Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Feedbackmodellen til Hattie og Timperley<br />Tony, Martine og Marthe<br />
Feedbackmodellen<br />Minske uoverensstemmelsen mellom nåværende kunnskap og mål<br />Tre hovedspørsmål:<br />Feed up – hv...
Oppgavenivå<br />Korrigerende tilbakemeldinger<br />Feilaktige tolkninger og hypoteser<br />Fra oppgave til prosess, og pr...
Prosessnivå<br />Oppgaveprosessen<br />Effektive oppgavestrategier<br />Søke etter tilbakemeldinger<br />
Selvreguleringsnivå<br />Hjelpe eleven til å finne sine svakheter<br />Bruke tilbakemeldinger for å skape selvregulering<b...
Personlig nivå<br />Vanligste formen<br />Lite effektiv<br />Må aldri brukes alene<br />
Formativ vurdering<br />Intensjonen bak vurderingen<br />”Hvordan kan jeg gå videre” – feed forward<br />Bruke feedbackmod...
Tilbakemeldinger på personlig nivå er ikke formativ vurdering<br />Gjør seg gjeldende i de andre nivåene<br />Nøkkelstrate...
Tilpasset opplæring<br />Gode tilbakemeldinger er tilpasset opplæring<br />Ulike elever, ulike mål<br />Kommunikasjon<br />
Oppsummering<br />”Det som gir best utteljing på elevprestasjonar over tid, er det produktive samspelet mellom lærar og el...
Kilder<br />Dysthe, O. (2008) Klasseromsvurdering og læring. Bedre skole nr. 4 (2008) <br />Hattie, J., Timperley H. (2007...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Feedback

836 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Feedback

 1. 1. Feedbackmodellen til Hattie og Timperley<br />Tony, Martine og Marthe<br />
 2. 2.
 3. 3. Feedbackmodellen<br />Minske uoverensstemmelsen mellom nåværende kunnskap og mål<br />Tre hovedspørsmål:<br />Feed up – hvor skal jeg?<br />Feed back – hvor er jeg?<br />Feed forward – hvordan kan jeg gå videre?<br />Fire forskjellige nivåer<br />Effektivitet avhenger av nivå<br />
 4. 4. Oppgavenivå<br />Korrigerende tilbakemeldinger<br />Feilaktige tolkninger og hypoteser<br />Fra oppgave til prosess, og prosess til regulering<br />
 5. 5. Prosessnivå<br />Oppgaveprosessen<br />Effektive oppgavestrategier<br />Søke etter tilbakemeldinger<br />
 6. 6. Selvreguleringsnivå<br />Hjelpe eleven til å finne sine svakheter<br />Bruke tilbakemeldinger for å skape selvregulering<br />Søker etter tilbakemeldinger<br />
 7. 7. Personlig nivå<br />Vanligste formen<br />Lite effektiv<br />Må aldri brukes alene<br />
 8. 8. Formativ vurdering<br />Intensjonen bak vurderingen<br />”Hvordan kan jeg gå videre” – feed forward<br />Bruke feedbackmodellen kontinuerlig<br />Læreren må bruke informasjonen fra eleven til tilbakemeldinger<br />Eleven må lære å bruke informasjonen i tilbakemeldingene<br />
 9. 9. Tilbakemeldinger på personlig nivå er ikke formativ vurdering<br />Gjør seg gjeldende i de andre nivåene<br />Nøkkelstrategier for vurdering for læring<br />
 10. 10.
 11. 11. Tilpasset opplæring<br />Gode tilbakemeldinger er tilpasset opplæring<br />Ulike elever, ulike mål<br />Kommunikasjon<br />
 12. 12. Oppsummering<br />”Det som gir best utteljing på elevprestasjonar over tid, er det produktive samspelet mellom lærar og elev og den kontinuerlige vurderinga lærarane gir som ein integrert del av ordinær undervisning.”<br />Dysthe 2008:23<br />
 13. 13. Kilder<br />Dysthe, O. (2008) Klasseromsvurdering og læring. Bedre skole nr. 4 (2008) <br />Hattie, J., Timperley H. (2007) Review of Educational Research. American EductionalResaearch Association.<br />Kunnskapsdepartementet Kunnskapsløftet 2006 <br />Slemmen, T. (2010) Vurdering for læring i klasserommet. Gyldendal. Oslo.<br />

×