Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

«Бачення України – 2030». Розділ - 2.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 14 Ad

«Бачення України – 2030». Розділ - 2.pptx

Download to read offline

Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко та експерти ЦППР сформулювали візію інституційної організації публічної влади в спільному напрацюванні «Бачення України – 2030» громадської коаліції «Україна після перемоги»

Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко та експерти ЦППР сформулювали візію інституційної організації публічної влади в спільному напрацюванні «Бачення України – 2030» громадської коаліції «Україна після перемоги»

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to «Бачення України – 2030». Розділ - 2.pptx (20)

More from Centre of Policy and Legal Reform (20)

Advertisement

«Бачення України – 2030». Розділ - 2.pptx

 1. 1. Розділ 2 Інституційна організація публічної влади Ігор Коліушко Голова правління Центру політико-правових реформ Львів - 02.07.2022 Громадська коаліція «Україна після перемоги» Бачення України - 2030
 2. 2. Методологічні зауваження та структура тексту і слайдів 1. Бачення України після перемоги необхідне для перемоги 2. На одній сторінці треба було відповісти на три питання: Якою ми бачимо цю сферу в Україні 2030 року? Які ключові зміни треба зробити для досягнення цього? Які червоні лінії не можна перетинати у цій сфері? 3. Мрії могли бути більш сміливими чи досить стриманими, однак обов’язково реалістичними, проте виписати тут їх обґрунтування можливості не було, недоліком став різний рівень «мрійливості» різних авторів, не було часу вирівняти все 4. Наявність кількох альтернативних позицій, коли автори не домовилися 5. Після презентацій та обговорень хочеться, по-перше, суттєво розширити коаліцію «Україна після перемоги», а по-друге, створити робочі групи для написання трьох документів: бріф про стан справ у сфері та аналіз впливу війни; пропозиції першочергових заходів у процесі війни та одразу після неї; концепція реформування та розвитку сфери після війни до 2030 року 6. На слайдах цієї презентації чорним кольором показано ключові стандарти, яких хочемо досягнути до 2030 року, а синім - в якій формі чи якими засобами 2
 3. 3. 3 Стратегічна рамка розвитку України 1. Україна – європейська держава 2. гарантування прав людини й громадянина 3. принципи демократії (народовладдя) 4. принципи верховенства права (правовладдя) 5. принципи належного врядування 6. принципи субсидіарності та децентралізації
 4. 4. Структура Розділу 2 «Інституційна організація публічної влади» 1. Конституція, форма правління, референдуми, Конституційний Суд 2. Законодавча влада – партії, вибори, парламентаризм 3. Виконавча влада – формування політики, підзвітність, державна служба 4. Виконавча влада – послуги, цифрова трансформація 5. Виконавча влада – правопорядок 6. Судова влада – суди, прокуратура, адвокатура 7. Територіальний устрій, місцеве самоврядування й регіональна політика 8. Запобігання корупції 9. Освіта для публічної влади 4
 5. 5. 1. Конституція, форма правління, референдуми, Конституційний Суд 1. Легітимність Конституції. Несуперечливість, оптимальність і повнота конституційного регулювання – системні зміни або нова редакція Конституції, розроблені політико-громадською конституційною комісією, ухвалені Верховною Радою та затверджені всеукраїнським референдумом 2. Вирішення проблеми деструктивної ролі президентів – змішана форма правління, президент глава держави, який обирається прямими виборами, займається представництвом країни на зовні та координує сферу безпеки й оборони 3. Самостійність уряду політично залежного від парламенту – уряд формує та очолює прем’єр-міністр, вотум довіри парламенту, відповідальність уряду за всю політику 4. Обмеженість застосування всеукраїнських референдумів – затвердження змін до Конституції та зміни території України, за народною ініціативою про скасування законів (аналог права на повстання) і консультативні референдуми без прямих правових наслідків 5. Компетентний і незалежний Конституційний Суд – 15 суддів відібраних спеціальною кваліфікаційною комісією і призначених Парламентом і Президентом 5
