Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Olifantsgras | miscanthus | Xiriton technologie | inspiratiepagina

552 views

Published on

CO2 reductie door C4-grassen voor globaal toepasbaar bouwmateriaal.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Olifantsgras | miscanthus | Xiriton technologie | inspiratiepagina

  1. 1. X i r i t o n - technologie CO2 reductie door C4-grassen voor globaal toepasbaar bouwmateriaal Acroniq 2016-09-11 1 Miscanthus (olifantsgras)
  2. 2. Landschapsbeheer met ‘Miscanthus’ Acroniq 2016-09-11 2 • Benut ‘kostenpost-areaal’ - bermen - taluds - op industrieterreinen Miscanthus groeit (bijna) overal zonder te woekern! • Zeer efficiënte CO2 opname: ~ 30 ton per hectare per jaar • Grondverbetering: - Wortelstokken (rizoom) = erosiestop, nitraatfilter - Humusvorming = rijk bodemleven (microfauna) • polivalente biomassa: ~ 80 kubieke meter droge stof per ha / jaar (snippers, vezels, lignine, biobrandstof, bioplastics) • Natuurlijke geluidswal en fijnstof-filter.
  3. 3. Productietechniek Acroniq 2016-09-11 3
  4. 4. Acroniq 2016-09-11 4 Bouwmethoden Norm + systeem Massief + op locatie
  5. 5. Acroniq 2016-09-11 5 Recycling Van demontage en sortering… … naar nieuwe toepassingen
  6. 6. Xiriton eigenschappen Acroniq 2016-09-11 6 • Vergelijkbaar met tufsteen (niet ‘beton’) • Soort. Gewicht: 0,8 – 1,6 • Brandveilig • ‘Biobased’ , ‘circulair’ , • ‘ecologisch’ , ‘economisch’  • Goed isolerend • ‘Low-tech’ qua productie en bewerking • Vorstbestendig Bijv. Xiriton XM5: - zonder cement - gebruik van zeewater en schelpenkalk • Combinatie met hout / beton / asfalt • Schokresistent • Ideaal voor coatings • Brede grondstofvariatie voor allerlei toepassing • Druksterkte: 2 - 8 N/mm2

×