Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โครงการสอนน้องสร้างเว็บ ปี2
การสร้างเว็บไซต์ด้วย CMSจัดทาโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญTwitter: @nuychahoemsidFacebook: Nuy ChahoemsidWebsite: www.inuy.th.h...
= เว็บเพจหลายๆหน้า ที่เชื่อโยงกันผ่านไฮเปอร์ลิงค์WWW.YOURNAME.COM <<< เรียกว่า Domain nameข้อมูลเว็บไซต์ จะถูกเก็บไว้บน Se...
CMS ?ระบบจัดการข้อมูลตัวอักษรเสียงรูปภาพภาพเคลื่อนไหวอื่นๆจัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญ
CMS คือ ระบบสําหรับ “สร้าง” และ “บริหาร” เว็บไซต์โดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องภาษา คอมพิวเตอร์เพราะระบบถูกสร...
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญCMS พัฒนามาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ บางระบบอาจมีมากกว่าหนึ่งภาษาCSM ?Html JavascriptAsp.Net P...
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญCMS ?ปัจจุบันมี cms มากมายถูกเขียนขึ้นมา และแบ่งออกเป็นมากมายหลายหมวดหมู่ cms แต่ละตัวอาจเหม...
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญCMS ?นิยมใช้สร้างเป็นเว็บไดอารี่ หรือ Blogเหมาะสําหรับสร้างเว็บไซต์ทั่วๆไปCMS สําหรับสร้างเว...
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญข้อดีของ CMS• ผู้ใช้งานไม่จําเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์• ประหยัดเวลา (ใช้เว...
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญข้อเสียของ CMS• ใช้เวลาในการศึกษาระบบที่มีขนาดใหญ่ แต่หากเกิดความเคยชิน ปัญหานี้จะหมดไป• หาก...
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญAppServAppserv โปรแกรมจําลองเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ให้เป็นเครื่อง Server หรือ Web ServerOp...
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญติดตั้ง AppservDownload: www.appservnetwork.com
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญติดตั้ง Appservพอโหลดโปรแกรมมาแล้วก็กดดับเบิลคลิก เพื่อติดตั้งโปรแกรม
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญติดตั้ง Appserv
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญติดตั้ง Appservพอถึงขั้นตอนนี้คือระบบจะให้เราเลือกพื้นที่สําหรับ เก็บโปรแกรมและโปรเจค
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญติดตั้ง Appservเลือกถูกทั้งหมด แล้ว คลิก ที่ Next> เพื่อ ไปยังขั้นตอนต่อไปได้เลยรายชื่อโปรแก...
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญชื่อ Server (อะไรก็ได้)Email ของคุณ
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญเลือกรหัสผ่าน สําหรับเข้าใช้งาน จัดการบริหารฐานข้อมูล(จําเป็น อย่าเผลอลืมนะครับ)
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญเมื่อติดตั้งเรียบร้อยก็จะขึ้น หน้าต่างแบบนี้ติดตั้ง Appserv
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญโฟลเดอร์สําหรับเก็บ ข้อมูลเว็บไซต์ของเราให้เก็บข้อมูล หรือ โปรเจคเว็บไซต์ ทั้งหมดไว้ในโฟลเดอ...
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญในการเรียกชมเว็บไซต ์ที่เราสร้างผ่านAppserv ให้ไปที่ Browser แล้วกรอกAdress เป็น localhost/ช...
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญWordpressเหมาะสําหรับในการสร้าง Blogทํางานกับฐานข้อมูล P HP Open Source Soft wareMySQLพัฒนาโ...
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญการติดตั้ง Wordpress ในครั้งนี้จะเป็นการติดตั้งบน Serverจําลองที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Appser...
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญDownload : www.th.wordpress.org/
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วแตกไฟล์จะได้โฟล์เดอร์“wordpress”
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญย้ายไฟล์ใน wordpress ทั้งหมดไปไว้ในCAppServwww *ในตัวอย่างย้ายไฟล์ไปไว้ใน CAppServwwwcms
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญ*ในตัวอย่างย้ายไฟล์ไปไว้ใน CAppServwwwcmsเวลาชมหน้าเว็บเลยต้อง ชมผ่าน localhost/cmsคลิกสร้าง...
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญคลิกเริ่มการติดตั้ง
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญตอนนี้จะเป็นการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลซึ่งหากเราจาลอง Server ด้วย AppServเราสามารถสร้างและจัดก...
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญhttp://localhost/phpmyadmin/ขั้นตอนนี้ให้เราสร้างฐานข้อมูล ตัวอย่างสร้างฐานข้อมูลชื่อ cms
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญหลังจากสร้างฐานข้อมูลเสร็จระบบก็จะพามาหน้านี้
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญชื่อฐานข้อมูลที่เราสร้างชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูล (ในที่นี้เป็น root)รหัสผ่านฐานข้อมูล (ได้จากข...
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญคลิกทําการติดตั้ง
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญกรอกให้ครบและคลิกติดตั้ง
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญคลิกเข้าสู่ระบบติดตั้งสําเร็จ
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญหลังเข้าสู่ระบบ ก็จะเข้าหน้าบริหารเว็บไซต์
จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญเสร็จแล้วเว็บไซต์ของเรา
Facevook: ตะเกียง ไฟเอกสารชุดนี้จัดทาขึ้นสาหรับการอบรมใน โครงการสอนน้องสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS ไม่สงวงลิขสิทธิ์ ไม่ต้องแสดงท...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การติดตั้ง appserv และ การติดตั้ง wordpress บน appserv

