Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Auteursrecht & Portretrecht voor RKCS conferentie Curaçao

1,061 views

Published on

Auteursrecht en Portretrecht zijn ook belangrijk op school. Als docent moet je het goede voorbeeld geven. Daarnaast moet je de kinderen voorbereiden op 'de echte wereld'. Leer de leerlingen daarom ook over auteursrecht! Bescherm de privacy van leerlingen en leer hen ook over het portretrecht van henzelf en anderen.

Published in: Law
 • Be the first to comment

Auteursrecht & Portretrecht voor RKCS conferentie Curaçao

 1. 1. I N T E R N E T G E VA R E N O P D E L O E R K I N D E R E N E N R E C H T O P I N T E R N E T
 2. 2. A U T E U R S R E C H T P O RT R E T R E C H T & P R I VA C Y
 3. 3. A U T E U R S R E C H T • niet kopiëren, veranderen, publiceren of gebruiken • toestemming van auteur nodig
 4. 4. € 4 0 0 0 V O O R F O T O O P W E B S I T E J O N G E N VA N 1 5 M O E S T S C H A D E V E R G O E D I N G B E TA L E N cc by ekkebus schadevergoeding €2420 proceskosten €1738
 5. 5. U I T Z O N D E R I N G E N • Geen onderwijsexceptie in Auteursverordening Curaçao :( • CITAAT • kort deel overnemen • naam- & bronvermelding • EMBEDDEN • CREATIVE COMMONS • let op licentie • altijd naamsvermelding
 6. 6. PA G I N A 7 3 R E I S G I D S D I G I TA A L L E E R M A T E R I A A L
 7. 7. P R I VA C Y & P O R T R E T R E C H T • portretrecht - redelijk belang tegen publicatie • persoonsgegevens niet altijd delen
 8. 8. D E E L G E E N F O T O ’ S U I T D E K L A S O N S C H U L D I G E F O T O ’ S T O C H G E VA A R L I J K
 9. 9. P E R S O O N S - G E G E V E N S N I E T D E L E N • Persoonsgegevens: alle gegevens die je tot een persoon kunt herleiden • naam, adres, geboortedatum, leerlingnummer • portretfoto, ras, vingerafdruk, godsdienst
 10. 10. D I T K U N T U A L S D O C E N T D O E N H E L P K I N D E R E N Z I C H Z E L F T E H E L P E N • leer kinderen wat de regels zijn • leer kinderen wat de mogelijkheden zijn • laat ze deze toepassen in werkstukken etc. • laat gevaren van privacy zien • maak afspraken met ouders over privacy
 11. 11. www.charlotteslaw.nl | mail@charlotteslaw.nl | twitter @charlotteslaw

×