Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recht voor Ondernemers - De basis

452 views

Published on

Presentatie voor HvA/UvA studenten voor de minor Ondernemen. Waar moet je minimaal aan denken als (online) ondernemer? Er is geen tijd om alles te vermelden. In deze presentatie de absolute basis, met aandacht voor webwinkels, (online) auteursrecht en creative commons.

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Recht voor Ondernemers - De basis

  1. 1. D E B A S I S R E C H T V O O R O N D E R N E M E R S
  2. 2. • H A N D E L S N A A M - N L , G E B R U I K , B E D R I J V E N • M E R K - B N L , I N S C H R I J V I N G , P R O D U C T E N / D I E N S T E N • C O N T R O L E E R V O O R G E B R U I K / I N S C H R I J V I N G : K V K , M E R K E N R E G I S T E R B B I E , G O O G L E H A N D E L S N A A M E N M E R K
  3. 3. • I D E N T I T E I T ( H A N D E L S N A A M ) • V E S T I G I N G S A D R E S ( G E E N P O S T B U S ) • C O N T A C T G E G E V E N S S N E L L E C O M M U N I C A T I E • K V K - N U M M E R • I N D I E N V A N T O E P A S S I N G : V E R G U N N I N G E N E N B E R O E P S T I T E L S - E N R E G E L S • B T W - N U M M E R ( G E D O O G B E L E I D ) • P R I J Z E N , I N C L . B E L A S T I N G E N L E V E R I N G I N F O R M A T I E V E R P L I C H T I N G E N W E B S I T E
  4. 4. • K E N M E R K E N P R O D U C T O F D I E N S T • K O S T E N C O M M U N I C A T I E O P A F S T A N D • W I J Z E V A N B E T A L I N G , L E V E R I N G , U I T V O E R I N G • L E V E R I N G S T E R M I J N • R E C H T V A N O N T B I N D I N G + V O O R W A A R D E N • M O D E L F O R M U L I E R V O O R O N T B I N D I N G • K O S T E N O N T B I N D I N G • C O N F O R M I T E I T E N G A R A N T I E • G E S C H I L L E N R E G E L I N G ( I N D I E N V A N T O E P A S S I N G E X T R A V E R P L I C H T I N G E N W E B W I N K E L
  5. 5. • P R I V A C Y - E N C O O K I E V E R L A R I N G • V E I L I G E O P S L A G G E G E V E N S • A L G E M E N E V O O R W A A R D E N ( O K É , N I E T E C H T V E R P L I C H T , M A A R W E L H A N D I G ) N O G M E E R V E R P L I C H T I N G E N
  6. 6. • O F F L I N E & O N L I N E • J O U W R E C H T , I S O O K H E T R E C H T V A N E E N A N D E R E N V . V . • L I N K E N E N E M B E D D E N M A G • I N T E R N E T I S N I E T V R I J • K O P I Ë R E N E N W I J Z I G E N M A G N I E T • V R A A G T O E S T E M M I N G • G E B R U I K B E T R O U W B A R E B R O N N E N A U T E U R S R E C H T
  7. 7. G R A T I S B E E L D 6 V E R S C H I L L E N D E L I C E N T I E S C C B Y C C B Y - N D C C B Y - N D - N C C C B Y - S A C C B Y - S A - N C C C B Y - N C C R E A T I V E C O M M O N S
  8. 8. • N I E T B E S C H E R M D D O O R A U T E U R S R E C H T • H O U D I D E E Ë N G E H E I M O F S T E L N D A O P • A L L E E N U I T G E W E R K T E I D E E Ë N Z I J N B E S C H E R M D • E V E N T U E E L : I D E P O T ( B B I E ) I D E E Ë N

×