Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Citaatrecht in de Praktijk

22,543 views

Published on

Praktische handleiding voor het gebruik van het Citaatrecht.
Het citaatrecht is een uitzondering op het auteursrecht, waardoor delen uit auteursrechtelijk beschermde werken gratis en zonder toestemming gebruikt mogen worden. Dit gebruik mag enkel onder voorwaarden. In deze presentatie worden de voorwaarden stap voor stap doorgelopen, met daarbij voorbeelden om het citaatrecht te verduidelijken.
Lees meer op http://www.charlotteslaw.nl/2013/06/auteursrecht-citaat/

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Citaatrecht in de Praktijk

 1. 1. CITAATRECHT tekst toegepast
 2. 2. citeren is het overnemen van een klein deel van een werk van een ander in een nieuw werk CITEREN?
 3. 3. “citeren uit een werk, in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling of voor een uiting met een vergelijkbaar doel,” CITEREN
 4. 4. een citaat is een klein deel uit een werk van een ander zoals een stukje tekst, een foto of een fragment uit een video die je integreert in een nieuwe context CITAAT het citaat moet een inhoudelijk verband hebben met de context waar het in geplaatst wordt
 5. 5. voor de context doet het medium niet ter zake dat kan dus een blogpost, presentatie, video, artikel of iets anders zijn het moet wel een aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke verhandeling of uiting met een vergelijkbaar doel zijn CONTEXT
 6. 6. een aankondiging vestigt aandacht op het werk of op een gebeurtenis die samenhangt met het werk AANKONDIGING zoals een tentoonstelling of evenement of door te vertellen over het werk zelf of waar het te koop is
 7. 7. een beoordeling is hetzelfde als een recensie BEOORDELING een beoordeling mag ook negatief zijn, zolang het werk niet ‘uit zijn verband gerukt’ wordt of andere rechten geraakt worden
 8. 8. POLEMIEK ofwel een discussie, opinie, kritiek of mening ! er is veel geoorloofd, maar blijf zorgvuldig. ook de vrijheid van meningsuiting kent grenzen een polemiek is een ‘pennenstrijd’
 9. 9. ieder serieus en zakelijk verslag, betoog of voorlichtend werk hoeft niet door een wetenschapper geschreven te zijn. ook documentaires vallen hieronder. WETENSCHAP
 10. 10. restcategorie hierdoor kan bijna elke soort uiting gebruik maken van een citaat. de uiting moet inhoudelijke, min of meer serieuze informatie willen VERGELIJKBAAR DOEL overbrengen.
 11. 11. een overzicht in (nieuws)media ! zeer korte samenvatting van wat er in andere media is verschenen, waaraan citaten mogen worden toegevoegd PERSOVERZICHT persoverzicht foto cc by: NS Newsflash hierdoor is het mogelijk ook rss feeds met een kleine afbeelding en eerste paar woorden of zinnen te publiceren op een website
 12. 12. OPENBAAR je mag dus niet citeren uit een dagboek, brieven of niet-gepubliceerde foto’s het werk waaruit je citeert moet al rechtmatig openbaar gemaakt zijn
 13. 13. OMVANG het werk mag door het citaat niet minder waard geworden zijn of minder goed verkoopbaar zijn geworden het citaat mag geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van het werk
 14. 14. het citaat moet door het doel gerechtvaardigd zijn er moet voldoende verband zijn tussen het citaat en de tekst waar deze in verwerkt wordt DOEL de tekst hoeft niet per sé direct naar het (beeld)citaat te verwijzen
 15. 15. indien redelijkerwijs mogelijk NAAMSVERMELDING ! naam van de maker vermelden + bron vermelden
 16. 16. SAMENVATTING citeren mag, indien - uit een rechtmatig openbaar gemaakt werk - in een aankondiging etc. etc. - het citaat geen afbreuk doet aan de exploitatie van het werk - citaat voldoende verband heeft met doel van de tekst - naam van de auteur en de bron vermeld worden

×