Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inleiding Wegontwerp les 1

458 views

Published on

Inleiding, indeling van wegen

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inleiding Wegontwerp les 1

 1. 1. Hogeschool Windesheim Wegontwerp en -inrichting Les 1: Inleiding, indeling van wegen Ir Adriaan Walraad MBA
 2. 2. Inhoud • Zelf naar ontwerp kijken: maak foto’s • Huishoudelijk: wat te doen voor 3ects  Colleges/ gasten  Context van wegontwerp en -inrichting  Cursusmateriaal: Reader en CROW-richtlijnen  Toetsing • Vandaag:  Keek op de week  Normen, richtlijnen en hoe ze tot stand komen  Juridische consequenties  Indeling van wegen
 3. 3. • Keek op de week – Welke sites gevonden? • Verkeersnet • Verkeerskunde • Verkeer in beeld • Twitter • Dagbladen op verkeerskunde.nl – Linkedin op orde? • Lid van groep wfmobiliteit • Leg contacten • Haak aan bij communities
 4. 4. Deze week bijvoorbeeld • Veroordeling na aanrijding • Brabantse fietsroute F59 wordt living lab
 5. 5. Normen, richtlijnen… en hoe ze tot stand komen • Normen, eisen, wet- en regelgeving  Niet van afwijken • Richtlijnen  Uniformiteit  Mag ervan afwijken- mits gemotiveerd  Strijdigheden • Hoe ze tot stand komen  www.crow.nl  Is het dan geregeld? • Juridische consequenties
 6. 6. Context: Verkeerstechniek Verkeerstechniek Verkeer op de weg Verkeersmanagement Verloop van de weg Wegontwerp Aanleg van de weg Wegenbouw
 7. 7. Context: Dagelijkse praktijk
 8. 8. Indeling van wegen
 9. 9. Indeling van wegen: Duurzaam Veilig • Stroomwegen (SW)  Snel verwerken van doorgaand verkeer  Type I (nationaal), Type II (regionaal) • Gebiedsontsluitingswegen (GOW)  Bereikbaar maken van gebieden  Type I (dubbelbaans), Type II (enkelbaans) • Erftoegangswegen (ETW)  Toegankelijk maken van bestemmingen  Type I (met markering), Type II (zonder markering)
 10. 10. Test • Papier met voor- en achternaam, studentnummer • 18 foto’s • Geef per foto categorie, type en maximum snelheid • Bijvoorbeeld: GOW-II 80 km/uur • Afkortingen:  SW = Stroomweg  GOW = Gebiedsontsluitingsweg  ETW = Erftoegangsweg  I = Type I  II = Type II
 11. 11. Einde van de test • Bladen laten liggen • 10 minuten pauze!!!
 12. 12. Indeling van wegen: Duurzaam Veilig • Stroomwegen (SW)  Snel verwerken van doorgaand verkeer  Type I (nationaal), Type II (regionaal) • Gebiedsontsluitingswegen (GOW)  Bereikbaar maken van gebieden  Type I (dubbelbaans), Type II (enkelbaans) • Erftoegangswegen (ETW)  Toegankelijk maken van bestemmingen  Type I (met markering), Type II (zonder markering)
 13. 13. Uitleg inrichting Duurzaam Veilig Bron: Provincie Zeeland
 14. 14. Wegcategorieën, wegtypen en max.snelheid Wegcategorie Wegtype Max. snelheid (km/uur) Buiten Binnen Stroomweg (SW) Nationale stroomweg, minimaal 2x2 rijstroken 120 - Regionale stroomweg, 2x2 of 2x1 rijstroken 100 - Gebiedsontsluitingsweg (GOW) I, 2x2 rijstroken 80 50 II, 2x1 rijstroken 80 50 Erftoegangsweg (ETW) I, 1 rijloper, aparte fietsvoorzieningen 60 30 II, 1 rijloper, volledige verkeersmenging 60 30
 15. 15. GOW-II
 16. 16. ETW-I
 17. 17. SW-I
 18. 18. SW-II
 19. 19. GOW-II
 20. 20. SW-II
 21. 21. GOW-II
 22. 22. ETW-II
 23. 23. ETW-I
 24. 24. GOW-I
 25. 25. ETW-I
 26. 26. ETW-II
 27. 27. GOW-II
 28. 28. GOW-I
 29. 29. GOW-II
 30. 30. ETW-II
 31. 31. GOW-II
 32. 32. SW-II
 33. 33. Richtlijnen en aanbevelingen • NOA • Handboek Wegontwerp • ASVV 2004/2008/2012
 34. 34. Volgende week • Meer over richtlijnen en aanbevelingen • Ontwerpelementen voor wegontwerp • Horizontaal alignement • Verticaal alignement

×