Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inleiding Wegontwerp les 2

981 views

Published on

Richtlijnen, horizontaal en verticaal alignement

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inleiding Wegontwerp les 2

 1. 1. Hogeschool Windesheim Wegontwerp en -inrichting Les 2: Richtlijnen, horizontaal en verticaal alignement Ir Adriaan Walraad MBA
 2. 2. Inhoud • Korte terugblik vorige les • Keek op de week • Ontwerpen is een ambacht • Welke richtlijn wanneer toepassen  CROW studentlicentie wegontwerp • Richtlijnen en aanbevelingen  Ontwerpelementen  Horizontaal alignement  Verticaal alignement
 3. 3. Ontwerpelementen algemene ontwerpuitgangspunten netwerk wegcategorie ontwerpvoertuig ontwerpsnelheid tracé dwarsprofiel kruispunten aanvullende voorzieningen horizontaal alignement verticaal alignement profiel van vrije ruimte aantal rijstroken scheiding rijrichtingen rijstrook breedte parkeervoorzieningen verharding dwarshelling type vormgeving uitzicht afrondingsbogen voorsorteer-/ opstelstroken middengeleiders bebakening openbare verlichting bewegwijzering beplanting
 4. 4. Tracé • Verloop van de weg t.o.v. omgeving • Onderscheid naar:  Horizontaal alignement  Verticaal alignement
 5. 5. Horizontaal alignement Opgebouwd uit: • Rechtstanden • Bogen • Overgangsbogen
 6. 6. Horizontale rechtstand • Lange rechtstanden moeten om redenen van verkeersveiligheid en esthetica worden vermeden! • Richtwaarde voor maximale lengte is: 20*V • Korte rechtstanden tussen twee gelijkgerichte bogen leveren een onaantrekkelijk wegbeeld op • Gebruik in plaats van rechtstanden grote boogstralen van bijvoorbeeld 40.000 – 100.000 meter
 7. 7. Horizontale boog • Boogstraal (m) op basis van:  Ontwerpsnelheid (km/h)  Verkanting (%) Snelheid (km/h) Rh gewenst (m) Rh minimaal (m) 100 ≥ 2.500 ≥ 805 80 ≥ 1.700 ≥ 420 60 ≥ 900 ≥ 198 Voor gebiedsontsluitingswegen, 2,5% verkanting
 8. 8. Verkanting • In horizontale rechtstand is verkanting standaard 2,5% (dakprofiel) ten behoeve van goede waterafvoer • In bogen één hellend vlak (‘weg op één oor’) i.v.m.:  Middelpuntvliedende kracht  Verbetering zichtbaarheid boog • Maximale verkanting: 5% • In uitzonderingsgevallen: 7%
 9. 9. Verkanting
 10. 10. Overgangsboog • Overgangsboog op basis van clotoïde • Voorbeeld van verkantingsovergang
 11. 11. Bochtverbreding • De achterwielen van een voertuig beschrijven bij het doorlopen van een boog een meer naar binnen gelegen baan dan de voorwielen: de bochtverbreding
 12. 12. Verticaal alignement • Opgebouwd uit:  Rechtstanden  Cirkelbogen (top- en voetboog)
 13. 13. Verticale rechtstand (helling) • Verticale rechtstand onder langshelling alleen bij grote hoogteverschillen tussen de top- en de voetboog • Maximale hellingspercentage: 4-7% (afhankelijk van wegcategorie en ontwerpsnelheid)
 14. 14. Verticale topboog • De minimale bolle boogstraal wordt bepaald op basis van:  Maatgevende zichtafstand  Ooghoogte van de bestuurder (1,10m)  Hoogte van het waar te nemen object (0,20/0,50m) • Rijcomfort is niet maatgevend
 15. 15. Verticale voetboog • De minimale holle boogstraal wordt bepaald op basis van:  Rijcomfort • ≤ 0,5 m/s2 versnelling  Wegbeeld • Rvoet = 2 * Rtop
 16. 16. Volgende week • Dwarsprofiel • Profielen van vrije ruimte • Veiligheidszones • Verkeersstromen

×