Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa TEI curso 2017-18 (IES Xesús Taboada Chivite)

194 views

Published on

Presentación informativa sobre o Programa de Titorización Entre Iguais (TEI).

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programa TEI curso 2017-18 (IES Xesús Taboada Chivite)

 1. 1. CURSO 2017-18
 2. 2. CIFRAS ACOSO ESCOLAR Evolución dos casos de “bullying” Número total de casos contrastados e atendidos por acoso escolar +75%
 3. 3. CIFRAS ACOSO ESCOLAR Perfil do alumnado que sofre acoso por idade Mulleres Homes IDADE MEDIA 11.9 ANOS
 4. 4. Outros datos: • Un 30% de adolescentes acosados non o contan ás familias. • Un 10% non transmite a ningúen o problema. CIFRAS ACOSO ESCOLAR
 5. 5. TITORÍA ENTRE IGUAIS ALCANCE DO PROGRAMA >620000 ALUMNOS PARTICIPANTES >24000 PROFESORES IMPLICADOS 800 CENTROS O APLICAN >70 EN GALICIA 100% DE CENTROS O MANTÉN Programa de convivencia institucional que implica a toda a comunidade educativa
 6. 6. OBXECTIVOS • Sensibilizar a toda a comunidade educativa sobre os efectos da violencia. • Facilitar o proceso de integración do alumnado, cara unha educación inclusiva. • Crear un referente (titor/a) para favorecer a autoestima e diminuír a inseguridade que provocan os espazos e as situacións descoñecidas. • Empoderar ao alumno como suxeito dinámico da convivencia, na prevención da violencia. • Desenvolver a empatía e o compromiso individual e do grupo clase (espectadores) ante o sufrimento das vítimas de actos de violencia e acoso escolar. • Integrar a “TOLERANCIA CERO” respecto a violencia e o maltrato. TITORÍA ENTRE IGUAIS
 7. 7. POSTA EN MARCHA TITORÍA ENTRE IGUAIS INFORMACIÓN DO PROGRAMA AO ALUMNADO DE 1º ESO INFORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN AO ALUMNADO TITOR FORMACIÓN DO ALUMNADO TITOR FORMACIÓN DE PARELLAS TEI ENTREGA DE TRÍPTICOS INFORMATIVOS REUNIÓN INFORMATIVA A FAMILIAS ACTO DE PRESENTACIÓN DE PARELLAS
 8. 8. CONCEPTOS BÁSICOS DO ACOSO ESCOLAR (BULLYING)
 9. 9. Potencialidade das persoas para vivir cos/as outros/as nun marco de respec- to mutuo, solidariedade e compromiso. CONVIVENCIA  Persoas que entran en desacordo.  Intereses, desexos e necesidades incompatibles.  O conflito coma unha oportunidade potencial de aprendizaxe. CONFLITO  Uso ilexítimo de poder e forza.  Fai dano ao outro.  Feito con intención de facer dano.  Incompetencia para resolver un conflito mediante o diálogo. VIOLENCIA CONCEPTOS BÁSICOS
 10. 10. Todas as persoas temos DEREITO a ser ben tratadas. No IES Xesús Taboada Chivite, O TEU CENTRO , e en todos os sitios teño DEREITO a ser ben tratado/a. Esto quere dicir que… • NINGUÉN é quen de pegarme, empurrarme, ou facerme dano fisicamente. • NINGUÉN é quen de ameazarme ou meterme medo. • NINGUÉN é quen de coller ou estragar as miñas cousas. • NINGUÉN é quen de insultarme, burlarse ou rirse de min. • NINGUÉN é quen de espallar rumores sobre min. • NINGUÉN é quen de excluírme do grupo nin de impedirme xogar cos meus/miñas compañeiros/as. Estes DEREITOS respectaranse SEMPRE. OS NOSOS DEREITOS
