Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Case StudyImplantació KANBAN en una empresadel sector automoció Una experiència molt rellevant de FeedBackGround en l’àmbi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cs 4 fbg - kanban automoció - rev 0

337 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cs 4 fbg - kanban automoció - rev 0

  1. 1. Case StudyImplantació KANBAN en una empresadel sector automoció Una experiència molt rellevant de FeedBackGround en l’àmbit dels processos operatius ha estat l’estudi de la millora completa del layout d’una planta gran. Orientat a la correcta gestió del flux de material dins de l’empresa i amb la missió clara de guanyar productivitat i espai i millorar els llocs de treball, el projecte KANBAN que aquí es sintetitza explica el cas concret d’èxit que ha permès canviar la fesomia i l’eficiència de tota una empresa.Resum Executiu Estratègia/Aproximació El nostre client tenia greus problemes d’espai Laportació de FeedBackGround en aquest Pèrdues de productivitat (OEE baix); operaris projecte va ser: realitzant operacions de transvasament de  Estudiar la planta, cèl·lula a cèl·lula peces (freqüencials); aturades per manca  Definir un ordre d’integració de les cèl·lules de peces en kanban Cèl·lules productives amb multiproducte  Escandallar i definir les dades per cada (varies referències) implica canvis d’utillatge i cèl·lula (producció, demanda client, nª la seva preparació (condicionaments) components, unitats per embalatge...) Sobresaturació de toreros, aturades de  Creació de noves pautes embalatge cèl·lules degut a manca de transport intern:  Alliberar espai al magatzem i a cada cèl·lula 4 toreros en 4 naus i 2 d’ells sobresaturats  Definició de l’estoc mínim i posar en marxa Sobreestoc de peces components un semàfor indicador Excessiva circulació de toros i passadissos  Definició de nou layout del magatzem estrets Kanban i, en cas necessari, de la cèl·lulaOportunitat Resultats S’esqueia estudiar l’empresa i conèixer el seu  Projecte de 18 mesos de durada (un funcionament i les seves febleses consultor a jornada complerta). Finalització Nous productes en curs d’industrialització abril 2013. Estat actual: 50 % del projecte Augment de l’espai productiu per tal de poder  S’ha aconseguit alliberar 250 m2 d’espai participar en noves oportunitats de negoci productiu de planta; també alliberament de Garantir la seguretat de planta (excessiu trànsit passadissos de toros i espais reduïts de moviment)  Millora en la seguretat de la planta i Evitar el sobreestoc i millorar l’inventari rotatiu eliminació de la sobresaturació dels toreros. de planta  Reducció del 30 % en aturades no Clares possibilitats de millora a curt i mig planificades per manca de transport intern. termini en l’OEE general de planta,  Eliminació de tasques freqüencials d’operaris especialment pel que fa a la disponibilitat: en 20 de 63 cèl·lules. aturada de màquina, condicionament de la  Augment de 125 noves referències en cèl·lula (eliminació de freqüencials), etc. producció sense necessitat de nous recursosDades de contacte: Màrius MollàCàrrec: Director de Projecte i Socimarius.molla@feedbackground.com Experiència de client – Agost 2012Mòbil: 619762870 www.feedbackground.com

×