560 views

Published on

 • Be the first to comment

การติดตั้ง appserv และ การติดตั้ง wordpress บน appserv

 1. 1. โครงการสอนน้องสร้างเว็บ ปี2
 2. 2. การสร้างเว็บไซต์ด้วย CMSจัดทาโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญTwitter: @nuychahoemsidFacebook: Nuy ChahoemsidWebsite: www.inuy.th.htโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร๑๓๔ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรารักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสารงานพระราชดําริ
 3. 3. = เว็บเพจหลายๆหน้า ที่เชื่อโยงกันผ่านไฮเปอร์ลิงค์WWW.YOURNAME.COM <<< เรียกว่า Domain nameข้อมูลเว็บไซต์ จะถูกเก็บไว้บน Serverซึ่งเครื่อง Server ต้องเปิดตลอดเวลา ไม่งั้นเว็บจะเข้าไม่ได้Domain name และ Server ต้องมี การเชื่อมต่อกันเราจึงจะสามารถเข้า เว็บไซต์ผ่าน Domain name นั้นได้จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญ
 4. 4. CMS ?ระบบจัดการข้อมูลตัวอักษรเสียงรูปภาพภาพเคลื่อนไหวอื่นๆจัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญ
 5. 5. CMS คือ ระบบสําหรับ “สร้าง” และ “บริหาร” เว็บไซต์โดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องภาษา คอมพิวเตอร์เพราะระบบถูกสร้างไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เราเพียงแค่นําไปติดตั้ง แล้ว ปรับแต่ง เท่านั้น CMS จะต้องติดตั้งบนเครื่องServer ที่รองรับ Mysql CMS 1 ระบบ จะใช้ Mysql 1CMS ?จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญ
 6. 6. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญCMS พัฒนามาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ บางระบบอาจมีมากกว่าหนึ่งภาษาCSM ?Html JavascriptAsp.Net PythornPhp
 7. 7. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญCMS ?ปัจจุบันมี cms มากมายถูกเขียนขึ้นมา และแบ่งออกเป็นมากมายหลายหมวดหมู่ cms แต่ละตัวอาจเหมาะสําหรับเว็บไซต์แต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไป จะเลือกใช้อันไหน ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่า “จะทําเว็บไซต์ประเภทไหน เพื่ออะไร” หรือว่าถนัดตัวไหน
 8. 8. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญCMS ?นิยมใช้สร้างเป็นเว็บไดอารี่ หรือ Blogเหมาะสําหรับสร้างเว็บไซต์ทั่วๆไปCMS สําหรับสร้างเว็บไซต์รูปแบบกระดานสนทนาและยังมีอีกเยอะเบย
 9. 9. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญข้อดีของ CMS• ผู้ใช้งานไม่จําเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์• ประหยัดเวลา (ใช้เวลาในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่เกิน 30 นาที)• มีระบบจัดการบริหารและระบบป้องกันเว็บไซต์มาในระดับที่ดี• สามารถสร้าง หรือ ปรับแต่ง ได้ผ่านหน้าเว็บไซต์• มีระบบเสริม ที่สามารถดาวโหลดมาติดตั้งเพิ่มเติมได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ระบบกระดานสนทนา การแสดงภาพแบบเคลื่อนไหว เกมส์• สามารถเปลี่ยน รุปแบบ หน้าตามเว็บไซต์ได้ทุกวัน โดยเพียงการ เลือก โหลด แล ติดตั้ง และคลิกใช้งาน• ทุกอย่างที่กล่าวมา ฟรี!! นะ555+
 10. 10. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญข้อเสียของ CMS• ใช้เวลาในการศึกษาระบบที่มีขนาดใหญ่ แต่หากเกิดความเคยชิน ปัญหานี้จะหมดไป• หากต้องกาบริหารเว็บให้เป็นอย่างที่ต้องการ ผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ พอสมควรในภาษานั้นๆ
 11. 11. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญAppServAppserv โปรแกรมจําลองเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ให้เป็นเครื่อง Server หรือ Web ServerOpen Source Soft ware P HPผลิตโดย ภาณุพงศ์ ปัญญาดีwww.appservnetwork.com
 12. 12. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญติดตั้ง AppservDownload: www.appservnetwork.com
 13. 13. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญติดตั้ง Appservพอโหลดโปรแกรมมาแล้วก็กดดับเบิลคลิก เพื่อติดตั้งโปรแกรม
 14. 14. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญติดตั้ง Appserv
 15. 15. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญติดตั้ง Appservพอถึงขั้นตอนนี้คือระบบจะให้เราเลือกพื้นที่สําหรับ เก็บโปรแกรมและโปรเจค
