วิธีสมัคร Facebook

7,305 views

Published on

วิธีสมัคร Facebook

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

วิธีสมัคร Facebook

  1. 1. วิธีสมัคร Facebook สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการสมัครก็คอ อีเมล์ ครับ จะเป็น Gmail, Hotmail, Yahoo! หรืออีเมล์ใดๆ ื ก็ได้และ ไม่ควรนาอีเมล์สาคัญๆมาใช้ในการเล่นเฟสบุค ครับ เป็นต้นว่าอีเมล์ติดต่องาน ๊ หรืออีเมล์บริษท ั ทั้งนี้ ก็เพราะตลอดการเล่น Facebook เราจะต้องใช้อีเมล์นี้รบข้อมูลที่ส่งมาจากบริการของ Facebook ั อยู่บ่อยๆครับ ถ้าเราใช้บริการเฟสบุ๊คบ่อยแค่ไหนก็ Inbox ของเราก็จะยิ่งรับข้อมูลมากขึ้นครับซึ่งจะทาให้เราเกิดความราคาญได้ครับ...................................................................................................................................เอาล่ะทีนี้ก็ถึงเวลาเริ่มต้นสมัครเล่น Facebook กันเสียที ตามขันตอนดังต่อไปนี้ครับ ้ 1. เข้าทีเ่ ว็บไซต์ http://www.facebook.com 2. คลิกที่ ภาษาไทย (ขออนุญาตใช้งาน Facebook ในแบบภาษาไทยครับ)
  2. 2. 3. กรอกรายละเอียดของเรา ให้ครบทุกช่อง ถ้าเป็นไปได้ควรกรอกให้ตรงกับความเป็นจริง โดยเฉพาะ อีเมล์ ครับ4. พิมพ์ตัวอักษรที่เรามองเห็น จากนั้นให้คลิกปุ่ม ลงทะเบียน ครับ
  3. 3. 5. คลิกที่ ข้าม6. คลิกที่ ข้ามขันตอนนี้ ้
  4. 4. 7. คลิกที่ ข้าม8. คลิกที่ ข้าม
  5. 5. 9. คลิกที่ ข้าม10. จะ ปรากฏแถบข้อความแจ้งกับเราว่า ได้ส่งคาขอการยืนยันการสมัครจากทีมงาน Facebook ไปยังอีเมล์ของเรา (อีเมล์ที่กรอกตอ สมัคร) ให้เรารีบไปเช็คอีเมล์ได้เลยครับ
  6. 6. 11. เปิด เช็คอีเมล์ใน Inbox เราจะพบว่ามีอีเมล์มาใหม่อยู่ 2 ฉบับ ให้เราคลิกเปิดอ่านอีเมล์หัวข้อ การยืนยันชื่อเข้าใช้งาน Facebook ด รูป12. คลิกลิงค์ยืนยันการสมัครได้เลยครับ13. การสมัครได้รับการยืนยันแล้ว ให้คลิก ตกลง ครับ
  7. 7. 14. จะกลับเข้าสู่หน้าเว็บ Facebook อีกครั้ง ซึ่งหน้าตาอาจจะยังดูแปลกๆ นิดหน่อยครับ เนื่องจากเรายังไม่มีเพื่อนเล่นFacebook กับ 15. ขั้นตอนสมัคร Facebook ก็จบแต่เพียงเท่านีครับ และทุกครั้งที่เล่น Facebook เสร็จแล้วก็อย่าลืม ออกจากระบบ อย่างถูกวิธี ดังรูป ้อ้างอิงจาก http://facebook.kapook.com/howto/signup.php

×