 6. 6. 2. Законодавча влада – партії, вибори, парламентаризм 1. Політичні партії – це 1) об’єднання репрезентантів різних поглядів на бачення майбутнього України та стратегію її розвитку, а 2) інструмент формування політичних еліт і проведення виборів 2. Вільні та чесні вибори Парламенту – прямі вибори на основі загального й рівного виборчого права, пропорційної виборчої системи з регіональними округами і преференціями, з таємним голосуванням 3. Єдиний орган законодавчої влади – Парламент – з високим рівнем авторитету та довіри – однопалатний парламент, вільний мандат депутата, обмежений функціональний імунітет депутатів 4. Вільні та чесні місцеві і регіональні вибори – вибори на основі рівного виборчого права з таємним голосуванням; все решта дискусійне – Чи завжди загальні чи в громадах тільки для членів громад? Чи застосовувати пропорційну виборчу систему тільки на регіональному рівні чи й на місцевому? Чи завжди прямі чи на субрегіональному рівні зробити непрямі вибори повітових рад? 6
 7. 7. 3. Виконавча влада – формування політики, підзвітність, державна служба 1. Уряд спроможний ефективно формувати політику розвитку країни та забезпечувати її реалізацію – 14-16 міністерств, по 4-6 директоратів у кожному, міністр є одноособовим органом і носієм повноважень, має 1-3 заступників, держсекретар очолює апарат міністерства з 300-500 держслужбовців, міністерства не мають невластивих повноважень щодо реалізації політики та не мають терорганів 2. Взаємодія Уряду з Парламентом щодо формування політики та її правового забезпечення – регулярна взаємодія директоратів міністерств з секретаріатами комітетів Парламенту, а членів Уряду з народними депутатами 3. Система урядових органів (інших крім міністерств ЦОВВ) підзвітна Уряду та ефективно реалізує політику (виконує законодавство) – кожен урядовий орган перебуває у під спрямуванням та координацією члена Уряду відповідального за формування політики у цій сфері 4. Доброчесна, патріотична, кваліфікована та неупереджена (політично нейтральна) державна служба – конкурсний відбір, гідна зарплата на рівні середнього класу 7
 8. 8. 4. Виконавча влада – послуги, цифрова трансформація. 5. Виконавча влада - правопорядок 1. Європейські стандарти адміністративної процедури у відносинах публічної влади з громадянами – швидке впровадження Закону «Про адміністративну процедуру» 2. Доступні та зручні адміністративні послуги – мережа ЦНАП до кожної громади, всі базові адмінпослуги доступні в ЦНАП та максимально делеговані ОМС 3. Цифрова трансформація публічного врядування – внутрішнє діловодство переведене виключно на електронний формат, всі адміністративні послуги доступні в електронній формі на вибір користувача, захист інформації (в тому числі персональних даних) за стандартами ЄС 4. Органи правопорядку основну увагу приділяють попередженню правопорушень та ефективно фіксують і розслідують правопорушення, які відбулися 5. Кримінальні проступки (за природою) остаточно розмежовані з адміністративною відповідальністю, адміністративні стягнення застосовуються виключно в адміністративному порядку 8
 9. 9. 6. Судова влада – суди, прокуратура, адвокатура 1. Справедливе, ефективне, доступне і зручне правосуддя захищає права людини та громадянина – судова система базується на трьох базових юрисдикціях, трьох інстанціях, територіальній та електронній доступності, функціонує суд присяжних 2. Прокуратура (Служба державного обвинувачення) здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та публічне обвинувачення в суді – посада Генерального прокурора деполітизована, прокурори незалежні в процесуал. діяльн. 3. Доброчесні, професійні та незалежні судді і прокурори – їх призначення, звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності вирішується органами суддівського та прокурорського врядування за участю представників фахової громадськості та міжнародних експертів, питання кар’єри вирішуються на відкритих конкурсах 4. Максимально розвантажена судова система – функціонують виборні мирові суди у громадах, активно застосовуються процедури примирення, третейське судочинство, міжнародний арбітраж, в судочинстві застосовується штучний інтелект 5. Адвокатура надає професійну правничу допомогу – адвокатура є незалежною вільною професією й функціонує на засадах професійного самоврядування 9
