Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energy College A4 leaflet

RIF Gas 2.0 is een speerpunt van Energy College met als doel om de energietransitie te versnellen door:
– jongeren in het VMBO te enthousiasmeren voor de technische beroepen
– jongeren in het MBO op te leiden in nieuwe duurzame technieken
– medewerkers van bedrijven te scholen in nieuwe duurzame technieken
– docenten te professionaliseren in nieuwe duurzame technieken

Klik door voor meer informatie:
https://www.centrumduurzaamfriesland.nl/rif-gas-2-0/

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Energy College A4 leaflet

  1. 1. Publiek-private samenwerking voor toekomstbestendig beroepsonderwijs voor de Noord-Nederlandse energiesector. 5 ROC’s, 2 AOC’s 3 provincies, 4 gemeenten 47 regionale bedrijven Samenwerkingsverband Pijlers werving van studenten en zij-instromers onderwijsvernieuwing: kennis & vaardigheden community of practice: actieve community Thema’s waterstof energiebesparing & duurzaamheid biogas/groengas power to gas geothermie Doelstellingen 1. vasthouden instroom technische studenten 2. vergroten kennis en vaardigheden studenten over de energietransitie 5. realiseren van een actieve bedrijfscommunity 3. vergroten kennis en vaardigheden docenten en praktijkopleiders over de energietransitie 4. vergroten kennis en vaardigheden binnen bedrijven over de energietransitie Groei 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 totaal 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 totaal 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 totaal 50 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 totaal 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 totaal 1800 - 400 500 700 800 1009070 100 200 300 400 40 10 10 10 - - 1800 2400 310 1000 70
  2. 2. Gas 2.0 wordt mede mogelijk gemaakt door: MBO instellingen Regionale bedrijven Regionale overheden Hebri Bouwadvies Voor meer informatie, neem contact op: Anja Hulshof - Programmamanager Energy College T | +31 (0) 88 1166800 M | hulshof@energycollege.org

×