อมบำรุงทำได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>มีส่วนประกอบเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ทำให้ power ที่ใช้เปลี่ยนเป็นความร้อน ดังนั้นระบบปรับอากาศภายในห้องชุมสาย ต้องได้รับการออกแบบที่ดีพอที่จะรักษาอุณหภูมิและความชื้นให้ได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการ </li></ul>
  20. 20. MDF. Main distribution Frame
  21. 21. จุดเชื่อมต่อระหว่างข่ายสายตอนนอกกับอุปกรณ์ชุมสาย ตู้อุปกรณ์ ชุมสาย อาคารชุมสายโทรศัพท์ ……………… .. ……………… .. แผง MDF เคเบิลสายตอนนอก ลูกค้า
  22. 22. ส่วนประกอบของโครงข่าย PSTN <ul><li>โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน ( PSTN ) </li></ul><ul><li>ซึ่งประกอบด้วย </li></ul><ul><ul><li>ระบบชุมสายโทรศัพท์ Switching System </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่วนเชื่อมต่อกับโครงข่าย Access Network </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบสื่อสัญญาณ Transmission System </li></ul></ul>
  23. 23. โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน PRIMARY CABLE DROP WIRE SECONDARY CABLE ACCESS NETWORK DP CABINET ชุมสาย RSU ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ ชุมสาย MSU MANHOLE ระบบสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง
  24. 24. <ul><li>เป็นสายโทรศัพท์ที่ต่อเชื่อมระหว่าง MDF จนถึงตู้พักคอดิน (CAB) </li></ul>PRIMARY CABLE
  25. 25. <ul><li>เป็นสายโทรศัพท์ที่ต่อเชื่อมระหว่างตู้ CAB จนถึงตู้พักปลายทาง (DP) </li></ul>Secondary Cable
  26. 26. <ul><li>เป็นตู้พักปลายทางที่ต่อเชื่อมระหว่าง Secondary Cable กับสาย Dropwire </li></ul>DP
  27. 27. <ul><li>เป็นอุปกรณ์ที่เป็นจุดต่อระหว่างสายกระจาย (Drop wire) กับสายภายในบ้าน (In house Wire) มีหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าที่เกินอัตราไหลเข้าสู่สายภายในบ้าน </li></ul>Protector(กล่องกันฟ้า)
  28. 28. สายภายในอาคารชนิด 2 core
  29. 29. ขีดจำกัดของสายโทรศัพท์ <ul><li>สำหรับส่งสัญญาณไฟฟ้าที่เป็นสัญญาณ อนาลอกและมีความถี่ในย่าน 300 – 3400 Hz </li></ul><ul><li>ระยะทางจากชุมสายถึงตู้พักปลายทางที่ตู้สุดท้ายจะจำกัดตามขนาดของสาย </li></ul><ul><ul><li>ขนาด 0.4 มิลลิเมตร ระยะทาง 3.82 กิโลเมตร </li></ul></ul><ul><ul><li>ขนาด 0.5 มิลลิเมตร ระยะทาง 4.66 กิโลเมตร </li></ul></ul><ul><ul><li>ขนาด 0.65 มิลลิเมตร ระยะทาง 5.93 กิโลเมตร </li></ul></ul><ul><ul><li>ขนาด 0.9 มิลลิเมตร ระยะทาง 8.53 กิโลเมตร </li></ul></ul>
  30. 30. ส่วนประกอบของโครงข่าย PSTN <ul><li>โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน ( PSTN ) </li></ul><ul><li>ซึ่งประกอบด้วย </li></ul><ul><ul><li>ระบบชุมสายโทรศัพท์ Switching System </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่วนเชื่อมต่อกับโครงข่าย Access Network </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบสื่อสัญญาณ Transmission System </li></ul></ul>
  31. 31. ระบบ TRANSMISSION คือ ระบบที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง ชุมสายถึงชุมสาย เพื่อ ใช้ในการรับ - ส่งสัญญาณ ทำให้ระหว่างชุมสายสามารถ ติดต่อสื่อสารถึงกันได้
  32. 32. โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน PRIMARY CABLE DROP WIRE SECONDARY CABLE ACCESS NETWORK DP CABINET ชุมสาย RSU ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ ชุมสาย MSU MANHOLE ระบบสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง
  33. 33. ระบบสื่อสัญญาณภายในอาคาร
  34. 34. ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ
  35. 35. ระบบการส่งวิทยุ (Radio Link System)
  36. 36. สรุปเนื้อหา <ul><li>โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน ( PSTN ) </li></ul><ul><li>ซึ่งประกอบด้วย </li></ul><ul><ul><li>ระบบชุมสายโทรศัพท์ Switching System </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่วนเชื่อมต่อกับโครงข่าย Access Network </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบสื่อสัญญาณ Transmission System </li></ul></ul>
  37. 37. โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน PRIMARY CABLE DROP WIRE SECONDARY CABLE ACCESS NETWORK DP CABINET ชุมสาย RSU ระบบสื่อสัญญาณไมโครเวฟ ชุมสาย MSU MANHOLE ระบบสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง
  38. 38. Thank you

  ×