Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inleiding Wegontwerp les 4

536 views

Published on

Knooppunten, aansluitingen en kruispunten

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inleiding Wegontwerp les 4

 1. 1. Hogeschool Windesheim Wegontwerp en -inrichting Les 4: Knooppunten, aansluitingen en kruispunten Ir Adriaan Walraad MBA
 2. 2. Inhoud • Keek op de week • Korte terugblik op de vorige les • Wat gebeurt er na een ontwerp • Knooppunten, aansluitingen en kruisingen  Definities  Hoofdvormen van kruispunten  Knooppunten  Aansluitingen  Kruispunten GOW en ETW
 3. 3. Definities • Knooppunt  Een ongelijkvloers kruispunt van twee autosnelwegen of twee (nationale of regionale) stroomwegen • Aansluiting  Een ongelijkvloers kruispunt van een autosnelweg met een niet- autosnelweg of van een (nationale of regionale) stroomweg met een gebiedsontsluitingsweg • Kruispunt  Kruisvormige ontmoeting van wegen, waar het verkeer van weg mag wisselen • Kruising  Kruisvormige ontmoeting van wegen, waar het verkeer NIET van weg mag wisselen
 4. 4. Ongelijkvloerse/ ‘koude’ kruising
 5. 5. Hoofdvormen van kruisingen en kruispunten SW GOW ETW SW Knooppunt Aansluiting Ongelijkvloerse kruising GOW Gelijkvloers kruispunt met voorrangsregeling Gelijkvloers kruispunt met voorrangsregeling ETW Ongeregeld gelijkvloers kruispunt
 6. 6. Soorten knooppunten 1. Gelijkvloers knooppunt met verkeersregelinstallatie 2. Verkeersplein 3. Klaverbladknooppunt 4. Trompetknooppunt 5. Windmolenknooppunt 6. Turbineknooppunt 7. Sterknooppunt
 7. 7. Soorten knooppunten • Gelijkvloers kruispunt met VRI & verkeersplein
 8. 8. Soorten knooppunten • Klaverblad, trompet, windmolen, turbine en ster
 9. 9. Klaverbladknooppunt
 10. 10. Klaverturbineknooppunt 1,5 km 160 m 250 m 500 m
 11. 11. Sterknooppunt
 12. 12. Omgekeerd trompetknooppunt
 13. 13. Soorten aansluitingen 1. Verkeersplein 2. Haarlemmermeeraansluiting 3. Half-klaverbladaansluiting 4. Een combinatie van de laatste twee
 14. 14. Verkeersplein
 15. 15. Haarlemmermeeraansluiting 1,2 km 170 m 500 m
 16. 16. Half-klaverbladaansluiting
 17. 17. Basisvormen kruispunten GOW, ETW Ongelijkvloerse kruispunten Gelijkvloerse kruispunten Verkeersplein Verkeersplein Haarlemmermeer Rotonde Halfklaverblad Voorrangskruispunt Quadrantoplossing Kruispunt met verkeersregelinstallatie Ongeregeld kruispunt
 18. 18. Verkeerspleinen
 19. 19. Soorten rotondevormen • Enkelstrooksrotondevormen • Twee- of meerstrooksrotondevormen • Turborotondevormen
 20. 20. Turborotondes • Basis, ei, (gestrekte) knie, spiraal, rotor, ster
 21. 21. Turborotondes
 22. 22. Turboplein
 23. 23. Voorrangskruispunt (BUBEKO)
 24. 24. Verdeling 3,4,5-taks kruispunten BIBEKO? 81% 17% 2% Drietaks Viertaks Anders
 25. 25. Kruispunten met verkeersregelinstallaties
 26. 26. Nummering verkeersrichtingen
 27. 27. Voor- en nadelen van een VRI Voordelen Nadelen Kortere wachttijden op de ondergeschikte weg Verslechtering afwikkelingscomfort en wachttijden op de voorrangsweg Voorkeursbehandeling is mogelijk Toename van kop-staart ongevallen Dynamisch verkeersmanagement is mogelijk Toename van ongevallen door roodlichtnegatie Toepasbaar in zwaarbelaste situaties Toename ongevallen door deelconflicten Afname aantal en ernst (voorrangs)ongevallen Toename van sluipverkeer Afname invloed van lokale omstandigheden Toename van geluidhinder, luchtverontreiniging en energieverbruik
 28. 28. Detectoren
 29. 29. Ongeregeld kruispunt
 30. 30. Wat gebeurt er na een ontwerp??? Verkenningsfase Planfase Uitvoeringsfase …?

×