Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coach operatiu ind

446 views

Published on

Coach operativo. lean personal

Published in: Services
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Coach operatiu ind

  1. 1. Coach operatiu individualitzat 2016 | Optimización de Procesos y Sistemas Industriales
  2. 2. Beneficis esperats 1 | Optimización de Procesos y Sistemas Industriales  Augment del nivell de qualitat i marca personal  Increment de la visibilitat de la feina que duu a terme la persona implicada  Augment de la motivació individual  Acompliment de planificacions i augment del nivell de performance individual  Millora de la comunicació de la persona implicada amb els diferents interlocutors  Alineació d’accions de la persona implicada respecte els objectius pertinents de l’empresa
  3. 3. ¿Quina és la problemàtica? 2 | Optimización de Procesos y Sistemas Industriales Des de FeedBackGround us proposem el coach operatiu individualitzat per resoldre les problemàtiques que ens han plantejat els directius En Manel te molt potencial, però en alguns aspectes professionals li faria falta recolzament M’agradaria elevar el nivell professional dels meus comandaments intermitjos. Com ho puc fer? He comprovat que quan reuneixo a tot l’equip al costat d’una pissarra, surten resultats. Ho puc estandarditzar? Fem reunions de tres hores i no obtenim resultats. Es poden estructurar millor?
  4. 4. Conceptes bàsics a desenvolupar 3 | Optimización de Procesos y Sistemas Industriales Desktop Management(DM) Tools Project Management (PM) Information Management (IM) Space a. Diseño / Creación de proyectos b. Venta interna y externa c. Ejecución (reuniones…) d. Salida / Cierre a. Seleccionar b. Ordenar c. Limpiar d. Estandarizar e. Mantener • Adquirir / Crear • Organizar • Compartir • Usar / Transferir • Gestión tiempo según misión personal • Organización de tareas (GTD) >OEEpersonal Ítems Detalles de análisis Resultados 5S (Lean office) Marca personal Metodología GTD (Getting Thinks Done) KM (Knowledge Management)
  5. 5. Metodologia i modalitats 4 | Optimización de Procesos y Sistemas Industriales Inici Validació Desplegament I Dues trobades al mes durant dos mesos d’una durada d’aprox 2 hores. Assentament del pla de treball a executar per part persona afectada Passats els dos mesos, sessió de validació amb la direcció de la companyia per tal d’assegurar que s’estan assolint els objectius fixats Desenvolupament sostingut del pla d’acció Si es considera oportú, es pot fer el seguiment en blocs de dos mesos Desplegament II  Es pot fer en castellà, català, anglès i francès  Per a desplaçaments fora de Barcelona, es facturarà les despeses  Hi ha opció de fer determinades sessions via telemàtica  S’inclou l’atenció telefònica de dubtes i/o correu electrònic
  6. 6. Coach – Màrius Mollà 5 | Optimización de Procesos y Sistemas Industriales  Enginyer Industrial per l’UPC  Màster KM per ICT  PMP per PMI Experiència professional  Gestió corporativa de plantes worldwide  Total Quality Management  Qualitat en projectes de desenvolupament i industrialització FeedBackGround – Director i Project Manager (14 anys)  Desenvolupament i implementació d’una planta JIT (Just In Time) per a SEAT Expert Automotive – Director de qualitat i organització (4 anys)  Direcció de projectes de millora de processos operatius en diferents sectors Industrials  Coach a comandaments intermedis i directius per a la millora de la seva marca personal i eficiència  Formador en Lean Manufacturing i eines de qualitat (FMEA...) Monroe – Director de planta (4 años)
  7. 7. Experiències prèvies 6 | Optimización de Procesos y Sistemas Industriales  Responsable de millora continua de grup d’automoció amb gestió d’equip propi: Després del coach de FeedBackGround, he millorat moltíssim el nivell de comunicació amb el meu equip i també amb els meus superiors. De cara a l’equip propi he desenvolupat molt bé la capacitat d’estructurar i esquematitzar problemàtiques i solucions, alhora que ha millorat la part més visual de les meves presentacions  Responsable d’I+D grup multinacional català amb gestió d’equip propi: Gràcies a les directrius d’en Màrius, he assolit ser molt més eficient en la gestió interna del meu equip. Hem reduït el nombre de reunions i ara les fem més efectives. Tots els membres del meu equip han fet un 5S dels seus llocs de treball; el nivell d’ordenació i organització del nostre dia a dia ens ha fet millorar molt en la gestió del nostre temps  Responsable de planta de grup d’automoció multinacional: El suport de FeedBackGround m’ha permès desenvolupar, de forma disciplinada i rigorosa, determinades aptituds personals que m’han donat l’opció d’optar a noves posicions dins del grup
  8. 8. Av. Meridiana, 34 ent 3 08034 Barcelona T. 934856248 M. 646025159 Cesc Alcaraz i Calvet Soci Director cesc.alcaraz@feedbackground.com Datos de contacto 7 | Optimización de Procesos y Sistemas Industriales

×