 10. 10. 7. Територіальний устрій, місцеве самоврядування й регіональна політика 1. Згідно традицій і практики країн ЄС запроваджено регіональне самоврядування – 12- 15 регіонів, з яких складається Україна, мають свої представницькі та виконавчі органи влади, відповідають за економічн., соціальн., культурн., спортивн. розвиток 2. Субрегіональний рівень є рівнем функціонування органів виконавчої влади та міжмуніципального співробітництва – 120-125 повітів, у яких призначені Урядом урядники здійснюють нагляд за законністю, інформування Уряду та координацію 3. Громади – базовий рівень місцевого самоврядування, на якому вирішуються більшість питань простору проживання та надання публічних послуг – органами місцевого самоврядування є виборні рада та голова громади (варіант: виконавчий орган громади) 4. Розмежовані власні та делеговані повноваження органів місцевого та регіонального самоврядування на засадах субсидіарності – доходи громад відповідають повноваженням 5. У громадах активно функціонує місцева демократія оперта на самоорганізацію громадян – ОСББ, сільські комітети, ОСНи, місцеві референдуми, бюджети участі… 10
 11. 11. 8. Запобігання корупції 1. Вдаватися до корупційних дій стало невигідно (всі питання легко вирішуються без неї), соромно (засуджується всім суспільством – колегами по роботі, родичами, друзями, сусідами… ), страшно (покарання за корупцію невідворотнє) 2. В Україні дотримуються рекомендацій міжнародних органів із запобігання корупції – Групи держав проти корупції Ради Європи (GRECO), Стамбульського плану дій з питань боротьби з корупцією, Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії, ОЕСР 3. Ефективно і послідовно виконується Антикорупційна стратегія – черговий Закон на 2021-25 роки ухвалений остаточно в червні 2022 року, зараз готується відповідна Державна програма 4. Ефективно працює вся система спеціально уповноважених органів у сфері протидії корупції – НАЗК, НАБУ, САП, АРМА, а також Нацполіції і прокуратури, ВАКС й інших судів кримінальної юрисдикції 11
 12. 12. 9. Освіта для публічної влади 1. Українські ВНЗ не тільки якісно вчать історію предмета та його сучасні теорії, європейські стандарти та практики, а й дають практичні навички їх застосування в органах державної влади, місцевого чи регіонального самоврядування 2. Достатньо кваліфікованих юристів для всієї публічної влади – їх готують правничі факультети 12 університетів та 4 спеціалізовані ВНЗ при Мінюсті, після завершення бакалаврської та магістерської програм випускники здають незалежний підсумковий екзамен, обов’язковий для роботи за фахом 3. Спеціальна підготовка для зайняття посад суддів, прокурорів та нормо- проектувальників – для цього має бути створена Юридична академія при Мінюсті 4. Достатньо кваліфікованих магістрів з публічного врядування (адміністрування) для всіх керівних посад державної служби та служби в ОМС – їх готують магістерські програми більшості університетів та 3 спеціалізованих ВНЗ при Мінрегіоні на базі різних бакалавратів 5. Спеціальна підготовка для зайняття посад державної служби категорії А – для цього має бути створена Академія державного врядування при КМУ 12
 13. 13. Висновки та узагальнення Війна та перемога в ній відкриває «вікно можливостей» для: 1) внесення масштабних змін у Конституцію аж до нової редакції, 2) радикальної маргіналізації антидержавних і сепаратистських партій та організацій, 3) реформування регіонального рівня адміністративно-територіального устрою, 4) реального вступу в Європейський Союз і НАТО Кандидатство в члени Європейського Союзу викликає необхідність реформ: 1) створення реального уряду, який формуватиме політику розвитку країни, 2) міністр – носій повноважень, а не міністерство, міністерство – не юридична особа, 3) реалізація справжньої судової реформи, яка гарантує правосуддя, 4) реалізація та дотримання Закону «Про адміністративну процедуру», 5) запровадження регіонального самоврядування, розмежування його з місцевим, 6) громада і держава – юридичні особи, 7) реформування організації системи вищої освіти… 13
 14. 14. Дякую за увагу! Центр політико-правових реформ www.pravo.org.ua centre@pravo.org.ua (044) 278-03-17 або 278-03-72

×