 11. 11. AS NOSAS RESPONSABILIDADES Tódalas persoas temos a OBRIGA de tratar ben aos outros. No instituto teño o DEBER de tratar ben a tódalas persoas. Esto quere dicir que… • EU non son quen de pegar, nin empurrar, nin facer dano fisicamente a ninguén. • EU non son quen de ameazar, nin meter medo a ninguén. • EU non son quen de coller, nin estragar as cousas dos demáis. • EU non son quen de insultar, nin burlarme, nin rirme de ninguén. • EU non son quen de espallar rumores sobre as outras persoas. • EU non son quen de excluír a ninguén do grupo, nin de impedir a ninguén xogar cos compañeiros/as. Estes DEBERES cumpriranse SEMPRE.
 12. 12. VÍTIMAS AGRESORES ???????????? TRIÁNGULO BULLYING denuciar o acoso!!! •Non a “lei do silencio”. •“TOLERANCIA CERO”. •Non serás “chivato”: non se gardan os malos segredos •Serás bo compañeiro. •Favorecerás a convivencia. •Axudarás a quen menos pensas: ao agresor ESPECTADORES
 13. 13. SOMOS DISTINTOS PERO DEBEMOS SER IGUAIS NO BO TRATO E TAMÉN NO MALTRATO
 14. 14. POSTA EN MARCHA TITORÍA ENTRE IGUAIS INFORMACIÓN DO PROGRAMA AO ALUMNADO DE 1º ESO INFORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN AO ALUMNADO TITOR FORMACIÓN DO ALUMNADO TITOR FORMACIÓN DE PARELLAS TEI ENTREGA DE TRÍPTICOS INFORMATIVOS REUNIÓN INFORMATIVA A FAMILIAS ACTO DE PRESENTACIÓN DE PARELLAS
 15. 15.  Dar información sobre o funcionamento do centro.  Non utilizar a violencia para resolver os conflitos.  Previr o acoso escolar.  Facilitar o proceso de integración do alumnado de 1º no instituto. Falarlle, saudarse... TAREFAS DOS/AS TITORES/AS
 16. 16. COORD.TEI T3.1 T3.2 T1.1 T1.2 T3.1: Titor/a de terceiro T1.1: Titorizado/a de primeiro T3.2: Titor/a de terceiro T1.2: Titorizado/a de primeiro a: Acción disruptiva b: Información vítima-titor/a c: Intervención titor/a1-agresor/a d: Información titor/a-titor/a e: Intervención titor/a2-agresor/a f: Información titores/as-coord./a g: Intervención coord./a-agresor/a FINAL: Réxime disciplinario Doble triángulo de intervención g a e ff d cb
 17. 17. Nunca te debes poñer en risco, sempre é importante que como titor/a contes co seguemento do teu coordinador e do seu equipo. Debes comunicar os sinais de alarma que notes e traballar en equipo para establecer un plan de acción e resolver o posible conflito. SE LLES INSISTE EN...
 18. 18. POSTA EN MARCHA TITORÍA ENTRE IGUAIS INFORMACIÓN DO PROGRAMA AO ALUMNADO DE 1º ESO INFORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN AO ALUMNADO TITOR FORMACIÓN DO ALUMNADO TITOR FORMACIÓN DE PARELLAS TEI ENTREGA DE TRÍPTICOS INFORMATIVOS REUNIÓN INFORMATIVA A FAMILIAS ACTO DE PRESENTACIÓN DE PARELLAS (diplomas de nomeamento e entrega de carnés)
 19. 19. ACCIÓN TITORIAL – TRABALLO CON ELES TITORÍA ENTRE IGUAIS 16 ACTIVIDADES TITORÍA AUTOCOÑE CEMENTO AUTOESTIMA INCLUSIÓN AVALIACIÓNCOHESIÓN + TEST DE AVALIACIÓN
 20. 20. TITORÍA ENTRE IGUAIS EQUIPO TEI Coordinación TEI Aníbal Barreira / César Sánchez Trípticos /diplomas / carnés Eduardo Cabido / César Sánchez Actividade inicial “coñéceo” Maite González / Marga García / Guiomar Vázquez Actividades autocoñecemento Marga García Actividades inclusión Javier Rodríguez Actividades de autoestima David R. Centeno Actividades de avaliación Hortensia Arcos / Xabier Rodríguez Actividades de cohesión Nuria Trigueros / Mª José Prada Tests de avaliacións Xabier Álvarez / Lorena Insua
 21. 21. GRAZAS POLA ATENCIÓN PRESTADA... Logo TEI gañador 2016-17 Asier López / Ashley Fernández

×