 16. 16. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญติดตั้ง Appservเลือกถูกทั้งหมด แล้ว คลิก ที่ Next> เพื่อ ไปยังขั้นตอนต่อไปได้เลยรายชื่อโปรแกรมที่จําเป็นในการสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS
 17. 17. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญชื่อ Server (อะไรก็ได้)Email ของคุณ
 18. 18. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญเลือกรหัสผ่าน สําหรับเข้าใช้งาน จัดการบริหารฐานข้อมูล(จําเป็น อย่าเผลอลืมนะครับ)
 19. 19. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญเมื่อติดตั้งเรียบร้อยก็จะขึ้น หน้าต่างแบบนี้ติดตั้ง Appserv
 20. 20. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญโฟลเดอร์สําหรับเก็บ ข้อมูลเว็บไซต์ของเราให้เก็บข้อมูล หรือ โปรเจคเว็บไซต์ ทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์ “www” หากเก็บไว้ที่อื่นจะไม่สามารถ ทํางานได้
 21. 21. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญในการเรียกชมเว็บไซต ์ที่เราสร้างผ่านAppserv ให้ไปที่ Browser แล้วกรอกAdress เป็น localhost/ชื่อโฟลเดอร์งาน ของเราเช่นผมสร้างโฟลเดอร์ cms ใน www ผมก็ต้องเรียกชมผ่าน localhost/cms
 22. 22. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญWordpressเหมาะสําหรับในการสร้าง Blogทํางานกับฐานข้อมูล P HP Open Source Soft wareMySQLพัฒนาโดย : แมตต์ มูลเลนเวก
 23. 23. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญการติดตั้ง Wordpress ในครั้งนี้จะเป็นการติดตั้งบน Serverจําลองที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Appserv ซึ่งจะสามารถรับชม ได้เพียงแค่ท่านผู้เดียวเท่านั้น
 24. 24. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญDownload : www.th.wordpress.org/
 25. 25. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วแตกไฟล์จะได้โฟล์เดอร์“wordpress”
 26. 26. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญย้ายไฟล์ใน wordpress ทั้งหมดไปไว้ในCAppServwww *ในตัวอย่างย้ายไฟล์ไปไว้ใน CAppServwwwcms
 27. 27. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญ*ในตัวอย่างย้ายไฟล์ไปไว้ใน CAppServwwwcmsเวลาชมหน้าเว็บเลยต้อง ชมผ่าน localhost/cmsคลิกสร้างไฟล์สําหรับกําหนดค่าหลังจากย้ายไฟล์เสร็จแล้วให้เปิดบราวเซอร์ ขึ้นมาแล้วก รอก Adressเป็น “localhost/โฟล์เดอร์ที่เก็บงาน”ถ้าเราเก็บใน www ก็ให้กรอกแค่“localhost”เท่านั้น จากนั้นก็จะพบหน้าสําหรับติดตั้ง Wordpress
 28. 28. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญคลิกเริ่มการติดตั้ง
 29. 29. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญตอนนี้จะเป็นการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลซึ่งหากเราจาลอง Server ด้วย AppServเราสามารถสร้างและจัดการฐานข้อมูล ผ่านphpmyadmin ได้ที่ “localhost/phpmyadmin”จากนั้นจะมีหน้าต่างให้เรากรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านชื่อผู้ใช้ : rootรหัสผ่าน: รหัสผ่านที่ท่านกรอกตอนติดตั้AppServ
 30. 30. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญhttp://localhost/phpmyadmin/ขั้นตอนนี้ให้เราสร้างฐานข้อมูล ตัวอย่างสร้างฐานข้อมูลชื่อ cms
 31. 31. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญหลังจากสร้างฐานข้อมูลเสร็จระบบก็จะพามาหน้านี้
 32. 32. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญชื่อฐานข้อมูลที่เราสร้างชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูล (ในที่นี้เป็น root)รหัสผ่านฐานข้อมูล (ได้จากขั้นตอนติดตั้ง AppServ)คลิกติดตั้ง
 33. 33. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญคลิกทําการติดตั้ง
 34. 34. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญกรอกให้ครบและคลิกติดตั้ง
 35. 35. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญคลิกเข้าสู่ระบบติดตั้งสําเร็จ
 36. 36. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญหลังเข้าสู่ระบบ ก็จะเข้าหน้าบริหารเว็บไซต์
 37. 37. จัดทําโดยเฉลิมสิทธิ์ หุตะเจริญเสร็จแล้วเว็บไซต์ของเรา
 38. 38. Facevook: ตะเกียง ไฟเอกสารชุดนี้จัดทาขึ้นสาหรับการอบรมใน โครงการสอนน้องสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS ไม่สงวงลิขสิทธิ์ ไม่ต้องแสดงที่มา และสามารถใช้เพื่อการค้าได้Website:www.nattt.com

×